مشاوره حقوقی اداره کار

شکایت از کارفرما بابت بیمه

مشاوره حقوقی آنلاین

نحوه شکایت از کارفرما بابت بیمه در ایران

در ایران، کارگرانی که توسط کارفرمای خود بیمه نشده‌اند یا حق بیمه آنها به طور کامل یا صحیح پرداخت نشده است، می‌توانند از طریق مراجع قانونی نسبت به این موضوع شکایت کنند.

مراحل شکایت از کارفرما بابت بیمه:

 1. ثبت شکایت در اداره کار: اولین قدم برای شکایت از کارفرما بابت بیمه، مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی محل کار شما است. می‌توانید به صورت حضوری یا الکترونیکی به اداره کار مراجعه و شکایت خود را ثبت کنید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شکایت:

 • مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)
 • قرارداد کار
 • فیش های حقوقی
 • مدارک و شواهد دال بر عدم بیمه شدن یا پرداخت ناقص حق بیمه (مانند استعلام از سازمان تامین اجتماعی)
 1. بررسی شکایت توسط اداره کار: پس از ثبت شکایت، کارشناسان اداره کار به بررسی مدارک و اظهارات شما و کارفرما می‌پردازند. در صورت لزوم، از محل کار شما نیز بازدید خواهند کرد.

 2. صدور رأی توسط اداره کار: در نهایت، اداره کار با توجه به بررسی های انجام شده، رأی خود را صادر می کند. در صورت اثبات تخلف کارفرما، او موظف به بیمه کردن شما و پرداخت حق بیمه های معوقه خواهد شد.

نکات مهم:

 • مهلت شکایت: مهلت شکایت از کارفرما بابت بیمه دو ماه از تاریخ اطلاع کارگر از عدم بیمه شدن یا پرداخت ناقص حق بیمه است.
 • اثبات عدم بیمه: برای اثبات عدم بیمه شدن یا پرداخت ناقص حق بیمه، می توانید از مدارکی مانند استعلام از سازمان تامین اجتماعی، فیش های حقوقی که در آنها حق بیمه ذکر نشده است یا لیست بیمه که نام شما در آن ذکر نشده است استفاده کنید.
 • مشاوره با وکیل: در صورت تمایل می توانید برای پیگیری بهتر شکایت خود و آگاهی از حقوق قانونی تان با یک وکیل متخصص در امور کار و تامین اجتماعی مشورت کنید.

مراجع دیگر برای شکایت:

 • دادگاه کار: در صورتی که اداره کار به نفع شما رأی ندهد یا به رأی صادره شده اعتراض داشته باشید، می توانید به دادگاه کار مراجعه کنید.
 • مراجع حل و فصل اختلافات: در برخی از واحدهای کارگری، مراجعی برای حل و فصل اختلافات بین کارگر و کارفرما وجود دارد مانند هیأت مدیره کارگری یا شورای اسلامی کار. کارگران می توانند ابتدا شکایت خود را به این مراجع ارائه دهند و در صورت عدم نیل به نتیجه، به مراجع ذکر شده در بالا مراجعه کنند.

مراحل شکایت از کارفرما بابت بیمه در ایران

اگر کارفرمای شما از بیمه کردن شما یا پرداخت حق بیمه شما خودداری می‌کند، می‌توانید با طی مراحل قانونی، از او شکایت کنید. مراحل شکایت از کارفرما بابت بیمه به شرح زیر است:

مرحله اول: مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی

 • اولین قدم برای شکایت از کارفرما، مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی محل کار یا محل سکونت شما است.
 • در اداره کار، باید با ارائه مدارک و مستندات لازم، نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کنید.
 • مدارک و مستندات لازم شامل:
  • قرارداد کار
  • فیش‌های حقوقی
  • مدارک مربوط به مرخصی و غیبت
  • مدارک مربوط به بیمه (در صورت وجود)
  • شهود و سایر مستندات مرتبط با موضوع شکایت

مرحله دوم: تشکیل پرونده و رسیدگی به شکایت

 • پس از ثبت شکایت، پرونده‌ای برای شما تشکیل می‌شود و به بازرسان اداره کار ارجاع می‌شود.
 • بازرسان اداره کار به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده توسط شما و همچنین اظهارات کارفرمای شما می‌پردازند.
 • در صورت لزوم، بازرسان از محل کار شما بازدید و با سایر کارکنان نیز مصاحبه می‌کنند.

مرحله سوم: صدور رأی توسط اداره کار

 • پس از بررسی کامل پرونده، اداره کار با توجه به مستندات و شواهد موجود، رأی خود را صادر می‌کند.
 • رأی اداره کار می‌تواند به نفع شما، به نفع کارفرمای شما یا به نفع هر دوی شما به طور مساوی باشد.

مرحله چهارم: اعتراض به رأی اداره کار

 • در صورت عدم رضایت از رأی اداره کار، هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذیصلاح بالاتر از جمله دیوان عدالت اداری یا مراجع حل و فصل اختلافات کار (شورای حل اختلاف) اعتراض کنند.

موارد قابل طرح در شکایت از کارفرما بابت بیمه:

 • عدم بیمه کردن شما توسط کارفرما
 • پرداخت حق بیمه ناقص توسط کارفرما
 • عدم ارائه مستندات مربوط به بیمه به شما

نکات مهم:

 • برای طرح شکایت از کارفرما بابت بیمه، باید در اسرع وقت به اداره کار مراجعه کنید.
 • در هنگام مراجعه به اداره کار، مدارک و مستندات لازم را به همراه داشته باشید.
 • در صورت نیاز، می‌توانید از وکیل یا مشاور حقوقی برای پیگیری پرونده خود استفاده کنید.
 • در صورت عدم تمکین کارفرمای شما به رأی اداره کار، می‌توانید از طریق مراجع قضایی اقدام کنید.

قوانین بیمه کردن توسط کارفرما در ایران

در ایران، کارفرمایان موظف هستند که کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهند. این امر بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوطه صورت می‌گیرد.

مهمترین قوانین مربوط به بیمه کردن توسط کارفرما در ایران عبارتند از:

 • قانون کار جمهوری اسلامی ایران: این قانون در ماده 36 خود، کارفرمایان را موظف به بیمه کردن کلیه کارکنان خود در برابر حوادث ناشی از کار و بیماری‌های حرفه‌ای و غرامت دستمزد ایام بیماری و تعطیلات و مرخصی‌ها با استفاده از ساز و کارهای تأمین اجتماعی حسب مورد و مطابق با شرایط و مقررات مربوطه می‌داند.
 • قانون تأمین اجتماعی: این قانون، چارچوب کلی مربوط به بیمه تأمین اجتماعی در ایران را مشخص می‌کند. بر اساس این قانون، کارفرمایان موظف هستند که حق بیمه سهم خود و کارکنان خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند.
 • آیین‌نامه‌های مربوط به بیمه تأمین اجتماعی: سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای قانون تأمین اجتماعی، آیین‌نامه‌های مختلفی را تدوین و ابلاغ کرده است. این آیین‌نامه‌ها جزئیات مربوط به نحوه بیمه کردن کارکنان، پرداخت حق بیمه، ارائه تعهدات و سایر امور مربوط به بیمه تأمین اجتماعی را مشخص می‌کنند.

تعهدات کارفرمایان در قبال بیمه کارکنان:

 • ثبت‌نام کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی: کارفرمایان موظف هستند که ظرف یک ماه از تاریخ شروع کار کارکنان، آنها را در سازمان تأمین اجتماعی ثبت‌نام کنند.
 • پرداخت حق بیمه: کارفرمایان موظف هستند که حق بیمه سهم خود و کارکنان خود را به موقع به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. نرخ حق بیمه تأمین اجتماعی در حال حاضر 30 درصد دستمزد کارکنان است که 7 درصد آن توسط کارفرما و 23 درصد آن توسط کارکنان پرداخت می‌شود.
 • ارائه مدارک لازم به سازمان تأمین اجتماعی: کارفرمایان موظف هستند که مدارک لازم مربوط به کارکنان خود، مانند لیست حقوق و مزایا، فیش‌های حقوقی و سایر مدارک مورد نیاز را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه کنند.
 • همکاری با سازمان تأمین اجتماعی: کارفرمایان موظف هستند که با سازمان تأمین اجتماعی در زمینه‌های مختلف، مانند بازرسی از کارگاه‌ها، بررسی سوابق کارکنان و سایر امور مربوط به بیمه تأمین اجتماعی همکاری کنند.

مزایای بیمه تأمین اجتماعی برای کارکنان:

 • دریافت مستمری بازنشستگی: کارکنانی که به سن بازنشستگی می‌رسند، می‌توانند از مستمری بازنشستگی از سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.
 • دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری: کارکنانی که به دلیل بیماری یا حادثه غیر ناشی از کار قادر به کار نباشند، می‌توانند از غرامت دستمزد ایام بیماری از سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.
 • دریافت کمک هزینه بارداری و زایمان: زنان شاغل می‌توانند از کمک هزینه بارداری و زایمان از سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.
 • دریافت کمک هزینه ازدواج: کارکنان می‌توانند از کمک هزینه ازدواج از سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.
 • دریافت خدمات درمانی: کارکنان و اعضای خانواده آنها می‌توانند از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.

مجازات عدم بیمه کردن کارکنان توسط کارفرمایان:

کارفرمایانی که از بیمه کردن کارکنان خود خودداری کنند، به موجب قانون و مقررات مربوطه به مجازات خواهند رسید. این مجازات‌ها ممکن است شامل جریمه نقدی، حبس و سایر مجازات‌ها باشد.

 

 

 

 

 

مجازات عدم بیمه کردن کارکنان توسط کارفرمایان در ایران:

طبق قانون کار ایران، کارفرمایان موظف هستند کلیه کارکنان خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کنند. عدم انجام این تکلیف، جرم محسوب می‌شود و کارفرما به مجازات زیر محکوم خواهد شد:

 • حبس: از 91 روز تا 1 سال
 • جزای نقدی: معادل دو تا پنج برابر حق بیمه متعلقه
 • یا هر دو مجازات

علاوه بر مجازات‌های کیفری، کارفرمای متخلف موظف است حق بیمه مربوط به کارکنان خود را به همراه جریمه دیرکرد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

نحوه شکایت از کارفرمای متخلف:

 • کارکنان می‌توانند از طریق مراجع زیر نسبت به کارفرمای متخلف که آنها را بیمه نکرده است، شکایت کنند:
  • اداره کار و امور اجتماعی محل کار
  • شعب دیوان عدالت اداری
  • مراجع قضایی (دادسرا و دادگاه)

مدارک لازم برای طرح شکایت:

 • مدارک هویتی کارگر
 • قرارداد کار (در صورت وجود)
 • مدارک و مستنداتی که نشان دهنده عدم بیمه بودن کارگر توسط کارفرما باشد (مانند لیست حقوق و مزایا که در آن حق بیمه لحاظ نشده باشد)

نکات مهم:

 • مرور زمان برای طرح شکایت از کارفرمای متخلف که کارکنان خود را بیمه نکرده است، 6 ماه از تاریخ اطلاع کارگر از عدم بیمه بودن می‌باشد.
 • در صورتیکه کارفرما در اثر عدم بیمه کردن کارکنان خود، موجب وقوع حادثه برای آنها شود، علاوه بر مجازات‌های فوق‌الذکر، مشمول پرداخت دیه و سایر خسارات وارده به کارگر نیز خواهد بود.

توصیه:

 • به کارکنان توصیه می‌شود در صورتیکه کارفرمای آنها آنها را بیمه نکرده است، حتماً نسبت به طرح شکایت اقدام نمایند.
 • همچنین کارکنان می‌توانند قبل از طرح شکایت، با یک وکیل متخصص مشورت کنند تا از حقوق خود و نحوه طرح شکایت به نحو صحیح آگاه شوند.

 

 

 

مدارک لازم برای طرح شکایت از کارفرما بابت بیمه نکردن در ایران

برای طرح شکایت از کارفرمای خود به دلیل عدم بیمه کردن یا پرداخت ناقص حق بیمه، به مدارک زیر نیاز دارید:

مدارک هویتی:

 • کپی کارت ملی
 • کپی شناسنامه

مدارک مربوط به اشتغال:

 • قرارداد کار (در صورت وجود)
 • فیش‌های حقوقی
 • مدارک مربوط به مرخصی و غیبت
 • کارت شناسایی کارگری (در صورت صدور)

مدارک مربوط به بیمه:

 • درخواست بیمه (در صورت وجود)
 • پاسخ استعلام بیمه (در صورت وجود)
 • سوابق پرداخت حق بیمه (در صورت وجود)

سایر مدارک:

 • شهود و سایر مستندات مرتبط با موضوع شکایت (اختیاری)

نکات:

 • در صورت عدم وجود برخی از مدارک فوق، می‌توانید با ارائه توضیحات لازم به اداره کار، کمبود مدارک را جبران کنید.
 • ارائه مدارک و مستندات بیشتر، به شما در اثبات ادعایتان و رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌تان کمک خواهد کرد.
 • می‌توانید از یک وکیل یا مشاور حقوقی برای تنظیم شکواییه و پیگیری پرونده خود استفاده کنید.

مراحل طرح شکایت:

 • با مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی محل کار یا محل سکونت خود، نسبت به ثبت شکایت اقدام کنید.
 • مدارک و مستندات لازم را به همراه داشته باشید.
 • شکواییه خود را به طور کامل و دقیق تنظیم کنید.
 • در صورت نیاز، از کارشناسان اداره کار راهنمایی و مشاوره لازم را دریافت کنید.
 • در جلسات رسیدگی به پرونده حاضر شوید و توضیحات لازم را ارائه دهید.

مراجع ذیصلاح:

 • در صورت عدم رسیدگی به شکایت شما در اداره کار، می‌توانید به مراجع ذیصلاح بالاتر از جمله دیوان عدالت اداری یا مراجع حل و فصل اختلافات کار (شورای حل اختلاف) مراجعه کنید.

قوانین و مقررات مربوطه:

 • قانون کار جمهوری اسلامی ایران
 • آیین‌نامه رسیدگی به دعاوی روابط کار
 • قانون تامین اجتماعی