مشاوره حقوقي

حکم کلاهبرداری مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

انواع کلاهبرداری در ایران (آبان 1404)

کلاهبرداری یکی از جرایم رایج در نظام حقوقی ایران است که با روش های مختلفی انجام می شود. در این پاسخ به طور کلی به برخی از انواع کلاهبرداری در ایران اشاره می شود:

1. کلاهبرداری ساده:

 • در این نوع کلاهبرداری، فاعل با توسل به نیرنگ و حیله و یا سوء استفاده از جهل یا غفلت شخص دیگر، او را راضی به انجام اقدامی می کند که به ضرر او و به نفع خود یا دیگری باشد.
 • به عنوان مثال، شخصی با معرفی خود به عنوان کارمند اداره دولتی، از شخصی دیگر وجهی را به عنوان رشوه دریافت می کند.

2. کلاهبرداری مشدد:

 • کلاهبرداری مشدد زمانی اتفاق می افتد که کلاهبرداری با یکی از شروط زیر همراه باشد:
  • کلاهبرداری در مقیاس وسیع انجام شود.
  • کلاهبرداری توسط دو یا چند نفر به صورت گروهی انجام شود.
  • کلاهبرداری توسط مستخدم دولت در حین انجام وظایف دولتی انجام شود.
  • کلاهبرداری با جعل سند یا استفاده از سند جعلی انجام شود.
 • مجازات کلاهبرداری مشدد نسبت به کلاهبرداری ساده سنگین تر است.

3. کلاهبرداری رایانه ای:

 • کلاهبرداری رایانه ای به نوعی از کلاهبرداری گفته می شود که با استفاده از رایانه یا سایر تجهیزات الکترونیکی انجام می شود.
 • به عنوان مثال، شخصی با هک کردن حساب بانکی دیگری، وجهی را از آن برداشت می کند.

4. کلاهبرداری تلفنی:

 • کلاهبرداری تلفنی به نوعی از کلاهبرداری گفته می شود که با استفاده از تلفن انجام می شود.
 • به عنوان مثال، شخصی با تماس تلفنی به فردی وانمود می کند که از اعضای خانواده او است و از او تقاضای پول می کند.

5. کلاهبرداری اینترنتی:

 • کلاهبرداری اینترنتی به نوعی از کلاهبرداری گفته می شود که با استفاده از اینترنت انجام می شود.
 • به عنوان مثال، شخصی با ایجاد یک وب سایت جعلی، از افراد کلاهبرداری می کند.

مجازات کلاهبرداری:

 • مجازات کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی ایران به شرح زیر است:
  • حبس از یک تا پنج سال
  • جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر مبلغ کلاهبرداری شده
  • رد مال به صاحبش

نحوه اثبات کلاهبرداری:

 • اثبات کلاهبرداری نیاز به وجود دلایل و قرائن قوی دارد.
 • از جمله ادله اثبات کلاهبرداری می توان به شهادت شهود، نظریه کارشناسی، پیامک، ایمیل، پرینت حساب بانکی و سایر قرائن و امارات اشاره کرد.

ملاحظات:

 • در مورد کلاهبرداری، اصل بر برائت است و متهم تا زمانی که جرم او به طور کامل ثابت نشده است، محکوم نمی شود.
 • در صورت اثبات جرم کلاهبرداری، مجازات آن قابل بخشودگی و تخفیف است، مشروط به اینکه متهم قبل از صدور حکم مبلغ کلاهبرداری شده را به صاحبش رد کند.

 

 

مجازات کلاهبرداری در قانون ایران

کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی ایران جرم محسوب می‌شود و برای آن مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است.

ماده 541 قانون مجازات اسلامی در این خصوص اعلام میدارد:

“هر کس اموال یا اسناد یا اوراق بهادار یا مهر یا امضاء متعلق به غیر را به ضرر دیگری تصرف یا به نفع خود یا دیگری تصرف کند، مرتکب کلاهبرداری می شود.”

مصادیق کلاهبرداری:

 • فریب و سوء استفاده از اعتماد: متقلب با فریب و سوء استفاده از اعتماد شخص دیگر، او را به انجام کاری وا می‌دارد که به ضرر او تمام می‌شود. به عنوان مثال، فردی با وعده فروش آپارتمان به قیمت پایین، از شخص دیگری پول می‌گیرد و سپس از انجام تعهد خود سرباز می‌زند.
 • استفاده از ترفندهای متقلبانه: متقلب با استفاده از ترفندهای متقلبانه، شخص دیگر را به اشتباه می‌اندازد و او را به انجام کاری وا می‌دارد که به ضرر او تمام می‌شود. به عنوان مثال، فردی با جعل اسناد و مدارک، خود را صاحب ملکی معرفی می‌کند و آن را به شخص دیگری می‌فروشد.
 • سرقت اطلاعات: متقلب با سرقت اطلاعات شخصی یا مالی افراد، از آنها کلاهبرداری می‌کند. به عنوان مثال، فردی با هک کردن حساب بانکی یک نفر، پول او را سرقت می‌کند.

مجازات کلاهبرداری:

 • حبس: از 1 تا 7 سال حبس
 • جزای نقدی: معادل دو تا پنج برابر مبلغ مال یا وجه یا ارزش آنچه تحصیل شده است
 • رد مال: مرتکب موظف است که مال یا وجه یا ارزش آنچه تحصیل کرده است را به صاحب اصلی آن برگرداند.

مجازات کلاهبرداری مشدد:

در برخی موارد، مجازات کلاهبرداری شدیدتر خواهد شد. این موارد عبارتند از:

 • کلاهبرداری در مقیاس وسیع: اگر کلاهبرداری در مقیاس وسیع انجام شود، مجازات مرتکب به 5 تا 10 سال حبس و رد مال به اضافه جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر مبلغ مال یا وجه یا ارزش آنچه تحصیل شده است افزایش می‌یابد.
 • کلاهبرداری از افراد آسیب پذیر: اگر کلاهبرداری از افراد آسیب پذیر مانند کودکان، سالمندان یا بیماران انجام شود، مجازات مرتکب به 2 تا 10 سال حبس و رد مال به اضافه جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر مبلغ مال یا وجه یا ارزش آنچه تحصیل شده است افزایش می‌یابد.
 • استفاده از اسناد جعلی: اگر کلاهبرداری با استفاده از اسناد جعلی انجام شود، مجازات مرتکب به 3 تا 10 سال حبس و رد مال به اضافه جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر مبلغ مال یا وجه یا ارزش آنچه تحصیل شده است افزایش می‌یابد.

مراجع قضایی:

 • شکایت از کلاهبرداری باید در دادسرای عمومی و انقلاب طرح شود.
 • همچنین می توانید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت آنلاین شکایت خود را ثبت کنید.

 

 

 

قوانین کلاهبرداری در ایران

کلاهبرداری یکی از جرائم رایج در نظام حقوقی ایران است که در قانون مجازات اسلامی به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.

تعریف کلاهبرداری:

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری کلاهبرداری را به این صورت تعریف می‌کند:

«هر کس با قصد تملک، مال یا وجه یا سند یا نوشته یا چیز دیگری را به ضرر دیگری از طریق توسل به وسایل متقلبانه و یا مانورهای متقلبانه اخذ کند، مرتکب کلاهبرداری شده است.»

عناصر و ارکان جرم کلاهبرداری:

 • سوء نیت: مرتکب باید قصد تملک مال یا منفعت دیگری را داشته باشد.
 • مال یا وجه یا سند یا نوشته یا چیز دیگر: موضوع جرم باید یکی از موارد مذکور باشد.
 • ضرر و زیان: کلاهبرداری باید موجب ضرر و زیان به فرد شود.
 • وسایل متقلبانه و یا مانورهای متقلبانه: مرتکب باید با توسل به فریب و نیرنگ،فرد را راضی به تسلیم مال یا منفعت خود کند.

مصادیق کلاهبرداری:

قانون مصادیق متعددی برای کلاهبرداری برمی‌شمارد، از جمله:

 • استفاده از اسناد و نوشته‌های جعلی
 • انتساب کاذب
 • تظاهر به داشتن سمت یا صفت خاص
 • سوء استفاده از اعتماد فرد
 • تبلیغات و آگهی‌های فریبنده

مجازات کلاهبرداری:

مجازات کلاهبرداری بسته به نوع و شرایط ارتکاب جرم، از جمله مبلغ کلاهبرداری، از موارد زیر خواهد بود:

 • حبس: از دو تا هفت سال
 • شلاق: تا 74 ضربه
 • جزای نقدی: از یک تا دو برابر مبلغ کلاهبرداری
 • رد مال: به فرد

تشدید مجازات:

در برخی موارد، مجازات کلاهبرداری تشدید می‌شود، از جمله:

 • کلاهبرداری در زمان جنگ یا بحران: مجازات مرتکب به حبس از پنج تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه افزایش می‌یابد.
 • کلاهبرداری توسط کارمند دولتی: مجازات مرتکب به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم می‌شود.
 • کلاهبرداری از صغیر یا مجنون: مجازات مرتکب تشدید می‌شود.

تخفیف مجازات:

در صورت وجود شرایطی مانند پشیمانی و توبه متهم، همکاری با مقامات قضایی و جبران خسارات وارده به فرد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد یا به تعویق اندازد.

 

توصیه:

 • از هرگونه اقدامی که ممکن است شما را در معرض اتهام کلاهبرداری قرار دهد، خودداری کنید.
 • در صورت مشاهده جرم کلاهبرداری، مراتب را به پلیس یا مراجع قضایی گزارش دهید.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قوانین مربوط به کلاهبرداری، می‌توانید با یک وکیل مجرب مشورت کنید.

 

مجازات کلاهبرداری در ایران

مجازات کلاهبرداری در ایران، بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ تعیین می‌شود.

مواردی که مشمول کلاهبرداری هستند:

 • هرگاه کسی با به کار بردن طرق متقلبانه، مال یا حق دیگری را به خود یا دیگری تحصیل کند.
 • سوء استفاده از مقام، موقعیت، شغل یا وسیله دیگری.
 • استفاده از نوشته‌ها، اسناد، مهر یا امضای دیگران.
 • انتقال مال یا حق متعلق به دیگری به خود یا دیگری.

انواع کلاهبرداری:

 • کلاهبرداری ساده: در این نوع کلاهبرداری، از روش‌های ساده و ابتدایی برای فریب قربانی استفاده می‌شود.
 • کلاهبرداری مشدد: در این نوع کلاهبرداری، از روش‌های پیچیده و حرفه‌ای برای فریب قربانی استفاده می‌شود.
 • کلاهبرداری کلاهبرداران: در این نوع کلاهبرداری، فرد کلاهبردار خود را به جای فرد دیگری معرفی می‌کند و با این ترفند اقدام به فریب قربانی می‌کند.

مجازات کلاهبرداری:

مجازات کلاهبرداری در ایران، بسته به نوع و شرایط آن، متفاوت است.

مهمترین مجازات‌های کلاهبرداری عبارتند از:

 • حبس: از یک تا ده سال حبس
 • جزای نقدی: معادل مال یا وجه یا ارزش آنچه تحصیل شده است
 • رد مال: مجرم باید مالی را که از طریق کلاهبرداری به دست آورده است، به صاحب اصلی آن برگرداند
 • شلاق: در برخی موارد، مجازات شلاق نیز برای کلاهبرداری در نظر گرفته می‌شود

نکته مهم:

 • در صورتی که کلاهبرداری از طریق سیستم‌های رایانه‌ای یا شبکه‌های ارتباطی انجام شده باشد، مجازات آن سنگین‌تر خواهد بود.
 • در مورد کلاهبرداری‌های کلان، مجازات‌های شدیدتری مانند حبس ابد نیز در نظر گرفته می‌شود.

مواردی که در قانون ایران مشمول کلاهبرداری محسوب می‌شوند:

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، کلاهبرداری را به طور کلی چنین تعریف می‌کند:

“هر کس با توسل به نیرنگ یا حیله مال یا حق یا اسناد یا وجوه یا اموال یا مفاصا حساب یا قبوض یا سهام یا اوراق بهادار یا سایر اموال یا اسناد متعلق به دیگری را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.”

مواردی که به طور خاص در قانون به عنوان کلاهبرداری ذکر شده‌اند عبارتند از:

 • استفاده از سند مجعول: جعل سند و استفاده از آن برای کلاهبرداری جرم محسوب می شود.
 • استفاده از ترفندهای متقلبانه: کلاهبردار می تواند از ترفندهای مختلفی مانند پوشیدن لباس مأمور دولت، سوء استفاده از اعتماد، وعده های دروغین و تبلیغات فریبنده برای فریب قربانی و تصاحب اموال او استفاده کند.
 • سوء استفاده از موقعیت: کلاهبردار می تواند از موقعیت شغلی یا اجتماعی خود برای سوء استفاده از دیگران و تصاحب اموال آنها استفاده کند.
 • کلاهبرداری رایانه ای: کلاهبرداری از طریق اینترنت و فضای مجازی نیز جرم محسوب می شود و شامل هک کردن حساب های بانکی، فیشینگ، کلاهبرداری های اینترنتی و … می شود.

نکات مهم:

 • علم و سوء نیت مرتکب شرط تحقق جرم کلاهبرداری است.
 • یعنی مرتکب باید قصد فریب و تصاحب اموال دیگری را داشته باشد.
 • مبلغ کلاهبرداری در تعیین مجازات مرتکب تاثیرگذار است.
 • در برخی موارد، مجازات کلاهبرداری تشدید می شود. به عنوان مثال، اگر کلاهبرداری در زمان جنگ یا بلایای طبیعی رخ دهد، مجازات مرتکب تشدید خواهد شد.
 • قربانی کلاهبرداری می تواند با طرح شکایت در مراجع قضایی، حقوق خود را استیفا کند.

نحوه اثبات کلاهبرداری در دادگاه

اثبات کلاهبرداری در دادگاه می تواند فرآیندی پیچیده باشد، اما با ارائه مدارک و شواهد کافی، می توانید شانس موفقیت خود را افزایش دهید.

اقداماتی که باید برای اثبات کلاهبرداری در دادگاه انجام دهید:

1. جمع آوری مدارک:

 • مدارک کتبی: هر گونه مدرک کتبی که نشان دهنده کلاهبرداری است را جمع آوری کنید. این مدارک می تواند شامل قراردادها، صورتحساب ها، ایمیل ها، پیام های متنی و هر چیز دیگری باشد که نشان دهنده معامله یا توافق بین شما و متهم باشد.
 • مدارک شفاهی: اگر شهودی وجود دارد که می تواند در مورد کلاهبرداری شهادت دهد، نام و اطلاعات تماس آنها را جمع آوری کنید.
 • شواهد دیگر: هر گونه شواهد دیگری که می تواند به اثبات کلاهبرداری کمک کند را جمع آوری کنید. این شواهد می تواند شامل عکس ها، فیلم ها، ضبط های صوتی و هر چیز دیگری باشد که مربوط به پرونده باشد.

2. طرح شکایت:

 • شکایت خود را به طور کتبی به دادسرای عمومی و انقلاب ارائه دهید. در شکایت خود باید جزئیات کامل کلاهبرداری را شرح دهید و مدارک و شواهد خود را ضمیمه کنید.
 • می توانید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز به صورت آنلاین شکایت خود را ثبت کنید.

3. حضور در دادگاه:

 • در تاریخ تعیین شده در دادگاه حاضر شوید و مدارک و شواهد خود را ارائه دهید.
 • به سوالات قاضی و وکیل متهم پاسخ دهید.
 • در صورت لزوم، شهود خود را به دادگاه ارائه دهید.

نکات مهم:

 • اثبات علم و سوء نیت متهم: برای اثبات کلاهبرداری، باید ثابت کنید که متهم با علم و سوء نیت اقدام به فریب و تضرر رساندن به شما کرده است.
 • بار اثبات: بار اثبات کلاهبرداری بر عهده شما است. شما باید با ارائه مدارک و شواهد کافی، قاضی را متقاعد کنید که کلاهبرداری رخ داده است.
 • مشورت با وکیل: مشورت با یک وکیل متخصص می تواند به شما در جمع آوری مدارک و شواهد، طرح شکایت و حضور در دادگاه کمک کند.

 

 

مرجع رسیدگی به جرم کلاهبرداری در ایران دادسرای عمومی و انقلاب است.

شما می توانید با مراجعه به یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب در محل سکونت خود، از شخص یا اشخاصی که مرتکب کلاهبرداری شده اند شکایت کنید.

همچنین می توانید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت آنلاین شکایت خود را ثبت کنید.

در شکایت خود باید:

 • مشخصات کامل خود و متهم را ذکر کنید.
 • جزئیات کامل کلاهبرداری را شرح دهید.
 • مدارک و شواهد خود را ضمیمه کنید.

پس از ثبت شکایت، پرونده شما به شعبه ی مربوطه ارجاع داده می شود و مراحل رسیدگی به پرونده آغاز خواهد شد.

مراحل رسیدگی به پرونده کلاهبرداری در دادگاه به شرح زیر است:

1. تحقیقات مقدماتی:

 • در این مرحله، بازپرس یا دادیار تحقیقات لازم را در خصوص جرم ارتکابی انجام می دهد.
 • بازپرس یا دادیار ممکن است از شما، متهم و شهود تحقیق کند.
 • مدارک و شواهد شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2. صدور کیفرخواست:

 • اگر بازپرس یا دادیار دلائل کافی برای اثبات جرم کلاهبرداری را احراز کند، کیفرخواست صادر می کند.
 • در کیفرخواست، اتهام متهم و مجازات درخواستی قاضی ذکر می شود.

3. رسیدگی در دادگاه:

 • پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود.
 • در دادگاه، شما و متهم فرصت خواهید داشت که لایحه دفاعیه خود را ارائه دهید و به سوالات قاضی پاسخ دهید.
 • شهود در دادگاه حاضر شده و شهادت می دهند.
 • قاضی پس از بررسی مدارک و شواهد و اظهارات طرفین، رای خود را صادر می کند.

4. اجرای حکم:

 • اگر رای دادگاه به نفع شما باشد، حکم اجرا خواهد شد.
 • متهم موظف به پرداخت خسارات وارده به شما خواهد بود.

نکات مهم:

 • شما می توانید در تمام مراحل رسیدگی به پرونده وکیل داشته باشید.
 • اگر به رای دادگاه اعتراض داشته باشید، می توانید در مهلت قانونی تجدید نظر خواهی کنید.
 • هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بر عهده شما خواهد بود.

صدور کیفرخواست برای کلاهبرداری در ایران

کیفرخواست سندی است که توسط دادستان یا نماینده او صادر می‌شود و در آن اتهامات انتسابی به متهم، دلایل و مستندات جرم و مجازات‌های درخواستی قید می‌شود.

مراحل صدور کیفرخواست برای کلاهبرداری:

 1. تشکیل پرونده: پس از گزارش جرم کلاهبرداری و انجام تحقیقات مقدماتی توسط ضابطین قضا و بازپرس، پرونده‌ای در دادسرا تشکیل می‌شود.
 2. بررسی پرونده توسط دادستان: دادستان پرونده را بررسی می‌کند و در صورت احراز عناوین مجرمانه، دستور به صدور کیفرخواست می‌دهد.
 3. تهیه کیفرخواست: نماینده دادستان با مطالعه پرونده و جمع‌آوری دلایل و مستندات، کیفرخواست را تنظیم می‌کند.
 4. امضای کیفرخواست: کیفرخواست توسط دادستان یا نماینده او امضا می‌شود.
 5. ارسال کیفرخواست به دادگاه: کیفرخواست و سایر ادله و مستندات پرونده به دادگاه صالح ارجاع می‌شود.

محتوای کیفرخواست:

 • مشخصات متهم: نام و نام خانوادگی، سن، شغل، محل اقامت و سایر مشخصات متهم
 • اتهامات انتسابی: به طور دقیق و مشخص، عناوین مجرمانه انتسابی به متهم ذکر می‌شود.
 • دلایل و مستندات جرم: دلایل و مستنداتی که نشان‌دهنده ارتکاب جرم توسط متهم هستند، قید می‌شود.
 • مجازات‌های درخواستی: دادستان یا نماینده او مجازات‌های مورد نظر خود را با توجه به نوع و شدت جرم، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال پرونده بیان می‌کنند.

آثار صدور کیفرخواست:

 • تعیین تکلیف نهایی پرونده: با صدور کیفرخواست، تکلیف نهایی پرونده از نظر کیفری مشخص می‌شود و پرونده برای رسیدگی در دادگاه صالح آماده می‌شود.
 • احتمال بازداشت متهم: در صورت وجود دلایل کافی مبنی بر فرار یا مخفی شدن متهم، دادستان یا دادیار می‌تواند دستور بازداشت او را صادر کند.
 • فرصت دفاع برای متهم: متهم از این مرحله به بعد می‌تواند از وکیل مدافع استفاده کند و در مراحل رسیدگی در دادگاه از خود دفاع کند.

نکات مهم:

 • صدور کیفرخواست به معنای اثبات جرم متهم نیست و متهم در دادگاه حق دفاع از خود را دارد.
 • در برخی موارد، ممکن است دادستان پس از بررسی پرونده، قرار منع تعقیب صادر کند و پرونده مختومه شود.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مراحل صدور کیفرخواست و سایر مسائل حقوقی  مرتبط کلاهبرداری، می‌توانید با یک وکیل مجرب مشورت کنید.