مشاوره حقوقي

سند مبایعه نامه چیست؟

مشاور حقوقی آنلاین

اعتبار سند مبایعه نامه در ایران

اعتبار سند مبایعه نامه در ایران به نوع آن بستگی دارد:

1. مبایعه نامه عادی:

 • مبایعه نامه عادی سندی است که توسط طرفین معامله و بدون حضور و تأیید هیچ مقام رسمی تنظیم می شود.
 • **این نوع سند در دادگاه از نوع اسناد عادی محسوب می شود و به تنهایی برای اثبات مالکیت کافی نیست.
 • برای اینکه مبایعه نامه عادی در دادگاه معتبر باشد، باید شرایط صحت اسناد عادی را داشته باشد. این شرایط عبارتند از:
  • اهلیت طرفین: طرفین معامله باید اهلیت لازم برای انعقاد قرارداد را داشته باشند. به این معنی که بالغ، عاقل و رشید باشند.
  • رضایت طرفین: طرفین معامله باید با رضایت کامل و بدون اکراه و اجبار اقدام به معامله کرده باشند.
  • موضوع معامله: موضوع معامله باید مشروع، معین و قابل انتقال باشد.
  • مشروعیت معامله: معامله باید مشروع و مطابق با قانون باشد.

اگر مبایعه نامه عادی شرایط صحت اسناد عادی را داشته باشد، در دادگاه قابل استناد خواهد بود و می توان بر اساس آن حکم صادر کرد.

2. مبایعه نامه رسمی:

 • مبایعه نامه رسمی سندی است که در دفترخانه اسناد رسمی و با حضور و تأیید سردفتر تنظیم می شود.
 • **این نوع سند از نوع اسناد رسمی محسوب می شود و **در دادگاه از اعتبار بالایی برخوردار است.
 • برای اثبات مالکیت، ارائه سند رسمی کافی است و نیازی به اثبات صحت آن نیست.

بنابراین، به طور کلی می توان گفت که سند مبایعه نامه رسمی از اعتبار بیشتری نسبت به مبایعه نامه عادی برخوردار است.

نکات مهم:

 • حتی اگر مبایعه نامه عادی از نظر قانونی معتبر باشد، باز هم توصیه می شود که معاملات ملکی در دفترخانه اسناد رسمی انجام شود و سند رسمی دریافت شود.
 • سند رسمی علاوه بر اعتبار بیشتر، از جعل و سوء استفاده نیز جلوگیری می کند.
 • در هنگام تنظیم مبایعه نامه، چه عادی و چه رسمی، دقت کافی را داشته باشید و از شرایط آن اطمینان حاصل کنید.

 

سند مبایعه نامه چیست؟

مبایعه نامه سندی عادی و معتبر است که بین خریدار و فروشنده یک ملک منعقد می‌شود. در این سند، طرفین معامله در مورد شرایط خرید و فروش ملک به توافق می‌رسند و تعهداتی را در قبال یکدیگر می‌پذیرند.

مفاد مهم مبایعه نامه:

 • مشخصات طرفین: شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس و شماره تماس خریدار و فروشنده
 • مشخصات ملک: شامل نوع ملک (مسکونی، تجاری، زمین و…)، پلاک ثبتی، آدرس دقیق، متراژ، تعداد اتاق و…
 • مبلغ معامله: قیمت نهایی ملک و نحوه پرداخت آن (نقدی، چک، وام و…)
 • زمان تحویل ملک: تاریخ و موعدی که فروشنده باید ملک را به خریدار تحویل دهد.
 • شرایط فسخ قرارداد: شرایطی که در صورت وقوع آنها، هر یک از طرفین می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
 • تعهدات خریدار و فروشنده: تعهداتی که هر یک از طرفین در قبال یکدیگر دارند، مانند تعهد فروشنده به انتقال سند رسمی ملک به نام خریدار و تعهد خریدار به پرداخت ثمن معامله.
 • موارد دیگر: طرفین می‌توانند شرایط و تعهدات دیگری را نیز به دلخواه خود در مبایعه نامه قید کنند.

نکات مهم در مورد مبایعه نامه:

 • مبایعه نامه باید به صورت کتبی تنظیم شود و به امضای دو طرف برسد.
 • در تنظیم مبایعه نامه باید از عبارات دقیق و بدون ابهام استفاده شود.
 • تمام شرایط و تعهدات طرفین باید به طور کامل در مبایعه نامه قید شود.
 • مبایعه نامه باید در دو نسخه تنظیم و به هر یک از طرفین یک نسخه داده شود.
 • برای تنظیم مبایعه نامه می‌توانید از یک مشاور املاک یا وکیل کمک بگیرید.

تفاوت مبایعه نامه با سند رسمی:

 • مبایعه نامه سندی عادی است، در حالی که سند رسمی توسط دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود.
 • مبایعه نامه در مراجع قضایی به اندازه سند رسمی اعتبار ندارد، اما می‌تواند به عنوان مدرکی برای اثبات معامله و احقاق حقوق طرفین در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد.
 • تنظیم سند رسمی معمولاً هزینه بیشتری نسبت به تنظیم مبایعه نامه دارد.

 

مبایعه نامه رسمی

مبایعه نامه رسمی سندی است که در دفترخانه اسناد رسمی و با حضور و تأیید سردفتر تنظیم می شود. این نوع سند از نوع اسناد رسمی محسوب می شود و **در دادگاه از اعتبار بالایی برخوردار است.

مهمترین ویژگی های مبایعه نامه رسمی عبارتند از:

 • اعتبار: مبایعه نامه رسمی **در دادگاه از نوع اسناد رسمی محسوب می شود و به تنهایی برای اثبات مالکیت کافی است.
 • استحکام: جعل و سوء استفاده از مبایعه نامه رسمی بسیار دشوار است.
 • اطمینان: تنظیم مبایعه نامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی با حضور و تأیید سردفتر انجام می شود، که این امر به افزایش اطمینان از صحت معامله کمک می کند.
 • سرعت: تنظیم مبایعه نامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی در مدت زمان کوتاهی انجام می شود.

مواردی که باید در مبایعه نامه رسمی قید شود:

 • اطلاعات طرفین معامله: نام، نام خانوادگی، کد ملی، آدرس و شماره تماس طرفین معامله
 • مشخصات ملک: شرح کامل ملک شامل آدرس، پلاک ثبتی، متراژ، تعداد اتاق و سایر مشخصات
 • مبلغ معامله: ثمن معامله به طور مشخص و خوانا
 • شرایط پرداخت: نحوه پرداخت ثمن معامله (نقد، چک، حواله و …) و زمان پرداخت
 • تعهدات طرفین: تعهدات طرفین معامله مانند تعهد به تحویل ملک، تعهد به پرداخت ثمن معامله و …
 • فُرَج: شروطی که طرفین معامله برای آن توافق می کنند.
 • امضای طرفین و سردفتر: مبایعه نامه رسمی باید به امضای طرفین معامله و سردفتر برسد.

مزایای تنظیم مبایعه نامه رسمی:

 • اعتبار بیشتر: مبایعه نامه رسمی **در دادگاه از نوع اسناد رسمی محسوب می شود و به تنهایی برای اثبات مالکیت کافی است.
 • استحکام بیشتر: جعل و سوء استفاده از مبایعه نامه رسمی بسیار دشوار است.
 • کاهش احتمال بروز اختلاف: تنظیم مبایعه نامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی با حضور و تأیید سردفتر انجام می شود، که این امر به کاهش احتمال بروز اختلاف بین طرفین معامله کمک می کند.
 • آسودگی خاطر: تنظیم مبایعه نامه رسمی به طرفین معامله آسودگی خاطر می دهد و آنها را از مشکلات احتمالی در آینده در امان نگه می دارد.

هزینه تنظیم مبایعه نامه رسمی:

هزینه تنظیم مبایعه نامه رسمی بر اساس ارزش ملک و تعرفه دفترخانه محاسبه می شود. برای اطلاع از دقیق هزینه تنظیم مبایعه نامه رسمی باید به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنید.

 

 

مبایعه نامه عادی (بیع نامه)

مبایعه نامه عادی یا بیع نامه سندی است که بین خریدار و فروشنده یک مال (منقول یا غیرمنقول) تنظیم می‌شود و شرایط واگذاری آن مال را مشخص می‌کند.

محتوای مبایعه نامه:

 • مشخصات طرفین: شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس و شماره تماس خریدار و فروشنده
 • مشخصات مال: شامل نوع مال (ملک، خودرو، …)، اوصاف و مشخصات کامل آن، پلاک ثبتی (در صورت وجود) و …
 • ثمن معامله: مبلغی که خریدار متعهد به پرداخت آن به فروشنده در قبال مال مورد معامله است.
 • شرایط پرداخت: نحوه پرداخت ثمن معامله (نقد، چک، اقساطی و …) و زمان پرداخت آن
 • شرایط تسلیم مال: زمان و نحوه تحویل مال به خریدار
 • تعهدات طرفین: تعهدات خریدار و فروشنده در قبال یکدیگر، مانند تعهد به تنظیم سند رسمی در صورت توافق
 • فسخ معامله: شرایطی که در آن هر یک از طرفین می‌توانند معامله را فسخ کنند
 • حل و فصل اختلافات: مرجعی که در صورت بروز اختلاف بین طرفین صلاحیت رسیدگی به آن را دارد
 • امضاء و اثر انگشت طرفین: مبایعه نامه باید به امضاء و اثر انگشت هر دو طرف برسد.

