مشاوره حقوقي

شلاق حدی و تعزیری مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

شلاق تعزیری در قانون ایران

شلاق تعزیری یکی از انواع مجازات‌های بدنی است که در قانون مجازات اسلامی ایران برای برخی از جرایم تعزیری پیش‌بینی شده است.

ماده 19 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می‌دارد: «تعزیر عبارت است از مجازاتی که شرع آن را تعیین نکرده و به موجب قانون برای جرمی مقرر می‌شود».

ماده 67 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می‌دارد: «حدود و تعزیرات را می‌توان به طور کامل یا ناقص اجرا کرد و یا مجازات جایگزین آن قرار داد که مقررات آن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است».

موارد کاربرد شلاق تعزیری:

شلاق تعزیری برای جرایم مختلفی از جمله جرایم زیر قابل اعمال است:

 • توهین: ماده 607 قانون مجازات اسلامی برای توهین به اشخاص عادی، مجازات شلاق از ده تا بیست و پنج ضربه و برای توهین به اشخاصی که صاحب منصب دولتی هستند، مجازات شلاق از بیست تا سی ضربه در نظر گرفته است.
 • قذف: ماده 619 قانون مجازات اسلامی برای قذف، یعنی نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، مجازات هشتاد ضربه شلاق در نظر گرفته است.
 • مزاحمت برای نوامیس: ماده 632 قانون مجازات اسلامی برای مزاحمت برای نوامیس، مجازات شلاق از ده تا بیست و پنج ضربه در نظر گرفته است.
 • شرب خمر: ماده 702 قانون مجازات اسلامی برای شرب خمر، مجازات شلاق از هشتاد تا نود و نه ضربه در نظر گرفته است.

میزان شلاق تعزیری:

میزان شلاق تعزیری توسط قاضی و با توجه به شدت جرم و سابقه مجرمانه تعیین می‌شود.

نحوه اجرای شلاق تعزیری:

شلاق تعزیری باید در محل‌های مخصوص و با رعایت موازین شرعی اجرا شود. مجازات شلاق به گونه‌ای است که به حد بیهوشی یا نقص عضو نرسد.

آثار حقوقی شلاق تعزیری:

شلاق تعزیری از جمله مجازات‌های تتمیمی است، یعنی علاوه بر مجازات‌های اصلی مانند حبس، جزای نقدی یا دیه، برای مجرم در نظر گرفته می‌شود.

توجه:

 • در حال حاضر در برخی از کشورها، از جمله ایران، شلاق تعزیری به عنوان یک مجازات غیرانسانی مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
 • برخی از سازمان‌های حقوق بشری خواستار لغو این مجازات هستند.

شلاق حدی یکی از مجازات‌های مندرج در قانون مجازات اسلامی ایران است که برای جرایم مشخصی در شرع اسلام تعیین شده است.

موارد اعمال شلاق حدی:

 • زنا: در جرم زنا، برای مرد 100 ضربه و برای زن 50 ضربه شلاق حدی تعیین شده است.
 • شرب خمر: برای شرب خمر 80 ضربه شلاق حدی تعیین شده است.
 • قذف: برای قذف (نسبت زنا یا لواط به فردی بدون اثبات) 80 ضربه شلاق حدی تعیین شده است.
 • سرقت: در جرم سرقت، بسته به نوع و شرایط سرقت، تعداد ضربات شلاق حدی متفاوت است.
 • محاربه: برای محاربه (اقدام به ایجاد ناامنی و ترساندن مردم) مجازات‌های مختلفی از جمله شلاق حدی در نظر گرفته شده است.

نحوه اجرای شلاق حدی:

 • شلاق حدی باید با رعایت شرایط شرعی و توسط فردی امین و مسلمان اجرا شود.
 • ضربه های شلاق باید به پشت یا ساق پای محکوم زده شود.
 • شدت ضربه ها باید به گونه ای باشد که موجب شکستگی استخوان یا جراحت شدید نشود.
 • بین هر ضربه شلاق باید فاصله ای داده شود تا محکوم فرصت نفس کشیدن داشته باشد.
 • در مورد زنان باردار و افراد بیمار یا ضعیف، اجرای شلاق حدی به زمان دیگری موکول می شود.

تفاوت شلاق حدی با شلاق تعزیری:

 • مبنای قانونی: شلاق حدی مبنای شرعی دارد و در قانون مجازات اسلامی به طور مشخص ذکر شده است. اما شلاق تعزیری مبنای شرعی ندارد و توسط قانونگذار برای جرایم مختلفی تعیین شده است.
 • میزان و نوع مجازات: میزان و نوع شلاق حدی در شرع اسلام مشخص شده است و قاضی اختیار تغییر آن را ندارد. اما در مورد شلاق تعزیری، قاضی در تعیین میزان و نوع مجازات آزادتر است.
 • نحوه اجرا: در مورد نحوه ی اجرای شلاق حدی، شرایط و ضوابط شرعی خاصی وجود دارد. اما در مورد شلاق تعزیری، ضوابط خاصی برای نحوه ی اجرا وجود ندارد.

ملاحظات:

 • مجازات شلاق حدی در بسیاری از کشورها به عنوان مجازاتی غیرانسانی و مغایر با حقوق بشر شناخته شده است.
 • برخی از منتقدان معتقدند که این مجازات تاثیر مثبتی در پیشگیری از جرم ندارد و می تواند موجب آثار سوء روحی و روانی در فرد محکوم شود.
 • در سال های اخیر، بحث های زیادی در مورد حذف یا اصلاح مجازات شلاق در ایران وجود داشته است.

 

در قوانین جمهوری اسلامی ایران، شرب خمر جرم محسوب شده و برای آن مجازات حد در نظر گرفته شده است. حد شرب خمر هشتاد ضربه تازیانه است که به مردان و زنان به طور مساوی تعلق می‌گیرد.

موارد زیر در خصوص حد شرب خمر قابل توجه است:

 • شرایط لازم برای اجرای حد:
  • اثبات شرب خمر از طریق اقرار دو بار یا شهادت چهار مرد عادل یا علم قاضی
  • بلوغ و عقل فرد متخلف
  • اختیار فرد در هنگام ارتکاب جرم
  • مسلمانی فرد متخلف (حد بر غیرمسلمانان اجرا نمی‌شود)
 • تفاوت حد شرب خمر در حال مستی و هوشیاری:
  • در حال مستی، حد نصف می‌شود (یعنی چهل ضربه تازیانه)
  • در حال هوشیاری، حد کامل (یعنی هشتاد ضربه تازیانه) اجرا می‌شود.
 • معافیت از حد:
  • کودکان نابالغ
  • دیوانگان
  • افراد مجبور به شرب خمر
  • افراد پشیمان و توبه کننده در برخی شرایط خاص

ملاحظات:

 • اجرای حد شرب خمر باید با رعایت موازین شرعی و آیین دادرسی کیفری انجام شود.
 • در برخی موارد، قاضی می‌تواند به جای اجرای حد، مجازات‌های دیگری مانند حبس، جزای نقدی یا تعزیرات را برای فرد متخلف در نظر بگیرد.
 • قوانین مربوط به حد شرب خمر در برخی کشورها و مناطق متفاوت است.

توجه: اطلاعات ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نیست. برای بررسی دقیق وضعیت خود و دریافت مشاوره حقوقی باید به وکیل متخصص مراجعه کنید.

در قانون مجازات اسلامی ایران، میزان شلاق تعزیری به جرم ارتکابی و شرایط مختلف آن بستگی دارد. به طور کلی، حداکثر شلاق تعزیری 74 ضربه است که در طبقه ششم مجازات‌های تعزیری قرار دارد.

قانونگذار در مواد 19 تا 23 قانون مجازات اسلامی، انواع و حدود مجازات‌های تعزیری را به طور کلی مشخص کرده است.

در این مواد، ذکری از حداکثر شلاق تعزیری نشده است. اما در سایر مواد قانونی، برای جرایم خاص، مجازات‌های تعزیری، از جمله شلاق، تعیین شده است.

به عنوان مثال، در ماده 63 قانون مجازات اسلامی، برای جرم قذف، مجازات تعزیری تا 74 ضربه شلاق تعیین شده است.

همچنین، در ماده 700 قانون مجازات اسلامی، برای جرم شرب خمر، مجازات تعزیری 60 تا 80 ضربه شلاق تعیین شده است.

در نهایت، در ماده 741 قانون مجازات اسلامی، برای جرم لواط، مجازات تعزیری 100 تا 150 ضربه شلاق تعیین شده است.

نکاتی در مورد میزان شلاق تعزیری:

 • میزان دقیق شلاق تعزیری با توجه به جرم ارتکابی و شرایط مختلف آن، توسط قاضی دادگاه تعیین می‌شود.
 • قاضی در تعیین میزان شلاق تعزیری، باید به عواملی مانند سن، جنس، وضعیت جسمانی، سابقه کیفری و انگیزه مجرم توجه کند.
 • در برخی از موارد، قانونگذار برای جرایم خاص، حداقل و حداکثر مجازات شلاق را تعیین کرده است. در این موارد، قاضی موظف است مجازاتی را بین حداقل و حداکثر تعیین شده، حکم کند.
 • در برخی از موارد نیز، قانونگذار اختیار تعیین میزان شلاق تعزیری را به قاضی داده است. در این موارد، قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال قضیه، مجازاتی را که منصفانه و متناسب با جرم ارتکابی باشد، حکم کند.

موارد ممنوعیت شلاق تعزیری:

 • زنان: به طور کلی، شلاق زدن زنان در قانون مجازات اسلامی ممنوع است.
 • افراد بیمار یا مجروح: شلاق زدن افراد بیمار یا مجروحی که به دلیل شلاق زدن، سلامتی آنها به خطر می‌افتد، ممنوع است.
 • کودکان و نوجوانان: شلاق زدن کودکان و نوجوانانی که سن آنها کمتر از 18 سال است، ممنوع است.

تشدید مجازات شلاق تعزیری:

در برخی از موارد، قاضی می‌تواند با توجه به شرایط خاص، مجازات شلاق تعزیری را تشدید کند.

به عنوان مثال، در ماده 67 قانون مجازات اسلامی، اگر جرم قذف در ماه رمضان یا در حرم مکه یا مدینه ارتکاب یابد، قاضی می‌تواند مجازات را تا دو برابر تشدید کند.

همچنین، در ماده 702 قانون مجازات اسلامی، اگر جرم شرب خمر به قصد افطار در ماه رمضان ارتکاب یابد، قاضی می‌تواند مجازات را تا دو برابر تشدید کند.

موارد کاربرد شلاق تعزیری در قانون ایران

شلاق تعزیری یکی از انواع مجازات‌های بدنی است که در قانون مجازات اسلامی ایران برای برخی از جرایم تعزیری پیش‌بینی شده است.

ماده 19 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می‌دارد: «تعزیر عبارت است از مجازاتی که شرع آن را تعیین نکرده و به موجب قانون برای جرمی مقرر می‌شود».

ماده 67 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می‌دارد: «حدود و تعزیرات را می‌توان به طور کامل یا ناقص اجرا کرد و یا مجازات جایگزین آن قرار داد که مقررات آن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است».

برخی از جرایمی که ممکن است شامل مجازات شلاق تعزیری باشند عبارتند از:

 • توهین: ماده 607 قانون مجازات اسلامی برای توهین به اشخاص عادی، مجازات شلاق از ده تا بیست و پنج ضربه و برای توهین به اشخاصی که صاحب منصب دولتی هستند، مجازات شلاق از بیست تا سی ضربه در نظر گرفته است.
 • قذف: ماده 619 قانون مجازات اسلامی برای قذف، یعنی نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، مجازات هشتاد ضربه شلاق در نظر گرفته است.
 • مزاحمت برای نوامیس: ماده 632 قانون مجازات اسلامی برای مزاحمت برای نوامیس، مجازات شلاق از ده تا بیست و پنج ضربه در نظر گرفته است.
 • شرب خمر: ماده 702 قانون مجازات اسلامی برای شرب خمر، مجازات شلاق از هشتاد تا نود و نه ضربه در نظر گرفته است.
 • اخلال در نظم عمومی: ماده 617 قانون مجازات اسلامی برای اخلال در نظم عمومی، مجازات شلاق از ده تا بیست و پنج ضربه در نظر گرفته است.
 • ایراد صدمه بدنی: در برخی موارد، برای ایراد صدمه بدنی عمدی نیز ممکن است مجازات شلاق تعزیری در نظر گرفته شود.

نکات مهم:

 • میزان شلاق تعزیری: میزان شلاق تعزیری توسط قاضی و با توجه به شدت جرم و سابقه مجرمانه تعیین می‌شود.
 • نحوه اجرای شلاق تعزیری: شلاق تعزیری باید در محل‌های مخصوص و با رعایت موازین شرعی اجرا شود. مجازات شلاق به گونه‌ای است که به حد بیهوشی یا نقص عضو نرسد.
 • آثار حقوقی شلاق تعزیری: شلاق تعزیری از جمله مجازات‌های تتمیمی است، یعنی علاوه بر مجازات‌های اصلی مانند حبس، جزای نقدی یا دیه، برای مجرم در نظر گرفته می‌شود.
 • انتقادات به شلاق تعزیری: در حال حاضر در برخی از کشورها، از جمله ایران، شلاق تعزیری به عنوان یک مجازات غیرانسانی مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
 • لغو شلاق تعزیری: برخی از سازمان‌های حقوق بشری خواستار لغو این مجازات هستند.

توجه:

 • اطلاعات ارائه شده در اینجا فقط جنبه اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نمی‌باشد.
 • برای کسب اطلاعات دقیق‌تر در مورد موارد کاربرد شلاق تعزیری و شرایط قانونی آن، باید به یک وکیل یا حقوقدان مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید