مشاوره حقوقی طلاق

رفع توقیف اموال برای مهریه مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

رفع توقیف اموال برای مهریه

در ایران، زوجه برای دریافت مهریه خود می‌تواند اموال زوج را توقیف کند. این امر از طریق صدور اجرائیه از سوی دفترخانه و ثبت آن در دادگاه یا اداره ثبت انجام می‌شود.

نحوه رفع توقیف اموال برای مهریه:

 • پرداخت کامل مهریه: ساده‌ترین و سریع‌ترین راه برای رفع توقیف اموال، پرداخت کامل مهریه توسط زوج است. با پرداخت کامل مهریه، زوجه مکلف است توقیف را از اموال زوج بردارد.
 • توافق: زوج و زوجه می‌توانند با توافق یکدیگر نسبت به نحوه پرداخت مهریه و رفع توقیف اقدام کنند. این توافق باید به صورت کتبی انجام شود و به امضای هر دو طرف برسد.
 • ارائه وثیقه: زوج می‌تواند با ارائه وثیقه مناسب به دادگاه یا اداره ثبت، نسبت به رفع موقت توقیف اموال خود اقدام کند.
 • اثبات اعسار یا تقسیط مهریه: زوج می‌تواند با اثبات اعسار (ناتوانی مالی) یا با ارائه درخواست تقسیط مهریه، از دادگاه تقاضای رفع توقیف اموال خود را داشته باشد.
 • اثبات بطلان یا مالکیت: اگر توقیف به اشتباه انجام شده باشد و اموال توقیف شده متعلق به شخص دیگری باشد، با اثبات بطلان توقیف یا مالکیت، توقیف باید رفع شود.

مراحل رفع توقیف اموال برای مهریه:

 1. ارائه دادخواست: زوج باید با مراجعه به دادگاه خانواده یا دادگاه عمومی و انقلاب محل سکونت خود، دادخواست رفع توقیف اموال را به همراه دلایل و مستندات خود ارائه دهد.
 2. پرداخت هزینه دادرسی: زوج باید هزینه دادرسی را به دفتردار دادگاه پرداخت کند.
 3. تعیین وقت رسیدگی: دادگاه وقت رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند.
 4. رسیدگی در دادگاه: در روز رسیدگی، زوج و زوجه در دادگاه حاضر شده و دلایل و مستندات خود را ارائه می‌دهند.
 5. صدور حکم: دادگاه پس از رسیدگی به دلایل و مستندات طرفین، حکم صادر می‌کند.

آثار حکم رفع توقیف اموال برای مهریه:

 • آزادسازی اموال: در صورت صدور حکم به نفع زوج، اموال توقیف شده آزاد می‌شود.
 • جبران خسارات: در برخی موارد، دادگاه علاوه بر رفع توقیف، زوجه را به جبران خسارات وارده به زوج نیز محکوم می‌کند.

نکات مهم:

 • برای رفع توقیف اموال برای مهریه باید به دادگاه صالح مراجعه کرد.
 • در برخی موارد، رفع توقیف فقط با حکم دادگاه امکان‌پذیر است.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه رفع توقیف اموال برای مهریه، می‌توانید با یک وکیل دادگستری مشورت کنید.

تذکر: قوانین و مقررات مربوط به رفع توقیف اموال برای مهریه ممکن است در طول زمان تغییر کند. برای کسب اطلاعات دقیق و به‌روز،

 

 

نحوه رفع توقیف اموال برای مهریه

در ایران، مطابق قانون و شرع، مهریه حقی است مالی که به زن در قبال ازدواج تعلق می‌گیرد.

یکی از راه‌های تضمین وصول مهریه، توقیف اموال شوهر توسط زن است.

با این حال، در برخی موارد ممکن است شوهر به دنبال رفع توقیف اموال خود برای مهریه باشد.

نحوه رفع توقیف اموال برای مهریه به شرح زیر است:

1. پرداخت کامل مهریه:

اولین و ساده‌ترین راه برای رفع توقیف اموال، پرداخت کامل مهریه توسط شوهر است.

با پرداخت کامل مهریه، زن ملزم به رفع توقیف از اموال شوهر خواهد بود.

2. ارائه وثیقه یا ضمانت مناسب:

شوهر می‌تواند با ارائه وثیقه یا ضمانت مناسب به دادگاه یا مرجع قضایی، برای رفع توقیف اموال خود اقدام کند.

این وثیقه یا ضمانت باید به گونه‌ای باشد که زن را از بابت مهریه خود مطمئن کند.

3. طرح دعوی بطلان یا تعدیل مهریه:

در صورتی که شوهر معتقد باشد که مهریه تعیین شده برای او غیرمنطقی یا نا‌عادلانه است، می‌تواند با طرح دعوی بطلان یا تعدیل مهریه در دادگاه، خواستار کاهش یا حذف مهریه شود.

در صورت اثبات ادعای شوهر توسط دادگاه، مهریه کاهش یافته یا حذف خواهد شد و به تبع آن، توقیف از اموال وی نیز رفع خواهد شد.

4. اثبات اعسار و ناتوانی در پرداخت مهریه:

شوهر می‌تواند با اثبات اعسار و ناتوانی در پرداخت مهریه، از دادگاه تقاضای تقسیط مهریه را بنماید.

در این صورت، دادگاه با توجه به شرایط مالی شوهر، مهریه را به صورت قسط‌بندی تعیین می‌کند و در مقابل، دستور رفع توقیف از اموال وی را صادر می‌کند.

5. جلب رضایت زن:

در نهایت، شوهر می‌تواند با جلب رضایت زن برای رفع توقیف اموال خود اقدام کند.

این رضایت می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد و در صورت اثبات آن در دادگاه، توقیف از اموال شوهر رفع خواهد شد.

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست رفع توقیف اموال برای مهریه:

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست رفع توقیف اموال برای مهریه، دادگاه محل وقوع مال توقیف شده است.

نکات مهم:

 • طرح درخواست رفع توقیف اموال برای مهریه نیاز به تخصص و دانش حقوقی دارد.
 • توصیه می‌شود برای طرح این درخواست، از وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی مجرب کمک بگیرید.
 • قوانین و مقررات مربوط به رفع توقیف اموال برای مهریه، در طول زمان دستخوش تغییر و تحول شده است.
 • قبل از طرح درخواست، لازم است از آخرین قوانین و مقررات در این خصوص اطلاع حاصل کنید.

مراحل رفع توقیف اموال برای مهریه

مراحل رفع توقیف اموال برای مهریه به نوع توقیف و مرجعی که آن را صادر کرده است بستگی دارد. با این حال، به طور کلی می‌توان گفت که برای رفع توقیف اموال برای مهریه باید یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:

1. پرداخت کامل مهریه:

 • اگر زوجه تمام مهریه خود را به طور کامل دریافت کند، می‌تواند با ارائه سند طلاق و حکم پرداخت مهریه به دایره اجرای ثبت، درخواست رفع توقیف اموال را بدهد.
 • در این صورت، دایره اجرای ثبت مکلف است که توقیف اموال را رفع کند.

2. ارائه وثیقه:

 • در برخی موارد، ممکن است با ارائه وثیقه مناسب به دادگاه، بتوان توقیف اموال را تا زمان پرداخت کامل مهریه رفع کرد.
 • نوع و میزان وثیقه توسط دادگاه تعیین می‌شود.

3. اثبات اعسار و یا تقسیط مهریه:

 • اگر زوج ثابت کند که توانایی پرداخت کامل مهریه را به طور یکجا ندارد، می‌تواند با طرح دادخواست اعسار و تقسیط مهریه در دادگاه، تقاضای تقسیط مهریه را بدهد.
 • در این صورت، دادگاه با توجه به توانایی مالی زوج، مهریه را تقسیط‌بندی کرده و حکم به پرداخت آن در اقساط صادر می‌کند.
 • پس از صدور حکم تقسیط مهریه، زوج می‌تواند با ارائه حکم دادگاه به دایره اجرای ثبت، درخواست رفع توقیف اموال را بدهد.

4. ایراد بطلان یا فسخ توقیف:

 • اگر توقیف اموال به دلیل نقص در مراحل قانونی یا عدم رعایت تشریفات قانونی انجام شده باشد، می‌توان با طرح ایراد بطلان در دادگاه، خواستار رفع توقیف اموال شد.
 • همچنین، در برخی موارد، ممکن است با توافق طرفین یا با حکم دادگاه، توقیف اموال فسخ شود.

مرجع رسیدگی به درخواست رفع توقیف اموال برای مهریه:

مرجع رسیدگی به درخواست رفع توقیف اموال برای مهریه، دادگاه عمومی حقوقی واقع در محل اقامت زوجه (متقاضی رفع توقیف) است.

مراحل رفع توقیف اموال برای مهریه:

 1. تقدیم دادخواست: زوجه باید دادخواست رفع توقیف اموال برای مهریه را به دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خود تقدیم کند.
 2. اخذ وقت رسیدگی: دادگاه پس از بررسی دادخواست، وقت رسیدگی تعیین می‌کند و به طرفین دعوا (زوجه و زوج) ابلاغ می‌کند.
 3. رسیدگی در دادگاه: در روز رسیدگی، طرفین دعوا در دادگاه حاضر شده و دلایل و مدارک خود را ارائه می‌کنند.
 4. صدور حکم: دادگاه پس از بررسی دلایل و مدارک طرفین، حکم خود را صادر می‌کند.

نکات مهم:

 • برای رفع توقیف اموال برای مهریه، حتماً باید از طریق مراجع قانونی اقدام کرد.
 • بدون حکم دادگاه، هیچ‌کس نمی‌تواند توقیف اموال را رفع کند.
 • زوجه باید مدارک و مستندات لازم را برای اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه کند.
 • در صورت عدم رفع توقیف اموال برای مهریه از طریق مراجع قانونی، می‌توان با طرح دعوای حقوقی در دادگاه، خواستار رفع توقیف اموال شد.

حکم رفع توقیف اموال برای مهریه

در صورتی که زوجه به دلیل عدم پرداخت مهریه از طریق دادگاه حکم توقیف اموال زوج را اخذ کرده باشد، زوج می تواند با شرایطی حکم رفع توقیف را از دادگاه درخواست کند.

شرایط رفع توقیف اموال برای مهریه:

 • پرداخت کامل مهریه: اولین شرط رفع توقیف اموال برای مهریه، پرداخت کامل مهریه توسط زوج است.
 • ارائه تامین مناسب: در صورتی که زوج امکان پرداخت کامل مهریه را در حال حاضر نداشته باشد، می تواند با ارائه تامین مناسب به دادگاه، درخواست رفع توقیف اموال را ارائه دهد.
 • توافق زوجین: زوجین می توانند با توافق یکدیگر و تنظیم قرارداد کتبی در خصوص نحوه پرداخت مهریه، از دادگاه درخواست رفع توقیف اموال را ارائه دهند.
 • اثبات اعسار و عدم توانایی پرداخت: زوج می تواند با اثبات اعسار و عدم توانایی پرداخت مهریه به دادگاه، درخواست رفع توقیف اموال را ارائه دهد.

مراحل درخواست رفع توقیف اموال برای مهریه:

 1. تنظیم دادخواست: زوج باید با مراجعه به دفتر خدمات قضایی و با پرداخت هزینه دادرسی، دادخواست رفع توقیف اموال را تنظیم کند.
 2. ارائه مدارک لازم: زوج باید مدارک لازم، از جمله کپی برابر اصل حکم توقیف اموال، کپی برابر اصل سند ازدواج، کپی برابر اصل مدارک شناسایی و سایر مدارکی که از سوی دادگاه اعلام خواهد شد را به همراه دادخواست ارائه دهد.
 3. پرداخت کامل مهریه یا ارائه تامین مناسب: در صورتی که زوج قصد پرداخت کامل مهریه را داشته باشد، باید رسید پرداخت مهریه را به دادگاه ارائه دهد.
 • در غیر این صورت، باید با ارائه تامین مناسب به دادگاه، درخواست رفع توقیف اموال را ارائه دهد.
 1. رسیدگی در دادگاه: دادگاه پس از دریافت دادخواست و مدارک، به موضوع رسیدگی می کند.
 2. صدور رأی: در صورتی که دادگاه دلایل و مستندات زوج را کافی تشخیص دهد، رأی به رفع توقیف اموال صادر می کند.

نکات مهم:

 • درخواست رفع توقیف اموال برای مهریه، دعوایی غیرمالی است و مرور زمان بر آن جاری نمی شود.
 • زوج می تواند در صورت عدم تمکین زوج به حکم رفع توقیف، از طریق دادورز اقدام به رفع توقیف اموال خود کند.
 • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص حکم رفع توقیف اموال برای مهریه، می‌توانید با یک وکیل دادگستری یا متخصص حقوقی مشورت کنید.

موارد استفاده از حکم رفع توقیف اموال برای مهریه:

 • رفع توقیف از خودرویی که به دلیل مهریه توقیف شده است.
 • رفع توقیف از ملکی که به دلیل مهریه توقیف شده است.
 • رفع توقیف از حساب بانکی که به دلیل مهریه توقیف شده است.
 • رفع توقیف از حقوق و دستمزد کارمندی که به دلیل مهریه توقیف شده است.

نمونه‌هایی از حکم رفع توقیف اموال برای مهریه:

 • زوجه ای که از طریق دادگاه حکم توقیف خودروی زوج را به دلیل عدم پرداخت مهریه اخذ کرده است، زوج می تواند با پرداخت کامل مهریه یا ارائه تامین مناسب به دادگاه، درخواست رفع توقیف را ارائه دهد.
 • زوجه ای که از طریق دادگاه حکم توقیف ملکی که متعلق به زوج است را به دلیل عدم پرداخت مهریه اخذ کرده است، زوج می تواند با پرداخت کامل مهریه یا ارائه تامین مناسب به دادگاه، درخواست رفع توقیف را ارائه دهد.
 • زوجه ای که از طریق دادگاه حکم توقیف حساب بانکی زوج را به دلیل عدم پرداخت مهریه اخذ کرده است، زوج می تواند با پرداخت کامل مهریه یا ارائه تامین مناسب به دادگاه، درخواست رفع توقیف را ارائه دهد.
 • زوجه ای که از طریق دادگاه حکم توقیف حقوق و دستمزد زوج را به دلیل عدم پرداخت مهریه اخذ کرده است

 

موارد استفاده از حکم رفع توقیف اموال برای مهریه

حکم رفع توقیف اموال برای مهریه، دستوری است که توسط دادگاه صادر می‌شود و به موجب آن، توقیف اموال زوج به دلیل مهریه لغو می‌شود. این حکم در شرایط زیر قابل استفاده است:

1. پرداخت کامل مهریه:

 • اگر زوج مهریه زوجه را به طور کامل پرداخت کند، زوجه می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور حکم رفع توقیف اموال را بنماید.
 • در این صورت، دادگاه با بررسی اسناد و مدارک، از جمله سند پرداخت مهریه، حکم رفع توقیف اموال را صادر می‌کند.

2. ارائه وثیقه جایگزین:

 • زوج می‌تواند با ارائه وثیقه‌ای معادل یا بیشتر از ارزش اموال توقیف شده، از دادگاه تقاضای صدور حکم رفع توقیف اموال را بنماید.
 • در این صورت، دادگاه با بررسی وثیقه ارائه شده، در صورت احراز شرایط لازم، حکم رفع توقیف اموال را صادر می‌کند.

3. اثبات عدم وجود دین:

 • زوج می‌تواند با ارائه دلایل و مستندات، اثبات کند که دینی به زوجه بابت مهریه ندارد.
 • در این صورت، دادگاه با بررسی دلایل و مستندات ارائه شده، در صورت احراز عدم وجود دین، حکم رفع توقیف اموال را صادر می‌کند.

4. اخذ رضایت زوجه:

 • زوج می‌تواند با جلب رضایت زوجه، از توقیف اموال خود رفع توقیف کند.
 • در این صورت، زوجه با مراجعه به دفترخانه و امضای سند رضایت، رضایت خود را نسبت به رفع توقیف اموال اعلام می‌کند.

5. سایر موارد:

 • در برخی موارد خاص، مانند فوت زوج یا اعسار زوج، ممکن است امکان صدور حکم رفع توقیف اموال برای مهریه وجود داشته باشد.

نکات:

 • صدور حکم رفع توقیف اموال برای مهریه، فرآیندی قانونی است و باید از طریق مراجع قضایی ذیصلاح پیگیری شود.
 • برای استفاده از این حکم، ارائه مدارک و مستندات لازم ضروری است.
 • در صورت وجود ابهام یا سوال در خصوص حکم رفع توقیف اموال برای مهریه، باید به وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کرد.

تذکر: مطالب ارائه شده صرفاً جهت اطلاع‌رسانی بوده و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی گردد. برای بررسی دقیق شرایط هر مورد خاص، لازم است به وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه شود.

دیدگاهتان را بنویسید