مشاوره حقوقي

دیه در ماه های حرام مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

دیه در ماه های حرام

بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران، در ماه های حرام، دیه نفس (دیه کامل یک انسان) به یک سوم اضافه می شود.

ماه های حرام عبارتند از:

 • محرم
 • رجب
 • ذی القعده
 • ذی الحجه
دیه کامل در ماه های غیر حرام 1 میلیارد و 200 میلیون تومان
دیه کامل در ماه های حرام 1 میلیارد و 600 میلیون تومان

نکات مهم:

 • تغلیظ دیه فقط در مورد دیه نفس (قتل) است و در مورد دیه اعضای بدن و ارش (دیه جنایات غیرعمدی) اعمال نمی شود.
 • فرقی بین زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان و همچنین صغیر و کبیر در تغلیظ دیه نیست.
 • اگر عمل مرتکب و فوت مجنی هر دو در ماه حرام باشد، دیه تغلیظ می شود.
 • اگر عمل مرتکب در ماه حرام و فوت مجنی در ماه غیرحرام باشد، دیه تغلیظ نمی شود.
 • معیار شروع و پایان ماه های حرام، مغرب شرعی است.

مبالغ دیه در سال 1403:

 • دیه کامل انسان در ماه های حرام: 1 میلیارد و 600 میلیون تومان
 • دیه کامل انسان در ماه های غیرحرام: 1 میلیارد و 200 میلیون تومان

 

دیه کامل انسان در ماه‌های حرام سال 1403:

دیه کامل انسان در ماه‌های حرام، یک سوم بیشتر از دیه کامل در ماه‌های عادی است.

میزان دیه کامل در ماه‌های حرام:

 • مرد: 1 میلیارد و 600 میلیون تومان
 • زن: 800 میلیون تومان

توجه:

 • مبالغ ذکر شده حداقل دیه هستند و با توجه به شرایط مختلف مانند سن، شغل و دین متوفی، ممکن است افزایش یابد.
 • برای اطلاع از نرخ دقیق دیه در هر مورد خاص، باید به مراجع قانونی یا کارشناسان مربوطه مراجعه کرد.

 

دیه زن در ماه های حرام، یک و نیم برابر دیه زن در ماه های عادی است.

به طور دقیق تر:

 • دیه کامل زن در ماه های حرام سال 1403: 800 میلیون تومان
 • دیه کامل زن در ماه های عادی سال 1403: 600 میلیون تومان

ماه های حرام عبارتند از:

 • محرم
 • رجب
 • ذی القعده
 • ذی الحجه

نکاتی در مورد دیه زن در ماه های حرام:

 • این تفاوت دیه فقط در مورد قتل نفس (مرگ) اعمال می شود و در سایر جنایات مانند نقص عضو یا دیات ارشد و دیات تامه، تفاوتی بین دیه زن در ماه های حرام و عادی وجود ندارد.
 • مبنای محاسبه دیه در ماه های حرام، دیه کامل انسان در ماه های عادی است.
 • در مورد دیه زن مسلمان و غیرمسلمان نیز تفاوتی وجود ندارد و دیه هر دو گروه در ماه های حرام یکسان است.
 • قوانین مربوط به دیه، از جمله دیه زن در ماه های حرام، در قانون مجازات اسلامی آمده است.
 • در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره دقیق در مورد دیه زن در ماه های حرام، باید به وکیل یا متخصصان حقوقی مربوطه مراجعه کنید.

در ماه‌های حرام، دیه مرد به شرح زیر است:

دیه کامل مرد در ماه‌های حرام:

 • سال 1403: 1 میلیارد و 600 میلیون تومان

توجه:

 • دیه کامل مبنای محاسبه دیه سایر اعضاء و اندام‌ها و همچنین دیه در جنایت غیرعمدی است.
 • دیه زن در ماه‌های حرام نصف دیه مرد است، یعنی 800 میلیون تومان در سال 1403.
 • دیه افراد نابالغ نیز بر اساس سن و جنس آنها محاسبه می‌شود.

مبنای قانونی:

 • ماده 555 قانون مجازات اسلامی: “هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه‌های حرام واقع شود، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز به آن اضافه می‌شود که به آن تغلیظ دیه می‌گویند.”
 • ماده 556 قانون مجازات اسلامی: “در حکم تغلیظ دیه فرقی بین زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان نیست.”

نکات:

 • ماه‌های حرام عبارتند از: محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه.
 • معیار شروع و پایان ماه‌های حرام، مغرب شرعی است.
 • اگر فقط رفتار مرتکب در ماه حرام باشد و فوت مجنی علیه در ماه غیرحرام باشد، تغلیظ دیه اعمال نمی‌شود.
 • اگر فقط فوت مجنی علیه در ماه حرام باشد و رفتار مرتکب در ماه غیرحرام باشد، تغلیظ دیه اعمال نمی‌شود.