مشاوره حقوقی طلاق

طلاق خلع بدون رضایت شوهر مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

طلاق خلع بدون رضایت شوهر در ایران

طلاق خلع نوعی از طلاق است که در آن، زن به دلیل کراهت شدید از شوهرش و در قبال بذل تمام یا قسمتی از مهریه خود، تقاضای طلاق می‌کند.

در قانون مدنی ایران، اصل بر این است که اختیار طلاق با مرد است و زن بدون رضایت شوهر نمی‌تواند طلاق بگیرد.

با این حال، در برخی موارد استثنایی، زن می‌تواند بدون رضایت شوهر تقاضای طلاق خلع کند و دادگاه نیز حکم طلاق را صادر خواهد کرد.

شرایط طلاق خلع بدون رضایت شوهر:

 • اثبات کراهت شدید: زن باید کراهت شدید خود از شوهرش را به اثبات برساند.
 • بذل مهریه: زن باید تمام یا قسمتی از مهریه خود را به شوهر بذل کند.
 • اثبات عسر و حرج: زن باید ثابت کند که در زندگی با شوهرش دچار عسر و حرج می‌شود.
 • سوء رفتار زوج: در صورتی که زوج سوء رفتار یا سوء معاشرت اثبات شده داشته باشد، زن می‌تواند بدون بذل مهریه تقاضای طلاق خلع کند.
 • شروط ضمن عقد نکاح: در صورتی که در عقد نکاح شرطی در خصوص حق طلاق برای زوجه در صورت اثبات کراهت و یا سایر شرایط
  مشخص شده باشد، زوجه می‌تواند بر اساس آن شرط تقاضای طلاق خلع بدون رضایت شوهر کند.

مراحل طلاق خلع بدون رضایت شوهر:

 1. تقدیم دادخواست: زن یا وکیل او باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه و دادخواست طلاق خلع را به همراه مدارک و مستندات لازم ثبت کند.
 2. اخذ وقت رسیدگی: پس از ثبت دادخواست، دادگاه وقت رسیدگی را تعیین و به زوجین ابلاغ می‌کند.
 3. رسیدگی دادگاه: در جلسه رسیدگی، زوجه دلایل و مدارک خود را مبنی بر کراهت شدید از شوهرش و سایر شرایط
  مربوطه ارائه می‌کند.
 4. دادگاه پس از بررسی دلایل و مدارک ارائه شده توسط زوجه و همچنین اظهارات زوج، در صورتی که کراهت زن را
  ثابت شده بداند، حکم طلاق خلع را صادر می‌کند.

نکات مهم:

 • در طلاق خلع بدون رضایت شوهر، زن مستحق دریافت نفقه خواهد بود.
 • مرد می‌تواند پس از صدور حکم طلاق خلع، به آن واخواهی کند.
 • در صورت عدم واخواهی، حکم طلاق خلع قطعی می‌شود.
 • طلاق خلع، طلاقی رجعی است و مرد تا زمانی که عده زن تمام نشده است، حق رجوع دارد.

طلاق خلع

طلاق خلع یکی از انواع طلاق در اسلام است که در آن، زن با پرداخت مال به شوهرش، از او طلاق می‌گیرد.

شرایط طلاق خلع:

 • رضایت زن و شوهر: طلاق خلع با رضایت زن و شوهر انجام می‌شود و هیچ کدام از طرفین نمی‌توانند دیگری را به زور به این نوع طلاق راضی کنند.
 • تعیین مبلغ فدیه: زن باید مبلغی را به عنوان فدیه به شوهرش پرداخت کند تا او را طلاق دهد. مبلغ فدیه توافقی است و
 • اهلیت زن و شوهر: زن و شوهر باید در زمان طلاق خلع از عقل و رشد کامل برخوردار باشند.
 • عدم وجود مانع شرعی: برای انجام طلاق خلع، نباید هیچ مانع شرعی مانند وجود صغیر یا محجور تحت سرپرستی زن وجود داشته باشد.

