مشاوره حقوقی طلاق

طلاق زن به دلیل ازدواج مجدد شوهر

مشاوره حقوقی آنلاین

طلاق زن به دلیل ازدواج مجدد شوهر در ایران

در ایران، ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول جرم محسوب می‌شود و زن می‌تواند به دلیل این موضوع از همسر خود طلاق بگیرد.

شرایط طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر:

 • ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول: برای اینکه زن بتواند به دلیل ازدواج مجدد شوهر خود طلاق بگیرد، باید ثابت کند که شوهرش بدون رضایت او و بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد کرده است.
 • اثبات عدم رضایت: زن می‌تواند از طریق ارائه اسناد و مدارکی مانند شهادت شهود، گواهی عدم تمکین، و یا سایر ادله، عدم رضایت خود از ازدواج مجدد شوهرش را اثبات کند.
 • عدم تحقق شرایط ازدواج مجدد: در برخی موارد، مرد می‌تواند با حکم دادگاه و در شرایطی خاص، بدون رضایت همسر اول خود ازدواج مجدد کند.
 • برای مثال، در صورتی که زن ناشزه باشد و وظایف همسری خود را انجام ندهد، مرد می‌تواند با حکم دادگاه و بدون رضایت همسر اول خود ازدواج مجدد کند.

نحوه طرح دعوای طلاق:

 • زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، دادخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر را به طرفیت همسرش تقدیم کند.
 • در دادخواست باید مشخصات زوجین، شرح واقعه، و مدارک و ادله مربوط به عدم رضایت زن از ازدواج مجدد شوهر ارائه شود.
 • دادگاه پس از بررسی مدارک و ادله ارائه شده توسط طرفین، در صورت احراز شرایط طلاق، حکم به طلاق زن به دلیل ازدواج مجدد شوهر صادر خواهد کرد.

نکات مهم:

 • زن در صورت اثبات ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت خود، می‌تواند از حق حبس مهریه نیز استفاده کند.
 • مهریه زوجه، جدا از طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر، به او تعلق می‌گیرد.
 • در صورت تمایل زن به ادامه زندگی مشترک، دادگاه می‌تواند مرد را به تمکین و زندگی با همسر اول خود ملزم کند.
 • توصیه می‌شود که زنان برای طرح دعوای طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر از یک وکیل دادگستری متخصص در امور خانواده کمک بگیرند.

 

 

ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول در ایران

در ایران، ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول جرم است و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است.

ماده 50 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مقرر می‌دارد:

“هر مردی که با داشتن همسر دائمی، اقدام به ازدواج مجدد کند، مرتکب جرم شده و به حبس 6 ماه تا 2 سال و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 1 تا 10 میلیون ریال محکوم می‌شود.”

شرایط تحقق جرم:

 • ازدواج مرد: ازدواج باید به طور رسمی و قانونی ثبت شده باشد.
 • وجود همسر دائمی: در زمان ازدواج مجدد، مرد باید دارای همسر دائمی باشد. منظور از همسر دائمی، زنی است که طبق صیغه عقد نکاح دائمی به عقد مرد درآمده باشد.
 • عدم رضایت همسر اول: رضایت همسر اول باید به طور صریح و کتبی یا شفاهی اعلام شده باشد.

مجازات‌های ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول:

 • حبس: 6 ماه تا 2 سال
 • جزای نقدی: 1 تا 10 میلیون ریال

نکات مهم:

 • در صورت اثبات جرم، دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات‌های قانونی، مرد را به پرداخت نفقه همسر اول نیز محکوم کند.
 • اگر مرد قبل از ازدواج مجدد، از دادگاه مجوز طلاق یا اذن ازدواج مجدد را به دست آورده باشد، مرتکب جرم نخواهد شد.
 • زن اول می‌تواند با طرح دعوای حقوقی در دادگاه مخالفت خود با ازدواج مجدد را اعلام کند و از حقوق خود در قبال این موضوع دفاع کند.

مشاوره با وکیل:

ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول، موضوعی پیچیده حقوقی است و برای حل و فصل آن، مشورت با وکیل متخصص مفید خواهد بود. وکیل می‌تواند با بررسی دقیق شرایط شما، راهنمایی‌های لازم را در خصوص اقدامات قانونی مناسب ارائه دهد.

قوانین ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول در ایران

در قانون جمهوری اسلامی ایران، ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول ممنوع است و مجازات دارد.

ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در این خصوص مقرر می‌دارد:

«هر مردی که با داشتن همسر دائمی، اقدام به ازدواج مجدد کند، مرتکب جرم شده و به حبس درجه پنج و یا پرداخت دیه از سی و یک تا شصت و دو میلیون ریال محکوم می‌شود.»

تبصره:

 • در صورتی که تعدد زوجات به موجب شرط ضمن عقد یا اذن دادگاه باشد، این ماده جاری نخواهد شد.
 • چنانچه دادگاه احراز کند که ادامه زندگی مشترک زوجین به لحاظ ضرر و زیان برای زن و یا جامعه مغایر با مصلحت خانواده است، اجازة طلاق به زن داده می‌شود.

نکات مهم:

 • اثبات ازدواج مجدد: برای اثبات ازدواج مجدد مرد، زن می‌تواند از طریق مدارک و مستندات، مانند سند ازدواج دوم، شهادت شهود و … اقدام کند.
 • مجازات ازدواج مجدد: مجازات ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول، حبس و یا پرداخت دیه است.
 • طلاق: در صورت اثبات ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول، دادگاه می‌تواند طلاق را به زن اعطا کند.

