مشاوره حقوقی قراردادها

سند صلح مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

سند صلح در ایران

سند صلح سندی است که در آن دو یا چند نفر در خصوص یک موضوع خاص با یکدیگر توافق می کنند. این توافق می تواند در خصوص اموال، حقوق، دیون یا هر موضوع دیگری باشد.

انواع سند صلح:

 • صلح تملیکی: در صلح تملیکی، صلح کننده (کسی که صلح می کند) عین یا منفعتى از مال خود را براى زمان بعد از فوتش به صلح گیرنده (کسی که صلح به او می شود) تملیک می‌کند.
 • صلح عهدی: در صلح عهدی، صلح کننده یک یا چند نفر را براى انجام امر یا امورى یا تصرفات دیگرى مامور مى‌نماید.

ارکان سند صلح:

 • صلح کننده: کسی که صلح می کند.
 • صلح گیرنده: کسی که صلح به او می شود.
 • موضوع صلح: موضوعی که در مورد آن صلح انجام می شود.
 • مفاد صلح: شرایط و تعهدات طرفین در صلح.

شرایط صحت سند صلح:

 • اهلیت طرفین: طرفین صلح باید عاقل و بالغ باشند.
 • رضایت طرفین: صلح باید آزادانه و بدون اکراه انجام شود.
 • معین بودن موضوع صلح: موضوع صلح باید معین و واضح باشد.
 • مشروع بودن مفاد صلح: مفاد صلح نباید مخالف قانون یا شرع باشد.

ثبت سند صلح:

 • ثبت سند صلح در اداره ثبت اسناد و املاک الزامی نیست.
 • توصیه می شود برای اعتبار بیشتر سند صلح، آن را در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت برسانید.

اجرای سند صلح:

 • وظیفه اجرای سند صلح بر عهده طرفین است.
 • در صورتیکه یکی از طرفین از تعهدات خود در صلح خودداری کند، طرف مقابل می تواند از طریق مراجع قضایی اقدام به اجرای اجباری صلح کند.

فسخ سند صلح:

 • صلح در موارد زیر فسخ می شود:
  • عدم وجود یکی از ارکان صلح
  • غین شدن موضوع صلح
  • وفای به شرط فعل یا شرط صفت
  • اعلان فسخ توسط یکی از طرفین (در صورتیکه حق فسخ در صلح شرط شده باشد)

 

انواع سند صلح در ایران

در نظام حقوقی ایران، صلح به معنای توافق دو یا چند نفر بر رفع اختلاف و یا پیشگیری از وقوع آن است.

صلح می‌تواند به صورت شفاهی یا کتبی انجام شود.

صلح کتبی به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

1. صلح عادی: صلح عادی سندی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم نمی‌شود و صرفاً توسط طرفین نوشته و امضا می‌شود.

2. صلح رسمی: صلح رسمی سندی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و دارای اعتبار و ضمانت اجرایی بیشتری نسبت به صلح عادی است.

انواع صلح از نظر موضوع:

 • صلح بلاعوض: در این نوع صلح، یکی از طرفین (صلح دهنده) تمام یا بخشی از مال خود را به صورت رایگان به طرف دیگر (صلح گیرنده) منتقل می‌کند.
 • صلح معوض: در این نوع صلح، طرفین در مقابل تعهدات خود عوضی را دریافت می‌کنند. به عنوان مثال، ممکن است دو نفر در مقابل صلح بر سر یک زمین، با یکدیگر معاوضه ملک انجام دهند.
 • صلح ترک دعوا: در این نوع صلح، یکی از طرفین دعوایی را که علیه طرف دیگر دارد، ترک می‌کند.
 • صلح اقرار: در این نوع صلح، یکی از طرفین به نفع طرف دیگر اقرار می‌کند.

نکات مهم در مورد صلح:

 • صلح باید آزادانه و بدون اکراه انجام شود.
 • صلح باید معقول و منطقی باشد.
 • صلح نباید مخالف شرع و قانون باشد.
 • صلح باید قابل اجرا باشد.

کاربردهای صلح:

 • صلح می‌تواند برای رفع اختلافات ملکی، خانوادگی، تجاری و… مورد استفاده قرار گیرد.
 • صلح می‌تواند برای پیشگیری از وقوع دعاوی و اختلافات در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
 • صلح می‌تواند روشی جایگزین برای دعاوی قضایی باشد و از اطاله دادرسی و هزینه‌های آن جلوگیری کند.

توصیه:

 • برای تنظیم صلح، به خصوص صلح‌های رسمی، توصیه می‌شود به یک وکیل یا حقوقدان متخصص مراجعه کنید.
 • صلح‌نامه باید به صورت واضح و روشن نوشته شود و از نظر حقوقی ایراد نداشته باشد.
 • صلح‌نامه باید در محلی امن نگهداری شود و به اطلاع طرفین صلح برسد.

 

انواع سند صلح در ایران

در نظام حقوقی ایران، صلح به معنای توافق دو یا چند نفر بر رفع اختلاف و یا پیشگیری از وقوع آن است.

صلح می‌تواند به صورت شفاهی یا کتبی انجام شود.

صلح کتبی به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

1. صلح عادی: صلح عادی سندی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم نمی‌شود و صرفاً توسط طرفین نوشته و امضا می‌شود.

2. صلح رسمی: صلح رسمی سندی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و دارای اعتبار و ضمانت اجرایی بیشتری نسبت به صلح عادی است.

انواع صلح از نظر موضوع:

 • صلح بلاعوض: در این نوع صلح، یکی از طرفین (صلح دهنده) تمام یا بخشی از مال خود را به صورت رایگان به طرف دیگر (صلح گیرنده) منتقل می‌کند.
 • صلح معوض: در این نوع صلح، طرفین در مقابل تعهدات خود عوضی را دریافت می‌کنند. به عنوان مثال، ممکن است دو نفر در مقابل صلح بر سر یک زمین، با یکدیگر معاوضه ملک انجام دهند.
 • صلح ترک دعوا: در این نوع صلح، یکی از طرفین دعوایی را که علیه طرف دیگر دارد، ترک می‌کند.
 • صلح اقرار: در این نوع صلح، یکی از طرفین به نفع طرف دیگر اقرار می‌کند.

نکات مهم در مورد صلح:

 • صلح باید آزادانه و بدون اکراه انجام شود.
 • صلح باید معقول و منطقی باشد.
 • صلح نباید مخالف شرع و قانون باشد.
 • صلح باید قابل اجرا باشد.

کاربردهای صلح:

 • صلح می‌تواند برای رفع اختلافات ملکی، خانوادگی، تجاری و… مورد استفاده قرار گیرد.
 • صلح می‌تواند برای پیشگیری از وقوع دعاوی و اختلافات در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
 • صلح می‌تواند روشی جایگزین برای دعاوی قضایی باشد و از اطاله دادرسی و هزینه‌های آن جلوگیری کند.

توصیه:

 • برای تنظیم صلح، به خصوص صلح‌های رسمی، توصیه می‌شود به یک وکیل یا حقوقدان متخصص مراجعه کنید.
 • صلح‌نامه باید به صورت واضح و روشن نوشته شود و از نظر حقوقی ایراد نداشته باشد.
 • صلح‌نامه باید در محلی امن نگهداری شود و به اطلاع طرفین صلح برسد.

 

شرایط صحت سند صلح در قانون مدنی ایران

طبق ماده 607 قانون مدنی ایران، صلح “عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین تعهد می‌کند که مالکیت عين یا منفعتی را به دیگری تملیک کند.”

برای صحت سند صلح، شرایط زیر باید رعایت شوند:

1. اهلیت و رضای طرفین:

 • طرفین عقد صلح باید اهلیت کامل داشته باشند. به عبارت دیگر، باید بالغ، عاقل و رشید باشند.
 • رضای طرفین عقد صلح باید آزادانه، بدون اکراه و اجبار و با علم و اطلاع به موضوع معامله باشد.

2. معین بودن موضوع و عوض صلح:

 • موضوع صلح باید مال یا منفعت عقلایی و شرعی باشد.
 • عوض صلح نیز باید معین و مشخص باشد.

3. مشروعیت و قابلیت انتقال موضوع صلح:

 • موضوع صلح باید مشروع و قابل انتقال به دیگری باشد.
 • مال غیرقابل انتقال مانند مال متعلق به غیر یا مال عمومی، نمی‌تواند موضوع صلح قرار گیرد.

4. رعایت تشریفات قانونی:

 • در مورد اموال غیرمنقول، تنظیم سند صلح در دفترخانه اسناد رسمی الزامی است.
 • در مورد اموال منقول، تنظیم سند صلح کتبی و با امضای طرفین، برای اثبات معامله کافی است.

نکات مهم:

 • صلح، عقدی لازم است و برای انفساخ آن، رضای هر دو طرف لازم است.
 • در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط صحت سند صلح، معامله باطل و غیرقابل نفوذ خواهد بود.
 • برای تنظیم سند صلح، می‌توانید به یک وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه نمایید.

تذکرات:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ، صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و به هیچ وجه جایگزین مشاوره تخصصی با وکیل یا کارشناسان ذیربط نمی‌باشد.
 • قوانین و مقررات مربوط به صلح در حال تغییر است و لذا برای اطمینان از صحت و به روز بودن اطلاعات، حتماً به مراجع ذیربط مراجعه نمایید.

در ضمن، لازم به ذکر است که در خصوص صلح، اصطلاحات و قواعد خاص دیگری نیز در قانون مدنی و سایر قوانین مربوطه وجود دارد که در این پاسخ به طور کامل به آنها اشاره نشده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط صحت سند صلح و آثار و تبعات آن، می‌توانید به یک وکیل متخصص در امور اموال و قراردادها مراجعه نمایید.

ثبت سند صلح در ایران

ثبت سند صلح، فرآیندی است که طی آن، عقد صلح به طور رسمی در دفترخانه اسناد رسمی ثبت می‌شود. ثبت سند صلح، مزایای زیادی به همراه دارد، از جمله:

 • اعتبار بیشتر: سند صلح ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمی، از اعتبار بیشتری نسبت به سند عادی صلح برخوردار است.
 • ضمان اجرایی قوی‌تر: در صورت بروز اختلاف بین طرفین صلح، سند صلح ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمی، ضمان اجرایی قوی‌تری دارد و می‌توان از طریق مراجع قضایی برای الزام متعهد به انجام تعهداتش اقدام کرد.
 • پیشگیری از جعل و انکار: ثبت سند صلح در دفترخانه اسناد رسمی، از جعل و انکار آن توسط طرفین جلوگیری می‌کند.
 • سهولت نقل و انتقال: سند صلح ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمی، به راحتی قابل نقل و انتقال به اشخاص ثالث است.

مراحل ثبت سند صلح:

 1. تنظیم پیش‌نویس صلح: پیش‌نویس صلح باید توسط طرفین صلح یا وکیل آنها تنظیم شود. در پیش‌نویس صلح باید مشخصات کامل طرفین، موضوع صلح، ثمن صلح (در صورت وجود) و سایر شرایط صلح به طور دقیق ذکر شود.
 2. مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی: طرفین صلح یا وکیل آنها باید با در دست داشتن مدارک لازم، از جمله پیش‌نویس صلح، به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنند.
 3. ارائه مدارک: مدارک لازم برای ثبت سند صلح عبارتند از:
  • پیش‌نویس صلح
  • مدارک شناسایی طرفین صلح
  • سند مالکیت یا سایر اسناد مثبته مربوط به مورد صلح
  • گواهی حصر وراثت (در صورت فوت یکی از طرفین)
 4. بررسی مدارک: کارشناس دفترخانه اسناد رسمی، مدارک ارائه شده را بررسی می‌کند و در صورت کامل بودن مدارک، نسبت به تنظیم سند صلح اقدام می‌کند.
 5. امضای سند صلح: طرفین صلح یا وکیل آنها باید سند صلح را امضا کنند.
 6. ثبت سند صلح: کارشناس دفترخانه اسناد رسمی، سند صلح را در دفترخانه ثبت می‌کند و به طرفین صلح رونوشت سند را تحویل می‌دهد.

هزینه ثبت سند صلح:

هزینه ثبت سند صلح، بر اساس تعرفه دفترخانه اسناد رسمی و ارزش مورد صلح محاسبه می‌شود.

نکات:

 • برای ثبت سند صلح، حضور طرفین صلح یا وکیل آنها در دفترخانه اسناد رسمی الزامی است.
 • در صورت تمایل، می‌توان از وکیل برای تنظیم پیش‌نویس صلح و ثبت سند صلح استفاده کرد.
 • ثبت سند صلح، در مواردی که مورد صلح از اموال غیرمنقول باشد، الزامی است.

اجرای سند صلح

اجرای سند صلح، به معنای عملی کردن مفاد و تعهدات مندرج در آن سند است.

نحوه اجرای سند صلح:

 • اجرای توافقی: طریق اول اجرای سند صلح، اجرای توافقی آن است. در این روش، طرفین صلح (صلح‌دهنده و صلح‌گیرنده) با یکدیگر همکاری می‌کنند تا مفاد صلح‌نامه را به اجرا درآورند.
 • اجرای قضایی: طریق دوم اجرای سند صلح، اجرای قضایی آن است. در این روش، در صورت امتناع یکی از طرفین از اجرای تعهدات خود، طرف دیگر می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه و تقاضای الزام به اجرای صلح را بنماید.

مراحل اجرای قضایی سند صلح:

 1. تنظیم دادخواست: طرف ذینفع باید با مراجعه به دادگاه محل وقوع یا محل اقامت خوانده، دادخواست الزام به اجرای صلح را تنظیم کند.
 2. اخذ وقت رسیدگی: دادگاه پس از بررسی دادخواست، وقت رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند.
 3. رسیدگی در دادگاه: در روز رسیدگی، طرفین در دادگاه حاضر شده و دلایل و مدارک خود را ارائه می‌کنند.
 4. صدور رأی: دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک، رأی خود را صادر می‌کند.
 5. اجرای رأی: در صورت صدور رأی به نفع خواهان، خوانده مکلف به اجرای مفاد صلح‌نامه خواهد بود. در غیر این صورت، خواهان می‌تواند از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به وصول حقوق خود اقدام کند.

نکات مهم:

 • سند صلح از جمله اسناد لازم الاجرا است و لازم نیست که حتماً به صورت رسمی تنظیم شده باشد.
 • در صورتی که سند صلح به صورت رسمی تنظیم شده باشد، اجرای آن از طریق اجرای ثبتی نیز امکان‌پذیر است.
 • در صورت بروز اختلاف در اجرای سند صلح، طرفین می‌توانند از طریق داوری یا میانجی‌گری نیز اختلاف خود را حل و فصل کنند.

فسخ سند صلح در ایران

فسخ سند صلح به معنای از بین بردن آثار حقوقی آن است. به عبارت دیگر، با فسخ صلح، طرفین به وضعیت قبل از صلح باز می گردند.

موارد فسخ سند صلح در ایران:

 • عدم وجود یکی از ارکان صلح:
  • اگر صلح کننده در زمان صلح عاقل و بالغ نبوده باشد.
  • اگر موضوع صلح معین و واضح نباشد.
  • اگر مفاد صلح مخالف قانون یا شرع باشد.
 • غین شدن موضوع صلح:
  • اگر موضوع صلح قبل از اجرای صلح از بین برود یا معیوب شود.
  • به عنوان مثال، اگر صلح در مورد یک قطعه زمین باشد و قبل از اجرای صلح، آن زمین توسط شخص ثالثی تصرف شود، صلح فسخ می شود.
 • وفای به شرط فعل یا شرط صفت:
  • اگر در صلح شرط فعل یا شرط صفت شده باشد و شرط انجام نشود یا وصف موجود نباشد، صلح فسخ می شود.
  • به عنوان مثال، اگر صلح در مورد یک آپارتمان باشد با شرط اینکه فروشنده آن را تا یک ماه نقاشی کند و فروشنده نقاشی را انجام ندهد، صلح فسخ می شود.
 • اعلان فسخ توسط یکی از طرفین:
  • اگر در صلح حق فسخ برای یکی از طرفین یا هر دو طرف شرط شده باشد، آن طرف یا طرفین می توانند صلح را فسخ کنند.

نحوه فسخ سند صلح:

 • فسخ صلح می تواند به صورت توافقی بین طرفین انجام شود.
 • در صورتیکه توافق بین طرفین امکان پذیر نباشد، هر یک از طرفین می تواند از طریق مراجع قضایی اقدام به فسخ صلح کند.

آثار فسخ سند صلح:

 • با فسخ صلح، طرفین به وضعیت قبل از صلح باز می گردند.
 • تعهدات و تکلیفات طرفین در صلح از بین می رود.
 • اموال و حقوقی که به موجب صلح به یکی از طرفین منتقل شده بود، به طرف دیگر باز می گردد.

نکات:

 • توصیه می شود برای تنظیم سند صلح و درج شروط لازم در آن از مشاوره حقوقی استفاده کنید.
 • در شرایطی که امکان فسخ صلح وجود دارد، طرف ذینفع باید در اسرع وقت اقدام به فسخ صلح کند.
 • فسخ صلح دارای آثار حقوقی است و می تواند موجب ضرر و زیان به طرف مقابل شود.

 • در این پاسخ، صرفا به توضیح اجمالی فسخ سند صلح در ایران پرداخته شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فسخ صلح، می توانید به کتب و منابع حقوقی تخصصی مراجعه کنید.
 • همچنین، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در خصوص فسخ صلح، باید به وکیل یا مشاوره حقوقی مجرب مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید