دسته‌بندی نشده

دعوای سرقفلی

مشاوره حقوقی آنلاین

دعوای سرقفلی

دعوای سرقفلی دعوایی است که بین مالک عین (ملک) و صاحب سرقفلی (مستاجر بلندمدت) در خصوص حقوق و تعهدات آنها نسبت به ملک مطرح می شود.

موضوع دعوای سرقفلی:

موضوع دعوای سرقفلی می تواند موارد مختلفی باشد، از جمله:

 • تعیین اجاره بها: در صورتیکه در اجاره نامه رسمی یا عادی، اجاره بها به طور مشخص تعیین نشده باشد، مالک و مستاجر می توانند برای تعیین اجاره بها به دادگاه مراجعه کنند.
 • تخلیه ملک: در برخی موارد، مالک یا مستاجر ممکن است به دنبال تخلیه ملک باشند. در این صورت، طرف مقابل می تواند برای جلوگیری از تخلیه به دادگاه مراجعه کند.
 • انجام تعمیرات: در مورد انجام تعمیرات در ملک نیز ممکن است بین مالک و مستاجر اختلاف نظر وجود داشته باشد. در این صورت، هر یک از طرفین می تواند برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه کند.
 • انتقال سرقفلی: در صورتی که مستاجر قصد انتقال سرقفلی به شخص ثالث را داشته باشد، باید با موافقت مالک انجام شود. در غیر این صورت، مالک می تواند برای جلوگیری از انتقال به دادگاه مراجعه کند.

مراحل طرح دعوای سرقفلی:

 • تقديم دادخواست: خواهان باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست مربوط به دعوای سرقفلی را به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تقدیم کند.
 • اخطار به خوانده: دادگاه اخطاریه‌ای به خوانده ابلاغ می‌کند تا در جلسه رسیدگی حاضر شده و دفاعیات خود را ارائه دهد.
 • رسیدگی در دادگاه: در جلسه رسیدگی، خواهان و خوانده دلایل و مدارک خود را ارائه می دهند و دادگاه پس از بررسی اسناد و مدارک و استماع اظهارات طرفین، رای خود را صادر می کند.
 • صدور رای: رای دادگاه در مورد موضوع دعوای سرقفلی صادر می شود. این رای قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر خواهد بود.

نکات مهم:

 • برای طرح دعوای سرقفلی، ارائه مستندات و دلایل کافی لازم است.
 • در صورتیکه خواهان بخواهد قبل از صدور رای دادگاه، از انجام اقداماتی توسط طرف مقابل جلوگیری کند، می تواند از دادگاه تقاضای صدور تامین خواسته نماید.
 • برای پیگیری مراحل قانونی دعوای سرقفلی، توصیه می شود که از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.

 

مراحل طرح دعوای سرقفلی

دعوای سرقفلی یکی از دعاوی رایج در محاکم دادگستری است که بین مالک و مستاجر بلندمدت در خصوص حقوق و تعهدات آنها نسبت به ملک مطرح می شود.

طرح دعوای سرقفلی مراحلی دارد که باید به ترتیب طی شود تا به نتیجه مطلوب برسد.

مراحل اصلی طرح دعوای سرقفلی به شرح ذیل است:

1. تنظیم دادخواست:

 • اولین قدم برای طرح دعوای سرقفلی، تنظیم دادخواست است.
 • خواهان (مالک یا مستاجر) باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست مربوط به دعوای سرقفلی را به صورت الکترونیکی ثبت کند.
 • در دادخواست باید مشخصات خواهان، خوانده، موضوع دعوا، خواسته و ادله و مستندات مربوطه به طور دقیق ذکر شود.

2. پرداخت هزینه دادرسی:

 • پس از ثبت دادخواست، باید هزینه دادرسی مربوطه پرداخت شود.
 • میزان هزینه دادرسی بر اساس نوع دعوا و خواسته خواهان توسط سیستم محاسبه و به خواهان اعلام می شود.
 • پرداخت هزینه دادرسی به صورت الکترونیکی از طریق درگاه های مربوطه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود.

3. ابلاغ دادخواست به خوانده:

 • پس از پرداخت هزینه دادرسی، دادخواست به خوانده (مالک یا مستاجر) ابلاغ می شود.
 • خوانده باید ظرف مهلت قانونی (معمولاً 10 روز) نسبت به آن لایحه دفاعیه خود را به دادگاه ارائه دهد.

4. برگزاری جلسه رسیدگی:

 • پس از ارائه لایحه دفاعیه توسط خوانده، تاریخ جلسه رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می شود.
 • در جلسه رسیدگی، خواهان و خوانده حضور یافته و دلایل و مدارک خود را ارائه می دهند.
 • قاضی دادگاه به اظهارات طرفین و مدارک ارائه شده استماع و سپس رای خود را صادر می کند.

5. صدور رای:

 • رای دادگاه در مورد موضوع دعوای سرقفلی صادر می شود.
 • این رای به طرفین ابلاغ می شود و در صورتیکه برای یکی از طرفین رضایت بخش نباشد، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر خواهد بود.

نکات مهم:

 • برای طرح دعوای سرقفلی، ارائه مستندات و دلایل کافی از جمله اجاره نامه، سند ملک، و سایر اسناد و مدارک مرتبط ضروری است.
 • در صورتیکه خواهان بخواهد قبل از صدور رای دادگاه، از انجام اقداماتی توسط طرف مقابل جلوگیری کند، می تواند از دادگاه تقاضای صدور تامین خواسته نماید.
 • برای تنظیم دادخواست و پیگیری مراحل قانونی دعوای سرقفلی، توصیه می شود که از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.

علاوه بر مراحل فوق، در برخی موارد ممکن است نیاز به اقدامات دیگری نیز باشد، از جمله:

 • جلب نظر کارشناس: در برخی از دعاوی سرقفلی، ممکن است نیاز به جلب نظر کارشناس برای تعیین ارزش سرقفلی یا برآورد هزینه تعمیرات ملک باشد.
 • تامین دلیل: در برخی موارد، خواهان ممکن است قبل از طرح دعوا، برای حفظ حقوق خود اقدام به تامین دلیل کند. به عنوان مثال، می تواند از ملک توسط یک عکاس یا فیلمبردار عکس یا فیلم تهیه کند.

موضوعات رایج در دعوای سرقفلی

دعوای سرقفلی یکی از دعاوی رایج در محاکم دادگستری است که بین مالک و مستاجر بلندمدت در خصوص حقوق و تعهدات آنها نسبت به ملک مطرح می شود.

موضوعات متعددی می توانند مبنای طرح دعوای سرقفلی باشند که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. تعیین اجاره بها:

 • در صورتی که در اجاره نامه رسمی یا عادی، اجاره بها به طور مشخص تعیین نشده باشد، مالک و مستاجر می توانند برای تعیین اجاره بها به دادگاه مراجعه کنند.
 • در اینگونه موارد، دادگاه با توجه به عرف محل، موقعیت ملک، و سایر عوامل مؤثر، اجاره بها را تعیین می کند.

2. تخلیه ملک:

 • در برخی موارد، مالک یا مستاجر ممکن است به دنبال تخلیه ملک باشند.
 • در این صورت، طرف مقابل می تواند برای جلوگیری از تخلیه به دادگاه مراجعه کند.
 • دلایل مختلفی می تواند برای تخلیه ملک وجود داشته باشد، از جمله عدم پرداخت اجاره بها، انقضای مدت اجاره، تخلف مستاجر از مفاد اجاره نامه، و نیاز مالک به ملک.

3. انجام تعمیرات:

 • در مورد انجام تعمیرات در ملک نیز ممکن است بین مالک و مستاجر اختلاف نظر وجود داشته باشد.
 • در این صورت، هر یک از طرفین می تواند برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه کند.
 • دادگاه با بررسی اسناد و مدارک و استماع اظهارات طرفین، در مورد تعهد به انجام تعمیرات و نحوه انجام آن تصمیم گیری می کند.

4. انتقال سرقفلی:

 • در صورتی که مستاجر قصد انتقال سرقفلی به شخص ثالث را داشته باشد، باید با موافقت مالک انجام شود.
 • در غیر این صورت، مالک می تواند برای جلوگیری از انتقال به دادگاه مراجعه کند.
 • در اینگونه موارد، دادگاه با بررسی شرایط و مدارک، در مورد صحت یا بطلان انتقال سرقفلی تصمیم گیری می کند.

5. سایر موارد:

 • علاوه بر موارد فوق، موضوعات دیگری نیز می توانند مبنای طرح دعوای سرقفلی باشند، از جمله:
  • فسخ اجاره نامه
  • مطالبه ضرر و زیان
  • خلع ید
  • رفع تصرف عدوانی

نکات مهم:

 • در هر یک از موارد فوق، خواهان باید با ارائه مستندات و دلایل کافی، مدعای خود را اثبات کند.
 • در صورتیکه خواهان بخواهد قبل از صدور رای دادگاه، از انجام اقداماتی توسط طرف مقابل جلوگیری کند، می تواند از دادگاه تقاضای صدور تامین خواسته نماید.
 • برای طرح دعوای سرقفلی و پیگیری مراحل قانونی آن، توصیه می شود که از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.

موضوع دعوای سرقفلی

دعوای سرقفلی یکی از دعاوی رایج در محاکم دادگستری ایران است که بین مالک و مستاجر بلندمدت در خصوص حقوق و تعهدات آنها نسبت به ملک مطرح می‌شود. موضوعات متعددی می‌توانند مبنای طرح دعوای سرقفلی باشند که به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

1. دعاوی مربوط به اجاره:

 • تعیین اجاره بها: در صورتیکه در اجاره نامه رسمی یا عادی، اجاره بها به طور مشخص تعیین نشده باشد، مالک و مستاجر می‌توانند برای تعیین اجاره بها به دادگاه مراجعه کنند. دادگاه با توجه به عرف محل، موقعیت ملک، و سایر عوامل مؤثر، اجاره بها را تعیین می‌کند.
 • افزایش یا کاهش اجاره بها: در برخی موارد، ممکن است یکی از طرفین خواهان افزایش یا کاهش اجاره بها باشد. در این صورت، طرف مقابل می‌تواند برای جلوگیری از آن به دادگاه مراجعه کند. دادگاه با بررسی شرایط و مدارک، در مورد صحت یا عدم صحت درخواست افزایش یا کاهش اجاره بها تصمیم‌گیری می‌کند.
 • پرداخت یا عدم پرداخت اجاره بها: در صورتیکه مستاجر اجاره بها را به طور کامل یا به موقع پرداخت نکند، مالک می‌تواند برای مطالبه اجاره بها و در صورت لزوم تخلیه ملک به دادگاه مراجعه کند.
 • فسخ اجاره نامه: در برخی موارد، ممکن است یکی از طرفین خواهان فسخ اجاره نامه باشد. دلایل مختلفی می‌تواند برای فسخ اجاره نامه وجود داشته باشد، از جمله عدم پرداخت اجاره بها، انقضای مدت اجاره، تخلف مستاجر از مفاد اجاره نامه، و نیاز مالک به ملک.

2. دعاوی مربوط به سرقفلی:

 • انتقال سرقفلی: در صورتی که مستاجر قصد انتقال سرقفلی به شخص ثالث را داشته باشد، باید با موافقت مالک انجام شود. در غیر این صورت، مالک می‌تواند برای جلوگیری از انتقال به دادگاه مراجعه کند. دادگاه با بررسی شرایط و مدارک، در مورد صحت یا بطلان انتقال سرقفلی تصمیم‌گیری می‌کند.
 • تقسیم سرقفلی: در برخی موارد، ممکن است مالک یا مستاجر خواهان تقسیم سرقفلی باشد. به عنوان مثال، در صورت فوت مستاجر، ممکن است وراث او خواهان تقسیم سرقفلی بین خود باشند. دادگاه با بررسی شرایط و مدارک، در مورد نحوه تقسیم سرقفلی تصمیم‌گیری می‌کند.
 • خلع ید از سرقفلی: در صورتیکه مستاجر از ملک به طور غیرمجاز استفاده کند یا مرتکب تخلفاتی شود، مالک می‌تواند برای خلع ید او از سرقفلی به دادگاه مراجعه کند.
 • مطالبه ضرر و زیان: در برخی موارد، ممکن است یکی از طرفین به دلیل قصور یا تخلف طرف مقابل متحمل ضرر و زیان شده باشد. در این صورت، می‌تواند برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه مراجعه کند.