 

 

مجازات ازدواج مجدد مرد بدون رضایت زن در ایران

ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول در ایران جرم محسوب می‌شود و برای متخلف مجازات قانونی در نظر گرفته شده است.

مجازات‌های قانونی:

 • حبس: بر اساس ماده 67 قانون مجازات اسلامی، هر مردی که با داشتن همسر دائمی، زن دیگری را بدون رضایت همسر اول یا بدون حکم دادگاه به عقد نکاح خود درآورد، به حبس از یک تا دو سال محکوم خواهد شد.
 • جزای نقدی: علاوه بر حبس، مرد متخلف به پرداخت جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال نیز محکوم می‌شود.
 • ضمان خسارات: زن می‌تواند به دلیل ضرر و زیان‌های وارده ناشی از ازدواج مجدد شوهر، از او مطالبه خسارت کند.
 • طلاق: زن می‌تواند به دلیل ازدواج مجدد شوهر خود از او طلاق بگیرد.

نکات مهم:

 • در صورتی که مرد بدون رضایت همسر اول خود و بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد کند، عقد نکاح دوم باطل و بلااثر خواهد بود.
 • زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، علیه شوهر خود به دلیل ازدواج مجدد بدون رضایت او اعلام جرم کند.
 • اثبات عدم رضایت زن از طریق ارائه اسناد و مدارکی مانند شهادت شهود، گواهی عدم تمکین، و یا سایر ادله امکان‌پذیر است.
 • توصیه می‌شود که زنان برای پیگیری حقوق خود در این خصوص از یک وکیل دادگستری متخصص در امور خانواده کمک بگیرند.

منابع:

 • ماده 67 قانون مجازات اسلامی
 • ماده 1043 قانون مدنی
 • ماده 1130 قانون مدنی
 • ماده 17 قانون حمایت از خانواده

 

ازدواج مجدد مرد در ایران: شرایط، قوانین و مدارک

ازدواج مجدد مرد در ایران تابع شرایط و قوانین خاصی است که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

شرایط ازدواج مجدد مرد:

 • رضایت همسر اول: طبق ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول ممنوع است و مجازات دارد.

 • اذن دادگاه: در برخی موارد، حتی با مخالفت همسر اول، مرد می‌تواند با اذن دادگاه مجدد ازدواج کند. این موارد عبارتند از:

  • عقم زن: اگر زن نتواند فرزند باردار شود و امید به باروری نیز وجود نداشته باشد.
  • بیماری صعب العلاج زن: اگر زن به بیماری صعب العلاج مبتلا باشد که زندگی مشترک را مختل کند.
  • سوء رفتار و ترک زندگی توسط زن: اگر زن سوء رفتار داشته باشد یا بدون دلیل زندگی مشترک را ترک کند.
  • محکومیت زن به حبس طولانی: اگر زن به حبس طولانی مدت محکوم شود.
  • عدم تمکین زن: اگر زن از تمکین شوهر خودداری کند.
 • شروط ضمن عقد: اگر در شروط ضمن عقد نکاح شرط تعدد زوجات ذکر شده باشد، مرد می‌تواند بدون رضایت همسر اول و بدون نیاز به اذن دادگاه، مجدد ازدواج کند.

مدارک مورد نیاز برای ازدواج مجدد مرد:

 • گواهی عدم بارداری همسر اول: زن باید از دادگاه خانواده گواهی مبنی بر عدم بارداری خود را دریافت کند.
 • حکم اذن دادگاه: در صورتی که ازدواج مجدد به اذن دادگاه نیاز داشته باشد، باید حکم اذن دادگاه را به دفترخانه ارائه شود.
 • مدارک هویتی: ارائه مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی) همسر اول و دوم و همچنین مهریه ضروری است.
 • سایر مدارک: در برخی موارد، ممکن است به مدارک دیگری مانند گواهی فوت همسر اول، حکم طلاق و … نیز نیاز باشد.

مراحل قانونی ازدواج مجدد مرد:

 1. دریافت گواهی عدم بارداری همسر اول: زن باید به دادگاه خانواده مراجعه کند و با ارائه مدارک لازم، گواهی عدم بارداری خود را دریافت کند.
 2. درخواست اذن دادگاه (در صورت نیاز): اگر ازدواج مجدد به اذن دادگاه نیاز داشته باشد، مرد باید به دادگاه خانواده مراجعه کند و با ارائه دادخواست و مدارک لازم، اذن دادگاه را برای ازدواج مجدد خود را بگیرد.
 3. مراجعه به دفترخانه: پس از طی مراحل قانونی، زوجین باید با در دست داشتن مدارک لازم به دفترخانه مراجعه کنند و عقد نکاح را به طور رسمی به ثبت برسانند.

نکات مهم:

 • مجازات ازدواج مجدد غیرقانونی: ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول یا بدون اذن دادگاه ممنوع است و مجازات دارد.
 • حقوق همسر اول: حتی در صورت ازدواج مجدد مرد، حقوق همسر اول، مانند مهریه، نفقه و حضانت فرزندان، همچنان پابرجا خواهد بود.
 • مشاوره حقوقی: قبل از اقدام به ازدواج مجدد، مشاوره با وکیل دادگستری می‌تواند به شما در درک بهتر قوانین و حقوق خودتان کمک کند.