مشاوره حقوقی قراردادها

عدم انجام تعهدات در قرارداد مشارکت مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

عدم انجام تعهدات در قرارداد مشارکت در ساخت

مفهوم:

در قرارداد مشارکت در ساخت، دو یا چند نفر توافق می‌کنند که زمینی را به صورت مشاع یا مفروز به منظور احداث بنا در آن به مشارکت بگذارند. تعهدات هر یک از طرفین در این قرارداد به طور صریح یا ضمنی در قرارداد مشخص می‌شود.

عدم انجام تعهدات:

 • تعهدات طرف سازنده:
  • عدم شروع به موقع عملیات ساختمانی
  • عدم رعایت نقشه و مشخصات فنی و مهندسی مصوب
  • تاخیر در اتمام عملیات ساختمانی
  • استفاده از مصالح غیراستاندارد
  • عدم پرداخت سهم آورده
  • عدم اخذ مجوزهای لازم
  • سوء استفاده از مال مشترک
 • تعهدات طرف مالک:
  • عدم پرداخت سهم آورده
  • عدم حضور در جلسات نظارت
  • اعمال تغییرات در نقشه و مشخصات فنی بدون توافق طرف مقابل
  • ایجاد مزاحمت برای عملیات ساختمانی

تبعات عدم انجام تعهدات:

 • مطالبه خسارت: طرف متضرر می تواند از طرف مقابل که تعهد خود را انجام نداده، خسارت وارده را مطالبه کند.
 • فسخ قرارداد: در برخی موارد، طرف متضرر می تواند با توجه به نوع تخلف و شرایط قرارداد، تقاضای فسخ قرارداد را داشته باشد.
 • الزام به انجام تعهد: طرف متخلف می تواند از طریق مراجع قضایی ملزم به انجام تعهد خود شود.

راه حل:

 • مذاکره: در اولین قدم، طرفین می توانند با یکدیگر مذاکره کرده و برای حل مشکل چاره ای بیندیشند.
 • ارجاع به داوری: در صورتی که در قرارداد، شرط داوری پیش بینی شده باشد، می توان اختلاف را به داور مرضی الطرفین ارجاع داد.
 • مراجعه به مراجع قضایی: در نهایت، اگر با روش های مسالمت آمیز حل و فصل نشود، طرف متضرر می تواند به مراجع قضایی مراجعه کند.

نکات مهم:

 • برای پیشگیری از مشکلات ناشی از عدم انجام تعهدات، لازم است که قرارداد مشارکت در ساخت به طور دقیق و با لحاظ تمام جوانب تنظیم شود.
 • در قرارداد باید تعهدات هر یک از طرفین به طور شفاف و روشن مشخص شود.
 • همچنین باید در قرارداد، ضمانت اجراهای لازم برای تخلف از تعهدات پیش بینی شود.

لایحه فرجام خواهی در پرونده حقوقی الزام به انجام تعهد در ساخت

مشخصات پرونده:

 • نام و نام خانوادگی فرجام خواه: [نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید]
 • نام و نام خانوادگی فرجام خوانده: [نام و نام خانوادگی طرف مقابل را وارد کنید]
 • شماره پرونده: [شماره پرونده را وارد کنید]
 • شعبه رسیدگی کننده در دادگاه تجدید نظر: [نام شعبه و دادگاه تجدید نظر را وارد کنید]
 • تاریخ دادنامه تجدیدنظر: [تاریخ دادنامه تجدیدنظر را وارد کنید]

متن لایحه:

مقام محترم دیوان عالی کشور

با سلام و احترام

احتراماً اینجانب [نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید]، فرجام خواه پرونده فوق الذکر، نسبت به دادنامه شماره [شماره دادنامه تجدیدنظر را وارد کنید] صادره از شعبه [نام شعبه] دادگاه تجدیدنظر استان [نام استان] که در تاریخ [تاریخ دادنامه تجدیدنظر را وارد کنید] صادر گردیده، که به موجب آن دعوای thisجانب مبنی بر الزام به انجام تعهد در ساخت مطروح علیه [نام و نام خانوادگی طرف مقابل را وارد کنید] مردود اعلام گردیده، فرجام خواهی خود را به شرح ذیل اعلام می نمایم:

دلایل و مستندات فرجام خواهی:

 1. تخلف دادگاه تجدیدنظر از مقررات قانونی:
 • دادگاه تجدیدنظر در استدلال خود جهت رد دعوای thisجانب ، به [دلایل رد دعوا توسط دادگاه تجدیدنظر را ذکر کنید] استناد نموده است.
 • لکن این استدلال دادگاه مغایر با قانون [ذکر عنوان قانون مرتبط] و [ذکر ماده قانون مرتبط] می باشد.
 • طبق ماده [ذکر ماده قانون مرتبط] ، [ذکر محتوای ماده قانون مرتبط که نشان دهنده حقانیت شما است] .
 • دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به این مقررات قانونی و صرفاً با اتکا به [دلایل رد دعوا توسط دادگاه تجدیدنظر را ذکر کنید] ، دعوای thisجانب را مردود اعلام نموده که این امر تخلف از قانون محسوب می گردد.
 1. وجود نقص در رسیدگی:
 • دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به این پرونده اقدام به [ذکر اقدامات ناقص دادگاه تجدیدنظر] نکرده و این امر موجب نقص در رسیدگی شده است.
 • به عنوان مثال ، دادگاه تجدیدنظر به [ذکر مواردی که دادگاه تجدیدنظر به آنها بی‌توجهی کرده است] توجه نکرده و این امر موجب تضییع حقوق thisجانب گردیده است.
 1. عدم توجه به اسناد و مدارک ارائه شده:
 • thisجانب در طول محاکمه اسناد و مدارک معتبر و متقنی دال بر [ذکر محتوای اسناد و مدارک ارائه شده] به دادگاه ارائه نموده است.
 • لکن دادگاه تجدیدنظر به این اسناد و مدارک توجه کافی معطوف نداشته و این امر موجب غلط در دادرسی شده است.

تقاضا:

با وجود دلایل و مستندات فوق الذکر ، احتراماً تقاضای قبولی فرجام خواهی و نقض دادنامه صادره از شعبه [نام شعبه] دادگاه تجدیدنظر استان [نام استان] و اعاده پرونده به همان شعبه جهت رسید

تنظیم شکایت الزام به انجام تعهد در ساخت علیه مهندس مجری طرح

شکایت الزام به انجام تعهد در ساخت علیه مهندس مجری طرح، زمانی مطرح می‌شود که کارفرما از عدم انجام تعهدات مهندس مجری در اجرای پروژه ساخت و ساز ناراضی باشد.

مراحل تنظیم شکایت:

1. جمع آوری مدارک:

 • اولین قدم، جمع آوری مدارک و مستنداتی است که نشان دهنده تعهدات مهندس مجری و عدم انجام آنها باشد.
 • این مدارک می‌تواند شامل مواردی مانند:
  • قرارداد منعقده بین کارفرما و مهندس مجری
  • نقشه‌ها و مشخصات فنی پروژه
  • صورتجلسات نظارت
  • اخطارها و تذکرات کتبی به مهندس مجری
  • دلایل و مستندات دال بر عدم انجام تعهدات

2. تهیه پیش‌نویس شکایت:

 • با توجه به مدارک و مستندات جمع آوری شده، باید پیش‌نویس شکایت الزام به انجام تعهد در ساخت را تهیه کرد.
 • در این پیش‌نویس باید اطلاعاتی مانند:
  • مشخصات کارفرما و مهندس مجری
  • موضوع شکایت (الزام به انجام تعهد در ساخت)
  • تاریخ و محل انعقاد قرارداد
  • شرح تعهدات مهندس مجری و عدم انجام آنها
  • دلیل یا دلایل شکایت
  • میزان خسارت وارده به کارفرما (در صورت تمایل)
  • درخواست رسیدگی و صدور حکم

3. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی:

 • پس از تهیه پیش‌نویس شکایت، باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرد.
 • در آنجا، با پرداخت هزینه دادرسی و بارگذاری مدارک و مستندات، می‌توان شکایت را به صورت الکترونیکی ثبت کرد.

4. رسیدگی در دادگاه:

 • پس از ثبت شکایت، پرونده به دادگاه حقوقی محل وقوع پروژه ارجاع می‌شود.
 • قاضی دادگاه به شکایت و مدارک و مستندات ارائه شده رسیدگی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، قرار تامین خواسته صادر می‌کند.
 • همچنین، وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می‌شود.

5. حضور در جلسه دادرسی:

 • در جلسه دادرسی، کارفرما و مهندس مجری یا وکلای آنها حضور می‌یابند.
 • هر یک از طرفین دلایل و مستندات خود را ارائه می‌دهند و قاضی به اظهارات آنها گوش می‌دهد.

6. صدور حکم:

 • پس از بررسی دلایل و مستندات ارائه شده، قاضی دادگاه حکم خود را صادر می‌کند.
 • در صورت اثبات تخلف مهندس مجری، دادگاه او را به انجام تعهدات خود و جبران خسارات وارده به کارفرما محکوم می‌کند.

نکات مهم:

 • قبل از طرح شکایت، باید از یک وکیل یا کارشناس حقوقی در خصوص قانون و مقررات مربوط به تعهدات مهندسین مجری و نحوه ی طرح شکایت مشورت کرد.
 • در صورت تمایل به مطالبه خسارت، باید میزان خسارت وارده به طور دقیق محاسبه و در دادخواست قید شود.
 • ارائه مدارک و مستندات کافی، نقش مهمی در اثبات شکایت دارد.

توجه: این اطلاعات فقط جنبه‌ی آموزشی دارند و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شوند. برای تنظیم دقیق شکایت الزام به انجام تعهد در ساخت، باید با یک وکیل یا کارشناس حقوقی مشورت کنید.

الزام به انجام تعهد مبنی بر احداث بنا در ایران

در نظام حقوقی ایران، تعهد به انجام تعهد مبنی بر احداث بنا، از جمله تعهدات عینی است که در صورت عدم انجام آن از سوی متعهد، ذی‌نفع می‌تواند از طریق طرح دعوی الزام به انجام تعهد، متعهد را ملزم به ایفای تعهد خود کند.

مراحل طرح دعوی الزام به انجام تعهد مبنی بر احداث بنا:

1. تنظیم دادخواست:

 • اولین قدم برای طرح دعوی الزام به انجام تعهد، تنظیم دادخواست است.
 • در دادخواست باید مشخصات کامل خواهان (ذی‌نفع) و خوانده (متعهد)، شرح کامل ماجرا و تعهدات متعهد، دلایل و مستندات مربوط به تعهد و عدم انجام آن قید شود.
 • به همراه دادخواست باید مدارک و مستندات مربوط به دعوی مانند قرارداد پیمانکاری، پروانه ساخت، صورتحساب‌ها و … ارائه شود.

2. تقدیم دادخواست به دادگاه:

 • دادخواست الزام به انجام تعهد مبنی بر احداث بنا باید به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم شود.

3. رسیدگی در دادگاه:

 • پس از تقدیم دادخواست، دادگاه وقت رسیدگی تعیین می‌کند و از خواهان و خوانده دعوت می‌کند تا در جلسه دادگاه حاضر شوند.
 • در جلسه دادگاه، خواهان باید دلایل خود مبنی بر وجود تعهد و عدم انجام آن را به طور شفاهی یا کتبی ارائه دهد.
 • خوانده نیز می‌تواند در صورت تمایل، دلایل خود را مبنی بر عدم وجود تعهد یا ناتوانی در انجام آن بیان کند.
 • دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک و مستندات، اتخاذ تصمیم می‌کند.

4. صدور حکم:

 • اگر دادگاه تعهد متعهد را ثابت تشخیص دهد، حکم به الزام او به انجام تعهد صادر می‌کند.
 • در حکم الزام به انجام تعهد، مهلت و نحوه انجام تعهد مشخص می‌شود.
 • در صورتی که دادگاه تعهد متعهد را ثابت ندانند، حکم به ردّ دادخواست صادر می‌شود.

نکات مهم:

 • دعوی الزام به انجام تعهد، از جمله دعاوی مالی است و خواهان باید علاوه بر اصل خواسته، هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های قانونی را نیز پرداخت کند.
 • در صورت صدور حکم به نفع خواهان، متعهد مکلف به انجام تعهد خود در موعد مقرر در حکم است.
 • در صورت عدم انجام تعهد توسط متعهد در موعد مقرر، ذی‌نفع می‌تواند از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کند.

 • این اطلاعات فقط جنبه ی کلی دارد و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود.
 • برای کسب اطلاعات دقیق تر در مورد مراحل طرح دعوی الزام به انجام تعهد مبنی بر احداث بنا، شرایط قانونی و مدارک لازم، باید با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید.

شکایت از سازنده بابت انجام تعهد در ایران

اگر شما معتقدید که سازنده به تعهدات خود در قبال شما عمل نکرده است، می‌توانید از او شکایت کنید. در این بخش مراحل شکایت از سازنده بابت انجام تعهد در ایران را به شما شرح می‌دهم:

مراحل شکایت:

 1. جمع‌آوری مدارک: اولین قدم جمع‌آوری مدارکی است که نشان می‌دهد سازنده به تعهدات خود عمل نکرده است. این مدارک می‌تواند شامل قرارداد، صورتجلسات، عکس‌ها، فیلم‌ها، پیام‌های صوتی یا نوشتاری، و هر مدرک دیگری باشد که به نفع شماست.
 2. ارسال اظهارنامه: قبل از مراجعه به مراجع قضایی، می‌توانید برای حل و فصل مشکل به صورت مسالمت‌آمیز، به سازنده اظهارنامه ارسال کنید. در اظهارنامه باید مشخصات خود، مشخصات سازنده، موضوع تعهد، و دلائل خود را به طور دقیق ذکر کنید و از سازنده بخواهید که به تعهدات خود عمل کند.
 3. مراجعه به مراجع قضایی: اگر با ارسال اظهارنامه مشکل شما حل نشد، می‌توانید به مراجع قضایی مانند شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی و انقلاب محل اقامت خود مراجعه کنید.
 4. تنظیم دادخواست: برای طرح شکایت در مراجع قضایی باید دادخواستی تنظیم کنید. در دادخواست باید مشخصات خود، مشخصات سازنده، موضوع تعهد، دلائل و مستندات خود، و خواسته خود را به طور دقیق ذکر کنید.
 5. پرداخت هزینه دادرسی: برای ثبت دادخواست باید هزینه دادرسی را به دفتردار دادگاه پرداخت کنید.
 6. رسیدگی به پرونده: پس از ثبت دادخواست، پرونده شما به شعبه رسیدگی کننده ارجاع می‌شود. قاضی یا نماینده او به پرونده شما رسیدگی کرده و در صورت نیاز از طرفین دعوا دعوت به حضور و اخذ توضیح می‌کند.
 7. صدور حکم: در نهایت، قاضی بر اساس مدارک و مستندات و اظهارات طرفین دعوا، حکم خود را صادر می‌کند.

خواسته‌های شما در دادخواست:

در دادخواست خود می‌توانید خواسته‌های زیر را مطرح کنید:

 • الزام سازنده به انجام تعهد: در این صورت از دادگاه می‌خواهید که سازنده را به انجام تعهد خود (مانند تکمیل واحد آپارتمانی، رفع نقص‌ها، و …) محکوم کند.
 • مطالبه خسارت: در صورتی که به دلیل عدم انجام تعهد از سوی سازنده متحمل ضرر و زیان شده‌اید، می‌توانید از او مطالبه خسارت کنید.
 • فسخ قرارداد: در برخی از موارد، فسخ قرارداد و دریافت مسترد وجوه پرداختی به عنوان غرامت تنها راه حل ممکن است.

نکات مهم:

 • برای طرح شکایت، حتماً از یک وکیل مجرب مشورت بگیرید.
 • هرچه مدارک و مستندات بیشتری داشته باشید، احتمال موفقیت شما در دادگاه بیشتر خواهد بود.
 • در صورت عدم تمکین سازنده به حکم دادگاه، می‌توانید از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به اجرای حکم اقدام کنید.

توجه: این اطلاعات فقط جنبه اطلاع رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی با یک وکیل مجرب نیست.

الزام سازنده به احداث بنا در ایران

در ایران، در صورتی که شخصی متعهد به ساخت بنا باشد و از انجام تعهد خود خودداری کند، مالک یا ذی‌نفع می‌تواند از طریق مراجع قانونی او را به ایفای تعهد و احداث بنا ملزم کند.

مراحل الزام سازنده به احداث بنا:

 1. ارسال اظهارنامه: ابتدا باید به سازنده اظهارنامه ابلاغ شود و به او فرصت داده شود تا به تعهد خود عمل کند.

 2. طرح دعوی در دادگاه: اگر سازنده بعد از ابلاغ اظهارنامه از تعهد خود امتناع کند، مالک یا ذی‌نفع می‌تواند با مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک، دادخواست الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا را مطرح کند.

 3. رسیدگی در دادگاه: دادگاه به دلایل و مستندات طرفین رسیدگی می‌کند و در صورت احراز صحت ادعای خواهان، حکم به الزام خوانده به احداث بنا صادر می‌کند.

 4. اجرای حکم: پس از صدور حکم قطعی، خواهان می‌تواند از طریق دایره اجرای دادگستری نسبت به اجرای حکم اقدام کند.

نکات مهم:

 • درخواست الزام به ایفای تعهد باید به صورت کتبی به دادگاه ارائه شود.
 • در دادخواست باید مشخصات خواهان و خوانده، محل وقوع ملک، شرح تعهد و دلایل و مستندات مربوط به آن ذکر شود.
 • اثبات وجود تعهد و امتناع خوانده از انجام آن بر عهده خواهان است.
 • در صورتی که خوانده از حکم دادگاه تمکین نکند، خواهان می‌تواند از طریق مراجع قانونی نسبت به توقیف اموال او یا جلب او به دادرسی اقدام کند.

مدارک مورد نیاز برای طرح دعوی الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا:

 • کپی شناسنامه و کارت ملی خواهان
 • کپی سند مالکیت ملک
 • قرارداد منعقده بین خواهان و خوانده (در صورت وجود)
 • اظهارنامه ابلاغ شده به خوانده
 • دلایل و مستندات دیگر مربوط به تعهد و امتناع خوانده از انجام آن

مراجع قانونی رسیدگی به دعوی الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا:

 • دادگاه عمومی محل وقوع ملک

قوانین مربوط به الزام سازنده به احداث بنا:

 • مواد 221، 222، 237، 238 و 239 قانون مدنی
 • قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

تذکر:

قوانین مربوط به الزام سازنده به احداث بنا پیچیده هستند و ممکن است در طول زمان تغییر کنند. همیشه قبل از اقدام برای طرح دعوی، با یک وکیل متخصص در امور ملکی مشورت کنید.

این اطلاعات فقط جنبه اطلاع رسانی دارند و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نیستند.

دیدگاهتان را بنویسید