مشاوره حقوقی خانواده

شرایط ازدواج دختر بدون اجازه پدر

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

شرایط ازدواج دختر بدون اجازه پدر در ایران:

در قانون ایران، ازدواج دختر باکره بدون اجازه پدر معمولاً باطل است.

ماده 1041 قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد:

“نکاح دختر رشیده بدون رضای پدر یا جد پدری که حضانت او را به عهده دارد، صحیح نیست.”

استثنائات:

با این حال، در برخی موارد خاص، ازدواج دختر بدون اجازه پدر ممکن است صحت داشته باشد، از جمله:

 • اذن حاکم: در صورتی که پدر بدون دلیل موجه از ازدواج دختر خود امتناع کند، دختر می تواند با اجازه دادگاه ازدواج کند.
 • فقدان پدر: در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا معلوم نباشد که کیست، دختر می تواند با اجازه جد پدری ازدواج کند.
 • فساد پدر: در صورتی که ثابت شود پدر فاسد بوده و صلاحیت سرپرستی دختر را ندارد، دختر می تواند با اجازه دادگاه ازدواج کند.
 • اعراض پدر: در صورتی که پدر از حضانت دختر اعراض کند یا او را ترک کند، دختر می تواند با اجازه دادگاه ازدواج کند.
 • بلوغ و رشیده بودن دختر: در صورتی که دختر به سن بلوغ و رشیده رسیده باشد (18 سال تمام برای دختران) و خود را در امور مربوط به ازدواج صاحب اختیار بداند، می تواند بدون اجازه پدر ازدواج کند.

نکات مهم:

 • تشخیص اینکه آیا ازدواج دختر بدون اجازه پدر صحیح است یا خیر، به عهده دادگاه است.
 • دخترانی که قصد ازدواج بدون اجازه پدر را دارند، باید قبل از اقدام به ازدواج، به یک وکیل متخصص در امور خانواده مراجعه کرده و از مشاوره حقوقی لازم بهره مند شوند.
 • ازدواج بدون اجازه پدر می تواند عواقب حقوقی و کیفری برای دختر و سایر افراد دخیل در این امر داشته باشد.

قانون ازدواج دختر با اجازه پدر در ایران

در قانون ایران، برای ازدواج دختر باکره، رضایت پدر یا جد پدری او شرط است. به این معنی که بدون رضایت پدر یا جد پدری، عقد نکاح دختر باکره باطل خواهد بود.

موارد استثناء:

 • بلوغ و رشد دختر: در صورتی که دختر به سن بلوغ رسیده باشد و رشیده محسوب شود، می تواند بدون رضایت پدر یا جد پدری خود ازدواج کند.
 • فوت پدر یا جد پدری: در صورتی که پدر یا جد پدری دختر فوت کرده باشند، دختر می تواند بدون رضایت آنها ازدواج کند.
 • جنون پدر یا جد پدری: در صورتی که پدر یا جد پدری دختر مجنون باشند، دختر می تواند با اذن حاکم شرع ازدواج کند.
 • عضلان پدر یا جد پدری: در صورتی که پدر یا جد پدری دختر عضلان باشند، دختر می تواند با اذن حاکم شرع ازدواج کند.
 • مفقود الاثر بودن پدر یا جد پدری: در صورتی که پدر یا جد پدری دختر مفقود الاثر باشند و حکم غیبت آنها از طرف دادگاه صادر شده باشد، دختر می تواند با اذن حاکم شرع ازدواج کند.

نکات:

 • در صورت وجود شرایط استثناء، دختر می تواند برای ازدواج به دادگاه مراجعه کند و از دادگاه تقاضای صدور اذن ازدواج را داشته باشد.
 • در صورتی که پدر یا جد پدری دختر بدون علت موجه از دادن رضایت به ازدواج دختر خود خودداری کنند، دادگاه می تواند آنها را ملزم به صدور رضایت کند.
 • برای ازدواج دختر باکره، رضایت مادر شرط نیست، اما توصیه می شود که رضایت مادر نیز اخذ شود.

قانون ازدواج دختر بدون اجازه پدر در ایران

در قانون ایران، ازدواج دختر باکره بدون اجازه پدر معمولاً مجاز نیست.

ماده 1041 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

“نکاح دختر باکره بدون رضایت پدر یا جد پدری او صحیح نیست.

با این حال، در برخی موارد استثنایی، دختر باکره می‌تواند بدون اجازه پدر ازدواج کند:

1. در صورت فوت پدر یا جد پدری:

 • در صورتی که پدر یا جد پدری دختر فوت کرده باشند، دختر می‌تواند بدون اجازه ولی قهری خود (مانند عمو یا برادر) ازدواج کند.

2. در صورت حجر پدر یا جد پدری:

 • در صورتی که پدر یا جد پدری دختر محجور باشند (یعنی به دلیل جنون یا سفیه بودن، توانایی اداره امور خود را نداشته باشند)، دختر می‌تواند با اجازه ولی قهری خود (مانند عمو یا برادر) ازدواج کند.

3. در صورت عدم رضایت پدر یا جد پدری بدون دلیل موجه:

 • در صورتی که پدر یا جد پدری دختر بدون دلیل موجه از ازدواج او با فرد مورد نظر رضایت ندهند، دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات عدم رضایت موجه پدر یا جد پدری، از دادگاه حکم اذن ازدواج بگیرد.

4. در صورت وجود عسر و حرج:

 • در برخی موارد خاص، ممکن است دادگاه به دلیل وجود عسر و حرج (مشقت و سختی شدید)، به دختر باکره اجازه دهد که بدون رضایت پدر یا جد پدری ازدواج کند. به عنوان مثال، در صورتی که دختر به دلیل بیماری یا کهولت سن پدر یا جد پدری، امکان اخذ رضایت از آنها را نداشته باشد، یا در صورتی که ازدواج دختر با فرد مورد نظر برای او ضرورت حیاتی داشته باشد، ممکن است دادگاه به او اجازه ازدواج بدون رضایت پدر یا جد پدری را بدهد.

نکات مهم:

 • ازدواج دختر باکره بدون اجازه پدر یا جد پدری، در صورتی که بدون مجوز دادگاه انجام شده باشد، باطل است.
 • در صورت اثبات بطلان ازدواج به دلیل عدم رضایت پدر یا جد پدری، زوجین موظف به پرداخت نفقه به یکدیگر نخواهند بود و همچنین مهریه به زن تعلق نخواهد گرفت.
 • برای ازدواج دختر باکره بدون اجازه پدر یا جد پدری، باید حتماً به مراجع قضایی مراجعه و از طریق قانونی اقدام کرد.

موارد مرتبط:

 • شرایط ازدواج بدون اجازه ولی
 • مجازات ازدواج بدون اجازه ولی
 • نحوه اثبات عسر و حرج

دیدگاهتان را بنویسید