مشاوره حقوقی طلاق

طلاق به دلیل اعتیاد مرد مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

طلاق به دلیل اعتیاد مرد در ایران

اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی یکی از دلایل طلاق در ایران است که در صورت اثبات آن توسط زوجه، می‌تواند به طلاق به دلیل عسر و حرج منجر شود.

شرایط طلاق به دلیل اعتیاد مرد:

 • اثبات اعتیاد: زوجه باید اعتیاد شوهر خود را به مواد مخدر یا مشروبات الکلی به دادگاه خانواده ثابت کند.
 • اثبات عسر و حرج: زوجه باید به قاضی دادگاه اثبات کند که اعتیاد شوهرش برای او زندگی مشترک را غیرقابل تحمل کرده و به او آسیب روحی و جسمی وارد می‌کند.
 • عدم تمکین شوهر به ترک اعتیاد: شوهر باید اعلام آمادگی برای ترک اعتیاد کرده باشد و در صورت تمایل زوجه، تحت نظر متخصصان ترک اعتیاد قرار گیرد.
 • عدم امکان سازش: باید ثابت شود که احتمال سازش بین زوجین در خصوص ترک اعتیاد و ادامه زندگی مشترک وجود ندارد.

نحوه اثبات اعتیاد:

 • معرفی شهود: زوجه می‌تواند با معرفی شهود که اعتیاد شوهرش را مشاهده کرده‌اند، در دادگاه شهادت دهند.
 • معاینه پزشکی: دادگاه می‌تواند شوهر را به پزشک متخصص برای معاینه و ارائه گواهی مبنی بر اعتیاد یا عدم اعتیاد ارجاع دهد.
 • آزمایش اعتیاد: در صورت صلاحدید قاضی، شوهر به آزمایش اعتیاد ارجاع داده می‌شود.

مراحل طلاق به دلیل اعتیاد مرد:

 1. ارائه دادخواست طلاق: زوجه باید دادخواست طلاق به دلیل عسر و حرج را به همراه مدارک و شواهد مربوط به اعتیاد شوهر به دادگاه خانواده ارائه کند.
 2. رسیدگی در دادگاه: دادگاه به پرونده رسیدگی کرده و از طرفین دعوت می‌کند تا در جلسات دادگاه حضور یافته و توضیحات خود را ارائه دهند.
 3. احراز شرایط طلاق: در صورتی که قاضی دادگاه، اعتیاد شوهر و عسر و حرج زوجه را محرز بداند، حکم طلاق به نفع زوجه صادر خواهد کرد.
 4. تعیین تکلیف حضانت فرزندان و مهریه: در حکم طلاق، تکلیف حضانت فرزندان و میزان مهریه نیز تعیین می‌شود.

نکات مهم:

 • طلاق به دلیل اعتیاد مرد، فرآیندی پیچیده و تخصصی است و توصیه می‌شود برای انجام این کار از وکیل متخصص در امور خانواده کمک بگیرید.
 • در صورت اثبات اعتیاد مرد و احراز شرایط طلاق، دادگاه می‌تواند حکم طلاق یک‌طرفه به نفع زوجه صادر کند.
 • مرد معتاد می‌تواند پس از طلاق و در صورت ترک اعتیاد، با ارائه دادخواست، تقاضای استرداد حقوق از دست رفته خود را به دادگاه ارائه کند.

شرایط طلاق به دلیل اعتیاد مرد در ایران:

طبق قانون مدنی ایران، اعتیاد مرد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی، از جمله موارد عسر و حرج محسوب می‌شود و زن می‌تواند به دلیل اعتیاد شوهرش تقاضای طلاق دهد.

شرایط اثبات عسر و حرج به دلیل اعتیاد مرد:

 • اثبات اعتیاد مرد: زن باید اعتیاد شوهرش را به مواد مخدر یا مشروبات الکلی به دادگاه اثبات کند. این اثبات می‌تواند از طریق شهادت شهود، معاینه پزشکی، آزمایش اعتیاد و سایر دلایل و مدارک صورت گیرد.
 • عدم تمایل یا عدم امکان ترک اعتیاد: زن باید ثابت کند که شوهرش تمایلی به ترک اعتیاد ندارد یا امکان ترک اعتیاد برای او وجود ندارد.
 • فشار روانی و ضرر به زن: زن باید ثابت کند که اعتیاد شوهرش برای او فشار روانی ایجاد کرده و به او ضرر رسانده است.

مراحل طلاق به دلیل اعتیاد مرد:

 1. ارائه دادخواست طلاق: زن باید با ارائه دادخواست طلاق به دادگاه خانواده تقاضای طلاق خود را به دلیل اعتیاد شوهرش مطرح کند.
 2. اثبات اعتیاد: در دادگاه، زن باید اعتیاد شوهرش را به مواد مخدر یا مشروبات الکلی به قاضی اثبات کند.
 3. بررسی توسط قاضی: قاضی دلایل و مدارک ارائه شده توسط زن را بررسی می‌کند و در صورت احراز اعتیاد و اثبات عسر و حرج، حکم طلاق را صادر می‌کند.

نکات:

 • توافق زوجین: در برخی موارد، زوجین می‌توانند با توافق یکدیگر و بدون مراجعه به دادگاه، طلاق بگیرند. در این صورت، زن باید مهریه و نفقه خود را به شوهرش ببخشد.
 • حضانت فرزندان: در صورت طلاق، حضانت فرزندان معمولاً به مادر تعلق می‌گیرد. البته پدر نیز از حق ملاقات با فرزندان برخوردار خواهد بود.
 • مهریه و نفقه: در صورت طلاق به دلیل اعتیاد مرد، زن مستحق دریافت مهریه و نفقه خواهد بود.

 

مراحل طلاق به دلیل اعتیاد مرد در ایران

در ایران، اعتیاد یکی از موارد قابل قبول برای طلاق از طرف زن است. برای اثبات اعتیاد مرد و دریافت طلاق به دلیل اعتیاد، زن باید مراحل زیر را طی کند:

1. جمع آوری مدارک:

 • گواهی پزشکی قانونی: زن باید به پزشکی قانونی مراجعه کند و گواهی مبنی بر اعتیاد شوهر خود را دریافت کند.
 • سایر مدارک: زن می‌تواند سایر مدارک و شواهدی که نشان‌دهنده اعتیاد شوهرش است، مانند آزمایش اعتیاد، عکس یا فیلم از مصرف مواد مخدر، و شهادت شهود را جمع آوری کند.

2. مراجعه به دادگاه خانواده:

 • دادخواست طلاق: زن باید با در دست داشتن مدارک و شواهد جمع آوری شده، به دادگاه خانواده محل زندگی خود مراجعه کند و دادخواست طلاق به دلیل اعتیاد شوهر خود را ارائه دهد.
 • دادخواست اثبات اعتیاد: زن باید علاوه بر دادخواست طلاق، دادخواست اثبات اعتیاد شوهر خود را نیز به دادگاه ارائه دهد.

3. رسیدگی به پرونده در دادگاه:

 • جلسات دادرسی: پس از ثبت دادخواست، دادگاه برای رسیدگی به پرونده، جلسات دادرسی را تشکیل می‌دهد. در این جلسات، زن و شوهر باید در حضور قاضی حاضر شده و دلایل و مدارک خود را ارائه کنند.
 • معاینه توسط پزشک: در برخی موارد، قاضی ممکن است شوهر را برای معاینه توسط پزشک متخصص به پزشکی قانونی معرفی کند.
 • صدور رأی: پس از بررسی دلایل و مدارک ارائه شده توسط طرفین، قاضی رأی خود را صادر می‌کند.

4. اجرای حکم طلاق:

 • در صورت اثبات اعتیاد: اگر قاضی اعتیاد شوهر را ثابت کند، حکم طلاق به نفع زن صادر می‌شود. در این صورت، زن می‌تواند با مراجعه به دفاتر ثبت طلاق، صیغه طلاق را جاری کند.
 • در صورت عدم اثبات اعتیاد: اگر قاضی اعتیاد شوهر را ثابت نکند، حکم به نفع او صادر نمی‌شود و زن باید از طرق دیگر برای اثبات اعتیاد شوهر خود و دریافت طلاق اقدام کند.

نکات مهم:

 • اثبات اعتیاد در طلاق به دلیل اعتیاد مرد دشوار است و زن باید مدارک و شواهد کافی برای اثبات اعتیاد شوهر خود را به دادگاه ارائه کند.
 • در صورت عدم اثبات اعتیاد، زن می‌تواند از طریق طلاق توافقی یا طلاق به دلیل عسر و حرج اقدام به جدایی از شوهر خود کند.
 • طلاق به دلیل اعتیاد مرد، پیچیدگی‌های حقوقی خاص خود را دارد و زن برای طی کردن مراحل قانونی طلاق، باید از وکیل یا کارشناس حقوقی مجرب کمک بگیرد.

 

 

مدارک لازم برای طلاق به دلیل اعتیاد مرد در ایران

برای اثبات اعتیاد مرد و احراز شرایط طلاق به دلیل عسر و حرج در دادگاه خانواده، زوجه باید مدارک و شواهد کافی ارائه کند. این مدارک شامل موارد زیر است:

1. مدارک مربوط به اثبات اعتیاد:

 • گواهی پزشکی: گواهی صادره توسط پزشک متخصص مبنی بر اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا مشروبات الکلی.
 • آزمایش اعتیاد: نتیجه آزمایش اعتیاد که توسط آزمایشگاه معتبر انجام شده باشد.
 • معرفی شهود: معرفی شهود و افراد مطلع که می‌توانند اعتیاد شوهر را به دادگاه اثبات کنند.
 • فیلم یا عکس: ارائه فیلم یا عکس از شوهر در حال مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی (در صورت وجود).
 • مستندات پزشکی مربوط به ترک اعتیاد: ارائه سوابق و مستندات مربوط به اقدامات قبلی شوهر برای ترک اعتیاد (در صورت وجود).

2. مدارک مربوط به اثبات عسر و حرج:

 • گواهی پزشکی: گواهی صادره توسط پزشک متخصص مبنی بر صدمات روحی و جسمی ناشی از اعتیاد شوهر برای زوجه.
 • معرفی شهود: معرفی شهود و افراد مطلع که می‌توانند عسر و حرج زوجه ناشی از اعتیاد شوهر را به دادگاه اثبات کنند.
 • گزارش مددکاری: گزارش مددکار اجتماعی که وضعیت زندگی مشترک و مشکلات ناشی از اعتیاد شوهر را بررسی کرده باشد.
 • نامه از مراجع انتظامی یا قضایی: ارائه نامه از مراجع انتظامی یا قضایی مبنی بر گزارشات قبلی در خصوص اعتیاد و خشونت‌های خانگی (در صورت وجود).

3. مدارک هویتی و ازدواج:

 • کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی زوجین
 • کپی برابر اصل سند ازدواج

نکات مهم:

 • تهیه و ارائه مدارک کامل و مستند به اثبات ادعای زوجه در دادگاه و افزایش شانس موفقیت او در طلاق به دلیل اعتیاد مرد کمک می‌کند.
 • در برخی موارد، قاضی دادگاه ممکن است مدارک دیگری را نیز برای بررسی بیشتر پرونده از زوجه درخواست کند.
 • توصیه می‌شود برای جمع‌آوری مدارک و شواهد لازم و همچنین طرح دادخواست طلاق به دلیل اعتیاد مرد، از مشاوره وکیل متخصص در امور خانواده استفاده کنید.

شرایط اثبات عسر و حرج به دلیل اعتیاد مرد در ایران

طبق قانون مدنی ایران، عسر و حرج به وضعیتی گفته می‌شود که ادامه زندگی زناشویی برای زن به مخاطره افتاده و تحمل آن برای او دشوار یا غیرممکن باشد. یکی از مواردی که می‌تواند به عنوان عسر و حرج تلقی شود، اعتیاد مرد به مواد مخدر یا الکل است.

برای اثبات عسر و حرج به دلیل اعتیاد مرد، زن باید به دادگاه خانواده مراجعه کرده و دادخواست طلاق به دلیل عسر و حرج ارائه کند. در دادخواست باید دلایل و مستندات مربوط به اعتیاد مرد و اثرات منفی آن بر زندگی زناشویی زن ارائه شود.

برخی از مدارکی که می‌توانند به عنوان دلیل و مستند در این زمینه ارائه شوند عبارتند از:

 • گواهی پزشکی قانونی مبنی بر اعتیاد مرد
 • آزمایش اعتیاد
 • شهادت شهود
 • اقرارنامه کتبی مرد مبنی بر اعتیاد
 • عکس یا فیلم از مرد در حال مصرف مواد مخدر یا الکل
 • گزارشات کلانتری یا مراکز درمانی مبنی بر دستگیری یا بستری شدن مرد به دلیل اعتیاد

دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد ارائه شده توسط زن، در صورتی که اعتیاد مرد را مضر برای سلامتی یا حیثیت زن و مخل زندگی مشترک تشخیص دهد، حکم به طلاق به دلیل عسر و حرج صادر خواهد کرد.

نکات مهم:

 • اثبات عسر و حرج به دلیل اعتیاد مرد ممکن است دشوار باشد. به همین دلیل، توصیه می شود که زن برای اثبات ادعای خود از وکیل متخصص در امور خانواده کمک بگیرد.
 • حتی اگر اعتیاد مرد اثبات شود، دادگاه ممکن است به جای طلاق، حکم طلاق رجعی صادر کند و به مرد فرصتی برای ترک اعتیاد و بازگشت به زندگی مشترک بدهد.
 • در صورتی که مرد اعتیاد خود را ترک کند و به زندگی مشترک بازگردد، زن می تواند از حق طلاق خود استفاده کند.