مشاوره حقوقي

دریافت اجاره عقب افتاده از مستاجر

مشاوره حقوقی

اگر مستاجر شما اجاره بها را به موقع پرداخت نمی کند، اقدامات مختلفی می توانید برای دریافت اجاره عقب افتاده انجام دهید. در اینجا چند راهکار وجود دارد:

1. با مستاجر خود صحبت کنید: اولین قدم این است که با مستاجر خود صحبت کنید و علت عدم پرداخت اجاره بها را جویا شوید. ممکن است مستاجر با مشکلات مالی موقتی روبرو باشد و بتواند با شما برای تنظیم برنامه پرداخت ترتیب دهد.

2. اخطار کتبی ارسال کنید: اگر صحبت با مستاجر فایده ای نداشت، باید برای او اخطار کتبی ارسال کنید. اخطار باید شامل موارد زیر باشد:

* مبلغ اجاره بها ی معوقه
* تاریخ سررسید پرداخت
* عواقب عدم پرداخت (مانند فسخ اجاره نامه یا اقدام قانونی)

3. ودیعه را برداشت کنید: در برخی از ایالت ها، شما مجاز هستید که در صورت عدم پرداخت اجاره بها توسط مستاجر، از ودیعه او برداشت کنید. با این حال، قبل از برداشت از ودیعه، باید از قوانین مربوط به ایالت خود مطلع شوید و مطمئن شوید که تمام مراحل قانونی را به درستی انجام داده اید.

4. فسخ اجاره نامه: اگر مستاجر به پرداخت اجاره بها ادامه نداد، می توانید اجاره نامه را فسخ کنید. فرایند فسخ اجاره نامه از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است، بنابراین باید با یک وکیل یا مقامات محلی مشورت کنید.

5. اقدام قانونی کنید: اگر هیچ یک از راهکارهای دیگر موفقیت آمیز نبود، می توانید برای دریافت اجاره عقب افتاده از مستاجر خود به دادگاه بروید. دادگاه می تواند مستاجر را به پرداخت اجاره بها، جریمه و هزینه های دادرسی محکوم کند.

نکات مهم:

 • همیشه اسناد و مدارک خود را نگه دارید: این شامل اجاره نامه، اخطارها، رسیدهای پرداخت و هرگونه ارتباط کتبی دیگری با مستاجر شما می شود.
 • قوانین مربوط به تخلیه را در ایالت خود بیاموزید: قوانین مربوط به تخلیه از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است، بنابراین مهم است که قبل از هرگونه اقدامی از قوانین مربوط به ایالت خود مطلع شوید.
 • در صورت نیاز از کمک حقوقی استفاده کنید: اگر در حل این مشکل با مستاجر خود مشکل دارید، می توانید از یک وکیل کمک بگیرید.

دریافت اجاره عقب افتاده در ایران

در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها خودداری کند، موجر می تواند از طریق مراجع قانونی برای دریافت اجاره عقب افتاده خود اقدام کند.

دو روش اصلی برای دریافت اجاره عقب افتاده وجود دارد:

1. توافق با مستاجر:

بهترین راه حل برای دریافت اجاره عقب افتاده، توافق با مستاجر است. در این روش، موجر و مستاجر با یکدیگر مذاکره می کنند و بر سر نحوه پرداخت اجاره عقب افتاده به توافق می رسند.

مزایای توافق با مستاجر:

 • سریع و آسان است.
 • نیازی به مراجعه به مراجع قانونی نیست.
 • روابط بین موجر و مستاجر حفظ می شود.

2. مراجعه به مراجع قانونی:

اگر توافق با مستاجر امکان پذیر نباشد، موجر می تواند برای دریافت اجاره عقب افتاده خود به مراجع قانونی مراجعه کند.

دو مرجع قانونی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اجاره بها وجود دارد:

 • شورای حل اختلاف: شورای حل اختلاف مرجعی برای حل و فصل دعاوی مالی و ملکی تا سقف بیست میلیون تومان است.
 • دادگاه عمومی حقوقی: دادگاه عمومی حقوقی مرجع رسیدگی به دعاوی مالی و ملکی بیش از بیست میلیون تومان است.

مراحل مراجعه به مراجع قانونی:

 • تنظیم دادخواست: اولین قدم، تنظیم دادخواست به طرفیت مستاجر است. در دادخواست باید مشخصات موجر و مستاجر، آدرس و مشخصات ملک مورد اجاره، مبلغ اجاره عقب افتاده و مستندات مربوط به آن درج شود.
 • پرداخت هزینه دادرسی: پس از تنظیم دادخواست، موجر باید هزینه دادرسی را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرداخت کند.
 • ثبت دادخواست: دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه می شود و پس از ثبت، به شعبه ی مربوطه در شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می شود.
 • رسیدگی به پرونده: در شعبه ی مربوطه، وقت رسیدگی تعیین می شود و به طرفین ابلاغ می شود تا در جلسه رسیدگی حاضر شوند.
 • صدور رای: پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک، مرجع رسیدگی کننده رای خود را صادر می کند.
 • اجرای رای: اگر رای به نفع موجر باشد، وی می تواند از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به وصول اجاره عقب افتاده خود اقدام کند.

فسخ اجاره نامه توسط مالک در ایران

در ایران، فسخ اجاره نامه توسط مالک شرایط و ضوابط خاص خود را دارد و فقط در موارد قانونی امکان پذیر است.

موارد قانونی فسخ اجاره نامه توسط مالک:

 1. پایان مدت اجاره: در صورتی که مدت اجاره درج شده در اجاره نامه به پایان رسیده باشد و مستاجر ملک را تخلیه نکرده باشد، موجر می تواند با استناد به این مورد، تقاضای فسخ اجاره نامه و صدور حکم تخلیه را از طریق مراجع قانونی داشته باشد.

 2. عدم پرداخت اجاره بها: یکی از شروط اساسی هر قرارداد اجاره، پرداخت اجاره بها به موقع توسط مستاجر است. در صورتی که مستاجر طبق شرایط مندرج در اجاره نامه، نسبت به پرداخت اجاره بها کوتاهی کند، موجر می تواند پس از طی مراحل قانونی و صدور اخطار، نسبت به فسخ اجاره نامه و تخلیه ملک اقدام نماید.

 3. نقض شروط اجاره نامه: در بسیاری از قراردادهای اجاره، شروطی ضمن عقد درج می شود که طرفین موظف به رعایت آنها هستند. در صورتی که مستاجر یکی از شروط مهم و اساسی اجاره نامه را نقض کند، موجر می تواند با استناد به این مورد، تقاضای فسخ اجاره نامه و صدور حکم تخلیه را از طریق مراجع قانونی داشته باشد.

 4. انجام فعالیت های غیرقانونی: اگر مستاجر در ملک مورد اجاره اقدام به انجام فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، فحشا یا ایجاد مزاحمت برای سایر ساکنین مجتمع کند، موجر می تواند با استناد به این مورد، تقاضای فسخ اجاره نامه و صدور حکم تخلیه را از طریق مراجع قانونی داشته باشد.

مراحل قانونی فسخ اجاره نامه توسط مالک:

 1. ارسال اخطار به مستاجر: اولین قدم برای فسخ اجاره نامه توسط مالک، ارسال اخطار کتبی به مستاجر است. در این اخطار باید دلیل فسخ اجاره نامه به طور明確 و قانونی ذکر شده باشد و به مستاجر فرصت داده شود تا نسبت به رفع مورد اخطار اقدام کند.

 2. ارائه دادخواست فسخ اجاره نامه: در صورتی که مستاجر پس از دریافت اخطار، نسبت به رفع مورد اخطار اقدام نکند یا به تعهدات خود عمل ننماید، موجر می تواند با مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک، دادخواست فسخ اجاره نامه و صدور حکم تخلیه را ارائه دهد.

 3. رسیدگی به پرونده در دادگاه: پس از ثبت دادخواست، وقت رسیدگی تعیین می شود و به طرفین ابلاغ می گردد. در جلسه دادگاه، موجر و مستاجر می توانند توضیحات و دلایل خود را ارائه دهند و قاضی نیز مدارک و مستندات را بررسی خواهد کرد.

 4. صدور حکم: در صورتی که قاضی دلایل موجر را موجه تشخیص دهد، حکم فسخ اجاره نامه و صدور حکم تخلیه به نفع موجر صادر خواهد شد. در این حکم، تاریخ تخلیه ملک و نحوه اجرای حکم قید می شود.

 5. اجرای حکم: پس از صدور حکم، موجر می تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام دادگستری، نسبت به اجرای حکم و تخلیه ملک از تصرف مستاجر اقدام نماید.

نکات مهم:

 • در برخی موارد، مانند عدم پرداخت اجاره بها، ممکن است موجر بتواند از طریق شورای حل اختلاف اقدام به دریافت حکم تخلیه کند.
 • مراحل قانونی فسخ اجاره نامه و تخلیه ملک می تواند پیچیده باشد و به همین دلیل، توصیه می شود که برای اطمینان از صحت اقدامات و حفظ حقوق خود، از یک وکیل مجرب کمک بگیرید.
 • قوانین و مقررات مربوط به فسخ اجاره نامه و تخلیه ملک در ایران ممکن است در طول زمان تغییر کند. به همین دلیل، قبل از اقدام به هر اقدامی، باید از قوانین و مقررات جاری مطلع باشید.

ارائه دادخواست فسخ اجاره نامه

برای ارائه دادخواست فسخ اجاره نامه، باید مراحل زیر را طی کنید:

1. جمع آوری مدارک:

 • اجاره نامه: نسخه ای از اجاره نامه خود را که به امضای شما و مستاجر رسیده است، تهیه کنید.
 • اخطار کتبی: اگر برای مستاجر اخطار کتبی ارسال کرده اید، نسخه ای از آن را نیز تهیه کنید.
 • مدارک مربوط به عدم پرداخت اجاره بها: این می تواند شامل رسیدهای پرداخت، صورتحساب های بانکی یا هر مدرک دیگری باشد که نشان می دهد مستاجر اجاره بها را پرداخت نکرده است.
 • مدارک مربوط به سایر تخلفات مستاجر (در صورت وجود): اگر مستاجر مرتکب تخلفات دیگری از جمله تعدی و تفریط به ملک یا استفاده غیرمجاز از آن شده است، باید مدارک مربوط به این تخلفات را نیز جمع آوری کنید.

2. تنظیم دادخواست:

 • می توانید با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیکی قضایی (https://adliran.ir/) به صورت آنلاین دادخواست خود را تنظیم کنید.
 • همچنین می توانید از یک وکیل برای تنظیم دادخواست خود کمک بگیرید.

3. ارائه دادخواست:

 • دادخواست خود را به همراه مدارک مربوطه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه دهید.
 • پس از ثبت دادخواست، به شما یک وقت رسیدگی داده می شود.

4. حضور در دادگاه:

 • در روز و ساعت تعیین شده در دادگاه حاضر شوید.
 • در دادگاه، دلایل خود را برای فسخ اجاره نامه ارائه دهید و مدارک خود را به قاضی نشان دهید.
 • مستاجر نیز می تواند در دادگاه حاضر شده و از خود دفاع کند.

5. صدور رای:

 • قاضی پس از استماع صحبت های طرفین و بررسی مدارک، رای خود را صادر می کند.
 • اگر رای به نفع شما باشد، دادگاه حکم به فسخ اجاره نامه و تخلیه ملک توسط مستاجر صادر می کند.

نکات مهم:

 • قبل از ارائه دادخواست، از قوانین مربوط به فسخ اجاره نامه در ایالت خود مطلع شوید.
 • در دادخواست خود، به طور واضح و دقیق دلایل خود را برای فسخ اجاره نامه بیان کنید.
 • تمام مدارک مربوطه را به همراه خود به دادگاه ببرید.
 • در صورت نیاز می توانید از یک وکیل برای پیگیری پرونده خود کمک بگیرید.

 

مراحل قانونی فسخ اجاره نامه توسط مالک در ایران

فسخ اجاره نامه به معنای برهم زدن قرارداد اجاره و تخلیه ملک مورد اجاره توسط مستاجر است. فسخ اجاره نامه می تواند به دو صورت فسخ عادی و فسخ فوری انجام شود.

فسخ عادی:

در فسخ عادی، قرارداد اجاره مطابق با شرایطی که در آن ذکر شده است، فسخ می شود. به عنوان مثال، در بسیاری از قراردادهای اجاره، شرط شده است که در صورت انقضای مدت اجاره، قرارداد به طور خودکار فسخ می شود.

مراحل فسخ عادی اجاره نامه توسط مالک:

 1. اعلام فسخ به مستاجر: مالک باید با ارسال اظهارنامه رسمی به مستاجر، قصد خود را برای فسخ قرارداد در موعد مقرر اعلام کند. در اظهارنامه باید تاریخ فسخ و دلیل فسخ به طور مشخص ذکر شود.
 2. تخلیه ملک توسط مستاجر: در تاریخ فسخ، مستاجر موظف است که ملک را تخلیه کند و در غیر این صورت، مالک می تواند از طریق مراجع قانونی اقدام به تخلیه ی ملک کند.

فسخ فوری:

در فسخ فوری، مالک می تواند بدون نیاز به رعایت تشریفات فسخ عادی، قرارداد اجاره را فسخ کند و از مستاجر بخواهد که ملک را تخلیه کند.

شرایط فسخ فوری اجاره نامه توسط مالک:

 • عدم پرداخت اجاره بها: در صورتی که مستاجر دو ماه متوالی یا سه ماه متناوب از پرداخت اجاره بها خودداری کند، مالک می تواند تقاضای صدور حکم تخلیه فوری را به دادگاه ارائه دهد.
 • تخلف مستاجر از شروط اجاره نامه: در صورتی که مستاجر از شروطی که در اجاره نامه قید شده است، مانند تعهد به عدم واگذاری محل به غیر یا عدم استفاده از محل برای مقاصد غیرقانونی، تخلف کند، مالک می تواند تقاضای صدور حکم تخلیه فوری را به دادگاه ارائه دهد.
 • تصرف عدوانی: در صورتی که مستاجر بدون رضایت مالک وارد محل مورد اجاره شده باشد یا بدون حکم قانونی آن را تصرف کرده باشد، مالک می تواند از طریق دادگاه کیفری تقاضای صدور حکم تخلیه فوری را به دادگاه ارائه دهد.

مراحل فسخ فوری اجاره نامه توسط مالک:

 1. مراجعه به دادگاه: مالک باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و دادخواست تخلیه فوری را به دادگاه ارائه دهد. در دادخواست باید مشخصات موجر و مستاجر، محل مورد اجاره، دلیل تقاضای صدور حکم تخلیه فوری و مستندات مربوط به آن ذکر شود.
 2. پرداخت هزینه دادرسی: پس از تنظیم دادخواست، مالک باید هزینه دادرسی را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرداخت کند.
 3. رسیدگی به پرونده در دادگاه: پس از ثبت دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، پرونده به شعبه ی مربوطه در دادگاه ارجاع می شود. دادگاه وقت رسیدگی تعیین می کند و به موجر و مستاجر ابلاغ می شود تا در جلسه رسیدگی حاضر شوند.
 4. برگزاری جلسه رسیدگی: در جلسه رسیدگی، هر دو طرف می توانند دلایل و مستندات خود را به دادگاه ارائه دهند. دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک، اقدام به صدور رای خواهد کرد.
 5. صدور رای: اگر دادگاه دلایل مالک را برای صدور حکم تخلیه فوری کافی تشخیص دهد، حکم تخلیه فوری به نفع مالک و علیه مستاجر صادر خواهد کرد. در غیر این صورت، دادگاه دعوای مالک را رد خواهد کرد.
 6. ابلاغ رای: رای دادگاه به طرفین ابلاغ می شود.
 7. اجرای حکم: اگر مستاجر در مهلت قانونی مندرج در حکم، ملک را تخلیه نکند، مالک می تواند از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به تخلیه ی ملک اقدام کند.