مشاوره حقوقي

دیه و مجازات ضرب و جرح با چاقو

مشاوره حقوقی

دیه ضرب و جرح با چاقو در قانون ایران به نوع و شدت جراحت وارده بستگی دارد.

موارد مؤثر در تعیین دیه:

 • نوع عضو مجروح: دیه اعضای مختلف بدن متفاوت است. به عنوان مثال، دیه دست کامل نصف دیه نفس است.
 • شدت جراحت: دیه جراحت ها به سه دسته تقسیم می شوند:
  • دیه مُثْلَه: دیه ای است که در مورد جراحت هایی پرداخت می شود که باعث نقص عضو یا از کار افتادگی آن عضو می شود.
  • دیه دَمَه: دیه ای است که در مورد جراحت هایی پرداخت می شود که باعث نقص عضو یا از کار افتادگی آن عضو نمی شود، ولی اثر ظاهری برجای می گذارد.
  • ارش: دیه ای است که در مورد جراحت هایی پرداخت می شود که اثر ظاهری برجای نمی گذارد، ولی باعث درد و رنج می شود.
 • محل جراحت: دیه برخی از اعضای بدن در صورتی که در طرف راست بدن باشند بیشتر از دیه آن عضو در طرف چپ بدن است.
 • جنسیت مجروح: دیه مرد از دیه زن بیشتر است.

قانون تعیین دیه و ارش جراحات عمدی مصوب 1357 مبنای محاسبه دیه در ایران است. این قانون توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و از تاریخ 1/3/1358 لازم الاجرا شده است.

نحوه محاسبه دیه:

دیه بر اساس مثقال طلا محاسبه می شود. هر مثقال طلا معادل 17.7 گرم شرعی است. قیمت مثقال طلا هر ساله توسط قوه قضائیه تعیین و به مراجع قضایی ابلاغ می شود.

برای مثال:

 • دیه کامل نفس انسان در سال 1401، 300 مثقال طلا معادل 5310 گرم طلا یا 21240000 تومان است.
 • دیه دست کامل نصف دیه نفس است، یعنی 150 مثقال طلا معادل 2655 گرم طلا یا 10620000 تومان.

در مورد ضرب و جرح با چاقو، بسته به نوع و شدت جراحت، ممکن است دیه مُثْلَه، دیه دَمَه یا ارش به مجروح تعلق گیرد.

برای محاسبه دقیق دیه ضرب و جرح با چاقو باید به یک کارشناس پزشکی قانونی یا وکیل دادگستری مراجعه کرد.

 

مجازات ضرب و جرح با چاقو در ایران (سال 1403):

مجازات ضرب و جرح با چاقو در ایران بسته به نوع و شدت جراحات وارده و همچنین سابقه کیفری مرتکب متفاوت خواهد بود.

قانون مجازات اسلامی در مواد مختلف به جرم ضرب و جرح با چاقو و مجازات آن پرداخته است:

 • ماده 614 قانون مجازات اسلامی: هر کس با چاقو یا سلاح سرد دیگر شخص دیگری را زخمی کند و در اثر آن عضو یا منفعت دایمی از بین برود، دیه آن عضو یا منفعت را به مجنی علیه می دهد و به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.
 • ماده 615 قانون مجازات اسلامی: هر کس با چاقو یا سلاح سرد دیگر شخص دیگری را مجروح کند به نحوی که موجب نقص عضو یا از بین رفتن عضو یا منفعت آن عضو شود، دیه آن را به مجنی علیه می دهد و به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.
 • ماده 616 قانون مجازات اسلامی: هر کس با چاقو یا سلاح سرد دیگر شخص دیگری را مجروح کند به نحوی که صدمه ای به او وارد آورد، علاوه بر پرداخت دیه، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

نکات مهم:

 • در صورت فوت مجنی علیه، مجازات مرتکب به قصاص نفس تبدیل می‌شود.
 • در صورت وجود تعدد جرم، مجازات مرتکب تشدید می‌شود.
 • در صورت گذشت مجنی علیه، مرتکب از قصاص یا دیه رها می‌شود، اما مجازات حبس او به قوت خود باقی می‌ماند.