نکات مهم:

 • در هر یک از موارد فوق، خواهان باید با ارائه مستندات و دلایل کافی، مدعای خود را اثبات کند.
 • در صورتیکه خواهان بخواهد قبل از صدور رای دادگاه، از انجام اقداماتی توسط طرف مقابل جلوگیری کند، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور تامین خواسته نماید.
 • برای طرح دعوای سرقفلی و پیگیری مراحل قانونی آن، توصیه می‌شود که از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.

دعاوی مربوط به سرقفلی در ایران

دعاوی سرقفلی، دسته‌ای از دعاوی ملکی هستند که در خصوص حق سرقفلی مطرح می‌شوند. حق سرقفلی حقی است که به موجب آن، مستأجر می‌تواند پس از انقضای مدت اجاره، با پرداخت وجهی به عنوان سرقفلی، از مالک تقاضای تمدید اجاره را داشته باشد.

انواع دعاوی سرقفلی:

 • دعوای اثبات سرقفلی: در این دعوا، مستأجر مدعی است که ملکی را به عنوان سرقفلی در اختیار داشته و خواهان اثبات این امر در دادگاه است.
 • دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی: در این دعوا، مستأجری که حق سرقفلی او به رسمیت شناخته شده است، از مالک تقاضای تنظیم سند سرقفلی را دارد.
 • دعوای فسخ اجاره به علت عدم پرداخت سرقفلی: در این دعوا، مالک به دلیل عدم پرداخت سرقفلی توسط مستأجر، تقاضای فسخ اجاره را دارد.
 • دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف: در این دعوا، خواهان مدعی است که پس از انقضای مدت اجاره، بدون رضایت او، ملک در تصرف خوانده بوده و خواهان مطالبه اجرت المثل ایام تصرف است.
 • دعوای تخلیه و تصرف ملک: در این دعوا، خواهان (مالک یا مستأجر) تقاضای تخلیه و تصرف ملک را دارد.

مراحل طرح دعوای سرقفلی:

مراحل طرح دعوای سرقفلی به طور کلی مشابه سایر دعاوی حقوقی است و به شرح زیر است:

 1. مراجعه به دفاتر خدمات قضایی: اولین قدم برای طرح دعوای سرقفلی، مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی و ثبت دادخواست مربوطه است.
 2. پرداخت هزینه دادرسی: پس از ثبت دادخواست، باید هزینه دادرسی مربوطه پرداخت شود.
 3. ابلاغ دادخواست به خوانده: دادخواست به خوانده ابلاغ می‌شود تا در مهلت مقرر برای دفاع و ارائه لایحه به دادگاه مراجعه کند.
 4. رسیدگی در دادگاه: در جلسه رسیدگی، خواهان و خوانده دعوا دلایل و مستندات خود را به دادگاه ارائه می‌دهند. دادگاه پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین، رأی خود را صادر خواهد کرد.
 5. صدور رأی: رأی دادگاه به طرفین ابلاغ می‌شود.

نکات مهم در خصوص دعاوی سرقفلی:

 • اثبات حق سرقفلی نیاز به ارائه دلایل و مستندات معتبر دارد. این دلایل می‌توانند شامل قرارداد سرقفلی، رسیدهای پرداختی اجاره بها، شهادت شهود و غیره باشند.
 • طرح دعوای سرقفلی نیاز به تخصص و دانش حقوقی دارد. به همین خاطر، توصیه می‌شود که برای طرح این دعاوا از یک وکیل مجرب استفاده کنید.
 • قوانین مربوط به سرقفلی در طول زمان دستخوش تغییرات شده است. به همین خاطر، برای آگاهی از آخرین قوانین و مقررات مربوط به سرقفلی، باید به یک منبع معتبر حقوقی مراجعه کنید.