مشاوره حقوقي

درخواست اجرای رای داوری مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

درخواست اجرای رای داوری

برای درخواست اجرای رای داوری، باید به نکات زیر توجه کنید:

مراحل:

 1. بررسی شرایط اجرای رای: قبل از هر اقدامی، باید بررسی کنید که آیا رای داوری شما قابل اجرا هست یا خیر. به طور کلی، رای داوری باید واجد شرایط زیر باشد:

  • معتبر بودن: رای داوری باید توسط داور یا داوران مرضی الطرفین صادر شده باشد و مطابق با قواعد داوری و قوانین مربوطه باشد.
  • قطعی بودن: رای داوری باید قطعی شده باشد، یعنی مهلت اعتراض یا واخواهی به آن گذشته باشد و یا مرجع صالح، رای به رد اعتراض یا واخواهی صادر کرده باشد.
  • منجز بودن: رای داوری باید منجز باشد، یعنی تکلیف یا تعهدی را برای محکوم علیه ایجاد کند که فوری قابل اجرا باشد.
 2. تنظیم درخواست اجرای رای: پس از اطمینان از قابلیت اجرای رای، باید درخواست کتبی مبنی بر اجرای رای داوری به دادگاه عمومی محل اقامت یا محل وقوع تعهد تقدیم کنید. در این درخواست باید مشخصات کامل طرفین، اصل یا رونوشت مصدق رای داوری، و دلائل و مستندات مربوطه قید شود.

 3. ارائه دادخواست: درخواست اجرای رای داوری به همراه مدارک و مستندات مربوطه به دبیرخانه دادگاه ارائه می شود. در این مرحله، هزینه های دادرسی نیز باید پرداخت شود.

 4. رسیدگی دادگاه: دادگاه به درخواست شما رسیدگی می کند و در صورت احراز شرایط، رای داوری را قابل اجرا اعلام می کند. در این صورت، دادگاه برای اجرای رای،  (اجراییه) صادر می کند.

 5. اجرای رای: با صدور اجراییه، شما می توانید از طریق واحد اجرای احکام دادگستری، رای داوری را به اجرا بگذارید.

نکات مهم:

 • در صورت تمایل می توانید از وکیل برای تنظیم درخواست و پیگیری مراحل اجرای رای داوری استفاده کنید.
 • اگر طرف مقابل شما از اجرای رای داوری امتناع کند، می توانید از طریق مراجع قضایی نسبت به او اقدام کنید.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اجرای رای داوری می توانید به قانون آیین دادرسی مدنی و یا از طریق مشاوره با وکیل متخصص مراجعه کنید.

 

مراحل درخواست اجرای رای داوری در ایران:

مرحله اول: ابلاغ رای داوری

 • مطابق با ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی، رای داور باید به طرفین ابلاغ شود.
 • ابلاغ رای می تواند به صورت مستقیم توسط داور یا از طریق دادگاه انجام شود.
 • در صورتی که طرفین در موافقتنامه داوری طریقه ی خاصی برای ابلاغ رای پیش بینی کرده باشند، باید طبق آن عمل شود.

مرحله دوم: درخواست صدور اجرائیه

 • پس از ابلاغ رای داوری، محکوم له می تواند از دادگاه صالح درخواست صدور اجرائیه کند.
 • دادگاه صالح برای صدور اجرائیه، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
 • درخواست صدور اجرائیه باید به صورت کتبی و با تقدیم دادخواست به دادگاه ارائه شود.
 • در دادخواست باید مشخصات طرفین، رونوشت رای داوری و دلائل ذینفع بودن خواهان قید شود.

مرحله سوم: رسیدگی در دادگاه

 • دادگاه پس از دریافت دادخواست، به آن رسیدگی می کند.
 • دادگاه در وهله اول باید صلاحیت خود را برای صدور اجرائیه بررسی کند.
 • در صورتی که دادگاه خود را صالح بداند، به صحت و اصالت رای داوری و نیز شرایط قانونی لازم برای اجرای آن رسیدگی خواهد کرد.

موارد قابل بررسی توسط دادگاه:

 • اهلیت و صلاحیت داوران
 • رعایت تشریفات داوری
 • عدم مغایرت رای داوری با نظم عمومی و اخلاق حسنه
 • قابلیت اجرای رای داوری

مرحله چهارم: صدور اجرائیه

 • در صورتی که دادگاه رای داوری را صحیح و واجد شرایط اجرا دانست، اقدام به صدور اجرائیه می کند.
 • اجرائیه به محکوم له ابلاغ می شود و او می تواند با استفاده از آن، نسبت به اجرای رای داوری اقدام کند.

نکات مهم:

 • رای داوری پس از صدور اجرائیه، همانند احکام دادگاه لازم الاجرا می شود.
 • محکوم علیه می تواند نسبت به رای داوری و یا اجرائیه صادره واخواهی یا اعتراض ثالث کند.
 • در صورت طرح واخواهی یا اعتراض ثالث، دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد و در صورت پذیرش، اجرائیه را متوقف یا ملغی می کند.

 

 

 

درخواست صدور اجرائیه

برای درخواست صدور اجرائیه، باید مراحل زیر را طی کنید:

1. جمع آوری مدارک:

 • سند لازم الاجرا: سندی که نشان دهنده ی محکومیت قطعی طرف مقابل به نفع شما باشد. این سند می تواند شامل موارد زیر باشد:
  • احکام دادگاه
  • اسناد رسمی لازم الاجرا مانند چک، سفته، وقفنامه
  • صورتجلسه ی اختلافات ثبتی که به موجب قانون لازم الاجرا شده باشد
 • دلاله ی وکالت (در صورت وجود): اگر قصد دارید از طریق وکیل اقدام کنید، به وکالت نامه ی رسمی نیاز دارید.
 • لایحه ی درخواست صدور اجرائیه: در این لایحه باید مشخصات کامل خود و طرف مقابل، شرح مختصری از پرونده و خواسته ی خود را ذکر کنید.

2. مراجعه به مرجع صالح:

 • دادگاه عمومی محل صدور سند یا محل اقامت محکوم علیه: برای اسناد لازم الاجرا
 • اداره اجرای اسناد رسمی محل وقوع ملک: برای اسناد رهنی و ثبتی

3. ارائه مدارک و ثبت درخواست:

 • مدارک خود را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا واحد اجرای اسناد مربوطه ارائه دهید.
 • هزینه های مربوطه را پرداخت کنید.
 • رسید دریافت مدارک را دریافت کنید.

4. رسیدگی و صدور اجرائیه:

 • پس از بررسی مدارک توسط مرجع صالح، در صورت کامل بودن مدارک و مطابقت با شرایط قانونی، اجرائیه صادر خواهد شد.
 • اجرائیه به طرف مقابل ابلاغ می شود و او موظف است ظرف مهلت قانونی نسبت به اجرای مفاد آن اقدام کند.

نکات مهم:

 • قبل از مراجعه به مرجع صالح، از کامل بودن مدارک خود اطمینان حاصل کنید.
 • در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر، می توانید از وکیل متخصص در امور حقوقی استفاده کنید.
 • برای آگاهی از آخرین تغییرات قوانین و رویه های مربوط به صدور اجرائیه، می توانید به وب سایت قوه قضائیه یا منابع حقوقی معتبر مراجعه کنید.

موارد زیر نمونه هایی از اطلاعاتی است که باید در لایحه ی درخواست صدور اجرائیه ذکر شود:

 • مشخصات کامل متقاضی و محکوم علیه
 • شماره پرونده
 • شرح مختصری از موضوع پرونده و رای صادره
 • خواسته ی متقاضی (یعنی اقدامی که باید توسط محکوم علیه انجام شود)
 • دلائل و مستندات مربوطه

رسیدگی و صدور اجرائیه

اجرائیه سندی است که از طرف دادگاه یا مرجع قضایی ذیصلاح صادر می‌شود و به موجب آن، محکوم‌له مکلف به انجام تعهد یا تکلیف مورد حکم می‌شود.

مراحل صدور اجرائیه به شرح زیر است:

 1. قطعی شدن حکم: حکم دادگاه زمانی قطعی می‌شود که:
  • مهلت تجدیدنظرخواهی منقضی شده باشد و یا تجدیدنظرخواهی رد شده باشد.
  • حکم از نوع احکام فوری باشد.
  • حکم به نفع دولت صادر شده باشد.
 2. تقاضای صدور اجرائیه: ذینفع حکم می‌تواند با مراجعه به دفترخانه دادگاه و ارائه حکم قطعی، تقاضای صدور اجرائیه کند.
 3. بررسی درخواست: دفترخانه دادگاه درخواست را به لحاظ نقص یا امتناع از صدور اجرائیه بررسی می‌کند.
 4. صدور اجرائیه: در صورت عدم وجود مانع، دفترخانه دادگاه اجرائیه را صادر می‌کند.

انواع اجرائیه

اجرائیه‌ها به دو دسته کلی اجرائیه ثبتی و اجرائیه مالی تقسیم می‌شوند:

 • اجرائیه ثبتی: برای اجرای احکامی است که ناظر به اموال غیرمنقول مانند الزام به فک رهن، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و … است.
 • اجرائیه مالی: برای اجرای احکامی است که ناظر به اموال منقول و یا وجه نقد مانند الزام به پرداخت مهریه، الزام به پرداخت نفقه و … است.

نحوه اجرای اجرائیه

اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود و او مکلف است ظرف مهلت قانونی مفاد آن را اجرا کند. در صورت عدم اجرای حکم، ذینفع می‌تواند از طریق واحد اجرای احکام دادگاه نسبت به اجرای اجباری آن اقدام کند.

نکات مهم

 • صدور اجرائیه فقط از طریق مراجع قانونی و ذیصلاح امکان‌پذیر است.
 • برای صدور اجرائیه ارائه حکم قطعی ضروری است.
 • محکوم‌علیه حق دارد ظرف مهلت قانونی نسبت به اجرائیه صادره اعتراض کند.
 • در صورت عدم اجرای حکم، ذینفع می‌تواند از طریق واحد اجرای احکام دادگاه نسبت به اجرای اجباری آن اقدام کند.

 

 

ابلاغ رای داوری در ایران

ابلاغ رای داوری، گامی مهم در فرآیند داوری است که به موجب آن، رای داور به طرفین دعوا رسما اعلام می‌شود. این امر، نقطه آغاز اثرگذاری رای داوری و الزام طرفین به اجرای مفاد آن است.

مرجع ابلاغ رای داوری

طبق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ رای داوری به عهده داور است. داور مکلف است ظرف بیست روز از تاریخ صدور رای، نسخه‌های آن را به همراه رونوشت مدارک به طرفین ابلاغ کند.

روش‌های ابلاغ رای داوری

قانونگذار در خصوص نحوه ابلاغ رای داوری، رویه خاصی را تعیین نکرده است. بنابراین، طرفین می‌توانند در قرارداد داوری، روش مورد نظر خود را برای ابلاغ رای مشخص کنند. در غیر این صورت، داور می‌تواند از هر روشی که متعارف و عرفی باشد برای ابلاغ رای استفاده کند.

برخی از روش‌های متداول ابلاغ رای داوری عبارتند از:

 • ابلاغ حضوری: داور رای را به صورت حضوری به طرفین ابلاغ می‌کند.
 • ابلاغ از طریق اظهارنامه: داور با ارسال اظهارنامه به آدرس طرفین، رای را به آنها ابلاغ می‌کند.
 • ابلاغ از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی: داور می‌تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، رای را به صورت الکترونیکی به طرفین ابلاغ کند.

آثار ابلاغ رای داوری

ابلاغ رای داوری، آثار مهمی به دنبال دارد، از جمله:

 • آغاز مهلت اعتراض: از تاریخ ابلاغ رای داوری، مهلت قانونی برای اعتراض به رای آغاز می‌شود. طرفین می‌توانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به رای داوری به مراجع قضایی صالح اعتراض کنند.
 • قطعی شدن رای: در صورتی که هیچ‌کدام از طرفین به رای داوری اعتراض نکنند یا اعتراض آنها مردود اعلام شود، رای داوری قطعی و لازم‌الاجرا می‌شود.
 • قابلیت اجرای رای: پس از قطعی شدن رای داوری، ذینفع می‌تواند از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه کند تا رای داوری به اجرا گذاشته شود.

نکات مهم در خصوص ابلاغ رای داوری

 • داور موظف است رای داوری را به طور کامل و صحیح به طرفین ابلاغ کند.
 • در صورتی که ابلاغ رای داوری به درستی انجام نشود، ممکن است طرفین بتوانند نسبت به آن ایراد و اعتراض داشته باشند.
 • ابلاغ رای داوری، از جمله مواردی است که باید در قرارداد داوری به طور دقیق مشخص شود.

مرجع ابلاغ رأی داوری بستگی به نوع داوری و توافق طرفین دارد.

در داوری داخلی:

 • طبق ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی:

  • اگر طرفین توافقی در مورد مرجع ابلاغ نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به هر دو طرف ابلاغ کند.
  • هر یک از طرفین می تواند از داور تقاضای ابلاغ رأی به وسیله دادگاه را داشته باشد. در این صورت، داور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ تقاضا، رونوشت رأی را به همراه کلیه دلایل و مستندات به دادگاه محل اقامت خود یا محل وقوع داوری تسلیم کند.
  • دادگاه پس از بررسی، در صورت عدم وجود ایراد، رأی را به طرفین ابلاغ می کند.
 • طبق ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی:

  • بیست روز پس از ابلاغ رأی داوری توسط داور یا دادگاه، هر یک از طرفین می تواند با ارائه دادخواست به دادگاه عمومی محل اقامت خود یا محل وقوع داوری، تقاضای صدور اجراییه برای رأی داوری را داشته باشد.

در داوری بین المللی:

 • طبق ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی:
  • رأی داوری باید به طرفین ابلاغ شود.
  • ابلاغ رأی می تواند به وسیله داور یا دبیرخانه مرکز داوری یا به طریق دیگری که در قرارداد داوری پیش بینی شده باشد، انجام شود.
  • قانون حاکم بر ابلاغ رأی داوری، قانون محل داوری است.

نکات:

 • در هر دو نوع داوری داخلی و بین المللی، طرفین می توانند در قرارداد داوری در مورد مرجع ابلاغ رأی توافق کنند.
 • در صورت عدم توافق در مورد مرجع ابلاغ، داور یا دادگاه محل اقامت داور یا محل وقوع داوری مرجع صالح برای ابلاغ رأی خواهد بود.
 • ابلاغ رأی داوری باید به طور کتبی و به روشی انجام شود که به اطلاع طرفین برسد.

 

 

روش‌های ابلاغ رای داوری در ایران:

طبق قانون آیین دادرسی مدنی، رای داوری به دو طریق می تواند ابلاغ شود:

1. ابلاغ توسط داور:

 • ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد که: “رای داور باید به امضای کلیه داوران و یا اکثریت آنها برسد و به طرفین ابلاغ گردد.”
 • بر اساس این ماده، داوران می توانند رای خود را به طور مستقیم به طرفین ابلاغ کنند.
 • ابلاغ می تواند به صورت حضوری، ارسال اظهارنامه یا به هر طریق دیگری که در عرف متداول باشد انجام شود.

2. ابلاغ توسط دادگاه:

 • ماده 486 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد که: “هر یک از طرفین می تواند از داور یا داوران تقاضای صدور گواهی مبنی بر صدور رای و ابلاغ آن به توسط دادگاه را بنماید.”
 • در این روش، یکی از طرفین دعوا از داور یا داوران می خواهد که گواهی مبنی بر صدور رای و ابلاغ آن به توسط دادگاه صادر کنند.
 • داور یا داوران مکلفند که این گواهی را صادر و به طرف تقاضا کننده تسلیم کنند.
 • طرف تقاضا کننده می تواند با ارائه این گواهی به دادگاه، از دادگاه تقاضای ابلاغ رای داوری را بنماید.
 • دادگاه نیز مکلف است که رای داوری را به طرف مقابل ابلاغ کند.

نکات:

 • در هر دو روش ابلاغ، رای داوری باید به همراه ذیل آن ابلاغ شود:
  • تاریخ صدور رای
  • نام و نام خانوادگی داور یا داوران
  • مشخصات طرفین دعوا
  • موضوع دعوا
  • متن رای
 • ابلاغ رای داوری قطعی است و طرفین نمی توانند به آن اعتراض کنند.
 • فقط در موارد محدود و استثنایی می توان نسبت به رای داوری اعتراض کرد و به ابطال آن در دادگاه اقدام نمود.