مشاوره حقوقی نفقه

شکایت ترک نفقه مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

نحوه شکایت بابت ترک نفقه

زن در صورت تمکین از شوهر و عدم دریافت نفقه، می تواند از طریق مراجع قانونی برای احقاق حق خود اقدام کند. در این جا مراحل کلی شکایت بابت ترک نفقه را شرح می دهیم:

مراجع صالح برای رسیدگی به شکایت ترک نفقه:

 • دادگاه خانواده: اولین مرجع صالح برای رسیدگی به این شکایت، دادگاه خانواده محل سکونت زن است.
 • دادگاه عمومی: در صورتی که در محل سکونت زن شعبه دادگاه خانواده وجود نداشته باشد، به دادگاه عمومی محل سکونت زن مراجعه می شود.

مراحل شکایت:

 1. تنظیم شکواییه: زن باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی، شکواییه ترک نفقه را تنظیم کند. در این شکواییه باید مشخصات کامل زن و شوهر، تاریخ عقد نکاح، محل سکونت، و دلایل و مستندات مربوط به ترک نفقه ذکر شود.
 2. ارائه مدارک: مدارک لازم برای اثبات ترک نفقه شامل صیغه نامه عقد نکاح، سند ازدواج، کارت ملی، شناسنامه و شهادت شهود (در صورت وجود) می باشد.
 3. ثبت شکایت: پس از تنظیم شکواییه و ارائه مدارک، زن باید به دفتر خدمات قضایی مراجعه و شکایت خود را به ثبت برساند.
 4. ارسال پرونده به دادگاه: بعد از ثبت شکایت، پرونده به دادگاه خانواده یا عمومی محل سکونت زن ارسال می شود.
 5. رسیدگی در دادگاه: در دادگاه، زن و شوهر به صورت جداگانه احضار می شوند و قاضی به صحبت های آنها گوش می دهد.
 6. صدور حکم: در نهایت، قاضی با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده، حکم خود را صادر می کند.

آثار و احکام دادگاه:

 • محکومیت به پرداخت نفقه: در صورت اثبات ترک نفقه، مرد به پرداخت نفقه معوقه و نفقه آتی به همسرش محکوم می شود.
 • مجازات کیفری: ترک نفقه جرم محسوب می شود و در صورت اثبات، مرد به مجازات حبس یا جزای نقدی نیز محکوم خواهد شد.
 • استیفای حقوق زن: در صورت عدم تمکین مرد به حکم دادگاه، زن می تواند از طریق مراجع قانونی نسبت به استیفای حقوق خود، از جمله وصول نفقه و مهریه، اقدام کند.

نکات:

 • زن برای طرح شکایت ترک نفقه نیازی به وکیل ندارد، اما داشتن وکیل می تواند در روند پرونده و احقاق حقوق او موثر باشد.
 • در صورت تمکین زن از شوهر و عدم پرداخت نفقه، زن مستحق دریافت نفقه خواهد بود.
 • ترک نفقه از حقوق زن است و زن می تواند برای احقاق این حق از طریق مراجع قانونی اقدام کند.

 

در ایران، دو مرجع اصلی برای رسیدگی به شکایت ترک نفقه وجود دارد:

1. دادگاه خانواده:

 • مکان طرح شکایت: محل سکونت زوجه
 • صلاحیت: رسیدگی به تمام دعاوی مربوط به ترک نفقه، اعم از مطالبه نفقه معوقه، نفقه آینده، اجرت المثل ایام ظهار و البتّه دعاوی مرتبط با آن مانند تمکین، طلاق و حضانت فرزند.
 • مزایا:
  • تخصصی بودن دادگاه خانواده در رسیدگی به امور خانواده
  • سهولت دسترسی به این دادگاه
  • سرعت رسیدگی به پرونده

2. شورای حل اختلاف:

 • مکان طرح شکایت: محل سکونت زوجه یا محل وقوع جرم
 • صلاحیت: رسیدگی به دعاوی ترک نفقه تا میزان 20 میلیون تومان
 • مزایا:
  • سهولت دسترسی به شورای حل اختلاف
  • هزینه کمتر نسبت به دادگاه خانواده
  • سرعت رسیدگی به پرونده

انتخاب مرجع صالح:

 • زوجه می‌تواند با توجه به شرایط خود، یکی از این دو مرجع را برای طرح شکایت خود انتخاب کند.
 • اگر مبلغ نفقه معوقه کمتر از 20 میلیون تومان باشد، طرح شکایت در شورای حل اختلاف سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهد بود.
 • در مواردی که زوجه به دنبال دریافت نفقه آینده و سایر حقوق خود نیز می‌باشد، باید به دادگاه خانواده مراجعه کند.

نکته:

 • اثبات ترک نفقه بر عهده زوجه است.
 • زوجه برای اثبات ترک نفقه می‌تواند از مدارکی مانند شهادت شهود، گواهی پزشکی قانونی، پرینت حساب بانکی و… استفاده کند.
 • در صورت اثبات ترک نفقه، دادگاه یا شورای حل اختلاف، زوج را به پرداخت نفقه معوقه و نفقه آینده محکوم خواهد کرد.

 

 

 

مراحل شکایت نفقه

زن و شوهر طبق قانون وظایف و تکالیفی نسبت به یکدیگر دارند، یکی از این تکالیف، پرداخت نفقه توسط شوهر به زن است. نفقه شامل تامین مسکن، لباس، خوراک و سایر نیازهای ضروری زندگی زن می‌شود.

در صورتی که شوهر از پرداخت نفقه به همسر خود امتناع کند، زن می‌تواند از طریق مراجع قانونی نسبت به دریافت نفقه خود اقدام نماید.

مراحل شکایت نفقه به شرح زیر است:

1. مراجعه به دادگاه خانواده:

 • زن باید با در دست داشتن مدارک لازم به یکی از دادگاه‌های خانواده محل سکونت خود مراجعه کند.
 • مدارک لازم شامل عقدنامه، شناسنامه زن و شوهر، کارت ملی زن و شوهر، دادخواست مطالبه نفقه و سایر مدارکی است که می‌تواند به اثبات عدم پرداخت نفقه توسط شوهر کمک کند.

2. ثبت دادخواست:

 • در دادگاه خانواده، زن باید دادخواست مطالبه نفقه را تنظیم و به دفاتر خدمات قضایی ارائه کند.
 • در این دادخواست، مشخصات زن و شوهر، تاریخ عقد، میزان نفقه مورد مطالبه و دلایل عدم پرداخت نفقه توسط شوهر باید ذکر شود.

3. تعیین وقت رسیدگی:

 • پس از ثبت دادخواست، دادگاه وقت رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند.

4. رسیدگی در دادگاه:

 • در جلسه رسیدگی، زن و شوهر باید حضور داشته باشند و دلایل و مدارک خود را ارائه دهند.
 • دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک، در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت نفقه تصمیم‌گیری می‌کند.

5. صدور حکم:

 • در صورتی که دادگاه، پرداخت نفقه توسط شوهر را محرز بداند، حکم به پرداخت نفقه صادر خواهد کرد.
 • در حکم صادره، میزان نفقه و نحوه پرداخت آن (به صورت ماهانه، سالانه یا به صورت یکجا) مشخص می‌شود.

6. اجرای حکم:

 • پس از صدور حکم، زن می‌تواند با مراجعه به دایره اجرای دادگاه، نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.
 • در صورتی که شوهر از پرداخت نفقه امتناع کند، زن می‌تواند از طریق توقیف اموال یا جلب او به زندان، او را ملزم به پرداخت نفقه نماید.