تذکرات:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ فقط جنبه ی اطلاع رسانی دارد و به منزله مشاوره حقوقی نیست.
 • برای دریافت اطلاعات دقیق و به روز در خصوص مجازات ضرب و جرح با چاقو، می توانید به یک وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.

نحوه محاسبه دیه چاقوکشی

محاسبه دیه چاقوکشی در قانون ایران به نوع و شدت جراحت وارد شده بستگی دارد.

موارد موثر در تعیین دیه:

 • نوع عضو مجروح: دیه هر عضو بدن متفاوت است. به عنوان مثال، دیه دست کامل نصف دیه نفس است.
 • شدت جراحت: جراحت ها به سه دسته تقسیم می شوند:
  • دیه مُثْلَه: برای جراحت هایی که باعث نقص عضو یا از کار افتادگی آن عضو می شود.
  • دیه دَمَه: برای جراحت هایی که باعث نقص عضو یا از کار افتادگی آن عضو نمی شود، ولی اثر ظاهری برجای می گذارد.
  • ارش: برای جراحت هایی که اثر ظاهری برجای نمی گذارد، ولی باعث درد و رنج می شود.
 • محل جراحت: دیه برخی از اعضای بدن در صورتی که در طرف راست بدن باشند بیشتر از دیه آن عضو در طرف چپ بدن است.
 • جنسیت مجروح: دیه مرد از دیه زن بیشتر است.

قانون تعیین دیه و ارش جراحات عمدی مصوب 1357 مبنای محاسبه دیه در ایران است.

نحوه محاسبه دیه:

دیه بر اساس مثقال طلا محاسبه می شود. هر مثقال طلا معادل 17.7 گرم شرعی است. قیمت مثقال طلا هر ساله توسط قوه قضائیه تعیین و به مراجع قضایی ابلاغ می شود.

مثال:

 • دیه کامل نفس انسان در سال 1401، 300 مثقال طلا معادل 5310 گرم طلا یا 21240000 تومان است.
 • دیه دست کامل نصف دیه نفس است، یعنی 150 مثقال طلا معادل 2655 گرم طلا یا 10620000 تومان.

در مورد چاقوکشی، بسته به نوع و شدت جراحت، ممکن است دیه مُثْلَه، دیه دَمَه یا ارش به مجروح تعلق گیرد.

برای محاسبه دقیق دیه چاقوکشی باید به نکات زیر توجه کرد:

 • نوع جراحت: باید مشخص شود که جراحت وارده چه نوعی است (سطحی، عمیق، ….) و به کدام عضو بدن وارد شده است.
 • شدت جراحت: باید مشخص شود که جراحت وارده باعث چه میزان آسیب شده است (نقص عضو، از کار افتادگی عضو، اثر ظاهری، ….).
 • محل جراحت: باید مشخص شود که جراحت در کدام قسمت از بدن (راست یا چپ) وارد شده است.
 • جنسیت مجروح: باید مشخص شود که مجروح مرد است یا زن.

با توجه به موارد فوق، محاسبه دقیق دیه چاقوکشی نیاز به بررسی توسط کارشناس پزشکی قانونی و یا متخصصان حقوقی دارد.

موارد مؤثر در تعیین دیه در ایران (سال 1403):

دیه در نظام حقوقی ایران، به معنی مال یا پولی است که به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت به مجنی‌علیه یا اولیای دم او پرداخت می‌شود.

میزان دیه در ایران به عوامل مختلفی بستگی دارد که در ادامه به مهمترین آنها اشاره خواهیم کرد:

1. نوع عضو یا منفعت:

 • دیه کامل انسان، معیار و مبنای محاسبه دیه سایر اعضاء و منافع بدن است.
 • دیه هر عضو یا منفعت به نسبت دیه کامل انسان تعیین می‌شود.
 • برای مثال، دیه دست راست نصف دیه کامل انسان، دیه چشم یک سوم دیه کامل انسان و دیه شنوایی دو سوم دیه کامل انسان است.

2. جنسیت:

 • در حال حاضر، دیه مرد دو برابر دیه زن است.
 • این موضوع مورد انتقاد برخی از حقوقدانان و فعالان حقوق زن قرار گرفته است و تلاش‌هایی برای اصلاح قانون در این زمینه در حال انجام است.

3. مذهب:

 • دیه مسلمانان بر اساس مذهب آنها تعیین می‌شود.
 • دیه مسلمانان شیعه دوازده امامی از سایر مسلمانان بیشتر است.

4. زمان وقوع جنایت:

 • دیه هر سال توسط قوه قضاییه با توجه به نرخ تورم و سایر عوامل اقتصادی تعیین می‌شود.
 • دیه جنایاتی که در ماه‌های حرام (ذی‌الحجه، محرم، رجب و شعبان) اتفاق می‌افتد، یک سوم به دیه در ماه‌های عادی اضافه می‌شود.

5. وضعیت تأهل:

 • در برخی موارد، وضعیت تأهل مجنی‌علیه در تعیین دیه او مؤثر است.
 • برای مثال، دیه زن متأهل از دیه زن مجرد بیشتر است.

6. سن:

 • در برخی موارد، سن مجنی‌علیه در تعیین دیه او مؤثر است.
 • برای مثال، دیه کودک زیر سن بلوغ از دیه فرد بالغ بیشتر است.

7. سابقه جنایت:

 • در برخی موارد، سابقه جنایت در تعیین دیه مؤثر است.
 • برای مثال، دیه کسی که قبلاً مرتکب جنایت شده است، از دیه کسی که سابقه جنایت ندارد، کمتر است.

عوامل دیگر:

 • در برخی موارد، عوامل دیگری مانند محل وقوع جنایت، قصد و انگیزه مرتکب و صدمات روحی و روانی مجنی‌علیه نیز در تعیین دیه مؤثر هستند.

تذکرات:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ فقط جنبه ی اطلاع رسانی دارد و به منزله مشاوره حقوقی نیست.
 • برای دریافت اطلاعات دقیق و به روز در خصوص موارد مؤثر در تعیین دیه، می توانید به یک وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.

دیه وارد کردن چاقو به شکم

محاسبه دیه وارد کردن چاقو به شکم در قانون ایران به نوع و شدت جراحت وارد شده بستگی دارد.

موارد موثر در تعیین دیه:

 • نوع عضو مجروح: دیه هر عضو بدن متفاوت است. به عنوان مثال، دیه شکم کامل یک سوم دیه نفس است.
 • شدت جراحت: جراحت ها به سه دسته تقسیم می شوند:
  • دیه مُثْلَه: برای جراحت هایی که باعث نقص عضو یا از کار افتادگی آن عضو می شود.
  • دیه دَمَه: برای جراحت هایی که باعث نقص عضو یا از کار افتادگی آن عضو نمی شود، ولی اثر ظاهری برجای می گذارد.
  • ارش: برای جراحت هایی که اثر ظاهری برجای نمی گذارد، ولی باعث درد و رنج می شود.
 • محل جراحت: دیه برخی از اعضای بدن در صورتی که در طرف راست بدن باشند بیشتر از دیه آن عضو در طرف چپ بدن است.
 • جنسیت مجروح: دیه مرد از دیه زن بیشتر است.

قانون تعیین دیه و ارش جراحات عمدی مصوب 1357 مبنای محاسبه دیه در ایران است.

نحوه محاسبه دیه:

دیه بر اساس مثقال طلا محاسبه می شود. هر مثقال طلا معادل 17.7 گرم شرعی است. قیمت مثقال طلا هر ساله توسط قوه قضائیه تعیین و به مراجع قضایی ابلاغ می شود.

مثال:

 • دیه کامل نفس انسان در سال 1401، 300 مثقال طلا معادل 5310 گرم طلا یا 21240000 تومان است.
 • دیه شکم کامل یک سوم دیه نفس است، یعنی 100 مثقال طلا معادل 1770 گرم طلا یا 7080000 تومان.

در مورد وارد کردن چاقو به شکم، بسته به نوع و شدت جراحت، ممکن است دیه مُثْلَه، دیه دَمَه یا ارش به مجروح تعلق گیرد.

برای محاسبه دقیق دیه وارد کردن چاقو به شکم باید به نکات زیر توجه کرد:

 • نوع جراحت: باید مشخص شود که جراحت وارده چه نوعی است (سطحی، عمیق، ….) و به کدام قسمت از شکم وارد شده است.
 • شدت جراحت: باید مشخص شود که جراحت وارده باعث چه میزان آسیب شده است (نقص عضو، از کار افتادگی عضو، اثر ظاهری، ….).
 • محل جراحت: باید مشخص شود که جراحت در کدام قسمت از بدن (راست یا چپ) وارد شده است.
 • جنسیت مجروح: باید مشخص شود که مجروح مرد است یا زن.

با توجه به موارد فوق، محاسبه دقیق دیه وارد کردن چاقو به شکم نیاز به بررسی توسط کارشناس پزشکی قانونی و یا متخصصان حقوقی دارد.

دیه وارد کردن چاقو به صورت در ایران (سال 1403):

دیه در نظام حقوقی ایران، به معنی مال یا پولی است که به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت به مجنی‌علیه یا اولیای دم او پرداخت می‌شود.

میزان دیه وارد کردن چاقو به صورت به نوع و شدت جراحت وارد شده بستگی دارد و به طور کلی شامل موارد زیر است:

 • صدمه سطحی: اگر چاقو فقط باعث خراش یا بریدگی سطحی در صورت شود، دیه آن مطابق ارش تعیین می‌شود. ارش پولی است که به عنوان خسارت به مجنی‌علیه پرداخت می‌شود و میزان آن توسط قاضی با در نظر گرفتن نوع و شدت جراحت، وضعیت ظاهری مجنی‌علیه و سایر عوامل تعیین می‌شود.
 • شکستگی استخوان: اگر چاقو باعث شکستگی استخوان صورت شود، دیه آن معادل دیه شکستگی استخوان مشابه در سایر نقاط بدن است. برای مثال، دیه شکستگی استخوان فک پایین نصف دیه دیه کامل انسان است.
 • نقص عضو: اگر چاقو باعث نقص عضو در صورت شود، دیه آن معادل دیه نقص عضو مشابه در سایر نقاط بدن است. برای مثال، دیه از بین رفتن بینایی یک چشم یک سوم دیه کامل انسان است.
 • از بین رفتن عضو: اگر چاقو باعث از بین رفتن عضو در صورت شود، دیه آن معادل دیه کامل انسان است.

نکات مهم:

 • در صورت فوت مجنی‌علیه، مجازات مرتکب به قصاص نفس تبدیل می‌شود.
 • در صورت وجود تعدد جرم، مجازات مرتکب تشدید می‌شود.
 • در صورت گذشت مجنی‌علیه، مرتکب از قصاص یا دیه رها می‌شود، اما مجازات حبس او به قوت خود باقی می‌ماند.

تذکرات:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ فقط جنبه ی اطلاع رسانی دارد و به منزله مشاوره حقوقی نیست.
 • برای دریافت اطلاعات دقیق و به روز در خصوص دیه وارد کردن چاقو به صورت، می توانید به یک وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.

دیه وارد کردن چاقو به دست به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

 • میزان جراحت: دیه بر اساس شدت جراحت تعیین می شود. به عنوان مثال، بریدگی سطحی با چاقو ممکن است دیه کمی داشته باشد، در حالی که جراحتی که باعث آسیب دائمی به تاندون یا عضله شود، دیه muchی بیشتر خواهد داشت.
 • محل جراحت: برخی از قسمت های بدن از نظر شرعی “نصف دیه” یا “ثلث دیه” در نظر گرفته می شوند. به عنوان مثال، دیه جراحت در دست معمولاً نصف دیه کامل انسان است.
 • نوع چاقو: در برخی موارد، نوع چاقو می تواند بر میزان دیه تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، جراحت با چاقوی زخمی ممکن است دیه بیشتری نسبت به جراحت با چاقوی آشپزخانه داشته باشد.

توجه: در اینجا فقط اطلاعات کلی ارائه شده است و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی با یک وکیل متخصص در قوانین ایران نیست.

برای تعیین دقیق دیه در موردی خاص، باید به یک مرجع قضایی یا کارشناس حقوقی مراجعه کنید.