مشاوره حقوقي

دعوی اعسار از پرداخت محکوم به مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

دعوی اعسار از پرداخت محکوم به در ایران

دعوی اعسار از پرداخت محکوم به به درخواستی گفته می شود که محکوم علیه (کسی که حکم علیه او صادر شده است) به دادگاه ارائه می دهد تا از دادگاه تقاضای معافیت موقت یا تقسیط محکوم به (مبلغ حکم دادگاه) را داشته باشد.

شرایط:

برای طرح دعوی اعسار از پرداخت محکوم به، شرایط زیر باید وجود داشته باشد:

 • اثبات عدم تمکن مالی: محکوم علیه باید با ارائه مدارک و شواهد به دادگاه اثبات کند که توانایی پرداخت محکوم به را به طور یکجا ندارد.
 • غیر fraudulente بودن: محکوم علیه نباید به طور عمدی اموال خود را به نام دیگران کرده باشد تا از پرداخت محکوم به فرار کند.

مراحل طرح دعوی:

 1. تنظیم دادخواست: اولین قدم برای طرح دعوی اعسار، تنظیم دادخواست و ارائه آن به دادگاه صلح محل سکونت محکوم علیه می باشد.
 2. ثبت دادخواست: دادخواست توسط دادگاه ثبت و به طرف مقابل (محکوم له) ابلاغ می شود.
 3. رسیدگی در دادگاه: در زمان تعیین شده، طرفین در دادگاه حاضر شده و دلایل و مدارک خود را ارائه می دهند.
 4. صدور رای: قاضی پس از بررسی دلایل و مدارک طرفین، رای خود را صادر می کند.

آثار قبولی دعوی:

در صورت قبولی دعوی اعسار، دادگاه یکی از اقدامات زیر را انجام می دهد:

 • معافیت موقت: محکوم علیه برای مدت مشخصی از پرداخت محکوم به معاف می شود.
 • تقسیط: محکوم به به اقساط مساوی و متناسب با توانایی مالی محکوم علیه تقسیم می شود.

نکات مهم:

 • طرح دعوی اعسار از پرداخت محکوم به مهلت قانونی دارد و اگر محکوم علیه در مهلت قانونی اقدام نکند، دیگر امکان طرح این دعوی را نخواهد داشت.
 • در صورت تخلف محکوم علیه از شرایط اعسار، دادگاه می تواند حکم به لغو اعسار و پرداخت یکجا محکوم به را صادر کند.

قوانین مربوطه:

 • ماده 525 تا 530 قانون آیین دادرسی مدنی
 • قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394

 

اعسار از پرداخت محکوم به در ایران

اعسار از پرداخت محکوم به به وضعیتی گفته می‌شود که فرد به دلیل عدم تمکن مالی، توانایی پرداخت دیون خود را نداشته باشد. در این صورت، وی می‌تواند با طرح دعوای اعسار در دادگاه، از پرداخت محکوم به خود به طور موقت یا دائم معاف شود.

مراحل طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به:

1. مراجعه به دادگاه:

 • اولین قدم، مراجعه به دادگاهی است که حکم محکومیت علیه فرد صادر شده است.
 • در این مرحله، فرد باید دادخواستی مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم به به دادگاه ارائه دهد.

2. ارائه مدارک:

 • در دادخواست باید مدارک و مستنداتی ارائه شود که نشان دهنده عدم توانایی مالی فرد در پرداخت دیون خود باشد. این مدارک می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
  • فیش حقوقی
  • لیست پرداختی‌ها
  • گواهی‌های صادره از مراجع ذیصلاح
  • شهادت شهود

3. رسیدگی در دادگاه:

 • دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده، در مورد اعسار یا عدم اعسار فرد تصمیم‌گیری می‌کند.
 • در صورت اثبات اعسار، دادگاه با توجه به شرایط مالی فرد، مهلت یا شرایط جدیدی برای پرداخت دیون تعیین می‌کند.

نکات مهم:

 • در صورتی که فرد قبلاً از اعسار خود استفاده کرده باشد، دومین بار فقط در صورتی می‌تواند اعسار خود را ثابت کند که ثابت کند بعد از بار اول دچار اعسار جدید شده است.
 • اگر فردی قصد فریب دادگاه را داشته باشد و اموال خود را برای فرار از پرداخت دیون پنهان کند، مشمول مجازات خواهد شد.
 • در برخی موارد، دادگاه به جای اعسار، تقسیط محکوم به را صادر می‌کند. به این معنی که فرد باید دیون خود را در اقساط به طلبکار پرداخت کند.

توجه: این اطلاعات فقط جنبه‌ی آموزشی دارند و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شوند. برای دریافت اطلاعات دقیق‌تر در مورد اعسار از پرداخت محکوم به، باید با یک وکیل یا کارشناس حقوقی مشورت کنید.

مراحل دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به در ایران

اعسار از پرداخت محکوم به در اصطلاح حقوقی به معنای ناتوانی در پرداخت دین است. مطابق قانون، اگر شخصی به دلیل ناتوانی مالی قادر به پرداخت دیونی که به موجب حکم دادگاه علیه او صادر شده باشد، می تواند از دادگاه تقاضای اعسار کند.

مراحل دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به به شرح زیر است:

1. تنظیم دادخواست:

اولین قدم برای طرح دعوای اعسار، تنظیم دادخواست است. در دادخواست باید مشخصات خواهان (محکوم علیه) و خوانده (محکوم له)، شرح پرونده و مستندات مربوط به ناتوانی مالی خواهان قید شود.

2. ارائه دادخواست به دادگاه:

دادخواست باید به همراه مدارک و مستندات به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی محل سکونت خوانده (محکوم له) ارائه شود.

3. رسیدگی به پرونده:

پس از ثبت دادخواست، پرونده به شعبه مربوطه ارجاع می شود و قاضی رسیدگی به پرونده را آغاز می کند. قاضی از طرفین دعوا تحقیق می کند و به مدارک و مستندات ارائه شده توسط آنها رسیدگی می کند.

4. اثبات ناتوانی مالی:

محکوم علیه (خواهان) باید با ارائه مدارک و شواهد، ناتوانی مالی خود را به اثبات برساند. این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • فیش های حقوقی: فیش های حقوقی نشان دهنده میزان درآمد محکوم علیه است.
 • مدارک مربوط به هزینه های زندگی: این مدارک می تواند شامل اجاره نامه، قبض های آب و برق، شهریه فرزندان و … باشد.
 • گواهی شهود: محکوم علیه می تواند از شهود برای اثبات ناتوانی مالی خود استفاده کند.

5. صدور حکم:

در نهایت، قاضی با توجه به مدارک و شواهد، حکم خود را صادر می کند. اگر قاضی ناتوانی مالی محکوم علیه را احراز کند، حکم اعسار وی را صادر می کند. در غیر این صورت، حکم به ردّ دعوای اعسار صادر می شود.

نکات مهم:

 • دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به باید ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه صادر شود.
 • اگر محکوم علیه قبلاً از اعسار استفاده کرده باشد، مجدد حق استفاده از آن را ندارد مگر اینکه ثابت کند بعد از آن دچار عسر و حرج شده است.
 • در صورت صدور حکم اعسار، دادگاه نحوه پرداخت دین را به صورت اقساط متناسب با توانایی مالی محکوم علیه تعیین می کند.
 • اگر محکوم علیه از پرداخت اقساط خودداری کند، محکوم له می تواند از دادگاه تقاضای جلب او را بکند.

توصیه می شود قبل از اقدام به طرح دعوای اعسار، با یک وکیل یا حقوقدان مشورت کنید تا از حقوق خود به طور کامل آگاه شوید.

دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به در ایران

اعسار از پرداخت محکوم به به معنی ناتوانی در پرداخت دین یا محکوم به است. مطابق قانون ایران، مدیونی که توانایی پرداخت دین خود را ندارد، می تواند از دادگاه تقاضای اعسار کند و دادگاه در صورت احراز شرایط قانونی، حکم به اعسار وی صادر می کند.

مراحل ارائه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به:

1. تنظیم دادخواست:

 • اولین قدم برای طرح دعوای اعسار، تنظیم دادخواست است.
 • در دادخواست باید مشخصات کامل خواهان (محکوم علیه) و خوانده (محکوم له) و همچنین شرح کامل ماجرا و دلایل اعسار قید شود.
 • به همراه دادخواست باید مدارک و مستندات مربوط به اعسار نیز ارائه شود.

2. ارائه دادخواست به دادگاه:

 • دادخواست اعسار باید به دادگاه عمومی محل سکونت محکوم علیه تقدیم شود.
 • در برخی موارد، دادخواست باید به دادگاهی تقدیم شود که حکم را صادر کرده است.

3. رسیدگی در دادگاه:

 • پس از تقدیم دادخواست، دادگاه وقت رسیدگی تعیین می کند و از خواهان و خوانده دعوت می کند تا در جلسه دادگاه حاضر شوند.
 • در جلسه دادگاه، خواهان باید دلایل اعسار خود را به طور شفاهی یا کتبی ارائه دهد.
 • خوانده نیز می تواند در صورت تمایل، دلایل خود را مبنی بر عدم اعسار محکوم علیه بیان کند.
 • دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک و مستندات، اتخاذ تصمیم می کند.

4. صدور حکم:

 • اگر دادگاه اعسار محکوم علیه را ثابت تشخیص دهد، حکم به اعسار وی صادر می کند.
 • در حکم اعسار، مهلت و نحوه پرداخت دین مشخص می شود.
 • در صورتی که دادگاه اعسار محکوم علیه را ثابت ندانند، حکم به ردّ دادخواست صادر می شود.

نکات مهم:

 • اعسار از پرداخت محکوم به فقط در خصوص دین حال و قطعی پذیرفته می شود.
 • مدعی اعسار باید دلایل کافی برای اثبات ناتوانی خود در پرداخت دین ارائه دهد.
 • در صورت اثبات تمکن مالی محکوم علیه، دادگاه حکم به اعسار وی صادر نخواهد کرد.
 • حکم اعسار از پرداخت محکوم به، قابل تجدید نظر است.
 • این اطلاعات فقط جنبه ی کلی دارد و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود.
 • برای کسب اطلاعات دقیق تر در مورد نحوه ارائه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به و شرایط قانونی آن، باید با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید.

قوانین دعوی اعسار از پرداخت محکوم به در ایران

دعوی اعسار از پرداخت محکوم به، راهی قانونی برای مدعی علیه (کسی که به او حکم پرداخت بدهی صادر شده) است تا ثابت کند که توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد و تقاضای تقسیط یا امهال آن را از دادگاه داشته باشد.

مراحل طرح دعوی اعسار:

 1. ثبت دادخواست: مدعی علیه باید با مراجعه به دفترخانه دادخواست اعسار تنظیم کند و به همراه مدارک و مستندات لازم به دادگاه ارائه دهد.
 2. رسیدگی در دادگاه: دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات، از خواهان (کسی که حکم به نفع او صادر شده) می خواهد که در جلسه دادگاه حاضر شود و نظرات خود را در مورد دعوی اعسار بیان کند.
 3. بررسی دلایل و استشهادات: دادگاه دلایل و استشهادات هر دو طرف را بررسی می کند و در نهایت با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر پرونده، رأی خود را صادر می کند.

شرایط پذیرش دعوی اعسار:

 • اثبات عدم توانایی پرداخت: مدعی علیه باید با ارائه مدارک و شواهد، ثابت کند که توانایی پرداخت بدهی خود را به صورت کامل ندارد.
 • سوء نیت: اثبات شود که مدعی علیه قصد فرار از پرداخت بدهی خود را ندارد.

آثار پذیرش دعوی اعسار:

 • تقسیط محکوم به: دادگاه می تواند با توجه به توانایی مالی مدعی علیه، محکوم به را به اقساط متناسب تقسیم کند.
 • امهال: دادگاه می تواند به مدعی علیه مهلت بدهد تا بدهی خود را در یک فرصت مشخص پرداخت کند.

نکات مهم:

 • دعوی اعسار از پرداخت محکوم به، دعوایی حقوقی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است.
 • در صورتی که دعوی اعسار مردود اعلام شود، مدعی علیه علاوه بر پرداخت محکوم به، ملزم به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه نیز خواهد بود.
 • برای طرح دعوی اعسار، توصیه می شود که از یک وکیل مجرب در امور حقوقی کمک بگیرید.

قوانین مربوط به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به در ایران پیچیده هستند و ممکن است در طول زمان تغییر کنند. همیشه قبل از اقدام برای طرح دعوی اعسار، با یک وکیل متخصص در امور حقوقی مشورت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید