مشاوره حقوقی طلاق

درخواست طلاق زن بدلیل ندادن نفقه مرد

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

درخواست طلاق زن به دلیل ندادن نفقه مرد

در ایران، اگر مرد نفقه زن خود را پرداخت نکند، زن می‌تواند از این طریق برای طلاق اقدام کند.

مراحل درخواست طلاق به دلیل ندادن نفقه:

 1. اثبات عدم پرداخت نفقه: زن باید عدم پرداخت نفقه توسط شوهر خود را به اثبات برساند. این کار از طریق ارائه مدارک و شواهد، مانند:
  • احکام صادره از مراجع قضایی: اگر زن قبلاً برای مطالبه نفقه به دادگاه مراجعه کرده و حکم قضایی مبنی بر محکومیت شوهر به پرداخت نفقه دریافت کرده باشد، می‌تواند از این حکم به عنوان مدرک استفاده کند.
  • شهادت شهود: زن می‌تواند از شهود، مانند اعضای خانواده، دوستان یا همسایگان خود که از عدم پرداخت نفقه توسط شوهرش مطلع هستند، برای اثبات این موضوع استفاده کند.
  • قرارداد ازدواج: در برخی از موارد، در سند ازدواج شروطی در مورد پرداخت نفقه ذکر شده است. زن می‌تواند از این شروط به عنوان مدرک استفاده کند.
 2. تنظیم دادخواست: زن باید با مراجعه به وکیل یا به صورت مستقل، دادخواست طلاق به دلیل ندادن نفقه را تنظیم کند. در دادخواست باید دلیل یا دلایل طلاق به طور مشخص ذکر شود و مدارک و شواهد مربوط به عدم پرداخت نفقه به آن ضمیمه شود.
 3. ارائه دادخواست به دادگاه: دادخواست طلاق به همراه مدارک و شواهد به دادگاه خانواده ارائه می‌شود.
 4. رسیدگی در دادگاه: در دادگاه، زن و شوهر به همراه وکلای خود حضور یافته و قاضی به صحبت‌های آنها و بررسی مدارک و شواهد می‌پردازد.
 5. صدور رای: در نهایت، قاضی با توجه به دلایل و مدارک ارائه شده، رای خود را صادر می‌کند. اگر قاضی عدم پرداخت نفقه توسط شوهر را ثابت تشخیص دهد، به زن حکم طلاق رجعی (طلاقی که زن می‌تواند در رجوع کند) می‌دهد.

نکاتی که باید در نظر داشت:

 • زن برای دریافت نفقه معوقه خود نیز می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.
 • اگر زن در طول زندگی مشترک از شوهر خود تمکین کرده باشد، حتی اگر نفقه دریافت نکرده باشد، می‌تواند از حق طلاق به دلیل ندادن نفقه استفاده کند.
 • در برخی از موارد، دادگاه زن و شوهر را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع می‌دهد تا با صحبت با یک مشاور، راه حلی برای مشکلات خود پیدا کنند.
 • طلاق می‌تواند پیامدهای روحی و روانی منفی برای زن، شوهر و فرزندان داشته باشد. به همین دلیل، قبل از تصمیم به طلاق، باید به طور کامل در مورد آن فکر کرد و از همه راه‌های حل اختلاف استفاده کرد.

طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه در ایران

در ایران، عدم پرداخت نفقه توسط شوهر یکی از دلایل قانونی طلاق از جانب زن محسوب می‌شود. زوجه می‌تواند با استناد به این موضوع، دادخواست طلاق به دلیل عسر و حرج به دادگاه خانواده ارائه دهد.

شرایط طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه:

 • اثبات عدم پرداخت نفقه: زوجه باید در دادگاه ثابت کند که شوهرش نفقه او را پرداخت نکرده است. این کار از طریق ارائه مدارک و شواهدی مانند:
  • احکام دادگاه مبنی بر محکومیت شوهر به پرداخت نفقه
  • شهادت شهود
  • ارسال اخطار کتبی به شوهر برای پرداخت نفقه و عدم توجه او
  • استعلام از حساب بانکی شوهر و عدم وجود تراکنش مربوط به پرداخت نفقه
  • صورتجلسه کلانتری مبنی بر ترک نفقه توسط شوهر
 • عسر و حرج: زوجه باید ثابت کند که عدم پرداخت نفقه توسط شوهر او را در عسر و حرج قرار داده است. عسر و حرج به معنای سختی و مشقت غیرقابل تحمل است.

