مشاوره حقوقي

سوگند یا قسم مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

سوگند یا قسم که در زبان عربی به آن یَمین می‌گویند، به اقرار و اعترافی گفته می‌شود که شخص از روی شرف و ناموس خود می‌کند و خدا یا بزرگی را شاهد می‌گیرد.

سوگند خوردن در موارد مختلفی کاربرد دارد، از جمله:

 • در دادگاه: برای اثبات صحت گفته‌ها یا تعهد به انجام کاری
 • در معاملات: برای جلب اعتماد طرف مقابل
 • در زندگی شخصی: برای تأکید بر یک قول یا تعهد

انواع سوگند:

 • سوگند به خدا: متداول‌ترین نوع سوگند است که در آن شخص به خداوند متعال سوگند می‌خورد.
 • سوگند به مقدسات: در این نوع سوگند، شخص به چیزهای مقدس مانند قرآن، کعبه، ائمه اطهار (ع) و … سوگند می‌خورد.
 • سوگند به جان: در این نوع سوگند، شخص به جان خود سوگند می‌خورد.

احکام سوگند:

در اسلام برای سوگند خوردن احکامی وجود دارد که باید رعایت شود، از جمله:

 • سوگند باید به نام خدا باشد.
 • سوگند باید در مورد چیزی باشد که صحیح و ممکن باشد.
 • سوگند نباید برای ظلم یا گناه باشد.
 • اگر کسی سوگند بخورد و عمل نکند، باید کفاره بدهد.

شرایط سوگند خوردن:

 • بلوغ: سوگند خوردن برای افراد نابالغ صحیح نیست.
 • عقل: سوگند خوردن برای افراد مجنون صحیح نیست.
 • اختیار: سوگند خوردن باید با اختیار و رضایت باشد.

موارد بطلان سوگند:

 • سوگند به غیر خدا: سوگندی که به غیر خدا باشد، باطل است.
 • سوگند به چیزی که حرام است: سوگند به چیزی که حرام است، باطل است.
 • سوگند به چیزی که ممکن نیست: سوگند به چیزی که ممکن نیست، باطل است.
 • سوگند برای ظلم یا گناه: سوگند برای ظلم یا گناه، باطل است.

 

جایگاه سوگند در دعاوی حقوقی ایران

سوگند یکی از ادله اثبات دعوا در دعاوی حقوقی ایران است که در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی به آن پرداخته شده است.

مفهوم سوگند:

سوگند عبارت است از اظهاری که شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود می‌نماید. به طور خلاصه، سوگند نوعی تعهد شرعی است که شخص در آن مدعی صحت ادعای خود می‌شود.

انواع سوگند:

 • سوگند مدعی: سوگندی است که مدعی به آن متوسل می‌شود تا صحت ادعای خود را اثبات کند.
 • سوگند منکر: سوگندی است که منکر به آن متوسل می‌شود تا ادعای مدعی را رد کند.
 • سوگند رجوعی: سوگندی است که پس از اتیان سوگند مدعی یا منکر، طرف مقابل به آن متوسل می‌شود تا سوگند قبلی را خنثی کند.

شرایط سوگند:

برای اینکه سوگند در دعاوی حقوقی قابل قبول باشد، باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • اهلیت: سوگند باید توسط شخص بالغ، عاقل و رشید اتیان شود.
 • مذهبی بودن: سوگند باید توسط شخصی که معتقد به یکی از ادیان رسمی کشور است، اتیان شود.
 • صحت: موضوع سوگند باید صحت شرعی و قانونی داشته باشد.
 • تعلق: موضوع سوگند باید متعلق به شخص متقاضی سوگند باشد.
 • محتومیت: موضوع سوگند باید محتوم باشد، یعنی شخص به طور دقیق از آن اطلاع داشته باشد.

موارد استفاده از سوگند:

از سوگند در موارد زیر می‌توان استفاده کرد:

 • در مواردی که دلیل دیگری برای اثبات دعوا وجود ندارد.
 • در مواردی که دلیل موجود برای اثبات دعوا کافی نیست.
 • در مواردی که مدعی علیه منکر ادعای مدعی است.
 • در مواردی که مدعی علیه از ادای شهادت شهود امتناع می‌کند.

آثار سوگند:

سوگند در صورتی که واجد شرایط قانونی باشد، می‌تواند دعوا را به نفع متقاضی سوگند تمام کند.

محدودیت‌های سوگند:

سوگند در برخی از دعاوی قابل استفاده نیست، از جمله:

 • دعاوی راجع به حق عین
 • دعاوی راجع به مهریه
 • دعاوی راجع به نفقه
 • دعاوی راجع به حضانت
 • دعاوی راجع به نسب

نکات مهم:

 • سوگند یک دلیل شرعی است و از نظر قانونی یک دلیل قوی محسوب نمی‌شود.
 • در صورتی که ثابت شود سوگند دروغ بوده است، متقاضی سوگند به مجازات‌های قانونی و شرعی خواهد رسید.
 • متقاضی سوگند باید قبل از اتیان سوگند از مفاد آن و مجازات سوگند دروغ آگاه شود.

محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی:

سوگند، یکی از ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران، علاوه بر شرایط شکلی و شخصی، دارای محدودیت های موضوعی نیز می باشد. به این معنا که نمی توان در تمامی دعاوی از آن به عنوان دلیل استفاده کرد.

مهمترین این محدودیت ها عبارتند از:

1. دعاوی غیرقابل اثبات با شهادت:

در دعاوی که ذاتاً قابلیت اثبات با شهادت را ندارند، سوگند نیز مسموع نیست.

مصادیق این دسته از دعاوی شامل:

 • دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول ثبت شده
 • دعاوی راجع به حق انتفاع
 • دعاوی مربوط به تعهدات فضایی
 • دعاوی مربوط به عقود و تعهدات غیرمنجز
 • دعاوی مربوط به امور کیفری

2. دعاوی که در آنها دلیل کتبی یا گواه موجود است:

در دعاوی که خواهان دلیلی مانند سند کتبی یا شهادت شهود برای اثبات ادعای خود دارد، نمی تواند به سوگند متوسل شود.

3. دعاوی راجع به تعهدات شخص ثالث:

در دعاوی که موضوع تعهد، عمل شخص ثالث است، اصولاً ذی‌نفع نمی‌تواند به سوگند متوسل شود.

4. دعاوی راجع به امور خلاف شرع و نظم عمومی:

سوگند در دعاوی که موضوع آنها خلاف شرع و نظم عمومی است، مسموع نیست.

5. دعاوی راجع به مهر و حضانت فرزند:

در دعاوی مربوط به مهر و حضانت فرزند، سوگند مرد پذیرفته نمی شود.

6. دعاوی مربوط به نسب و نفی نسب:

در دعاوی مربوط به نسب و نفی نسب، فقط سوگند مادر و در مواردی خاص سوگند پدر مسموع است.

7. دعاوی مربوط به ثبوت و بقا نکاح:

در دعاوی مربوط به ثبوت و بقا نکاح، فقط سوگند زوجین مسموع است.

8. دعاوی مربوط به امور کیفری:

در دعاوی کیفری، اصولاً از سوگند به عنوان دلیل استفاده نمی شود.

موارد استثنایی:

در برخی از جرایم خاص، قانونگذار برای کشف جرم یا به عنوان اَمر مساعد برای تحقیق، امکان استفاده از سوگند را پیش‌بینی کرده است.

نکته:

محدودیت های موضوعی سوگند، امری آمره بوده و قابل تراضی بین طرفین دعوا نمی باشند.

در قانون ایران، انواع مختلفی از سوگند وجود دارد که هر کدام در شرایط خاص و برای اثبات ادعای مشخصی به کار می‌روند.

مهم‌ترین انواع سوگند در آیین دادرسی مدنی عبارتند از:

 • سوگند مدعی: این نوع سوگند توسط خواهان (مدعی) دعوا به منظور اثبات ادعای خود یاد می‌شود. در صورتی که خواهان فاقد دلیل و مدرک کافی برای اثبات ادعای خود باشد، می‌تواند با حکم دادگاه و به نفع خود سوگند یاد کند.
 • سوگند منکر: این نوع سوگند توسط خوانده (منکر) دعوا به منظور رد ادعای خواهان یاد می‌شود. در صورتی که خوانده منکر ادعای خواهان باشد، می‌تواند با حکم دادگاه و به ضرر خود سوگند یاد کند.
 • سوگند استظهاری: این نوع سوگند توسط خواهان در دعاوی علیه میت یاد می‌شود. در این دعاوی، خواهان علاوه بر ارائه سایر دلایل و مدارک، باید سوگند نیز یاد کند.
 • سوگند تکمیلی: این نوع سوگند توسط خواهان به منظور تکمیل سایر دلایل و مدارک خود یاد می‌شود. در صورتی که قاضی برای اثبات دعوا، دلایل ارائه شده را کافی ندانند، می‌تواند از خواهان بخواهد که سوگند تکمیلی یاد کند.
 • سوگند رجوعی: این نوع سوگند توسط خوانده به منظور رد سوگند مدعی یاد می‌شود. در صورتی که خوانده سوگند مدعی را نپذیرد، می‌تواند با حکم دادگاه و به ضرر خود سوگند رجوعی یاد کند.

علاوه بر این، در برخی از قوانین خاص نیز انواع دیگری از سوگند پیش‌بینی شده است، مانند:

 • سوگند قسامه: این نوع سوگند در دعاوی که موضوع آنها ثروت یا دارایی غیرمنقول است و خواهان دلیل و مدرک کافی برای اثبات ادعای خود ندارد، به کار می‌رود. در این نوع سوگند، خواهان و تعدادی از گواهان (حداقل 6 نفر) به نفع او سوگند یاد می‌کنند.
 • سوگند ثبوت و نفی شخصیت: این نوع سوگند در دعاوی مربوط به اثبات یا رد شخصیت حقیقی یا حقوقی، مانند دعاوی نسب، وکالت و وصیت به کار می‌رود.

قابل ذکر است که:

 • سوگند فقط در مورد اموری که شرعاً قابل سوگند باشند، مجاز است.
 • کسی که سوگند یاد می‌کند، باید به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشد.
 • سوگند باید به صراحت و بدون قید و شرط باشد.
 • در صورت اثبات دروغ بودن سوگند، سوگند دهنده به مجازات مقرر در قانون خواهد شد.

سوگند و قسم به عنوان دلیل برای اثبات دعوا در ایران

در نظام حقوقی ایران، سوگند یا قسم یکی از ادله اثبات دعوا محسوب می‌شود. این بدان معناست که در برخی از موارد، یک طرف دعوا می‌تواند با توسل به سوگند، صحت ادعای خود را به اثبات برساند.

شرایط توسل به سوگند

برای توسل به سوگند به عنوان دلیل اثبات دعوا، شرایطی وجود دارد که باید رعایت شوند. این شرایط عبارتند از:

 • قابل اثبات بودن دعوا با شهادت شهود: سوگند فقط در دعاوی که با شهادت شهود قابل اثبات هستند، پذیرفته می‌شود.
 • انکار یا تردید در صحت ادعا: در صورتی که خوانده دعوا، ادعای خواهان را انکار کند یا در صحت آن تردید داشته باشد، خواهان می‌تواند از او تقاضای سوگند کند.
 • تعلق موضوع دعوا به شخص متقاضی سوگند: سوگند باید به کسی متوجه شود که عمل یا موضوع دعوا به او منتسب است.
 • اهلیت سوگند: متقاضی سوگند و کسی که سوگند به او متوجه می‌شود، باید از نظر شرعی و قانونی واجد شرایط سوگند باشند.

آثار سوگند

سوگند، اثری قاطع در دعوا دارد. به این معنا که پس از ادای سوگند توسط متقاضی، دیگر هیچگونه اظهاری که منافی با سوگند باشد، از طرف او پذیرفته نخواهد شد.

اقسام سوگند

در نظام حقوقی ایران، دو نوع سوگند وجود دارد:

 • سوگند مدعی: در این نوع سوگند، خواهان دعوا صحت ادعای خود را به سوگند یاد می‌کند.
 • سوگند منکر: در این نوع سوگند، خوانده دعوا صحت ادعای خواهان را تکذیب می‌کند و به نفع خود سوگند یاد می‌کند.

نکات مهم

 • تردید در سوگند: در صورتی که دلیلی برای تردید در صحت سوگند وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند به نفع کسی که سوگند به او متوجه شده است، حکم صادر کند.
 • رفض سوگند: اگر کسی که سوگند به او متوجه شده است، از ادای سوگند امتناع کند، به منزله اقرار به نفع طرف مقابل تلقی می‌شود.
 • تغییر اقرار پس از سوگند: پس از ادای سوگند، دیگر امکان تغییر اقرار یا انکار آن وجود ندارد.

موارد بطلان سوگند در نظام حقوقی ایران:

سوگند، یکی از ادله اثبات دعوا در دعاوی مدنی و کیفری است که در صورت دارا بودن شرایط قانونی، می تواند به عنوان دلیل برای اثبات یا رد ادعا مورد استناد قرار گیرد.

با این حال، در برخی موارد، سوگند به دلیل فقدان شرایط قانونی یا وجود ایرادات شکلی و ماهوی، باطل و بلااثر تلقی می گردد.

موارد بطلان سوگند به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

1. بطلان مطلق سوگند:

در این دسته از موارد، سوگند به طور مطلق و فارغ از هرگونه بررسی، باطل و بلااثر است.

مهمترین مصادیق بطلان مطلق سوگند عبارتند از:

 • سوگند به غیر خدا: سوگند به هر معبودی غیر از خداوند متعال، باطل و بلااثر است.
 • سوگند به امری که یقین به کذب آن است: سوگند به امری که شخص می داند دروغ است، باطل و بلااثر است.
 • سوگند به امری که مستلزم ارتکاب فعل حرام است: سوگند به انجام عملی که حرام و شرعاً ممنوع است، باطل و بلااثر است.
 • سوگند به امری که خارج از علم و اطلاع شخص است: سوگند به امری که شخص هیچگونه علم و اطلاعی از آن ندارد، باطل و بلااثر است.
 • سوگند به وسیله مجنون یا صغیر: سوگند توسط فرد مجنون یا صغیر، باطل و بلااثر است.

2. بطلان نسبی سوگند:

در این دسته از موارد، سوگند به طور مطلق باطل نیست، بلکه در برخی شرایط خاص و با اثبات وجود ایرادات شکلی یا ماهوی، باطل و بلااثر تلقی می گردد.

مهمترین مصادیق بطلان نسبی سوگند عبارتند از:

 • عدم رعایت تشریفات قانونی: در صورتی که در اتیان سوگند، تشریفات قانونی مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی یا قانون آئین دادرسی کیفری رعایت نشده باشد، سوگند باطل خواهد بود.
 • عدم اهلیت سوگنددهنده: در صورتی که سوگنددهنده فاقد اهلیت لازم برای اتیان سوگند باشد، سوگند باطل خواهد بود.
 • عدم تطابق موضوع سوگند با واقعیت: در صورتی که موضوع سوگند با واقعیت مطابقت نداشته باشد، سوگند باطل خواهد بود.
 • نکول از سوگند: در صورتی که سوگنددهنده پس از ادای سوگند از آن رجوع کند، سوگند باطل خواهد بود.

نکته:

 • در خصوص آثار بطلان سوگند، بین دعاوی مدنی و کیفری تفاوت وجود دارد.
 • در دعاوی مدنی، در صورت بطلان سوگند، خواهان یا خوانده که به سوگند متوسل شده است، مخالف آن را ثابت می کند.
 • در دعاوی کیفری، در صورت بطلان سوگند، اصل برائت جاری می شود و متهم از اتهام انتسابی تبرئه می گردد.

شرایط سوگند در دعاوی حقوقی ایران

سوگند یکی از ادله اثبات دعوا در دعاوی حقوقی ایران است که در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی به آن پرداخته شده است.

برای اینکه سوگند در دعاوی حقوقی قابل قبول باشد، باید شرایط زیر را داشته باشد:

1. اهلیت:

 • سوگند باید توسط شخص بالغ، عاقل و رشید اتیان شود.
  • به عبارت دیگر، شخص باید از نظر سنی به سن بلوغ رسیده باشد، قوه عقل داشته باشد و از سلامت روان برخوردار باشد.
 • صغیر، مجنون و غیر رشید حق اتیان سوگند را ندارند.

2. مذهبی بودن:

 • سوگند باید توسط شخصی که معتقد به یکی از ادیان رسمی کشور است، اتیان شود.
  • در حال حاضر، در ایران ادیان زرتشتی، اسلام، کلیم و مسیحیت به رسمیت شناخته شده‌اند.
 • افراد غیرمعتقد حق اتیان سوگند را ندارند.

3. صحت:

 • موضوع سوگند باید صحت شرعی و قانونی داشته باشد.
  • به عبارت دیگر، موضوع سوگند نباید خلاف شرع و قانون باشد.
 • برای مثال، سوگند به انجام یک عمل غیرقانونی یا خلاف شرع، باطل است.

4. تعلق:

 • موضوع سوگند باید متعلق به شخص متقاضی سوگند باشد.
  • به عبارت دیگر، شخص باید نسبت به موضوع سوگند علم و اطلاع داشته باشد و بتواند در مورد آن شهادت دهد.
 • سوگند به امری که شخص از آن بی‌اطلاع است، باطل است.

5. محتومیت:

 • موضوع سوگند باید محتوم باشد، یعنی شخص به طور دقیق از آن اطلاع داشته باشد.
  • سوگند به امری که مبهم و نامشخص باشد، باطل است.

6. عدم سوء پیشینه:

 • متقاضی سوگند نباید سابقه سوء پیشینه کیفری داشته باشد.
  • در برخی از موارد، وجود سوء پیشینه کیفری مانع از پذیرش سوگند می‌شود.

7. عدم سوگند دروغ قبلی:

 • متقاضی سوگند نباید سابقه سوگند دروغ در همان دعوا یا دعاوی دیگر را داشته باشد.
  • در صورت اثبات سوگند دروغ قبلی، سوگند بعدی پذیرفته نخواهد شد.

8. رعایت تشریفات قانونی:

 • سوگند باید با رعایت تشریفات قانونی مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اتیان شود.
  • این تشریفات شامل حضور در دادگاه، ادای سوگند با الفاظ و عبارات خاص و حضور گواهان در برخی موارد است.

تذکرات:

 • سوگند یک دلیل شرعی است و از نظر قانونی یک دلیل قوی محسوب نمی‌شود.
 • در صورتی که ثابت شود سوگند دروغ بوده است، متقاضی سوگند به مجازات‌های قانونی و شرعی خواهد رسید.
 • متقاضی سوگند باید قبل از اتیان سوگند از مفاد آن و مجازات سوگند دروغ آگاه شود.

موارد استفاده از سوگند:

سوگند یا قسم، کاربردهای مختلفی در زمینه‌های گوناگون دارد. در ادامه به برخی از مهم‌ترین موارد استفاده از آن اشاره می‌کنم:

1. در دادگاه:

 • اثبات صحت گفته‌ها: در مواردی که یک طرف دعوا در دادگاه، مدعی حقی است و برای اثبات آن، شاهد یا مدرک کافی ندارد، می‌تواند از طرف مقابل تقاضای سوگند کند. اگر طرف مقابل سوگند بخورد، ادعای او اثبات می‌شود و در غیر این صورت، به نفع خواهان حکم صادر خواهد شد.
 • تعهد به انجام کاری: در برخی موارد، دادگاه از یکی از طرفین دعوا می‌خواهد که به انجام کاری خاص سوگند بخورد. به عنوان مثال، ممکن است دادگاه از پدری که حضانت فرزندش را به او سپرده، سوگند بگیرد که از او به خوبی مراقبت کند.

2. در معاملات:

 • جلب اعتماد طرف مقابل: در معاملات، به خصوص معاملات شفاهی، ممکن است یکی از طرفین برای جلب اعتماد طرف مقابل، سوگند بخورد که به تعهدات خود عمل خواهد کرد.
 • اثبات صحت و سلامت کالا: در برخی موارد، فروشنده برای اینکه به خریدار اطمینان دهد که کالای فروخته شده سالم و بی‌عیب و نقص است، سوگند می‌خورد.

3. در زندگی شخصی:

 • تأکید بر یک قول یا تعهد: افراد در زندگی روزمره خود، برای تأکید بر یک قول یا تعهدی که به شخص دیگری می‌دهند، سوگند می‌خورند. به عنوان مثال، ممکن است کسی به دوست خود سوگند بخورد که راز او را فاش نکند.
 • حل اختلاف: در برخی موارد، از سوگند برای حل اختلاف بین دو نفر استفاده می‌شود. به عنوان مثال، ممکن است دو نفری که بر سر مالکیتی با هم اختلاف دارند، با سوگند خوردن،

نکات مهم:

 • سوگند در همه فرهنگ‌ها و مذاهب از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به عنوان یک عمل مقدس و محترم شناخته می‌شود.
 • سوگند دروغ، گناهی بزرگ محسوب می‌شود و در بسیاری از مذاهب، برای آن کفاره تعیین شده است.
 • در برخی موارد، سوگند آثار حقوقی به دنبال دارد. به عنوان مثال، در دادگاه، سوگند یکی از ادله اثبات دعوا محسوب می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید