مشاوره حقوقی اداره کار

شکایت از کارفرما برای اخراج و بیمه نکردن

مشاور حقوقی آنلاین

نحوه شکایت از کارفرما برای اخراج و بیمه نکردن

اگر کارفرمای شما شما را بدون دلیل موجه اخراج کرده و یا شما را بیمه نکرده است، می‌توانید از طریق مراجع قانونی نسبت به وی طرح دعوی کنید.

مراحل شکایت:

1. مراجعه به اداره کار:

 • اولین قدم برای شکایت از کارفرما، مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی محل کارتان است.
 • در اداره کار باید فرم شکایت را تکمیل کرده و مدارک لازم را ارائه دهید.
 • مدارک لازم برای شکایت شامل:
  • قرارداد کار
  • آخرین فیش حقوقی
  • مدارک مربوط به اخراج (مانند نامه اخراج)
  • مدارک مربوط به بیمه نشدن (مانند لیست بیمه)

2. تشکیل پرونده و رسیدگی:

 • پس از ثبت شکایت، پرونده شما در اداره کار تشکیل می‌شود و به بازرس کار ارجاع داده می‌شود.
 • بازرس کار به محل کار شما رفته و از کارفرما و شما تحقیق می‌کند.
 • بازرس کار پس از بررسی مدارک و اظهارات شما و کارفرما، نظر خود را در خصوص پرونده ارائه می‌دهد.

3. صدور رای:

 • در نهایت، هیئت حل اختلاف اداره کار با توجه به نظر بازرس کار و سایر قرائن و شواهد، رای خود را در خصوص پرونده صادر می‌کند.
 • رای هیئت حل اختلاف برای طرفین لازم الاجرا است و کارفرما موظف به اجرای آن است.

آثار رای هیئت حل اختلاف:

 • رای هیئت حل اختلاف می‌تواند به یکی از صورت‌های زیر باشد:
  • بازگشت به کار: در این صورت، کارفرما موظف است شما را به کار بازگرداند و معوقات شما را پرداخت کند.
  • پرداخت غرامت: در این صورت، کارفرما موظف است به ازای هر سال سابقه کار، معادل 33 روز حقوق به شما غرامت بپردازد.
  • فسخ قرارداد: در این صورت، قرارداد کار شما فسخ می‌شود و شما می‌توانید از کارفرما تقاضای مطالبه کلیه مطالبات خود را داشته باشید.

نکات مهم:

 • مدت زمان طرح شکایت: شما حداکثر تا دو ماه از تاریخ اخراج، مهلت دارید که به اداره کار مراجعه و شکایت خود را مطرح کنید.
 • ارائه مدارک: ارائه مدارک کامل و مستند به شما در اثبات ادعایتان و موفقیت در پرونده کمک خواهد کرد.
 • مشاوره با وکیل: در صورت تمایل می‌توانید برای پیگیری پرونده خود از وکیل متخصص در امور کار نیز کمک بگیرید.

مراجع ذی‌صلاح:

 • اداره کار و امور اجتماعی محل کار شما
 • دیوان عدالت اداری (در صورت عدم رضایت از رای هیئت حل اختلاف)

مراحل شکایت از کارفرما در ایران به شرح زیر است:

مرحله اول: جمع آوری مدارک و شواهد:

 • اولین قدم برای شکایت از کارفرما، جمع آوری مدارک و شواهدی است که نشان دهد حقوق شما به عنوان کارگر نقض شده است. این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:
  • قرارداد کار: نسخه ای از قرارداد کار خود را که حاوی شرح وظایف، حقوق و مزایای شما است، تهیه کنید.
  • فیش های حقوقی: تمام فیش های حقوقی خود را که نشان دهنده میزان حقوق و مزایای پرداختی به شما است، جمع آوری کنید.
  • سایر مدارک: هرگونه مدرک دیگری که نشان دهنده نقض حقوق شما توسط کارفرما باشد، مانند ایمیل ها، نامه ها، پیام های متنی یا شهادت شهود را جمع آوری کنید.

مرحله دوم: مراجعه به اداره کار:

 • پس از جمع آوری مدارک و شواهد، باید به اداره کار محل کار خود مراجعه کنید. در آنجا می توانید با شرح کامل ماجرا، از کارفرمای خود شکایت کنید.
 • کارشناسان اداره کار به بررسی مدارک و اظهارات شما می پردازند و در صورت صحت ادعای شما، پرونده ای برای رسیدگی به شکایت شما تشکیل می دهند.

مرحله سوم: رسیدگی به شکایت در اداره کار:

 • در مرحله رسیدگی به شکایت، شما و کارفرمای خود در حضور کارشناسان اداره کار حاضر می شوید و هر یک فرصتی برای ارائه توضیحات و دفاع از خود خواهید داشت.
 • کارشناسان اداره کار پس از بررسی اسناد و مدارک و استماع اظهارات طرفین، رای خود را صادر خواهند کرد.

مرحله چهارم: اجرای رای اداره کار:

 • اگر رای اداره کار به نفع شما باشد، کارفرما موظف است که در چارچوب قانونی مشخص شده، نسبت به رفع ایراد و جبران خسارات شما اقدام کند.
 • در صورت عدم تمکین کارفرما به رای اداره کار، می توانید از طریق مراجع قضایی نسبت به اجرای رای و احقاق حقوق خود اقدام کنید.

نکات مهم:

 • برای طرح شکایت از کارفرما، حتماً از یک وکیل مجرب در امور حقوق کار و تامین اجتماعی مشورت بگیرید.
 • وکیل می تواند به شما در جمع آوری مدارک و شواهد، تنظیم شکواییه، حضور در جلسات اداره کار و مراجع قضایی و پیگیری پرونده تا حصول نتیجه مطلوب یاری رساند.
 • در نظر داشته باشید که طبق قانون، برای طرح شکایت از کارفرما، ابتدا باید به اداره کار مراجعه کنید و در صورت عدم حل و فصل مشکل در این مرجع، می توانید از طریق مراجع قضایی اقدام کنید.

رسیدگی به شکایت در اداره کار در ایران

مراحل رسیدگی به شکایت در اداره کار:

 1. ثبت شکایت: کارگر باید با مراجعه به اداره کار محل سکونت یا محل کار خود، شکایت کتبی خود را به ثبت برساند. در این شکایت باید مشخصات کامل کارگر و کارفرما، موضوع شکایت و مدارک و مستندات مربوطه قید شود.
 2. اعلام به کارفرما: اداره کار پس از ثبت شکایت، کارفرما را از طریق ابلاغ از شکایت کارگر مطلع می کند و به او مهلت قانونی می دهد تا در جلسه رسیدگی حاضر شود و دفاعیات خود را ارائه دهد.
 3. تشکیل جلسه رسیدگی: در تاریخ مقرر، جلسه رسیدگی با حضور کارگر، کارفرما و نمایندگان اداره کار تشکیل می شود. در این جلسه، هر دو طرف فرصت دارند توضیحات و دفاعیات خود را ارائه دهند و مدارک و مستندات خود را ارائه کنند.
 4. بررسی و صدور رای: پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک و مستندات، اداره کار رای خود را صادر می کند. رای اداره کار می تواند به نفع کارگر، کارفرما یا هر دو باشد.
 5. اعتراض به رای: اگر هر یک از طرفین به رای اداره کار معترض باشند، می توانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای، به مراجع حل اختلاف اداره کار (شورای حل اختلاف) اعتراض کنند.
 6. رسیدگی در مراجع حل اختلاف: در مراجع حل اختلاف، مجدداً به پرونده رسیدگی می شود و رای نهایی صادر می شود. رای مراجع حل اختلاف قطعی است و قابل اعتراض در مراجع بالاتر نیست.

نکات مهم:

 • مهلت مراجعه به اداره کار: کارگر باید حداکثر تا دو ماه از تاریخ وقوع تخلف، برای طرح شکایت به اداره کار مراجعه کند.
 • ارائه مدارک و مستندات: ارائه مدارک و مستندات به هنگام ثبت شکایت، می تواند به اثبات ادعای کارگر و تسریع در روند رسیدگی به پرونده کمک کند.
 • حضور در جلسات: حضور کارگر و کارفرما در جلسات رسیدگی الزامی است. در صورت عدم حضور، اداره کار می تواند به طور غیابی رسیدگی و رای صادر کند.
 • استفاده از وکیل: کارگر و کارفرما می توانند در صورت تمایل، از وکیل برای دفاع از حقوق خود در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده استفاده کنند.

مراحل اجرای رای اداره کار:

پس از صدور رای توسط هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی، دو حالت کلی برای اجرای آن وجود دارد:

1. اجرای داوطلبانه رای:

 • در این حالت، کارفرما به طور خودکار و بدون نیاز به اقدام خاصی از سوی کارگر، رای صادره را اجرا می کند.
 • کارفرما موظف است در مهلت مقرر در رای (معمولاً 20 روز) نسبت به پرداخت مطالبات کارگر و یا انجام تعهدات خود اقدام کند.

2. اجرای اجباری رای:

 • در صورتی که کارفرما از اجرای داوطلبانه رای خودداری کند، کارگر می تواند از طریق مراجع قانونی نسبت به اجرای اجباری رای اقدام کند.

 • مراحل اجرای اجباری رای به شرح زیر است:

  الف. صدور اجراییه: * کارگر باید به واحد اجرای احکام اداره کار مراجعه و درخواست صدور اجراییه کند. * اجرای احکام اداره کار با بررسی مدارک و مستندات، اجراییه را صادر می کند.

  ب. ابلاغ اجراییه به کارفرما: * اجراییه به کارفرما ابلاغ می شود و وی موظف به اجرای مفاد آن در مهلت مقرر (معمولاً 10 روز) است.

  ج. در صورت عدم اجرای رای توسط کارفرما: * در صورت عدم اجرای رای توسط کارفرما در مهلت مقرر، کارگر می تواند از طریق یکی از روش های زیر اقدام کند: * مراجعه به واحد اجرای احکام دادگستری: کارگر می تواند با در دست داشتن اجراییه به واحد اجرای احکام دادگستری مراجعه و تقاضای اجرای رای را داشته باشد. * اقدام از طریق مراجع قضایی: کارگر می تواند با طرح دعوی حقوقی در دادگاه عمومی محل وقوع کار، نسبت به الزام کارفرما به اجرای رای اقدام کند.

نکات مهم:

 • مدت زمان اجرای رای: رای اداره کار باید در مهلت مقرر در رای (معمولاً 20 روز) اجرا شود.
 • هزینه های اجرای رای: هزینه های اجرای رای بر عهده متقاضی اجرای رای (معمولاً کارگر) است.
 • معاضدت قضایی: در صورت عدم تمکن مالی، کارگر می تواند از معاضدت قضایی (وکالت رایگان) برای پیگیری اجرای رای استفاده کند.

توجه: در این پاسخ سعی شده است تا مراحل اجرای رای اداره کار به طور خلاصه و مفید ارائه شود. برای کسب اطلاعات دقیق تر در خصوص جزئیات و ظرایف قانونی مربوط به اجرای رای، می توانید به وکیل متخصص در امور کار مراجعه کنید.

نحوه شکایت از کارفرما برای بیمه نکردن کارگر در ایران

کارفرمایان طبق قانون موظف هستند کارگران خود را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهند. در صورت عدم بیمه کردن کارگر توسط کارفرما، کارگر می‌تواند با مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی، از کارفرمای خود شکایت کند.

مراحل شکایت از کارفرما برای بیمه نکردن:

 1. جمع آوری مدارک: اولین قدم، جمع آوری مدارک و مستندات لازم برای اثبات ادعای خود است. این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:
  • قرارداد کار: اگر قرارداد کتبی بین شما و کارفرمایتان وجود دارد، حتماً آن را کپی کنید.
  • فیش های حقوقی: فیش های حقوقی شما می تواند نشان دهد که در طول مدت کارتان، حق بیمه به شما تعلق گرفته یا نه.
  • شهادت شهود: اگر افرادی هستند که می توانند شهادت دهند که شما در آن شرکت کار می کردید، از آنها بخواهید که برایتان شهادت نامه بنویسند.
 2. مراجعه به اداره کار: با در دست داشتن مدارک و مستندات خود به اداره کار و امور اجتماعی محل سکونت یا محل کار خود مراجعه کنید.
 3. ثبت شکایت: در اداره کار، فرم شکایت مربوطه را دریافت کنید و با دقت آن را پر کنید. در فرم شکایت باید مشخصات کامل خود و کارفرمایتان، موضوع شکایت و مدارک و مستندات مربوطه را قید کنید.
 4. ارائه مدارک: پس از تکمیل فرم شکایت، مدارک و مستندات خود را به اداره کار ارائه دهید.
 5. تشکیل پرونده: اداره کار پس از بررسی مدارک شما، پرونده ای برای شکایت شما تشکیل می دهد و به شما شماره پرونده می دهد.
 6. اعلام به کارفرما: اداره کار کارفرما را از طریق ابلاغ از شکایت شما مطلع می کند و به او مهلت قانونی می دهد تا در جلسه رسیدگی حاضر شود و دفاعیات خود را ارائه دهد.
 7. تشکیل جلسه رسیدگی: در تاریخ مقرر، جلسه رسیدگی با حضور شما، کارفرما و نمایندگان اداره کار تشکیل می شود. در این جلسه، هر دو طرف فرصت دارند توضیحات و دفاعیات خود را ارائه دهند و مدارک و مستندات خود را ارائه کنند.
 8. بررسی و صدور رای: پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک و مستندات، اداره کار رای خود را صادر می کند. رای اداره کار می تواند به نفع شما، کارفرما یا هر دو باشد.
 9. اعتراض به رای: اگر به رای اداره کار معترض باشید، می توانید ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای، به مراجع حل اختلاف اداره کار (شورای حل اختلاف) اعتراض کنید.
 10. رسیدگی در مراجع حل اختلاف: در مراجع حل اختلاف، مجدداً به پرونده رسیدگی می شود و رای نهایی صادر می شود. رای مراجع حل اختلاف قطعی است و قابل اعتراض در مراجع بالاتر نیست.

نکات مهم:

 • مهلت مراجعه به اداره کار: شما باید حداکثر تا دو ماه از تاریخ مطلع شدن از عدم بیمه شدنتان، برای طرح شکایت به اداره کار مراجعه کنید.
 • ارائه مدارک و مستندات: ارائه مدارک و مستندات به هنگام ثبت شکایت، می تواند به اثبات ادعای شما و تسریع در روند رسیدگی به پرونده کمک کند.
 • حضور در جلسات: حضور شما در جلسات رسیدگی الزامی است. در صورت عدم حضور، اداره کار می تواند به طور غیابی رسیدگی و رای صادر کند.
 • استفاده از وکیل: شما می توانید در صورت تمایل، از وکیل برای دفاع از حقوق خود در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده استفاده کنید.

شکایت از کارفرما برای اخراج غیرقانونی کارگر در ایران

در ایران، اخراج کارگر تحت شرایط خاصی و با رعایت تشریفات قانونی مجاز است. در غیر این صورت، کارگر می‌تواند نسبت به اخراج خود معترض شده و از کارفرما شکایت کند.

موارد قابل طرح شکایت:

 • اخراج بدون داشتن شرایط قانونی: مطابق قانون کار، کارفرما فقط در موارد زیر می‌تواند اقدام به اخراج کارگر کند:

  • سوء رفتار کارگر: سوء رفتارهایی مانند غیبت‌های injustificado، عدم انجام وظایف محوله، درگیری فیزیکی در محل کار و … .
  • کاهش تولید: در صورت بروز مشکلاتی مانند رکود اقتصادی و کاهش تقاضا برای محصول یا خدمات کارفرما، که منجر به ضرر و زیان برای کارفرما می‌شود، می‌تواند با پرداخت حقوق و مزایای معین، کارگران را اخراج کند.
  • انقضای قرارداد کار: اگر قرارداد کارگر موقت باشد و به پایان برسد، کارفرما می‌تواند بدون نیاز به پرداخت غرامت، قرارداد را تمدید نکند.
  • فوت کارگر: در صورت فوت کارگر، قرارداد کار به طور خودکار فسخ می‌شود.
 • عدم پرداخت حقوق و مزایا: کارفرما موظف است که در زمان مقرر، حقوق و مزایای کارگر را به طور کامل پرداخت کند. در غیر این صورت، کارگر می‌تواند نسبت به عدم پرداخت حقوق و مزایا شکایت کند.

 • فراهم نکردن شرایط ایمن و بهداشتی کار: کارفرما موظف است که محیط کار را برای کارگران ایمن و بهداشتی نگه دارد. در غیر این صورت، کارگر می‌تواند در صورت بروز حادثه یا بیماری ناشی از کار، از کارفرما شکایت کند.

مراحل شکایت:

 • مراجعه به اداره کار: اولین قدم برای شکایت از کارفرما، مراجعه به اداره کار محل کار خود است. در آنجا می‌توانید با شرح کامل ماجرا، از کارفرمای خود شکایت کنید.
 • ارائه مدارک و شواهد: مدارک و شواهدی مانند قرارداد کار، فیش های حقوقی، نامه اخراج، و هرگونه مدرک دیگری که نشان دهنده نقض حقوق شما توسط کارفرما باشد را به اداره کار ارائه کنید.
 • رسیدگی به شکایت: کارشناسان اداره کار به بررسی مدارک و اظهارات شما می‌پردازند و در صورت صحت ادعای شما، پرونده ای برای رسیدگی به شکایت شما تشکیل می‌دهند.
 • صدور رای: در مرحله رسیدگی به شکایت، شما و کارفرمای خود در حضور کارشناسان اداره کار حاضر می‌شوید و هر یک فرصتی برای ارائه توضیحات و دفاع از خود خواهید داشت. کارشناسان اداره کار پس از بررسی اسناد و مدارک و استماع اظهارات طرفین، رای خود را صادر می‌کنند.
 • اجرای رای: اگر رای اداره کار به نفع شما باشد، کارفرما موظف است که در چارچوب قانونی مشخص شده، نسبت به رفع ایراد و جبران خسارات شما اقدام کند. در صورت عدم تمکین کارفرما به رای اداره کار، می‌توانید از طریق مراجع قضایی نسبت به اجرای رای و احقاق حقوق خود اقدام کنید.

نکات مهم:

 • برای طرح شکایت از کارفرما، حتماً از یک وکیل مجرب در امور حقوق کار و تامین اجتماعی مشورت بگیرید.
 • وکیل می‌تواند به شما در جمع آوری مدارک و شواهد، تنظیم شکواییه، حضور در جلسات اداره کار و مراجع قضایی و پیگیری پرونده تا حصول نتیجه مطلوب یاری رساند.
 • در نظر داشته باشید که طبق قانون، برای طرح شکایت از کارفرما، ابتدا باید به اداره کار مراجعه کنید و در صورت عدم حل و فصل مشکل در این مرجع، می‌توانید از طریق مراجع قضایی اقدام کنید.
 • همچنین، مهلت قانونی برای طرح شکایت از کارفرما محدود است، پس در اسرع وقت نسبت به طرح شکایت خود اقدام کنید.