مراحل طلاق خلع:

 1. توافق زن و شوهر بر طلاق خلع: زن و شوهر باید بر سر مبلغ فدیه و سایر شرایط طلاق خلع توافق کنند.
 2. تنظیم توافق نامه: توافقات انجام شده باید در قالب یک توافق نامه کتبی تنظیم شود و به امضای دو شاهد برسد.
 3. مراجعه به دفاتر اسناد رسمی: زن و شوهر باید با در دست داشتن توافق نامه و مدارک لازم به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
 4. ثبت طلاق خلع: در دفترخانه، طلاق خلع به طور رسمی ثبت می‌شود و صیغه طلاق توسط یکی از
 5. پرداخت فدیه: زن باید مبلغ فدیه را به شوهرش پرداخت کند.

آثار طلاق خلع:

 • انحلال نکاح: با وقوع طلاق خلع، نکاح بین زن و شوهر منحل می‌شود و آنها دیگر به عنوان زن و شوهر شناخته نمی‌شوند.
 • حکم عده: زن پس از طلاق خلع، مانند سایر انواع طلاق، باید مدتی به نام عده نگه دارد.
 • محرومیت زن از مهریه: در طلاق خلع، زن از مهریه خود محروم می‌شود.
 • عدم امکان رجوع: در طلاق خلع، برخلاف طلاق رجعی، امکان رجوع برای شوهر وجود ندارد.

نکات مهم:

 • طلاق خلع یکی از راه‌های طلاق برای زنانی است که تمایل به ادامه زندگی با همسرشان را ندارند.
 • در طلاق خلع، زن باید برای رهایی از زندگی مشترک، مبلغی را به عنوان فدیه به شوهرش پرداخت کند.
 • برای انجام طلاق خلع، باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد و طلاق را به طور رسمی ثبت کرد.
 • در صورت تمایل به انجام طلاق خلع، توصیه می‌شود برای آگاهی از حقوق خود و انجام مراحل قانونی

اطلاعات ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نمی‌باشد. برای در صورت تمایل، می‌توانید از وکلای معتمد مرکز مشاوره حقوقی قوه قضائیه برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد طلاق خلع، می‌توانید به یک وکیل متخصص خانواده مراجعه کنید.

مراحل طلاق خلع بدون رضایت شوهر:

طلاق خلع نوعی طلاق است که در آن زن به شوهر خود بذل مال می‌کند تا از او طلاق بگیرد. در این نوع طلاق، نیاز به رضایت شوهر نیست و زن با پرداخت مهریه و یا بذل مال دیگری به شوهر، می‌تواند طلاق بگیرد.

مراحل طلاق خلع بدون رضایت شوهر به شرح زیر است:

1. مراجعه به وکیل: اولین قدم، مشورت با یک وکیل متخصص در امور خانواده است. وکیل می‌تواند شما را در مورد مراحل قانونی طلاق خلع، حقوق و تکالیف شما و همسرتان و همچنین راه‌های اثبات عسر و حرج راهنمایی کند.

2. جمع آوری مدارک: مدارک لازم برای طلاق خلع عبارتند از:

 • شناسنامه و کارت ملی زن و شوهر
 • عقدنامه ازدواج
 • دادخواست طلاق خلع
 • دلایل و مستندات عسر و حرج (مانند گواهی پزشکی، شهادت شهود، پیامک، ایمیل و …)

3. ارائه دادخواست: پس از جمع آوری مدارک، باید دادخواست طلاق خلع را به دادگاه خانواده محل اقامت خود ارائه دهید. در دادخواست باید دلایل و مستندات عسر و حرج خود را به طور کامل و دقیق شرح دهید.

4. رسیدگی در دادگاه: پس از ارائه دادخواست، دادگاه وقت رسیدگی تعیین می‌کند و از زن و شوهر برای حضور در جلسه استماع دعوت می‌کند. در جلسه استماع، زن و شوهر باید دلایل و مستندات خود را به قاضی ارائه دهند.

5. صدور حکم: پس از بررسی دلایل و مستندات، قاضی در مورد طلاق خلع تصمیم‌گیری می‌کند. اگر قاضی عسر و حرج زن را ثابت شده بداند، حکم طلاق خلع را صادر می‌کند. در غیر این صورت، طلاق را مأذون (با بذل مال) اعلام می‌کند.

6. اجرای حکم: پس از صدور حکم طلاق خلع، زن باید مهریه و یا بذل مال را به شوهر خود پرداخت کند. پس از پرداخت مهریه یا بذل مال، طلاق به طور رسمی اجرا می‌شود و زن و شوهر از یکدیگر مطلقه می‌شوند.

نکات مهم:

 • اثبات عسر و حرج در طلاق خلع از اهمیت زیادی برخوردار است. زن باید دلایل و مستندات کافی برای اثبات شرایط سخت و غیرقابل تحمل زندگی مشترک خود را به دادگاه ارائه دهد.
 • میزان بذل مال در طلاق خلع، توسط زن و شوهر تعیین می‌شود و تحت نظر قاضی به توافق می‌رسد.
 • در صورت تمایل زن، وکیل می‌تواند به جای او در تمام مراحل طلاق خلع حاضر شود و اقدامات لازم را انجام دهد.

توجه: مطالب ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و به منزله مشاوره حقوقی نیست. برای بررسی دقیق وضعیت خود و دریافت مشاوره حقوقی، باید به وکیل یا کارشناس حقوقی متخصص در امور خانواده مراجعه کنید.

شرایط طلاق خلع بدون رضایت شوهر در ایران:

طبق قانون مدنی ایران، طلاق به دو دسته رجعی و بائن تقسیم می‌شود.

طلاق رجعی نوعی طلاق است که در آن رجوع (بازگشت) شوهر به همسر تا زمانی که عده (مدت انتظار پس از طلاق) همسر به پایان نرسیده است، ممکن است.

طلاق بائن نوعی طلاق است که در آن رجوع شوهر به همسر ممکن نیست و زن و شوهر برای همیشه از یکدیگر جدا می‌شوند.

طلاق خلع نوعی طلاق بائن است که در آن زن به شوهر خود بذل مال می‌دهد تا او را راضی به طلاق کند.

در قانون مدنی ایران، شرایطی برای طلاق خلع بدون رضایت شوهر در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

 • اثبات عسر و حرج زن: زن باید ثابت کند که در زندگی با شوهرش دچار عسر و حرج است و ادامه زندگی با او برایش غیرقابل تحمل است.
 • اثبات عدم امکان سازش: زن باید ثابت کند که احتمال سازش با شوهرش وجود ندارد و تلاش‌های او برای حل مشکلات زندگی مشترک بی‌نتیجه بوده است.
 • فقدان تمکین زن: در صورتی که زن از تمکین شوهر خود امتناع کند و به وظایف زناشویی خود عمل نکند، شوهر می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق خلع کند.
 • محکومیت زن به مجازات‌های سنگین: در صورتی که زن به مجازات‌های سنگین حبس یا جزای نقدی محکوم شود، شوهر می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق خلع کند.

مراحل طلاق خلع بدون رضایت شوهر:

 1. تقديم دادخواست: زن باید دادخواست طلاق خلع را به دادگاه خانواده ارائه دهد.
 2. اثبات عسر و حرج: زن باید در دادگاه عسر و حرج خود را اثبات کند.
 3. تعیین مهریه و نفقه: دادگاه مهریه و نفقه زن را تعیین می‌کند.
 4. صدور حکم طلاق: در صورتی که دادگاه عسر و حرج زن را ثابت کند، حکم طلاق خلع صادر می‌کند.

نکات:

 • طلاق خلع بدون رضایت شوهر فرآیندی پیچیده و تخصصی است و توصیه می‌شود برای انجام این کار از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.
 • اثبات عسر و حرج زن در دادگاه از اهمیت زیادی برخوردار است.
 • در صورت صدور حکم طلاق خلع، زن مستحق دریافت مهریه و نفقه خواهد بود.

موارد مشابه:

 • طلاق
 • عسر و حرج
 • مهریه
 • نفقه

مراحل طلاق خلع بدون رضایت شوهر

طلاق خلع نوعی از طلاق است که در آن زن به شوهر خود بذل مال می‌دهد تا از او طلاق بگیرد. در این نوع طلاق، رضایت شوهر برای طلاق شرط نیست و زن با پرداخت مهریه و یا بذل مال دیگر به شوهر می‌تواند از او طلاق بگیرد.

مراحل طلاق خلع بدون رضایت شوهر به شرح زیر است:

1. مراجعه به دادگاه خانواده:

 • اولین قدم برای طلاق خلع، مراجعه به دادگاه خانواده است.
 • زن باید با در دست داشتن مدارک و مستندات لازم، به یکی از شعب دادگاه خانواده محل زندگی خود مراجعه و دادخواست طلاق خلع ارائه دهد.

2. مدارک و مستندات لازم:

 • اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی زن و شوهر
 • اصل و تصویر سند ازدواج
 • اصل و تصویر مهریه (در صورت تمکین زن از مهریه)
 • سایر مدارک و مستنداتی که زن به تشخیص خود لازم می‌داند

3. تعیین وقت رسیدگی:

 • پس از ثبت دادخواست، دادگاه برای رسیدگی به پرونده وقت رسیدگی تعیین می‌کند.
 • در این وقت، زن و شوهر باید در دادگاه حضور یابند و توضیحات خود را ارائه دهند.

4. رسیدگی در دادگاه:

 • در جلسه رسیدگی، زن باید دلایل و انگیزه خود را برای طلاق خلع بیان کند.
 • همچنین، باید مبلغ بذل مال را که حاضر به پرداخت آن به شوهر خود در قبال طلاق است، مشخص کند.
 • شوهر نیز می‌تواند در جلسه دادگاه حضور یافته و نظرات خود را بیان کند.

5. صدور حکم:

 • در صورتی که دادگاه دلایل زن را برای طلاق خلع موجه تشخیص دهد و مبلغ بذل مال را عادلانه بداند، حکم طلاق خلع را صادر می‌کند.
 • در غیر این صورت، به زن و شوهر مهلت می‌دهد تا با یکدیگر صلح و سازش کنند.

6. اجرای حکم:

 • پس از صدور حکم طلاق خلع، زن باید مبلغ بذل مال را به شوهر خود پرداخت کند.
 • با پرداخت مهریه، طلاق خلع اجرا می‌شود و زن و شوهر از یکدیگر جدا می‌شوند.

نکات مهم:

 • تعیین مبلغ بذل مال: مبلغ بذل مال در طلاق خلع توافقی است و زن و شوهر باید در مورد آن با یکدیگر به توافق برسند.
 • عدم نیاز به رضایت شوهر: در طلاق خلع، رضایت شوهر برای طلاق شرط نیست و زن با پرداخت مهریه و یا بذل مال دیگر می‌تواند از او طلاق بگیرد.
 • امکان رجوع: در طلاق خلع، رجوع (بازگشت به زندگی مشترک) پس از طلاق ممکن است.
 • استقلال زن: طلاق خلع به زن استقلال و اختیار بیشتری در تصمیم‌گیری در مورد زندگی خود می‌دهد.

مرجع رسیدگی:

 • دعوای طلاق خلع در صلاحیت دادگاه خانواده است.

توجه: مطالب ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و مشاوره حقوقی محسوب نمی‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد طلاق خلع و شرایط آن، باید به وکیل متخصص مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید