مشاوره حقوقی طلاق

عده در طلاق چیست؟

مشاوره حقوقی آنلاین

عده در طلاق

عده در اصطلاح فقهی، به حالت انتظار زن پس از طلاق یا فوت شوهر گفته می‌شود که در این مدت زن نمی‌تواند با مرد دیگری ازدواج کند.

مدت عده طلاق به موارد زیر بستگی دارد:

 • باردار بودن یا نبودن زن:
  • زن باردار: تا زمان وضع حمل.
  • زن غیر باردار:
   • طلاق رجعی: سه طهر (پاکی) یا سه بار عادت ماهیانه.
   • طلاق بائن: سه ماه قمری.
 • یائسه بودن زن: دو ماه قمری.

در زمان عده طلاق، زن و شوهر:

 • در طلاق رجعی:
  • حق رجوع: شوهر می‌تواند به زن رجوع کند و زندگی مشترک را از سر بگیرد.
  • حقوق و تکالیف: به طور کلی، حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر برقرار است.
  • نفقه: شوهر موظف به پرداخت نفقه به زن است.
  • ارث: در صورت فوت یکی، دیگری از او ارث می‌برد.
 • در طلاق بائن:
  • عدم امکان رجوع: شوهر حق رجوع به زن را ندارد.
  • فقدان حقوق و تکالیف: حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر از بین می‌رود.
  • نفقه: شوهر موظف به پرداخت نفقه به زن نیست.
  • ارث: در صورت فوت یکی، دیگری از او ارث نمی‌برد.

نکات مهم:

 • حکمت عده: فلسفه وجود عده، جلوگیری از اختلاط نسل، حفظ احترام به رابطه زناشویی سابق، و تعبد است.
 • محاسبه عده: محاسبه عده از زمان طلاق یا فوت شوهر آغاز می‌شود.
 • وظایف زن در عده: زن در عده باید از آرایش و خودنمایی خودداری کند و از رفت و آمد با مردان نامحرم اجتناب کند.
 • استثنائات: در برخی موارد خاص، مانند ازدواج موقت، عده وجود ندارد.

برای اطلاعات دقیق و جزئی در خصوص عده طلاق، به وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.

قوانین طلاق در ایران

طلاق در ایران به دو نوع طلاق رجعی و طلاق بائن تقسیم می‌شود:

طلاق رجعی:

 • در این نوع طلاق، شوهر می‌تواند در طول عِده (مدت زمانی که زن باید بعد از طلاق صبر کند) به زن رجوع کند و بدون نیاز به عقد جدید، زندگی مشترک را ادامه دهد.
 • عده طلاق رجعی برای زن سه ماه است.

طلاق بائن:

 • در این نوع طلاق، شوهر حق رجوع به زن در طول عده را ندارد.
 • عده طلاق بائن برای زن سه طهر (یعنی سه بار پاک شدن از حیض) است.

شرایط طلاق:

 • طلاق باید به صورت رسمی و در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق انجام شود.
 • زن و شوهر باید در حضور عاقد صیغه طلاق را جاری کنند.
 • زن و شوهر باید در مورد مهریه، نفقه، حضانت فرزندان و سایر حقوق و تعهدات خود به توافق برسند.

انواع طلاق از نظر تقاضا:

 • طلاق به درخواست زوجه:
  • زن می‌تواند در صورت وجود شروط ضمن عقد، وکالت در طلاق را از شوهر دریافت کند و بدون نیاز به رضایت او طلاق بگیرد.
  • در صورت عدم وجود شروط ضمن عقد، زن می‌تواند با ارائه دلایل موجه به دادگاه خانواده درخواست طلاق کند.
 • طلاق به درخواست زوج:
  • شوهر می‌تواند در هر زمانی و بدون نیاز به دلیل، زن خود را طلاق بدهد.

نکاتی در مورد قوانین طلاق:

 • طلاق می‌تواند آثار روانی و اجتماعی منفی برای زن، شوهر و فرزندان به دنبال داشته باشد.
 • قبل از تصمیم به طلاق، باید تمام جوانب آن به طور کامل بررسی شود.
 • در صورت نیاز به دریافت مشاوره در مورد طلاق، می‌توانید به مشاوران خانواده و وکلای متخصص مراجعه کنید.

توجه:

 • این اطلاعات فقط برای اطلاع رسانی است و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود.
 • برای دریافت مشاوره حقوقی در مورد طلاق، باید به یک وکیل متخصص مراجعه کنید.

مدت عده طلاق

مدت عده طلاق به باردار بودن یا نبودن زن و نوع طلاق (رجعی یا بائن) بستگی دارد:

1. زن باردار:

 • عده طلاق تا زمان وضع حمل است.

2. زن غیر باردار:

 • طلاق رجعی:
  • عده طلاق سه طهّر (پاکی) یا سه بار عادت ماهیانه است.
 • طلاق بائن:
  • عده طلاق سه ماه قمری است.

3. یائسه بودن زن:

 • عده طلاق دو ماه قمری است.

نکات مهم:

 • محاسبه عده: محاسبه عده از زمان طلاق یا فوت شوهر آغاز می‌شود.
 • طلاق رجعی: در طلاق رجعی، شوهر می‌تواند در مدت عده به زن رجوع کند و زندگی مشترک را از سر بگیرد.
 • طلاق بائن: در طلاق بائن، رجوع امکان‌پذیر نیست.
 • وظایف زن در عده: زن در عده باید از آرایش و خودنمایی خودداری کند و از رفت و آمد با مردان نامحرم اجتناب کند.
 • استثنائات: در برخی موارد خاص، مانند ازدواج موقت، عده وجود ندارد.

برای اطلاعات دقیق و جزئی در خصوص مدت عده طلاق، به وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.

وظایف زن در عده طلاق

عده به مدتی گفته می‌شود که زن پس از طلاق یا فوت شوهر باید صبر کند و در این مدت از ازدواج مجدد خودداری کند.

وظایف زن در عده طلاق رجعی:

 • حفظ حجاب: زن در عده طلاق رجعی باید در مقابل شوهر خود حجاب شرعی را رعایت کند.
 • عدم تمکین: زن در عده طلاق رجعی حق تمکین از شوهر خود را ندارد.
 • سکونت در منزل شوهر: در صورت تمایل شوهر، زن باید در عده طلاق رجعی در منزل شوهر خود سکونت کند.

وظایف زن در عده طلاق بائن:

 • عدم ازدواج: زن در عده طلاق بائن حق ازدواج مجدد را ندارد.
 • حفظ حجاب: زن در عده طلاق بائن واجب نیست در مقابل شوهر خود حجاب شرعی را رعایت کند.
 • عدم تمکین: زن در عده طلاق بائن حق تمکین از شوهر خود را ندارد.

نکاتی در مورد وظایف زن در عده:

 • زن در عده طلاق می‌تواند از منزل شوهر خود خارج شود و به منزل پدر یا مادر خود برود.
 • زن در عده طلاق می‌تواند مهریه خود را از شوهر خود مطالبه کند.
 • زن در عده طلاق می‌تواند نفقه خود را از شوهر خود دریافت کند.
 • زن در عده طلاق می‌تواند از حضانت فرزندان خود نگهداری کند.

برای آگاهی دقیق از حقوق و تکالیف خود در عده طلاق، باید به یک وکیل یا متخصص حقوقی مراجعه کنید.

توجه:

 • این اطلاعات فقط برای اطلاع رسانی است و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود.
 • برای دریافت مشاوره حقوقی در مورد عده طلاق، باید به یک وکیل متخصص مراجعه کنید.