مشاوره حقوقی طلاق

در چه مواقعی مهریه قسط بندی می‌شود؟

مشاوره حقوقی آنلاین

در چه مواقعی مهریه قسط بندی می‌شود؟

در قانون ایران، مهریه دینی است که بر ذمه شوهر قرار دارد و زن می‌تواند در هر زمان آن را مطالبه کند. اما در برخی موارد، امکان قسط بندی مهریه نیز وجود دارد.

موارد قسط بندی مهریه:

1. عدم توانایی مالی شوهر:

 • اگر شوهر به طور معتبر اثبات کند که توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد، زن می‌تواند تقاضای تقسیط مهریه را به دادگاه ارائه کند.
 • در این صورت، دادگاه با بررسی شرایط مالی شوهر، میزان و نحوه قسط بندی مهریه را تعیین می‌کند.

2. توافق زوجین:

 • زن و شوهر می‌توانند با توافق یکدیگر، مهریه را قسط بندی کنند.
 • این توافق باید به صورت کتبی و معتبر باشد و در آن، میزان اقساط، تاریخ سررسید هر قسط و نحوه پرداخت آن مشخص شود.

3. اعسار:

 • اگر شوهر معسر (ناتوان از پرداخت) شناخته شود، می‌تواند تقاضای اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه ارائه کند.
 • در صورت اثبات اعسار، دادگاه با توجه به شرایط مالی شوهر، مهریه را قسط بندی می‌کند.

4. جلب رضایت زن:

 • در برخی موارد، با جلب رضایت زن و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، قاضی می‌تواند مهریه را قسط بندی کند.

نکات مهم:

 • مدت زمان قسط بندی: مدت زمان قسط بندی مهریه به شرایط مالی شوهر، میزان مهریه و نظر قاضی بستگی دارد.
 • میزان قسط: میزان قسط باید به گونه‌ای باشد که شوهر توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
 • ضمانت اجرا: در صورت عدم پرداخت اقساط مهریه توسط شوهر، زن می‌تواند از طریق مراجع قانونی اقدام به وصول مطالبات خود کند.

برای اطلاعات دقیق و جزئی در خصوص قسط بندی مهریه، به وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.

قوانین قسط بندی مهریه در ایران

قسط بندی مهریه در ایران تابع شرایط و قوانین خاصی است که در ادامه به آنها می‌پردازیم:

مبنای قانونی:

 • ماده 1082 قانون مدنی: “به حکم دادگاه، طلاق به درخواست زوجه نیز ممکن است در صورت اثبات عسر و حرج وی.”
 • ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: “در صورت تقاضای اعسار محکومٌ‌علیه و ثبوت آن، دادگاه با توجه به وضعیت مالی او مهلت مناسبی برای پرداخت بدهی تعیین می‌کند.”

شرایط قسط بندی مهریه:

 • اثبات عسر و حرج زوجه:
  • زوجه باید ثابت کند که عدم پرداخت مهریه به صورت یکجا برای او مشقت و سختی ایجاد می‌کند.
 • اثبات تمکن مالی زوج:
  • زوجه باید تا حدی تمکن مالی زوج را برای پرداخت مهریه به صورت اقساط اثبات کند.
 • توافق زوجین:
  • در صورت توافق زوجین، قاضی می‌تواند مهریه را به اقساط تقسیم کند.

نحوه قسط بندی مهریه:

 • تعیین میزان اقساط:
  • میزان اقساط با توجه به وضعیت مالی زوج و میزان مهریه تعیین می‌شود.
 • تعیین زمان پرداخت اقساط:
  • زمان پرداخت اقساط با توجه به شرایط زوج و توافق زوجین تعیین می‌شود.
 • ضمانت اجرا:
  • در صورت عدم پرداخت اقساط توسط زوج، زوجه می‌تواند از طریق دادگاه اقدام به وصول مهریه خود کند.

نکات مهم:

 • قسط بندی مهریه به منزله بخشش مهریه نیست.
 • در صورت عدم پرداخت اقساط توسط زوج، زوجه می‌تواند تقاضای توقیف اموال او را به دادگاه ارائه دهد.
 • قاضی در تعیین میزان اقساط و زمان پرداخت آنها مصلحت زوجین را در نظر خواهد گرفت.

برای آگاهی دقیق از شرایط و مراحل قسط بندی مهریه، باید به یک وکیل یا متخصص حقوقی مراجعه کنید.

موارد قسط بندی مهریه

موارد قسط بندی مهریه در قانون مدنی ایران به طور صریح بیان نشده است، اما در رویه قضایی و با توجه به شرایط و مصلحت زوجین، موارد زیر می‌تواند مبنای قسط بندی مهریه قرار گیرد:

1. اثبات عسر و حرج زوجه:

 • زوجه باید ثابت کند که عدم پرداخت مهریه به صورت یکجا برای او مشقت و سختی ایجاد می‌کند.
 • مشقت و سختی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
  • نیاز مالی زوجه به مهریه برای تامین مخارج زندگی
  • عدم تمکن مالی زوج برای پرداخت مهریه به صورت یکجا
  • بیماری یا نقص عضو زوجه که مانع از کار کردن او می‌شود
  • وجود فرزندانی که نیاز به抚养 دارند

2. اثبات تمکن مالی زوج:

 • زوجه باید تا حدی تمکن مالی زوج را برای پرداخت مهریه به صورت اقساط اثبات کند.
 • تمکن مالی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
  • داشتن شغل و درآمد ثابت
  • داشتن اموال و دارایی

3. توافق زوجین:

 • در صورت توافق زوجین، قاضی می‌تواند مهریه را به اقساط تقسیم کند.
 • توافق زوجین باید کتبی باشد و به امضای آنها برسد.

4. شرایط خاص:

 • در برخی موارد خاص، قاضی می‌تواند بدون نیاز به اثبات عسر و حرج زوجه، مهریه را به اقساط تقسیم کند.
 • شرایط خاص می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
  • سن بالای زوجه
  • وجود بیماری صعب العلاج در زوجه
  • زندانی بودن زوج

نکاتی در مورد قسط بندی مهریه:

 • قسط بندی مهریه به منزله بخشش مهریه نیست.
 • در صورت عدم پرداخت اقساط توسط زوج، زوجه می‌تواند تقاضای توقیف اموال او را به دادگاه ارائه دهد.
 • قاضی در تعیین میزان اقساط و زمان پرداخت آنها مصلحت زوجین را در نظر خواهد گرفت.

برای آگاهی دقیق از شرایط و مراحل قسط بندی مهریه، باید به یک وکیل یا متخصص حقوقی مراجعه کنید.

توجه:

 • این اطلاعات فقط برای اطلاع رسانی است و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود.
 • برای دریافت مشاوره حقوقی در مورد قسط بندی مهریه، باید به یک وکیل متخصص مراجعه کنید.

مهریه

مهریه در فقه و حقوق اسلامی، مالی است که به زن به مناسبت عقد نکاح تعلق می‌گیرد. در واقع، مهریه هدیه‌ای از طرف شوهر به زن است که می‌تواند به عنوان پشتوانه مالی برای زن در زندگی مشترک تلقی شود.

میزان مهریه:

 • تعیین مقدار مهریه به توافق زوجین بستگی دارد.
 • هیچ محدودیتی برای تعیین میزان مهریه وجود ندارد.
 • مهریه می‌تواند به صورت سکه، وجه نقد، ملک، یا هر چیز دیگری باشد که ارزش مالی داشته باشد.

نکات مهم:

 • مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه:
  • مهریه عندالمطالبه: زن می‌تواند در هر زمان که بخواهد مهریه خود را از شوهر مطالبه کند.
  • مهریه عندالاستطاعه: زن فقط در صورت تمکن مالی شوهر می‌تواند مهریه خود را مطالبه کند.
 • ضمانت اجرای مهریه: در صورت عدم پرداخت مهریه از سوی شوهر، زن می‌تواند از طریق مراجع قانونی اقدام به مطالبه مهریه خود کند.
 • بخشش مهریه: زن می‌تواند مهریه خود را به شوهرش ببخشد.
 • تغییرات جدید در قانون مهریه: در سال 1397، قانون جدیدی در خصوص مهریه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون به دنبال ساماندهی وضعیت مهریه و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از آن بود.

برخی از مهم‌ترین تغییرات قانون جدید مهریه عبارتند از:

 • محدودیت در توقیف اموال شوهر: در حال حاضر، فقط تا سقف 110 سکه بهار آزادی از اموال شوهر بابت مهریه قابل توقیف است.
 • جلوگیری از زندانی شدن شوهر: در قانون جدید، به طور کلی امکان زندانی شدن شوهر به دلیل عدم پرداخت مهریه وجود ندارد.

برای اطلاعات دقیق و جزئی در خصوص مهریه، به وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.

توصیه:

 • قبل از ازدواج، در خصوص مهریه با همسر خود به توافق عاقلانه و منطقی برسید.
 • مهریه نباید به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن شوهر یا وراث او استفاده شود.
 • در صورت بروز مشکل در خصوص مهریه، از طریق مراجع قانونی و با کمک متخصصان حقوقی اقدام کنید.