مراحل طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه:

 1. مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی: زوجه باید با مراجعه به این دفاتر، دادخواست طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از عدم پرداخت نفقه را ثبت کند.
 2. پرداخت هزینه های دادرسی: پس از ثبت دادخواست، زوجه باید هزینه های دادرسی را پرداخت کند.
 3. ارجاع به مرکز مشاوره: معمولا زوجین به مرکز مشاوره معرفی می شوند تا با یکدیگر صحبت کرده و در صورت امکان برای حل مشکلات خود و جلوگیری از طلاق تلاش کنند.
 4. تشکیل پرونده در دادگاه خانواده: در صورت عدم سازش زوجین در مرکز مشاوره، پرونده به دادگاه خانواده ارجاع می شود.
 5. رسیدگی در دادگاه: در جلسه دادگاه، قاضی به صحبت های هر دو طرف گوش می دهد و مدارک ارائه شده توسط آنها را بررسی می کند.
 6. صدور حکم طلاق: در نهایت، قاضی با توجه به دلایل و مدارک ارائه شده توسط زوجین، حکم طلاق را صادر می کند.

نکات مهم:

 • در صورت اثبات عدم پرداخت نفقه و عسر و حرج زوجه، دادگاه شوهر را به پرداخت نفقه معوقه و همچنین مهریه زوجه محکوم می کند.
 • حضانت فرزند پس از طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه، بر اساس نظر کارشناسان و با توجه به مصلحت فرزند تعیین می شود.
 • زوجه می تواند برای وکالت در طلاق به وکیل مراجعه کند. وکیل می تواند در تمام مراحل طلاق، از جمله تنظیم دادخواست طلاق، حضور در جلسات دادگاه و دفاع از حقوق زوجه، به او کمک کند.

 

مراحل درخواست طلاق به دلیل ندادن نفقه در ایران:

درخواست طلاق به دلیل ندادن نفقه، فرآیندی قانونی است که طی آن زن می‌تواند با اثبات عدم پرداخت نفقه توسط شوهر، از دادگاه تقاضای طلاق کند. این نوع طلاق، طلاق به دلیل عسر و حرج نامیده می‌شود.

مراحل کلی درخواست طلاق به دلیل ندادن نفقه:

 1. جمع‌آوری مدارک:
  • زن باید مدارک لازم برای اثبات ازدواج خود، از جمله عقدنامه و شناسنامه را جمع‌آوری کند.
  • همچنین باید مدارک مربوط به عدم پرداخت نفقه توسط شوهر، مانند احکام دادگاه مبنی بر محکومیت شوهر به پرداخت نفقه و یا گواهی‌های شهود را جمع‌آوری کند.
 2. ** مراجعه به دادگاه خانواده:**
  • زن باید با در دست داشتن مدارک لازم به یکی از مجتمع‌های دادگاه خانواده محل سکونت خود مراجعه کند.
  • در آنجا باید دادخواست طلاق به دلیل عسر و حرج را به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ارائه دهد.
 3. ثبت دادخواست:
  • پس از ثبت دادخواست، پرونده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع می‌شود.
 4. ** تعیین وقت رسیدگی:**
  • شعبه رسیدگی کننده، وقت رسیدگی را تعیین و به زن و شوهر ابلاغ می‌کند.
 5. حضور در دادگاه و ارائه توضیحات:
  • در وقت رسیدگی تعیین شده، زن و شوهر باید در دادگاه حاضر شوند و توضیحات خود را ارائه دهند.
  • زن باید مدارک و مستندات خود را مبنی بر عدم پرداخت نفقه توسط شوهر به دادگاه ارائه دهد.
 6. بررسی مدارک و ادعاها:
  • قاضی دادگاه، مدارک و ادعاهای زن و شوهر را بررسی می‌کند.
  • در صورت اثبات عسر و حرج زن به دلیل عدم پرداخت نفقه توسط شوهر، قاضی حکم طلاق را صادر می‌کند.
 7. صدور حکم طلاق:
  • حکم طلاق صادره توسط دادگاه، به دفترخانه طلاق ارسال می‌شود.
  • زن و شوهر می‌توانند با مراجعه به دفترخانه طلاق و ارائه حکم دادگاه، نسبت به ثبت طلاق خود اقدام کنند.

نکات:

 • زن می‌تواند در طول دوران دعوای طلاق، از شوهر خود نفقه مطالبه کند.
 • اگر شوهر در پرداخت نفقه همسر خود تعلل کند، زن می‌تواند از طریق دادگاه او را ملزم به پرداخت نفقه کند.
 • زن در طول دوران عقد نیز می‌تواند به دلیل ندادن نفقه از شوهر خود طلاق بگیرد.
 • طلاق به دلیل عسر و حرج، طلاق رجعی محسوب می‌شود، به این معنی که مرد تا چهار ماه حق رجوع دارد.
 • در صورت تمایل زن به دریافت مهریه، باید قبل از طلاق به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست مطالبه مهریه ارائه دهد.

مدارک لازم برای درخواست طلاق به دلیل ندادن نفقه:

 • عقدنامه
 • شناسنامه زن و شوهر
 • دادخواست طلاق به دلیل عسر و حرج
 • مدارک مربوط به عدم پرداخت نفقه توسط شوهر (احکام دادگاه، گواهی شهود و …)
 • سایر مدارک مورد نیاز، بسته به شرایط خاص هر پرونده

مدارک لازم برای درخواست طلاق به دلیل ندادن نفقه

برای درخواست طلاق به دلیل ندادن نفقه، به مدارک زیر نیاز دارید:

مدارک عمومی:

 • سند ازدواج: اصل و رونوشت
 • شناسنامه و کارت ملی طرفین: اصل و رونوشت
 • آخرین مدرک تحصیلی طرفین: اصل و رونوشت
 • دفترچه بیمه طرفین: اصل و رونوشت

مدارک مربوط به عسر و حرج:

 • دادخواست مطالبه نفقه: اصل و رونوشت
 • حکم دادگاه مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه: اصل و رونوشت
 • نامه اجراییه: اصل و رونوشت
 • شهادت شهود: دو نفر شاهد مرد که کتباً یا شفاهه در دادگاه حاضر شده و گواهی عسر و حرج زوجه را به دلیل عدم پرداخت نفقه توسط زوج دهند.

مدارک دیگر:

 • دلائل اثبات عسر و حرج: (اختیاری) هر گونه مدرکی که نشان دهنده عسر و حرج زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه توسط زوج باشد، مانند:
  • گزارش پزشکی مبنی بر صدمات روحی یا جسمی ناشی از عدم پرداخت نفقه
  • گزارش مددکاری اجتماعی
  • شهادت شهود مبنی بر مشاهده عسر و حرج زوجه
  • صورتحساب های مربوط به هزینه های زندگی زوجه
  • پیامک ها یا ایمیل های زوج مبنی بر عدم تمکین به پرداخت نفقه

نکات:

 • در صورتیکه زوجه در طول زندگی مشترک از زوج وکالت بلاعزل برای طلاق و یا طلاق رجعی داشته باشد، ارائه اصل و رونوشت وکالت نامه نیز الزامی است.
 • اگر زوجه در دادخواست مطالبه نفقه مدعی اعسار زوج شده باشد، ارائه اصل و رونوشت قرار اعسار و رونوشت دادخواست اعسار نیز ضروری است.
 • در صورتیکه زوجه بخواهد از وکیل برای پیگیری پرونده طلاق خود استفاده کند، باید وکالت نامه وکیل را به همراه مدارک پرونده به دادگاه ارائه دهد.

مراحل درخواست طلاق به دلیل ندادن نفقه:

 1. تکمیل فرم درخواست طلاق: شما می توانید فرم درخواست طلاق را از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی دریافت کنید.
 2. ارائه مدارک: مدارک لازم را به همراه فرم تکمیل شده به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ارائه دهید.
 3. ثبت نام در نوبت: پس از ارائه مدارک، در نوبت ملاقات با مشاوره خانواده قرار خواهید گرفت.
 4. ملاقات با مشاوره خانواده: در جلسه مشاوره، شما و همسرتان باید با یکدیگر صحبت کنید و تلاش کنید تا مشکل خود را حل کنید.
 5. دادگاه: اگر با وجود جلسات مشاوره، مشکل شما حل نشود، پرونده شما به دادگاه ارجاع داده خواهد شد.
 6. دادرسی: در دادگاه، شما و همسرتان باید دلایل خود را برای طلاق به قاضی ارائه دهید.
 7. رأی دادگاه: قاضی پس از بررسی مدارک و شنیدن اظهارات شما و همسرتان، رأی خود را صادر خواهد کرد.

توجه:

 • مراحل درخواست طلاق ممکن است بسته به محل زندگی شما و شرایط پرونده شما متفاوت باشد.
 • برای کسب اطلاعات دقیق تر در مورد مراحل درخواست طلاق به دلیل ندادن نفقه، می توانید به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا وکیل متخصص در امور خانواده مراجعه کنید.

اثبات عسر و حرج در طلاق

در قانون ایران، عسر و حرج به شرایطی گفته می‌شود که تحمل آن برای یک فرد غیرقابل تحمل باشد و به نوعی زندگی او را مختل کند. یکی از  طلاق در ایران، اثبات عسر و حرج توسط زوجه است.

زن برای اثبات عسر و حرج و توسل به طلاق به دلیل آن باید موارد زیر را در دادگاه اثبات کند:

 • وجود شرایطی که زندگی مشترک را برای او غیرقابل تحمل کرده است: این شرایط می‌تواند شامل موارد متعددی مانند خشونت خانگی، اعتیاد شوهر، سوء رفتار، تهدید، تحقیر، ترک زندگی مشترک توسط شوهر، عدم پرداخت نفقه و سایر موارد باشد.
 • غیرقابل تحمل بودن شرایط برای زن: زن باید به قاضی دادگاه ثابت کند که شرایط زندگی مشترک برای او به حدی غیرقابل تحمل است که ادامه زندگی با شوهر ممکن نیست.
 • رابطه مستقیم شرایط با رفتار یا سوء رفتار شوهر: زن باید ثابت کند که شرایط غیرقابل تحمل زندگی مشترک، ناشی از رفتار یا سوء رفتار شوهر است.

مدارک لازم برای اثبات عسر و حرج:

 • مدارک مربوط به اثبات ازدواج: از جمله عقدنامه و شناسنامه
 • مدارک مربوط به اثبات سوء رفتار یا قصور شوهر: از جمله گزارش پزشکی قانونی در مورد آثار خشونت، احکام دادگاه مبنی بر محکومیت شوهر به جرایم مختلف، گواهی شهود و سایر مدارک
 • لیست مشکلات و مواردی که زندگی مشترک را برای زن غیرقابل تحمل کرده است

مراحل اثبات عسر و حرج در دادگاه:

 1. ارائه دادخواست طلاق به دلیل عسر و حرج: زن باید با در دست داشتن مدارک لازم به یکی از مجتمع‌های دادگاه خانواده محل سکونت خود مراجعه کند و دادخواست طلاق به دلیل عسر و حرج را به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ارائه دهد.
 2. ثبت دادخواست و ارجاع به شعبه: پس از ثبت دادخواست، پرونده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع می‌شود.
 3. تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین: شعبه رسیدگی کننده، وقت رسیدگی را تعیین و به زن و شوهر ابلاغ می‌کند.
 4. حضور در دادگاه و ارائه توضیحات و مدارک: در وقت رسیدگی تعیین شده، زن و شوهر باید در دادگاه حاضر شوند و توضیحات و مدارک خود را ارائه دهند.
 5. بررسی مدارک و ادعاها توسط قاضی: قاضی دادگاه، مدارک و ادعاهای زن و شوهر را بررسی می‌کند.
 6. استماع اظهارات شهود (در صورت وجود): در صورت ارائه شهود توسط زن، قاضی اظهارات آنها را استماع می‌کند.
 7. بررسی نظر کارشناس (در صورت نیاز): در برخی موارد، قاضی ممکن است برای بررسی دقیق‌تر موضوع، از نظر کارشناس نیز استفاده کند.
 8. صدور حکم: در نهایت، قاضی با توجه به بررسی مدارک، اظهارات طرفین و سایر قرائن و شواهد، حکم را صادر می‌کند.

نکات مهم:

 • اثبات عسر و حرج امری دشوار است و نیاز به ارائه مستندات و شواهد کافی دارد.
 • زن باید بتواند به طور قابل قبولی به قاضی ثابت کند که ادامه زندگی با شوهر برای او غیرقابل تحمل است.
 • در صورت عدم اثبات عسر و حرج، دادخواست طلاق زن پذیرفته نخواهد شد.
 • زن می‌تواند برای اثبات عسر و حرج از وکیل نیز کمک بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید