مشاوره حقوقی قراردادها

خسارت قراردادی مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

خسارت قراردادی چیست؟

خسارت قراردادی غرامتی است که به دلیل نقض قرارداد به طرف متضرر پرداخت می‌شود. هدف از پرداخت خسارت قراردادی، جبران ضرر و زیانی است که به دلیل عدم انجام تعهدات یا انجام نادرست تعهدات در یک قرارداد به طرف مقابل وارد شده است.

ارکان اصلی خسارت قراردادی عبارتند از:

 • وجود قرارداد: ابتدا باید بین طرفین، یک قرارداد معتبر وجود داشته باشد.
 • نقض قرارداد: یکی از طرفین قرارداد باید تعهدات خود را به طور کامل یا جزئی انجام نداده باشد.
 • رابطه سببیت: بین نقض قرارداد و ضرر و زیان وارده به طرف متضرر، رابطه سببیت وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، باید ثابت شود که ضرر و زیان وارده، مستقیم و بلاواسطه ناشی از نقض قرارداد بوده است.
 • قابل اثبات بودن ضرر و زیان: ضرر و زیان وارده باید واقعی و قابل اثبات باشد.

انواع خسارات قراردادی:

 • خسارات مستقیم: این نوع خسارات، ضرر و زیانی است که مستقیم و بلاواسطه ناشی از نقض قرارداد است. به عنوان مثال، اگر فروشنده‌ای کالایی را به موقع به خریدار تحویل ندهد، خریدار ممکن است متحمل ضرر و زیان ناشی از تأخیر در تحویل کالا شود، مانند ضرر و زیان ناشی از عدم امکان استفاده از کالا در زمان مورد نیاز.
 • خسارات غیرمستقیم: این نوع خسارات، ضرر و زیانی است که به طور غیرمستقیم ناشی از نقض قرارداد است. اثبات این نوع خسارات دشوارتر است و ممکن است در همه موارد قابل مطالبه نباشد. به عنوان مثال، اگر پیمانکاری تعهد خود را در خصوص ساخت یک ساختمان به موقع انجام ندهد، کارفرما ممکن است متحمل ضرر و زیان ناشی از تأخیر در بهره‌برداری از ساختمان شود، مانند ضرر و زیان ناشی از عدم امکان اجاره دادن ساختمان در زمان مورد نظر.

نحوه محاسبه خسارت قراردادی:

نحوه محاسبه خسارت قراردادی به نوع خسارت، شرایط قرارداد و اوضاع و احوال قضایی بستگی دارد. در برخی موارد، میزان خسارت در خود قرارداد تعیین می‌شود که به آن وجه التزام می‌گویند. در سایر موارد، میزان خسارت توسط دادگاه با توجه به نظر کارشناس تعیین می‌شود.

نکاتی در خصوص خسارت قراردادی:

 • در صورتی که در قرارداد وجه التزام تعیین شده باشد، طرف متضرر می‌تواند بدون نیاز به اثبات ضرر و زیان، وجه التزام را از طرف مقابل مطالبه کند.
 • در صورت عدم تعیین وجه التزام در قرارداد، طرف متضرر باید برای دریافت خسارت، ضرر و زیان خود را ثابت کند.
 • در برخی موارد، ممکن است طرف متخلف علاوه بر پرداخت خسارت قراردادی، به مجازات‌های دیگری نیز محکوم شود.

محاسبه خسارت قراردادی فرآیندی پیچیده است که به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله نوع نقض قرارداد، نوع خسارات وارده،
قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد و شرایط خاص هر پرونده.

با این حال، به طور کلی می توان مراحل زیر را برای محاسبه خسارت قراردادی در نظر گرفت:

1. تعیین نوع نقض قرارداد:

اولین قدم، تعیین نوع نقض قرارداد است. نقض قرارداد می تواند به دو صورت باشد:

 • نقض کامل: زمانی که یکی از طرفین قرارداد به طور کامل از انجام تعهدات خود خودداری کند، نقض کامل رخ داده است.
 • نقض جزئی: زمانی که یکی از طرفین قرارداد فقط بخشی از تعهدات خود را انجام دهد یا به طور ناقص انجام دهد، نقض جزئی رخ داده است.

2. تعیین نوع خسارات وارده:

پس از تعیین نوع نقض قرارداد، باید نوع خسارات وارده را مشخص کرد. خسارات قراردادی به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند:

 • خسارات مستقیم: این خسارات، ضرر و زیان هایی هستند که به طور مستقیم ناشی از نقض قرارداد هستند. به عنوان مثال، اگر فروشنده کالایی را به موقع تحویل ندهد، خسارت مستقیمی که به خریدار وارد می شود، ضرری است که وی به دلیل عدم استفاده از کالا در موعد مقرر متحمل می شود.
 • خسارات غیرمستقیم: این خسارات، ضرر و زیان هایی هستند که به طور غیرمستقیم ناشی از نقض قرارداد هستند. اثبات این نوع خسارات دشوارتر است و ممکن است در همه موارد قابل مطالبه نباشد. به عنوان مثال، اگر خریدار به دلیل عدم تحویل به موقع کالا توسط فروشنده، مجبور به خرید کالا از جای دیگر با قیمت بالاتر شود، خسارت غیرمستقیمی که به وی وارد شده است، مازاد پرداختی او برای خرید کالا است.
 • خسارات تأخیر: این خسارات زمانی به وجود می آیند که یکی از طرفین قرارداد تعهدات خود را با تأخیر انجام دهد. خسارت تأخیر معمولا به صورت درصدی از مبلغ قرارداد محاسبه می شود.

3. محاسبه میزان خسارات:

پس از تعیین نوع خسارات، باید میزان آنها را محاسبه کرد. میزان خسارات مستقیم معمولا با توجه به اسناد و مدارک، مثل فاکتورها و صورت حساب ها، قابل محاسبه است. محاسبه خسارات غیرمستقیم و خسارات تأخیر دشوارتر است و معمولا به نظر کارشناس نیاز دارد.

4. مطالبه خسارات:

پس از محاسبه میزان خسارات، طرف زیان دیده می تواند با مراجعه به مراجع قضایی یا داوری، خسارات خود را از طرف مقابل مطالبه کند.

عوامل موثر در محاسبه خسارت قراردادی:

عوامل متعددی می توانند در محاسبه خسارت قراردادی موثر باشند، از جمله:

 • مفاد قرارداد: مفاد قرارداد می تواند نقش مهمی در تعیین میزان خسارات داشته باشد. به عنوان مثال، ممکن است در قرارداد برای هر روز تأخیر در انجام تعهد، مبلغی به عنوان خسارت تعیین شده باشد.
 • قوانین و مقررات: قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد نیز می توانند در تعیین میزان خسارات موثر باشند. به عنوان مثال، در برخی از قوانین، برای خسارات تأخیر، نرخ مشخصی تعیین شده است.
 • رویه قضایی: رویه قضایی نیز می تواند در تعیین میزان خسارات موثر باشد. دادگاه ها در هنگام صدور رای، به رویه های گذشته خود و همچنین آرای سایر دادگاه ها در موارد مشابه توجه می کنند.

نقش وکیل در محاسبه خسارت قراردادی:

محاسبه خسارت قراردادی فرآیندی پیچیده است و نیاز به تخصص و دانش حقوقی دارد. لذا توصیه می شود که در این زمینه از یک وکیل مجرب کمک بگیرید. وکیل می تواند با بررسی دقیق قرارداد و شرایط پرونده، به شما در تعیین نوع و میزان خسارات وارده کمک کند و همچنین در مراحل قانونی مطالبه خسارات، از شما حمایت کند.

در حقوق ایران، خسارات قراردادی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

1. خسارات مستقیم:

این نوع خسارات، ضرر و زیان‌هایی هستند که به طور مستقیم از نقض تعهد ناشی می‌شوند و به راحتی قابل اثبات هستند.

 • خسارت تأخیر در انجام تعهد: زمانی که یکی از طرفین قرارداد تعهد خود را با تأخیر انجام دهد، طرف مقابل می‌تواند خسارتی را که به دلیل این تأخیر متحمل شده است، مطالبه کند. به عنوان مثال، اگر پیمانکار ساختمانی در اتمام پروژه تأخیر داشته باشد، کارفرما می‌تواند خسارتی را که به دلیل این تأخیر متحمل شده است، مانند اجاره بهای پرداختی برای محل سکونت موقت، از پیمانکار مطالبه کند.
 • خسارت ناشی از عدم انجام تعهد: اگر یکی از طرفین قرارداد تعهد خود را به طور کامل انجام ندهد، طرف مقابل می‌تواند خسارتی را که به دلیل عدم انجام تعهد متحمل شده است، مطالبه کند. به عنوان مثال، اگر فروشنده کالایی را که به خریدار فروخته است، تحویل ندهد، خریدار می‌تواند خسارتی را که به دلیل عدم دریافت کالا متحمل شده است، مانند افزایش قیمت کالا، از فروشنده مطالبه کند.

2. خسارات غیرمستقیم:

این نوع خسارات، ضرر و زیان‌هایی هستند که به طور غیرمستقیم از نقض تعهد ناشی می‌شوند و اثبات آنها دشوارتر است.

 • خسارت ناشی از فوت منافع: زمانی که به دلیل نقض تعهد، طرف مقابل از فرصتی برای کسب سود محروم شود، می‌تواند خسارت ناشی از فوت منافع را مطالبه کند. اثبات این نوع خسارت دشوار است و نیاز به ارائه دلیل و مدرک دارد.
 • خسارت معنوی: خساراتی هستند که به آزادی شخصیت، حیثیت، احساسات و عواطف شخص وارد می‌شود. اثبات این نوع خسارت نیز دشوار است و نیاز به ارائه دلیل و مدرک دارد.

علاوه بر این دو دسته کلی، خسارات قراردادی را می‌توان به انواع دیگری نیز تقسیم کرد، مانند:

 • خسارت بلافاصله: خساراتی که بلافاصله پس از نقض تعهد ایجاد می‌شوند.
 • خسارت متعاقب: خساراتی که مدتی پس از نقض تعهد ایجاد می‌شوند.
 • خسارت قابل پیش‌بینی: خساراتی که در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش‌بینی بودند.
 • خسارت غیرقابل پیش‌بینی: خساراتی که در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش‌بینی نبودند.

قانون مدنی ایران در مواد 523 تا 534 به موضوع خسارات قراردادی پرداخته است.

ارکان اصلی خسارت قراردادی

ارکان اصلی خسارت قراردادی که برای مطالبه آن در دادگاه باید اثبات شوند، عبارتند از:

1. وجود قرارداد: نخستین گام، اثبات وجود یک قرارداد بین طرفین دعوا است. این قرارداد می‌تواند کتبی، شفاهی یا ضمنی باشد.

2. تخلف یکی از طرفین: در مرحله بعد، باید اثبات شود که یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکرده یا آن را به طور کامل و صحیح انجام نداده است.

3. وجود رابطه سببیت بین تخلف و ضرر: ضروری است که نشان داده شود بین تخلف صورت گرفته و ضرری که به طرف مقابل وارد شده است، رابطه مستقیم و causative وجود دارد. به عبارت دیگر، باید اثبات شود که اگر تخلفی رخ نمی‌داد، ضرری هم متوجه طرف مقابل نمی‌شد.

4. ضرر: ضرری که به طرف مقابل وارد شده است، باید واقعی و قابل اثبات باشد. ضرر می‌تواند مالی، جانی یا  باشد.

5. رابطه متناسب بین ضرر و تخلف: میزان ضرری که باید جبران شود، باید با میزان تخلف صورت گرفته متناسب باشد.

6. قابل انتساب بودن ضرر به متخلف: ضرری که باید جبران شود، باید مستقیماً قابل انتساب به متخلف باشد.

7. قصور متخلف: در برخی موارد، اثبات قصور متخلف نیز برای مطالبه خسارت ضروری است. قصور به معنای بی‌احتیاطی یا عدم توجه به اقدامات لازم از سوی متخلف است.

نکته: وجود شرط جزایی در قرارداد می‌تواند قائل شدن به قصور متخلف را برای مطالبه خسارت تسهیل کند.

علاوه بر ارکان فوق، در برخی موارد ممکن است شرایط دیگری نیز برای مطالبه خسارت وجود داشته باشد.

عوامل متعددی در محاسبه خسارت قراردادی دخیل هستند که به طور کلی به دو دسته قواعد عمومی و قواعد خاص تقسیم می شوند:

قواعد عمومی:

 • نوع تعهد: تعهدات به دو دسته تعهدات فعل (انجام کار) و تعهدات امتناع (خودداری از انجام کار) تقسیم می شوند. در هر کدام از این دسته ها، روش محاسبه خسارت متفاوت است.
 • میزان تقصیر متخلف: میزان تقصیر متخلف (اعم از عمدی، غیرعمدی و شبه‌عمد) در تعیین میزان خسارت تاثیرگذار است.
 • رابطه سبب و مسبب: فقط ضرری قابل مطالبه است که ناشی از تخلف طرف مقابل باشد و رابطه سبب و مسبب بین آنها وجود داشته باشد.
 • قابل پیش بینی بودن ضرر: ضرری قابل مطالبه است که در زمان وقوع عقد، قابل پیش بینی برای طرفین بوده باشد.
 • غرامت تأخیر در انجام تعهد: در صورتی که انجام تعهد به موقع انجام نگیرد، متعهدله می تواند خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد را نیز مطالبه کند.

قواعد خاص:

 • نوع قرارداد: قواعد مربوط به محاسبه خسارت در انواع مختلف قراردادها مانند قرارداد بیع، اجاره، پیمانکاری و … با یکدیگر متفاوت است.
 • شرایط خاص قرارداد: شرایطی که در خود قرارداد ذکر شده است نیز می تواند در نحوه محاسبه خسارت تاثیرگذار باشد.
 • اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد: اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد در زمان وقوع تخلف نیز می تواند در تعیین میزان خسارت موثر باشد.

علاوه بر موارد فوق، قانون مدنی ایران و سایر قوانین مربوطه نیز قواعدی را برای محاسبه خسارت قراردادی پیش بینی کرده اند.

نکات مهم:

 • در برخی موارد، طرفین قرارداد می توانند در مورد نحوه محاسبه خسارت توافق کنند. این توافق باید به صورت کتبی باشد و مخالف قانون نباشد.
 • در صورت بروز اختلاف در مورد محاسبه خسارت قراردادی، می توان به دادگاه مراجعه کرد و از نظر کارشناس استفاده نمود.
 • ذکر این نکته ضروری است که اطلاعات ارائه شده در این پاسخ صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد و برای ارائه مشاوره حقوقی باید به یک وکیل مجرب مراجعه نمایید.