مشاوره حقوقي

دیه چگونه بین همسر و فرزندان میت تقسیم می شود؟

مشاوره حانواده

تقسیم دیه بین همسر و فرزندان متوفی طبق قانون ارث و وصیت انجام می‌شود. در این میان، نوع نکاح و وجود یا عدم فرزند، نقش تعیین‌کننده‌ای در سهم هریک ایفا می‌کند.

در حالت کلی، سهم دیه در موارد زیر به شرح زیر است:

 • همسر دائمی:
  • بدون فرزند: یک چهارم دیه کامل به همسر تعلق می‌گیرد.
  • با یک فرزند: یک ششم دیه کامل به همسر تعلق می‌گیرد.
  • با دو فرزند یا بیشتر: یک هشتم دیه کامل به همسر تعلق می‌گیرد.
 • فرزندان:
  • فرزندان پسر: سهم هر پسر نصف سهم دختران است.
  • تکلیف حضانت: در صورتیکه حضانت فرزندان بر عهده همسر باشد، علاوه بر سهم通常の خود، از اموال متوفی نیز به عنوان نفقه فرزندان تا زمان بلوغ یا استقلال آنها، بهره‌مند می‌شود.

نکات مهم:

 • نکاح دائم: در صورتی که نکاح موقت باشد، همسر از دیه متوفی سهمی نخواهد برد.
 • وصیت: متوفی می‌تواند با وصیت، سهم دیه را به هر نحوی که بخواهد بین همسر و فرزندان یا سایر وراث تقسیم کند.
 • دیه زن و مرد: دیه زن و مرد در تمام موارد یکسان است.

توجه داشته باشید که قوانین مربوط به ارث و وصیت پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و ذکر موارد فوق صرفاً جهت اطلاع‌رسانی اولیه است. برای پیگیری دقیق و قانونی مطالبات خود، حتماً از مشاوره تخصصی وکلای مجرب در این زمینه بهره‌مند شوید.

قوانین سهم دیه

قوانین مربوط به سهم دیه در ایران بر اساس نوع قتل، رابطه وراث با مقتول و جنسیت وراث متفاوت است.

در اینجا خلاصه ای از قوانین کلی مربوط به سهم دیه ارائه شده است:

دیه کامل:

 • دیه کامل به مبلغی گفته می شود که به عنوان دیه نفس انسان در نظر گرفته می شود.
 • دیه کامل به ورثه مقتول به ترتیب زیر پرداخت می شود:
  • اول: سهم شوهر یا همسر مقتول (یک دوم دیه کامل برای مرد و یک چهارم دیه کامل برای زن)
  • دوم: سهم فرزندان مقتول (سهم هر فرزند ذکور یک ششم دیه کامل و سهم هر فرزند اناث یک سوم دیه کامل)
  • سوم: سهم پدر و مادر مقتول (سهم هر یک یک ششم دیه کامل)
  • چهارم: سهم اجداد و سایر وراث (طبق طبقات ارث)

دیه اعضای بدن:

 • دیه اعضای بدن بر اساس دیه کامل و با توجه به میزان کارکرد عضو از دست رفته یا نقص عضو تعیین می شود.
 • به عنوان مثال، دیه دست راست نصف دیه کامل و دیه چشم چپ یک چهارم دیه کامل است.

دیه جنین:

 • دیه جنین بر اساس سن حاملگی و جنسیت جنین تعیین می شود.
 • به عنوان مثال، دیه جنین سقط شده در ماه اول یک دهم دیه کامل و دیه جنین سقط شده در ماه پنجم نصف دیه کامل است.

تفاوت دیه زن و مرد:

 • در برخی موارد، دیه زن و مرد با یکدیگر متفاوت است.
 • به عنوان مثال، دیه قصاص نفس زن نصف دیه قصاص نفس مرد است.

تغییرات سالانه دیه:

 • مبلغ دیه هرسال توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود.

نکات مهم:

 • قوانین مربوط به سهم دیه پیچیده هستند و ممکن است در موارد خاص استثناهایی وجود داشته باشد.
 • برای کسب اطلاعات دقیق تر در مورد سهم دیه در مورد خاص خود، باید با یک وکیل یا حقوقدان مشورت کنید.

مبلغ دیه زن در سال 1403

دیه زن در سال 1403 به دو دسته کلی تقسیم می شود:

دیه کامل:

 • ماه های عادی: 600 میلیون تومان
 • ماه های حرام: 800 میلیون تومان

دیه جزئی:

دیه جزئی بر اساس نسبت آن به دیه کامل محاسبه می شود. به عنوان مثال، یک سوم دیه کامل 200 میلیون تومان در ماه های عادی و 266 میلیون تومان در ماه های حرام است.

نکات مهم:

 • دیه زن نصف دیه مرد است. به استثنای برخی موارد خاص، مانند جنایت بر نفس در ماه های حرام که دیه زن و مرد برابر با 800 میلیون تومان است.
 • در ماه های حرام، 1/3 دیه کامل به دیه زن و مرد اضافه می شود.
 • صندوق تأمین خسارات های بدنی موظف است در مواردی که دیه زن کمتر از دیه مرد باشد، ما به التفاوت را به او پرداخت کند.

مبلغ دیه کامل مرد در سال 1403

طبق آخرین بخشنامه قوه قضائیه، مبلغ دیه کامل مرد در سال 1403 به شرح زیر است:

 • ماه های عادی: 12 میلیارد ریال (معادل 1 میلیارد و 200 میلیون تومان)
 • ماه های حرام: 16 میلیارد ریال (معادل 1 میلیارد و 600 میلیون تومان)

نکات مهم:

 • دیه کامل مبلغی است که در صورت قتل نفس، به اولیای دم مقتول پرداخت می شود.
 • دیه در ماه های حرام یک سوم بیشتر از ماه های عادی است.
 • دیه مرد دو برابر دیه زن است.
 • برای جرایم دیگر مانند نقص عضو، دیه به نسبت عضو آسیب دیده به دیه کامل تعلق می گیرد.
 • به عنوان مثال، دیه دست راست نصف دیه کامل است.

نحوه تقسیم دیه به دو دسته کلی تقسیم می شود:

تقسیم دیه در قتل نفس:

در صورت قتل نفس، دیه کامل به اولیای دم مقتول پرداخت می شود. اولیای دم شامل پدر، مادر، همسر، فرزندان و سایر وراث قانونی هستند. سهم هر یک از وراث طبق طبقات ارث تعیین می شود.

طبقات ارث:

 • طبقه اول: پدر، مادر، همسر و فرزندان
 • طبقه دوم: پدربزرگ و مادربزرگ
 • طبقه سوم: عموها، عمه ها، خاله ها، دایی ها، برادرزاده ها، خواهرزاده ها، و فرزندان آنها

تقسیم دیه در جرایم غیر از قتل نفس:

در جرایم غیر از قتل نفس، مانند نقص عضو، دیه به نسبت عضو آسیب دیده به دیه کامل تعلق می گیرد. به عنوان مثال، دیه دست راست نصف دیه کامل است. در این موارد، دیه به مصدوم یا صاحب عضو آسیب دیده تعلق می گیرد.

نکات مهم:

 • دیه زن نصف دیه مرد است.
 • در مورد فرزندان، پسر دو برابر دختر ارث می برد.
 • اگر مقتول یا مصدوم وارثی نداشته باشد، دیه به بیت المال پرداخت می شود.

 

قوانین حقوقی مربوط به تقسیم دیه در نظام حقوقی ایران بر اساس شرع مقدس اسلام و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تدوین شده‌اند. این قوانین به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

تقسیم دیه در قتل نفس:

در صورت وقوع قتل نفس، دیه کامل به اولیای دم مقتول پرداخت می‌شود. اولیای دم شامل پدر، مادر، همسر، فرزندان و سایر وراث قانونی هستند. سهم هر یک از وراث طبق طبقات ارث تعیین می‌شود.

طبقات ارث:

 1. طبقه اول: پدر، مادر، همسر و فرزندان
 2. طبقه دوم: پدربزرگ و مادربزرگ
 3. طبقه سوم: عموها، عمه‌ها، خاله‌ها، دایی‌ها، برادرزاده‌ها، خواهرزاده‌ها، و فرزندان آنها

موارد قابل توجه:

 • دیه زن نصف دیه مرد است.
 • در مورد فرزندان، پسر دو برابر دختر ارث می‌برد.
 • اگر مقتول وارثی نداشته باشد، دیه به بیت المال پرداخت می‌شود.

تقسیم دیه در جرایم غیر از قتل نفس:

در جرایم غیر از قتل نفس، مانند نقص عضو، دیه به نسبت عضو آسیب دیده به دیه کامل تعلق می‌گیرد. به عنوان مثال، دیه دست راست نصف دیه کامل است. در این موارد، دیه به مصدوم یا صاحب عضو آسیب دیده تعلق می‌گیرد.

موارد قابل توجه:

 • در برخی از موارد، علاوه بر دیه عضو، ارش نیز به مصدوم تعلق می‌گیرد. ارش مبلغی است که به عنوان خسارت تألمات روحی و روانی به مصدوم پرداخت می‌شود.
 • میزان ارش توسط قاضی دادگاه با توجه به شدت جراحت و تأثیر آن بر مصدوم تعیین می‌شود.

منابع:

 • قانون مجازات اسلامی
 • تبصره ماده 292 قانون امور حسبی
 • نظرات فقهای امامیه

توجه:

 • این اطلاعات فقط جنبه‌ی اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود.
 • برای کسب اطلاعات دقیق‌تر در مورد قوانین مربوط به تقسیم دیه، باید به یک وکیل یا حقوقدان واجد شرایط مراجعه کنید.

در اینجا به برخی از سوالات متداول در مورد تقسیم دیه پاسخ داده می‌شود:

دیه چگونه محاسبه می‌شود؟

میزان دیه در هر سال توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تعیین و به مراجع ذیصلاح ابلاغ می‌شود.

چه کسانی از دیه ارث می‌برند؟

در قتل نفس، اولیای دم مقتول از دیه ارث می‌برند. اولیای دم شامل پدر، مادر، همسر، فرزندان و سایر وراث قانونی هستند.

آیا دیه به قاتل هم تعلق می‌گیرد؟

خیر، دیه به قاتل تعلق نمی‌گیرد. دیه فقط به اولیای دم یا مصدوم جرم پرداخت می‌شود.

اگر مقتول یا مصدوم وارثی نداشته باشد، دیه به چه کسی تعلق می‌گیرد؟

در صورتی که مقتول یا مصدوم وارثی نداشته باشد، دیه به بیت المال پرداخت می‌شود.

مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به دیه کجاست؟

دعاوی مربوط به دیه در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.