مشاوره حقوقی طلاق

عدم اجبار در تمکین مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی آنلاین

عدم اجبار در تمکین

در نظام حقوقی ایران، تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در امور زناشویی و انجام وظایف مربوط به زندگی مشترک است.

اصل کلی در قانون ایران این است که هیچ کس را نمی توان به انجام کاری اجبار کرد.

بر این اساس، زن در تمکین شوهر مجبور نیست و شوهر حق ندارد او را به زور به انجام وظایف زناشویی وادار کند.

ماده 1085 قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد: «‌تامین نفقه زن به عهده شوهر است ولو اینکه زن از شوهر تمکین نکند، مشروط به اینکه عدم تمکین زن به دلیل ناشزه بودن او نباشد.»

ناشزه بودن به زنی گفته می شود که بدون دلیل شرعی از انجام وظایف زناشویی خودداری کند. در این صورت، شوهر می تواند از پرداخت نفقه به زن خودداری کند و حتی از وی تقاضای طلاق کند.

مواردی که زن ناشزه محسوب می شود:

 • ترک بدون اجازه شوهر از منزل
 • عدم اطاعت از اوامر شوهر در امور مربوط به زندگی مشترک
 • خودداری از انجام وظایف زناشویی بدون دلیل شرعی
 • سوء رفتار و پرخاشگری با شوهر

در صورت اثبات ناشزه بودن زن، شوهر می تواند به یکی از طرق زیر اقدام کند:

 • از پرداخت نفقه به زن خودداری کند.
 • به دادگاه مراجعه کند و تقاضای طلاق کند.
 • از طریق مراجع قانونی، زن را به تمکین وادار کند.

نکته مهم:

 • اثبات ناشزه بودن زن بر عهده شوهر است.
 • در صورتی که زنی به دلیل ناتوانی جسمی یا بیماری از انجام وظایف زناشویی خودداری کند، ناشزه محسوب نمی شود.
 • در مواردی که زن از ترس یا به دلیل خشونت خانگی از تمکین شوهر خودداری کند، ناشزه محسوب نمی شود.

 

 

 

قوانین عدم اجبار در تمکین در ایران

در ایران، بر اساس اصل 10 قانون اساسی، “هیچ کس را به زور نمی‌توان وادار به انجام کاری کرد مگر به حکم قانون و دادگاه.”

این اصل در مورد تمکین زوجین نیز صدق می‌کند. به عبارت دیگر، هیچ‌کدام از زوجین نمی‌توانند دیگری را به زور به تمکین خود وادار کنند.

تمکین در اصطلاح حقوقی به معنای اطاعت زن از شوهر در امور زناشویی و انجام وظایف مربوط به زندگی مشترک است.

در گذشته، در قوانین ایران، زن موظف بود که از شوهر خود تمکین کند و در صورت عدم تمکین، شوهر می‌توانست از او تقاضای طلاق کند یا او را از برخی حقوق خود، مانند نفقه، محروم کند.

اما با توجه به اصل 10 قانون اساسی و همچنین قوانین جدید، زن در تمکین شوهر اجباری ندارد و شوهر نمی‌تواند او را به زور به تمکین خود وادار کند.

قوانینی که عدم اجبار در تمکین را مورد تأیید قرار داده‌اند عبارتند از:

 • ماده 10 قانون مدنی: “هیچ کس را به زور نمی‌توان وادار به انجام کاری کرد مگر به حکم قانون و دادگاه.”
 • ماده 607 قانون مجازات اسلامی: “هر کس به طور غیرقانونی و به عنف و جبر، زنی را وادار به تمکین کند، به حبس از دو تا پنج سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.”
 • تبصره ماده 607 قانون مجازات اسلامی: “اگر مجنی‌علیه راضی به عمل منافی عفت نبوده و یا اکراه او به حدّی باشد که از نظر عرفی و شرعی ظلم محسوب شود، مرتکب به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم می‌شود.”

آثار عدم تمکین زن:

 • عدم تمکین زن به تنهایی موجب طلاق نمی‌شود.
 • شوهر می‌تواند در صورت عدم تمکین زن، از او تقاضای طلاق کند، اما دادگاه موظف است به دلایل عدم تمکین رسیدگی کند و در صورتی که عدم تمکین به دلیل تقصیر شوهر باشد، به نفع زن رأی صادر کند.
 • شوهر در صورت عدم تمکین زن، نمی‌تواند او را از نفقه محروم کند.

نکاتی در مورد عدم تمکین:

 • زن در صورتی که از تمکین شوهر خودداری می‌کند، باید دلایل موجهی برای این کار داشته باشد.
 • عدم تمکین بدون دلیل موجه، می‌تواند به روابط زناشویی و زندگی مشترک آسیب برساند.
 • زن و شوهر باید در صورت بروز مشکل در تمکین، با یکدیگر صحبت کنند و سعی کنند مشکل را حل کنند.
 • اگر زن و شوهر نتوانند به تنهایی مشکل تمکین را حل کنند، می‌توانند از مشاوره یا مددکاری خانواده استفاده کنند.

 

 

نکات حقوقی عدم اجبار در تمکین

در نظام حقوقی ایران، تمکین یکی از تکالیف اصلی زن در زندگی مشترک است. تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در امور مربوط به زندگی زناشویی، از جمله محل سکونت و روابط جنسی است. با این حال، این تکلیف مطلق نیست و در برخی موارد زن می‌تواند از تمکین خودداری کند بدون آنکه ناشزه محسوب شود.

موارد عدم اجبار زن به تمکین:

 • عدم پرداخت نفقه: اگر شوهر نفقه زن را به طور کامل و مستمر پرداخت نکند، زن می‌تواند از تمکین خودداری کند.
 • سوء رفتار و خشونت شوهر: اگر شوهر با زن سوء رفتار کند یا مرتکب خشونت علیه او شود، زن می‌تواند از تمکین خودداری کند.
 • ترک زندگی مشترک توسط شوهر: اگر شوهر بدون دلیل موجه زندگی مشترک را ترک کند، زن می‌تواند از تمکین خودداری کند.
 • فشار و اجبار به انجام اعمال خلاف شرع یا قانون: اگر شوهر زن را به انجام اعمال خلاف شرع یا قانون مجبور کند، زن می‌تواند از تمکین خودداری کند.
 • بیماری یا ناتوانی: اگر زن به دلیل بیماری یا ناتوانی جسمی یا روانی قادر به تمکین نباشد، تکلیف تمکین از او ساقط می‌شود.
 • اشتغال به کار یا تحصیل: اگر زن به دلیل اشتغال به کار یا تحصیل نیاز به صرف وقت و انرژی خود داشته باشد، می‌تواند با توافق شوهر از برخی از وظایف تمکین، مانند انجام کار منزل، خودداری کند.

نکات مهم:

 • در صورت عدم تمکین زن، شوهر می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و دادگاه با توجه به شرایط، در مورد ناشزه بودن یا نبودن زن حکم صادر می‌کند.
 • اگر زن ناشزه محسوب شود، ممکن است برخی از حقوق خود را، مانند نفقه، از دست بدهد.
 • زن و شوهر باید در مورد مسائل مربوط به تمکین با یکدیگر گفتگو و تبادل نظر کنند و به توافقی عادلانه و منصفانه دست پیدا کنند.
 • در صورت بروز اختلاف در مورد مسائل مربوط به تمکین، زوجین می‌توانند از مشاوره و راهنمایی وکیل یا متخصصان حقوق خانواده استفاده کنند.
 • قوانین مربوط به تمکین در برخی موارد پیچیده است و برای درک دقیق آنها باید از یک وکیل یا حقوقدان متخصص در امور خانواده مشاوره گرفت.

موارد عدم اجبار زن به تمکین طبق قانون ایران:

در قانون ایران، تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در امور زناشویی و انجام وظایف شرعی و قانونی خود نسبت به او است.

با این حال، در برخی موارد زن به شرع و قانون مجاز است از تمکین شوهر خودداری کند. این موارد به شرح زیر است:

1. عدم پرداخت نفقه:

اگر شوهر نفقه زن را به طور کامل و مستمر پرداخت نکند، زن می‌تواند از تمکین او خودداری کند. نفقه شامل مسکن، خوراک، پوشاک و سایر نیازهای متعارف زن است.

2. سوء رفتار و خشونت:

اگر شوهر با زن بدرفتاری یا خشونت کند، زن می‌تواند از تمکین او خودداری کند. بدرفتاری و خشونت شامل ضرب و شتم، توهین، تهدید، تحقیر و سایر رفتارهای آزاردهنده می‌شود.

3. ترک زندگی مشترک:

اگر شوهر بدون دلیل موجه زندگی مشترک را ترک کند، زن می‌تواند از تمکین او خودداری کند. ترک زندگی مشترک باید به طور کامل و مستمر باشد و شوهر قصد بازگشت به زندگی مشترک را نداشته باشد.

4. ابتلا به بیماری‌های واگیردار:

اگر شوهر به بیماری‌های واگیردار خطرناکی مانند ایدز، هپاتیت یا سل مبتلا باشد، زن می‌تواند از تمکین او خودداری کند.

5. محکومیت به حبس:

اگر شوهر به حبس طولانی مدت محکوم شود، زن می‌تواند از تمکین او خودداری کند.

6. عدم پرداخت مهریه:

در برخی موارد خاص، مانند عندالاستحقاق بودن مهریه، اگر شوهر از پرداخت مهریه زن امتناع کند، زن می‌تواند از تمکین او خودداری کند.

7. فحاشی و ناسزاگویی:

اگر شوهر به طور مکرر به زن فحاشی و ناسزا بگوید، زن می‌تواند از تمکین او خودداری کند.

8. تکلیف به انجام کارهای غیرشرعی یا غیرقانونی:

اگر شوهر زن را به انجام کارهای غیرشرعی یا غیرقانونی مانند روسپیگری، قاچاق مواد مخدر یا سایر جرایم وادار کند، زن می‌تواند از تمکین او خودداری کند.

9. عدم تمکین شوهر:

اگر شوهر از انجام وظایف زناشویی خود نسبت به زن خودداری کند، زن می‌تواند از تمکین او خودداری کند.

10. جنون:

اگر شوهر مجنون باشد، زن می‌تواند از تمکین او خودداری کند.

توجه:

 • در همه این موارد، زن باید قبل از عدم تمکین، به شوهر خود به طور شفاهی یا کتبی تذکر دهد و از او بخواهد که وظایف خود را انجام دهد.
 • اگر شوهر بعد از تذکر، همچنان به وظایف خود عمل نکند، زن می‌تواند از طریق دادگاه خانواده اقدام به طرح دعوای عدم تمکین کند.
 • در صورت اثبات عدم تمکین زن، دادگاه می‌تواند حکم به مجازات شوهر و الزام او به پرداخت نفقه و سایر حقوق زن صادر کند.