مشاوره حقوقی ملکی

دعوای فک رهن چیست

مشاوره حقوقی

دعوای فک رهن

دعوای فک رهن زمانی مطرح می‌شود که راهن (کسی که مال خود را به رهن می‌گذارد) پس از پرداخت کامل دین خود به مرتهن (کسی که مال را به رهن می‌گیرد) خواهان آزادسازی مال خود از رهن باشد.

مراحل طرح دعوای فک رهن:

 1. مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی:
 • خواهان (راهن) باید با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست فک رهن را تنظیم و ثبت کند.
 1. ارائه مدارک لازم:
 • مدارک لازم برای طرح دعوای فک رهن شامل سند رهنی، قرارداد رهن، گواهی پرداخت دین و … می باشد.
 1. پرداخت هزینه دادرسی:
 • خواهان باید هزینه دادرسی را به حساب مربوطه واریز و فیش آن را به دادخواست ضمیمه کند.
 1. ارسال دادخواست به شعبه دادگاه:
 • دادخواست و مدارک ضمیمه به شعبه دادگاه صالح ارسال می شود.
 1. رسیدگی به دعوا در دادگاه:
 • در جلسه دادگاه، دلایل و مدارک طرفین بررسی می شود.
 • در نهایت، قاضی رأی خود را صادر می کند.

در صورت صدور رأی به نفع خواهان:

 • مرتهن موظف به فک رهن و آزادسازی مال رهنی می باشد.

نکات مهم:

 • دعوای فک رهن در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال رهنی مطرح می شود.
 • مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای فک رهن، بستگی به ارزش مال رهنی دارد.
 • در صورت فوت یکی از طرفین دعوا، ورثه می توانند دعوا را ادامه دهند.

مراحل طرح دعوای فک رهن

مراحل طرح دعوای فک رهن در دادگاه:

 1. تهیه مدارک لازم:

  • سند رهنی
  • مدارک واهی اثبات پرداخت کامل بدهی
  • استشهادیه محلی (اختیاری)
  • وکالتنامه (در صورت وکالت به وکیل)
 2. تکمیل دادخواست:

  • در دادخواست باید مشخصات خواهان، خوانده، خواسته و شرح دعوا قید شود.
  • دلایل و مستندات دعوا نیز باید به دادخواست پیوست شود.
 3. پرداخت هزینه دادرسی:

  • هزینه دادرسی بر اساس تعرفه قانونی محاسبه و پرداخت می‌شود.
 4. ارائه دادخواست به دادگاه:

  • دادخواست به همراه مدارک و مستندات به مجتمع قضایی مربوطه ارائه می‌شود.
 5. ثبت دادخواست و تعیین شعبه:

  • دادخواست در سامانه ثبت می‌شود و به شعبه مربوطه ارجاع داده می‌شود.
 6. رسیدگی به دعوا:

  • در جلسه رسیدگی، خواهان و خوانده دعوا حاضر شده و به دفاع از خود می‌پردازند.
  • قاضی پس از بررسی مدارک و شواهد، اتخاذ تصمیم می‌کند.
 7. صدور حکم:

  • در صورت اثبات پرداخت کامل بدهی، قاضی حکم به فک رهن صادر می‌کند.
 8. اجرای حکم:

  • پس از صدور حکم قطعی، خواهان می‌تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام، نسبت به اجرای حکم اقدام کند.

نکات مهم:

 • قبل از طرح دعوای فک رهن، باید به طور کامل از پرداخت تمام بدهی خود اطمینان حاصل کنید.
 • در صورت عدم تمایل به حضور در جلسات دادگاه، می‌توانید به یک وکیل وکالت دهید.
 • برای آگاهی دقیق از مراحل و تشریفات قانونی، می‌توانید به یک وکیل یا متخصص حقوقی مراجعه کنید.

توجه:

 • این اطلاعات فقط برای اطلاع رسانی است و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود.
 • برای دریافت مشاوره حقوقی در مورد طرح دعوای فک رهن، باید به یک وکیل متخصص مراجعه کنید.

فک رهن

فک رهن به معنی آزادسازی مال رهنی پس از پرداخت کامل دین توسط راهن (کسی که مال خود را به رهن می‌گذارد) به مرتهن (کسی که مال را به رهن می‌گیرد) است.

مراحل فک رهن:

 1. پرداخت کامل دین:
 • اولین قدم برای فک رهن، پرداخت کامل دین به مرتهن است.
 1. دریافت سند فک رهن:
 • پس از پرداخت کامل دین، راهن باید از مرتهن سند فک رهن را دریافت کند.
 1. مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی:
 • راهن و مرتهن باید با سند فک رهن به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنند.
 1. تنظیم و ثبت سند فک رهن:
 • در دفترخانه اسناد رسمی، سند فک رهن تنظیم و ثبت می شود.
 1. ارائه سند فک رهن به اداره ثبت اسناد و املاک:
 • پس از ثبت سند فک رهن در دفترخانه، باید نسخه ای از آن به اداره ثبت اسناد و املاک ارائه شود.

نکات مهم:

 • هزینه های مربوط به فک رهن مانند هزینه ثبت سند و هزینه های اداری بر عهده راهن است.
 • در صورت فوت یکی از طرفین دعوا، ورثه می توانند برای فک رهن اقدام کنند.

هزینه های مربوط به فک رهن

هزینه های فک رهن شامل موارد زیر است:

 • هزینه دادرسی:
  • این هزینه بر اساس تعرفه قانونی و با توجه به مبلغ وام محاسبه می‌شود.
 • هزینه کارشناسی:
  • در برخی موارد، قاضی برای تعیین دقیق مبلغ باقی‌مانده بدهی، کارشناس تعیین می‌کند.
 • هزینه حق الوکاله:
  • در صورت وکالت به وکیل، باید حق الوکاله وکیل را نیز پرداخت کنید.
 • هزینه های ثبتی:
  • برای ثبت فک رهن در دفترخانه اسناد رسمی، باید هزینه های ثبتی را پرداخت کنید.

عوامل موثر بر میزان هزینه ها:

 • مبلغ وام:
  • هر چه مبلغ وام بیشتر باشد، هزینه های فک رهن نیز بیشتر خواهد بود.
 • نوع وثیقه:
  • در صورت وثیقه گذاشتن ملک، هزینه های ثبتی فک رهن بیشتر خواهد بود.
 • محل سکونت:
  • هزینه های دادرسی و حق الوکاله در شهرهای بزرگتر بیشتر است.

راهکارهای کاهش هزینه ها:

 • استفاده از سامانه های الکترونیک قضایی:
  • با استفاده از سامانه های الکترونیک قضایی، می توانید تا حدودی از هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بکاهید.
 • انجام امور ثبتی به صورت الکترونیکی:
  • با انجام امور ثبتی به صورت الکترونیکی، می توانید از هزینه های ثبتی فک رهن بکاهید.

نکات مهم:

 • قبل از اقدام به فک رهن، از میزان دقیق هزینه ها اطلاع حاصل کنید.
 • برای کاهش هزینه ها، می توانید از مشاوره وکیل یا متخصص حقوقی استفاده کنید.

توجه:

 • این اطلاعات فقط برای اطلاع رسانی است و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود.
 • برای دریافت مشاوره دقیق در مورد هزینه های فک رهن، باید به یک وکیل یا متخصص حقوقی مراجعه کنید.