مشاوره حقوقی طلاق

طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد

در قانون ایران، ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول، به خودی خود، حق طلاق برای زن ایجاد نمی کند.

با این حال، در شرایطی که ازدواج مجدد مرد، شرایط زندگی مشترک را به گونه ای دشوار کند که ادامه زندگی برای زن غیرقابل تحمل باشد، زن می تواند با طرح دعوای طلاق به دلیل عسر و حرج، از دادگاه تقاضای طلاق کند.

شرایط عسر و حرج برای طلاق به دلیل ازدواج مجدد مرد:

 • فقدان تمکین مرد: اگر مرد از تمکین زن امتناع کند و به وظایف زناشویی خود عمل نکند، زن می تواند به دلیل عسر و حرج تقاضای طلاق کند.
 • سوء رفتار مرد: اگر مرد نسبت به زن رفتار خشونت آمیز یا توهین آمیز داشته باشد، زن می تواند به دلیل عسر و حرج تقاضای طلاق کند.
 • ترک زندگی مشترک: اگر مرد بدون دلیل موجه زندگی مشترک را ترک کند و به تعهدات خود در قبال زن و فرزندان عمل نکند، زن می تواند به دلیل عسر و حرج تقاضای طلاق کند.
 • اعتیاد مرد: اگر مرد به مواد مخدر یا الکل اعتیاد داشته باشد و این اعتیاد به زندگی مشترک آسیب برساند، زن می تواند به دلیل عسر و حرج تقاضای طلاق کند.
 • محکومیت کیفری مرد: اگر مرد به جرمی محکوم شود که مجازات آن حبس باشد و زن از بودن با او احساس امنیت نکند، می تواند به دلیل عسر و حرج تقاضای طلاق کند.
 • ازدواج مجدد بدون رضایت زن: اگر مرد بدون رضایت زن مجدد ازدواج کند، این موضوع به تنهایی برای اثبات عسر و حرج کافی نیست، اما زن می تواند از این موضوع به عنوان یکی از دلایل عسر و حرج در دادگاه استفاده کند.

نحوه طرح دعوای طلاق به دلیل ازدواج مجدد مرد:

 • ارسال اظهارنامه: اولین قدم برای طرح دعوای طلاق، ارسال اظهارنامه به مرد است. در این اظهارنامه باید دلایل و مستندات مربوط به عسر و حرج به طور دقیق ذکر شود.
 • طرح دعوا در دادگاه: اگر با ارسال اظهارنامه، مرد به تعهدات خود عمل نکند، زن می تواند با طرح دعوای طلاق به دلیل عسر و حرج در دادگاه خانواده اقدام کند.
 • ارائه دلایل و مدارک: زن باید دلایل و مدارک معتبر دال بر وجود شرایط عسر و حرج را به دادگاه ارائه دهد.
 • رسیدگی و صدور رای: دادگاه به دلایل و مدارک ارائه شده توسط طرفین رسیدگی می کند و در صورت ثابت شدن وجود شرایط عسر و حرج، حکم بر طلاق زن صادر می کند.

نکات مهم:

 • توجه به مفاد عقدنامه: قبل از طرح هر گونه دعوایی در خصوص طلاق، باید به مفاد عقدنامه نکاح توجه کرد. ممکن است در عقدنامه شرایطی برای طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد پیش بینی شده باشد.
 • مشورت با وکیل: توصیه می شود قبل از طرح هر گونه دعوایی در خصوص طلاق، با یک وکیل مجرب مشورت کنید.

 

در قانون ایران، ازدواج مجدد مرد به تنهایی زمینه کافی برای طلاق زن محسوب نمی‌شود. با این حال، در شرایطی زن می‌تواند به دلیل ازدواج مجدد شوهر تقاضای طلاق کند:

1. شرط ضمن عقد:

زن و شوهر می‌توانند در ضمن عقد نکاح، شروطی را برای ازدواج تعیین کنند. یکی از این شروط می‌تواند شرط عدم ازدواج مجدد باشد. در صورتی که مرد برخلاف این شرط عمل کند، زن می‌تواند به دلیل تخلف از شرط تقاضای طلاق کند.

2. اثبات ضرر:

حتی اگر شرطی در خصوص عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح ذکر نشده باشد، زن می‌تواند در صورتی که ثابت کند ازدواج مجدد شوهر برای او ضرر ایجاد کرده است، تقاضای طلاق کند.

مصادیق ضرر:

 • سوء رفتار و اذیت و آزار: اگر ازدواج مجدد مرد منجر به سوء رفتار و اذیت و آزار زن شود، زن می‌تواند به دلیل خشونت خانگی تقاضای طلاق کند.
 • ترک وظایف زناشویی: اگر مرد پس از ازدواج مجدد، وظایف زناشویی خود را نسبت به همسر اول خود به جا نیاورد، زن می‌تواند به دلیل عسر و حرج تقاضای طلاق کند.
 • تعدد زوجات: اگر ازدواج مجدد مرد به تعدد زوجات منجر شود و زن تمایلی به زندگی در چنین شرایطی نداشته باشد، می‌تواند به دلیل کراهت شدید تقاضای طلاق کند.

نحوه اثبات ضرر:

زن برای اثبات ضرر در دادگاه باید مدارک و شواهد کافی ارائه دهد. این مدارک و شواهد می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

 • شهادت شهود: زن می‌تواند از شهود برای اثبات سوء رفتار و اذیت و آزار شوهر خود استفاده کند.
 • گزارش پزشکی قانونی: اگر زن مورد خشونت خانگی قرار گرفته باشد، می‌تواند از گزارش پزشکی قانونی برای اثبات این موضوع استفاده کند.
 • سند و مدرک: زن می‌تواند از هرگونه سند و مدرکی که نشان‌دهنده ترک وظایف زناشویی یا کراهت شدید او از زندگی با شوهرش باشد، در دادگاه استفاده کند.

نکات مهم:

 • درخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد مرد باید از طریق دادگاه خانواده انجام شود.
 • زن برای اثبات ادعای خود باید دلایل و مدارک کافی ارائه دهد.
 • در صورتی که مرد ثابت کند که ازدواج مجدد او به دلیل ضرورت و با اجازه دادگاه بوده است، زن نمی‌تواند به صرف این دلیل تقاضای طلاق کند.

توجه: این اطلاعات تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و نمی‌تواند جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی شود. برای اطلاع از شرایط دقیق طلاق در صورت ازدواج مجدد مرد و نحوه اثبات ضرر، حتماً با یک وکیل مشورت کنید.

شرایط عسر و حرج برای طلاق به دلیل ازدواج مجدد مرد

طبق قانون مدنی ایران، ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول، در صورتی که به نوعی برای همسر اول ایجاد عسر و حرج کند، حق طلاق را برای او به وجود می‌آورد.

تشخیص عسر و حرج:

 • عسر و حرج حالتی است که برای زوجه سخت و طاقت‌فرسا می‌باشد و ادامه زندگی مشترک را برای او غیرممکن یا بسیار دشوار می‌کند.
 • قانون معیار دقیقی برای تشخیص عسر و حرج ارائه نمی‌دهد و تشخیص آن بر عهده قاضی دادگاه است.
 • قاضی در هر پرونده با توجه به شرایط خاص آن پرونده و اوضاع و احوال زوجین به این موضوع رسیدگی می‌کند.

مواردی که ممکن است به عنوان عسر و حرج برای زوجه در پی ازدواج مجدد مرد محسوب شوند:

 • ازدواج مجدد بدون اطلاع و رضایت همسر اول: در صورتی که مرد بدون اطلاع و رضایت همسر اول خود ازدواج مجدد کند، این امر می‌تواند برای همسر اول ایجاد عسر و حرج کند.
 • عدم تمکین زوج دوم: در صورتی که زوج دوم از تمکین همسر خود امتناع کند و زندگی مشترکی با او تشکیل ندهد، این امر می‌تواند برای همسر اول ایجاد عسر و حرج کند.
 • سوء رفتار زوج دوم: در صورتی که زوج دوم با همسر اول و یا فرزندان او سوء رفتار کند، این امر می‌تواند برای همسر اول ایجاد عسر و حرج کند.
 • فقدان تمکن مالی زوج دوم: در صورتی که زوج دوم از تمکن مالی کافی برای تأمین معیشت همسر خود برخوردار نباشد، این امر می‌تواند برای همسر اول ایجاد عسر و حرج کند.
 • ازدواج مجدد با فردی که دارای سوء پیشینه باشد: در صورتی که مرد با فردی که دارای سوء پیشینه کیفری یا اخلاقی باشد ازدواج مجدد کند، این امر می‌تواند برای همسر اول ایجاد عسر و حرج کند.

اثبات عسر و حرج:

 • برای اثبات عسر و حرج زوجه می‌تواند از دلایل و مدارک مختلفی مانند شهادت شهود، گواهی پزشکی قانونی، فیلم و عکس و غیره استفاده کند.

نقش وکیل:

 • طرح دعوای طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از ازدواج مجدد مرد امری پیچیده است و توصیه می‌شود که برای این کار از یک وکیل مجرب کمک بگیرید.
 • وکیل می‌تواند با بررسی شرایط پرونده و جمع‌آوری دلایل و مدارک لازم، به شما در احقاق حقوقتان کمک کند.

موارد مهم:

 • در صورتی که مرد ازدواج مجدد کند و همسر اول به دلیل این امر تقاضای طلاق دهد، مرد می‌تواند با پرداخت مهریه و نفقه همسر اول از طلاق جلوگیری کند.
 • در صورتی که طلاق به دلیل عسر و حرج باشد، مرد موظف به پرداخت مهریه و نفقه همسر اول می‌باشد.

شرایط عسر و حرج برای طلاق به دلیل ازدواج مجدد مرد در ایران

طبق قانون مدنی ایران، ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول، به خودی خود، زمینه را برای طلاق به سبب عسر و حرج فراهم نمی‌کند.

اما در شرایطی که ازدواج مجدد مرد برای زن ایجاد مشقت و سختی غیرقابل تحمل کند، می‌تواند از طریق دادگاه تقاضای طلاق به سبب عسر و حرج نماید.

شرایط احراز عسر و حرج در این مورد به شرح زیر است:

1. اثبات وجود ضرر و زیان روحی و روانی برای زن:

 • زن باید اثبات کند که ازدواج مجدد شوهر برای او ایجاد اضطراب، تنش، افسردگی و … کرده و سلامت روانی او را به خطر انداخته است.
 • شهادت شهود، معاینات پزشکی و … می‌تواند به عنوان دلایل اثبات این مورد ارائه شود.

2. عدم امکان تحمل زندگی مشترک با شوهر:

 • زن باید اثبات کند که با وجود ازدواج مجدد شوهر، دیگر نمی‌تواند زندگی مشترک را ادامه دهد و از نظر عاطفی و روحی تحمل شوهر را ندارد.
 • سوابق مشاجرات و خلاف‌کشی‌های بین زن و شوهر، عدم حمایت شوهر از زن و … می‌تواند به عنوان دلایل اثبات این مورد ارائه شود.

3. اثبات عدم تمکین شوهر از زن:

 • در برخی موارد، ممکن است شوهر پس از ازدواج مجدد، از زن اول خود تمکین نکند و نفقه او را نیز پرداخت نکند.
 • در این صورت نیز زن می‌تواند از طریق دادگاه تقاضای طلاق به سبب عسر و حرج نماید.

نکات مهم:

 • اثبات شرایط عسر و حرج برای طلاق به دلیل ازدواج مجدد مرد، دشواری های خاص خود را دارد و نیاز به اثبات مستندات و دلایل کافی در دادگاه دارد.
 • در صورت وجود این شرایط، زن می‌تواند با ارائه دادخواست به دادگاه عمومی و انقلاب و اثبات مدعای خود، تقاضای طلاق به سبب عسر و حرج نماید.
 • به شما توصیه می‌شود برای مطالبه حقوق خود و پیگیری قانونی امورتان، از یک وکیل دادگستری متخصص در امور خانواده کمک بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید