مشاوره حقوقی طلاق

دریافت مهریه از ماترک شوهر متوفی مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

دریافت مهریه از ماترک شوهر متوفی در ایران

فوت همسر می تواند برای زن، علاوه بر غم و اندوه، مشکلات حقوقی و مالی متعددی به همراه داشته باشد. یکی از این مشکلات، نحوه دریافت مهریه از ماترک شوهر است.

در این پاسخ به شرح مراحل دریافت مهریه از ماترک در ایران و نکات حقوقی مربوط به آن می پردازیم:

مراحل دریافت مهریه از ماترک:

 1. اخذ گواهی حصر وراثت: اولین قدم برای دریافت مهریه از ماترک، اخذ گواهی حصر وراثت است. این گواهی توسط دادگاه امور حسبی صادر می شود و در آن، فهرست وراث متوفی و سهم هر یک از آنها مشخص می شود. برای اخذ این گواهی، زن باید به دادگاه امور حسبی محل سکونت آخر شوهر خود مراجعه کند و مدارک لازم را ارائه دهد.

 2. تقاضای مطالبه مهریه از ماترک: پس از اخذ گواهی حصر وراثت، زن می تواند از طریق دادگاه خانواده، تقاضای مطالبه مهریه از ماترک شوهر خود را ارائه دهد. در این دادخواست، زن باید مشخصات خود و شوهر متوفی، تاریخ و محل وقوع عقد نکاح، میزان مهریه و دلایل و مستندات مربوط به مهریه خود را ذکر کند.

 3. رسیدگی به پرونده در دادگاه خانواده: پس از ثبت دادخواست، پرونده به شعبه رسیدگی کننده در دادگاه خانواده ارجاع می شود. در دادگاه، زن و وراث متوفی حضور یافته و دلایل و مستندات خود را ارائه می کنند. قاضی دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد، رأی خود را صادر می کند.

 4. اجرای رأی دادگاه: در صورتی که رأی دادگاه به نفع زن باشد، وراث موظف هستند که مهریه زن را از ماترک شوهر به او پرداخت کنند. اگر وراث از پرداخت مهریه امتناع کنند، زن می تواند از طریق دادورز یا مامور اجرا، اقدام به اخذ مهریه خود کند.

نکات مهم:

 • زن برای دریافت مهریه از ماترک، نیازی به اذن پدر خود ندارد.
 • در صورتی که مهریه زن عندالمطالبه باشد، زن می تواند بلافاصله پس از فوت شوهر، مهریه خود را از ماترک مطالبه کند.
 • در صورتی که مهریه زن عندالاستحقاق باشد، زن می تواند پس از فرا رسیدن موعد، مهریه خود را از ماترک مطالبه کند.
 • اگر ماترک شوهر کافی برای پرداخت مهریه زن نباشد، زن می تواند تا میزان سهم خود از ماترک، مهریه خود را دریافت کند.
 • توصیه می شود که زن برای دریافت مهریه از ماترک، از یک وکیل یا حقوقدان متخصص در امور خانواده کمک بگیرد.

منابع:

 • قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
 • قانون امور حسبی
 • آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده و کودکان
 • رویه قضایی

توجه:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ فقط جنبه اطلاع رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نیست.
 • برای کسب اطلاعات دقیق تر در مورد مراحل دریافت مهریه از ماترک و شرایط و الزامات آن، باید به یک وکیل یا حقوقدان متخصص در امور خانواده مراجعه کنید.

در اینجا به برخی از سوالات متداول در مورد دریافت مهریه از ماترک نیز پاسخ می دهیم:

1. اگر شوهر متوفی وصیتی در مورد پرداخت مهریه زن داشته باشد، تکلیف چیست؟

 • اگر شوهر متوفی در وصیت خود، پرداخت مهریه زن را به عهده شخص یا اشخاصی گذاشته باشد، آن اشخاص موظف هستند که مهریه زن را طبق وصیت متوفی پرداخت کنند.

2. اگر زن و شوهر متوفی در زمان حیات خود در مورد مهریه توافق کرده باشند، تکلیف چیست؟

 • اگر زن و شوهر متوفی در زمان حیات خود در مورد مهریه توافق کرده باشند، توافق آنها مقدم بر سایر مقررات قانونی است و باید به آن عمل شود.

3. اگر زن مدارک و مستنداتی در مورد مهریه خود نداشته باشد، تکلیف چیست؟

 • در این صورت، زن می تواند با شهادت شهود یا سایر ادله اثباتی، مهریه خود را اثبات کند.

4. هزینه های دریافت مهریه از ماترک چقدر است؟

 • هزینه های دریافت مهریه از ماترک، بسته به پیچیدگی پرونده و میزان کار انجام شده توسط وکیل یا حقوقدان، متفاوت است.