مشاوره حقوقی وصول مطالبات

در صورت فوت صادر کننده چک تکلیف دارنده چک چیست؟

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین 24 ساعته

در صورت فوت صادر کننده چک، دارنده چک برای وصول مطالبات خود باید مراحل زیر را انجام دهد:

1. اخذ گواهی انحصار وراثت:

 • اولین قدم برای وصول چک فوت شده، اخذ گواهی انحصار وراثت از دادگاه محل سکونت متوفی است.
 • گواهی انحصار وراثت سندی است که اسامی وراث و سهم آنها از遗产 را مشخص می کند.

2. مراجعه به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت:

 • با در دست داشتن گواهی انحصار وراثت، به شعبه صادرکننده چک مراجعه و تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت کنید.
 • بانک پس از بررسی مدارک، گواهی عدم پرداخت را صادر می کند.

3. مراجعه به دادسرا:

 • با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت و گواهی انحصار وراثت، به دادسرا مراجعه و علیه وراث متوفی شکایت کنید.
 • در دادسرا، مدارک خود را به دادستان ارائه و دادستان پس از بررسی مدارک، در صورت اثبات جرم، برای وراث متوفی قرار مجرمیت صادر خواهد کرد.

4. اقدامات پس از صدور قرار مجرمیت:

 • وراث متوفی 10 روز فرصت دارند تا مبلغ چک را به دارنده پرداخت کنند یا با وی به توافق برسد.
 • در صورت عدم پرداخت یا عدم توافق، دارنده چک می تواند از طریق دادسرا نسبت به توقیف اموال و حساب های وراث متوفی اقدام کند.
 • دادسرا اموال و حساب های وراث متوفی را تا میزان مبلغ چک و خسارات مربوطه مسدود می کند.
 • دارنده چک می تواند با توقیف اموال و حساب های وراث متوفی، نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کند.

نکات مهم:

 • در صورتیکه چک در وجه شخص حقوقی صادر شده باشد، باید مدارک مربوط به شخصیت حقوقی مانند روزنامه رسمی و آگهی تاسیس را نیز به همراه مدارک دیگر به مراجع ذیصلاح ارائه کنید.
 • در صورتیکه چک به صورت وکالتی وصول می شود، باید اصل وکالت نامه و مدارک وکیل را نیز به مراجع ذیصلاح ارائه کنید.
 • دارنده چک می تواند در صورت تمایل، از طریق دادگاه نیز برای پیگیری چک فوت شده اقدام کند.
 • در دادگاه، دارنده چک می تواند علیه وراث متوفی دعوی حقوقی مطرح کند و دادگاه پس از بررسی مدارک، در صورت اثبات حقانیت دارنده چک، حکم به پرداخت مبلغ چک و خسارات مربوطه به وی صادر خواهد کرد.

تغییرات ناشی از قانون جدید چک:

 • طبق قانون جدید چک که در سال 1397 به تصویب رسید، در صورت فوت صادرکننده چک، وراث وی مکلف به پرداخت مبلغ چک و خسارات مربوطه به دارنده چک هستند.
 • همچنین در قانون جدید، مهلت ارائه گواهی عدم پرداخت به دادسرا از 6 ماه به 2 سال افزایش یافته است.

توجه: این اطلاعات فقط برای اهداف کلی ارائه شده است و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود. همیشه باید با یک وکیل یا کارشناس حقوقی در مورد وضعیت خاص خود مشورت کنید تا مشاوره حقوقی دقیق دریافت کنید.