نکات مهم:

 • زن برای شکایت نفقه نیازی به وکیل ندارد و می‌تواند شخصاً نسبت به طرح شکایت اقدام نماید.
 • با این حال، در صورتی که زن در روند رسیدگی به پرونده با مشکل مواجه شود، می‌تواند از مشاوره وکیل استفاده کند.
 • هزینه دادرسی برای شکایت نفقه ناچیز است.
 • در برخی موارد، دادگاه ممکن است شوهر را به پرداخت نفقه معوقه از زمان گذشته نیز محکوم کند.
 • زن می‌تواند علاوه بر شکایت نفقه، شکایت کیفری نیز علیه شوهر به دلیل ترک انفاق مطرح نماید.

مجازات عدم پرداخت نفقه در ایران:

عدم پرداخت نفقه جرم محسوب می شود و طبق قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات هایی در نظر گرفته شده است. این مجازات ها به شرح زیر است:

حبس:

 • حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه: این مجازات برای اولین بار عدم پرداخت نفقه در نظر گرفته می شود.
 • حبس از شش ماه تا یک سال: این مجازات برای دومین بار عدم پرداخت نفقه در نظر گرفته می شود.
 • حبس از یک تا دو سال: این مجازات برای سومین بار به بعد عدم پرداخت نفقه در نظر گرفته می شود.

مجازات های دیگر:

 • جزای نقدی: دادگاه می تواند علاوه بر حبس، متخلف را به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم کند.
 • مطالبه نفقه معوقه: زن می تواند از طریق دادگاه نفقه معوقه خود را از شوهر مطالبه کند.
 • ترک انفاق موجب حق حبس می شود: زن می تواند در صورت عدم پرداخت نفقه از تمکین شوهر خودداری کند.
 • طلاق: در نهایت، اگر عدم پرداخت نفقه استمرار داشته باشد و زن تمایل به ادامه زندگی با شوهر خود نداشته باشد، می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

نکات مهم:

 • مجازات های ذکر شده حداقل مجازات ها هستند و دادگاه می تواند با در نظر گرفتن شرایط مختلف پرونده، مجازات سخت تری را اعمال کند.
 • اگر شوهر معذور به پرداخت نفقه باشد، ممکن است دادگاه مهلت یا تسهیلاتی به او بدهد.
 • زن می تواند برای پیگیری عدم پرداخت نفقه به دادگاه خانواده مراجعه کند.

 

 

 

صدور حکم عدم پرداخت نفقه

مراحل صدور حکم عدم پرداخت نفقه:

 1. تنظیم شکواییه: زن باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی، شکواییه ترک نفقه را تنظیم کند. در این شکواییه باید مشخصات کامل زن و شوهر، تاریخ عقد نکاح، محل سکونت، و دلایل و مستندات مربوط به ترک نفقه ذکر شود.
 2. ارائه مدارک: مدارک لازم برای اثبات ترک نفقه شامل صیغه نامه عقد نکاح، سند ازدواج، کارت ملی، شناسنامه و شهادت شهود (در صورت وجود) می باشد.
 3. ثبت شکایت: پس از تنظیم شکواییه و ارائه مدارک، زن باید به دفتر خدمات قضایی مراجعه و شکایت خود را به ثبت برساند.
 4. ارسال پرونده به دادگاه: بعد از ثبت شکایت، پرونده به دادگاه خانواده یا عمومی محل سکونت زن ارسال می شود.
 5. رسیدگی در دادگاه: در دادگاه، زن و شوهر به صورت جداگانه احضار می شوند و قاضی به صحبت های آنها گوش می دهد.
 6. صدور حکم: در نهایت، قاضی با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده، حکم خود را صادر می کند.

محتوای حکم:

 • محکومیت به پرداخت نفقه: در صورت اثبات ترک نفقه، مرد به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ترک زندگی مشترک تا زمان صدور حکم و نفقه آتی از زمان صدور حکم به بعد به همسرش محکوم می شود.
 • میزان نفقه: میزان نفقه با توجه به شأن و منزلت زن، وضعیت اقتصادی شوهر، اوضاع معیشتی جامعه و نیازهای زن توسط قاضی تعیین می شود.
 • مجازات کیفری: ترک نفقه جرم محسوب می شود و در صورت اثبات، مرد به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از ششصد هزار تومان تا یک میلیون و هشتصد هزار تومان نیز محکوم خواهد شد.

اجرای حکم:

 • طرق اجرای حکم: زن می تواند از طریق یکی از طرق اجرایی مانند ثبت اجراییه، دادخواست توقیف اموال، حبس مرد و یا استیفای نفقه از طریق اموال مرد، حکم را به اجرا بگذارد.
 • کمک گرفتن از مراجع قانونی: در صورت عدم تمکین مرد به حکم دادگاه، زن می تواند با مراجعه به مراجع قانونی مانند دادورز یا مامور اجرا نسبت به اجرای حکم و وصول نفقه خود اقدام کند.

نکات:

 • صدور حکم عدم پرداخت نفقه توسط قاضی قطعی نیست و مرد می تواند به آن اعتراض کند.
 • در صورت عدم پرداخت نفقه توسط مرد، زن می تواند از طریق دادخواست طلاق برای فسخ نکاح اقدام کند.
 • ترک نفقه از حقوق زن است و زن می تواند برای احقاق این حق از طریق مراجع قانونی اقدام کند.

 

 

 

وکیل برای ترک نفقه

اگر به دنبال وکیل برای پرونده ترک نفقه هستید، در اینجا چند راهکار برای شما وجود دارد:

1. کانون وکلای دادگستری:

 • می‌توانید به کانون وکلای دادگستری در محل سکونت خود مراجعه کنید.
 • در کانون وکلای دادگستری، فهرستی از وکلای متخصص در امور خانواده، به شما ارائه می‌شود.
 • همچنین می‌توانید با مراجعه به سایت کانون وکلای دادگستری، از طریق جستجوی آنلاین، وکیل مورد نظر خود را پیدا کنید.

2. مراکز مشاوره حقوقی:

 • می‌توانید به مراکز مشاوره حقوقی که در قوه قضائیه و یا سازمان‌های مردم‌نهاد دایر هستند مراجعه کنید.
 • در این مراکز، وکلای متخصص به صورت رایگان به شما مشاوره می‌دهند و در صورت تمایل، وکیل مورد نظر را به شما معرفی می‌کنند.

3. جستجوی اینترنتی:

 • می‌توانید با جستجوی عبارت “وکیل ترک نفقه” در موتورهای جستجو مانند گوگل، وکلای فعال در این زمینه را پیدا کنید.
 • در هنگام انتخاب وکیل از طریق جستجوی اینترنتی، به نظرات و امتیازات سایر موکلین آن وکیل توجه داشته باشید.

4. پرس و جو از دوستان و آشنایان:

 • می‌توانید از دوستان و آشنایانی که قبلاً با پرونده‌های مشابه روبرو بوده‌اند، در مورد وکلای متخصص در این زمینه پرس و جو کنید.

نکات مهم در انتخاب وکیل:

 • قبل از انتخاب وکیل، با چند وکیل مشورت کنید و در مورد هزینه‌ها، سوابق کاری و تخصص آنها در زمینه پرونده‌های ترک نفقه سوال کنید.
 • حتماً با وکیل خود در مورد شرایط پرونده خود به طور کامل صحبت کنید و از او بخواهید که نحوه روند رسیدگی به پرونده را به شما توضیح دهد.
 • قبل از امضای هرگونه قرارداد با وکیل، شرایط قرارداد را به دقت مطالعه کنید و از مفاد آن مطمئن شوید.

هزینه وکیل:

 • هزینه وکیل برای پرونده‌های ترک نفقه، به پیچیدگی پرونده، محل اقامت وکیل و شهرت وکیل بستگی دارد.
 • به طور کلی، وکلای پایه دو و سه، هزینه کمتری نسبت به وکلای پایه یک دریافت می‌کنند.
 • همچنین، وکلای که در شهرهای بزرگتر فعالیت می‌کنند، معمولاً هزینه بیشتری نسبت به وکلای شهرهای کوچک دارند.