نکات مهم:

 • توصیه می‌شود برای تنظیم مبایعه نامه از یک نمونه معتبر یا از وکیل یا مشاور حقوقی استفاده شود.
 • قبل از امضاء مبایعه نامه، تمام شرایط آن را به دقت مطالعه و بررسی کنید.
 • در مبایعه نامه باید تمام مشخصات مال مورد معامله به طور دقیق ذکر شود.
 • ثمن معامله و شرایط پرداخت آن را به طور واضح در مبایعه نامه قید کنید.
 • شرایط فسخ معامله را به طور شفاف در مبایعه نامه مشخص کنید.
 • مبایعه نامه را در دو نسخه تنظیم و امضاء کنید و یک نسخه از آن را نزد خود نگه دارید.

موارد استفاده از مبایعه نامه:

 • خرید و فروش املاک و مستغلات
 • خرید و فروش خودرو
 • خرید و فروش سایر اموال (منقول و غیرمنقول)
 • پیش فروش املاک و مستغلات

مبایعه نامه عادی به تنهایی سندی رسمی محسوب نمی‌شود، اما می‌تواند به عنوان مدرک در محاکم قضایی مورد استناد قرار گیرد.

برای انتقال رسمی مالکیت به نام خریدار، لازم است که سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود.

 

نکات مهم در مورد مبایعه نامه

مبایعه نامه سندی است که بین خریدار و فروشنده یک ملک منعقد می‌شود و در آن شرایط خرید و فروش ملک به طور کامل مشخص می‌شود.

تنظیم دقیق و اصولی مبایعه نامه از بروز اختلافات و مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری می‌کند.

در اینجا به برخی از نکات مهم در مورد مبایعه نامه اشاره می‌کنم:

اطلاعات طرفین:

 • مشخصات کامل خریدار و فروشنده: شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس و شماره تماس.
 • اطلاعات وکیل (در صورت وجود): نام، نام خانوادگی، کد ملی و شماره تماس وکیل.

مشخصات ملک:

 • نوع ملک: آپارتمان، زمین، مغازه و …
 • آدرس دقیق ملک: شامل شهر، محله، خیابان، کوچه، پلاک و …
 • مشخصات ثبتی ملک: شامل پلاک ثبتی، ششدانگ یا مفروز بودن و …
 • متراژ و مساحت دقیق ملک: بر اساس سند و نقشه.
 • تعداد اتاق، سرویس بهداشتی و سایر امکانات: به طور کامل قید شود.

مبلغ معامله:

 • قیمت نهایی ملک: به طور واضح و بدون ابهام ذکر شود.
 • نحوه پرداخت ثمن معامله: نقدی، چک، وام و … به طور کامل مشخص شود.
 • شرایط پرداخت: مبالغ، سررسیدها و نحوه پرداخت اقساط (در صورت وجود) به طور دقیق قید شود.

زمان تحویل ملک:

 • تاریخ و موعد تحویل ملک به خریدار: به طور واضح ذکر شود.
 • شرایط تحویل ملک: از جمله سالم بودن، تخلیه بودن و … به طور کامل مشخص شود.

تعهدات خریدار و فروشنده:

 • تعهدات خریدار: مانند پرداخت ثمن معامله، حضور در دفترخانه برای انتقال سند و …
 • تعهدات فروشنده: مانند تحویل ملک در موعد مقرر، ارائه مدارک لازم و …

فسخ قرارداد:

 • شرایطی که در صورت وقوع آنها، هر یک از طرفین می‌تواند قرارداد را فسخ کند: به طور کامل و واضح ذکر شود.
 • تعیین خسارات فسخ قرارداد: برای هر یک از طرفین به طور جداگانه مشخص شود.

سایر موارد:

 • قید شرط انفساخ: در صورت تمایل طرفین.
 • قید شرط صلح: در صورت تمایل طرفین.
 • موارد مربوط به اخذ مجوزهای قانونی: در صورت نیاز.
 • اظهارنظر شهود (در صورت وجود): نام، نام خانوادگی، آدرس و شماره تماس شهود.

نکات تکمیلی:

 • مبایعه نامه باید به صورت کتبی تنظیم شود و به امضای دو طرف برسد.
 • در تنظیم مبایعه نامه از عبارات دقیق و بدون ابهام استفاده شود.
 • تمام شرایط و تعهدات طرفین باید به طور کامل در مبایعه نامه قید شود.
 • مبایعه نامه باید در دو نسخه تنظیم و به هر یک از طرفین یک نسخه داده شود.
 • برای تنظیم مبایعه نامه می‌توانید از یک مشاور املاک یا وکیل کمک بگیرید.
 • تنظیم مبایعه نامه در بنگاه‌های معاملات ملکی معتبر انجام می‌شود.
 • پس از تنظیم مبایعه نامه، جهت الزام آور شدن آن، باید به امضای دو شاهد نیز برسد.

تذکر:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ جنبه اطلاع رسانی دارد و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود.
 • برای کسب اطلاعات دقیق و به‌روز در مورد مبایعه نامه و سایر مسائل حقوقی مربوط به املاک و مستغلات، به یک وکیل یا مشاور حقوقی مجرب مراجعه کنید.

بیع نامه (مبایعه نامه)

بیع نامه یا مبایعه نامه سندی است که بین خریدار و فروشنده یک مال (منقول یا غیرمنقول) تنظیم می‌شود و شرایط واگذاری آن مال را مشخص می‌کند.

هدف از تنظیم بیع نامه:

 • ثبت تعهدات طرفین معامله: بیع نامه تعهدات خریدار و فروشنده را به طور کتبی و مشخص بیان می‌کند و از بروز اختلافات احتمالی در آینده جلوگیری می‌کند.
 • ارائه مدرک در مراجع قانونی: بیع نامه می‌تواند به عنوان مدرک در محاکم قضایی و سایر مراجع قانونی مورد استناد قرار گیرد.
 • آسان کردن فرآیند انتقال مالکیت: در برخی موارد، بیع نامه می‌تواند مقدمات تنظیم سند رسمی را فراهم کند.

محتوای ضروری بیع نامه:

 • مشخصات طرفین: شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس و شماره تماس خریدار و فروشنده
 • مشخصات مال: شامل نوع مال (ملک، خودرو، …)، اوصاف و مشخصات کامل آن، پلاک ثبتی (در صورت وجود) و …
 • ثمن معامله: مبلغی که خریدار متعهد به پرداخت آن به فروشنده در قبال مال مورد معامله است.
 • شرایط پرداخت: نحوه پرداخت ثمن معامله (نقد، چک، اقساطی و …) و زمان پرداخت آن
 • شرایط تسلیم مال: زمان و نحوه تحویل مال به خریدار
 • تعهدات طرفین: تعهدات خریدار و فروشنده در قبال یکدیگر، مانند تعهد به تنظیم سند رسمی در صورت توافق
 • فسخ معامله: شرایطی که در آن هر یک از طرفین می‌توانند معامله را فسخ کنند
 • حل و فصل اختلافات: مرجعی که در صورت بروز اختلاف بین طرفین صلاحیت رسیدگی به آن را دارد
 • امضاء و اثر انگشت طرفین: بیع نامه باید به امضاء و اثر انگشت هر دو طرف برسد.

نکات مهم در تنظیم بیع نامه:

 • استفاده از نمونه معتبر: توصیه می‌شود برای تنظیم بیع نامه از یک نمونه معتبر یا از وکیل یا مشاور حقوقی استفاده شود.
 • دقت و صحت اطلاعات: تمام اطلاعات درج شده در بیع نامه باید دقیق و صحیح باشد.
 • وضوح در بیان شرایط: شرایط معامله، از جمله ثمن معامله، شرایط پرداخت، شرایط تسلیم مال و … باید به طور واضح و شفاف در بیع نامه بیان شود.
 • امضاء و اثر انگشت: بیع نامه باید به امضاء و اثر انگشت هر دو طرف برسد و در دو نسخه تنظیم و به هر یک از طرفین یک نسخه تحویل داده شود.

موارد استفاده از بیع نامه:

 • خرید و فروش املاک و مستغلات
 • خرید و فروش خودرو
 • خرید و فروش سایر اموال (منقول و غیرمنقول)
 • پیش فروش املاک و مستغلات

تفاوت بیع نامه با سند رسمی:

 • سند رسمی: سند رسمی سندی است که در دفترخانه اسناد رسمی و با حضور و نظارت مأمور رسمی تنظیم می‌شود و از اعتبار و استحکام بیشتری برخوردار است.
 • بیع نامه: بیع نامه سندی است که بین طرفین معامله به طور خصوصی تنظیم می‌شود و از نظر قانونی به اندازه سند رسمی معتبر نیست.

در حالی که بیع نامه به تنهایی سندی رسمی محسوب نمی‌شود، می‌تواند به عنوان مدرک در محاکم قضایی مورد استناد قرار گیرد.

برای انتقال رسمی مالکیت به نام خریدار، لازم است که سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود.

 • قوانین مربوط به معاملات و اسناد و مدارک در ایران پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
 • برای تنظیم بیع نامه و یا انجام معاملات ملکی و سایر اموال، توصیه می‌شود از مشاوران حقوقی و متخصصان مربوطه کمک بگیرید.