مشاوره حقوقي

غبن یا ضرر در معامله مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

غبن در معامله در ایران

غبن در اصطلاح حقوقی به معنای عدم تعادل ارزش عوضین در یک معامله است. به عبارت دیگر، زمانی که یکی از عوضین معامله به طور فاحش از ارزش دیگری کمتر باشد، غبن رخ داده است.

قانون مدنی ایران در ماده 389 خیاری به نام خیار غبن برای طرف مغبون در نظر گرفته است. به موجب این خیار، طرف مغبون می‌تواند تا زمانی که معامله فسخ نشده است، آن را فسخ کند و یا به همان نحو قبول نماید.

شرایط تحقق خیار غبن:

 • عدم تعادل ارزش عوضین:
  • غبن فاحش: زمانی که تفاوت ارزش عوضین خیلی زیاد باشد، غبن فاحش محسوب می‌شود.
  • غبن غیر فاحش: زمانی که تفاوت ارزش عوضین تا حدی زیاد باشد، غبن غیر فاحش محسوب می‌شود.
 • علم به غبن: طرف مغبون باید در زمان معامله یا بعد از آن از غبن آگاه شود.
 • سلامت معامله: معامله باید از نظر شرایط اساسی صحت معاملات صحیح باشد.

استثنائات خیار غبن:

 • معاملات به قصد صلح و هبه: در این معاملات، غبن مشمول خیار فسخ نمی‌شود.
 • معاملات ربوی: در این معاملات، به دلیل بطلان خود معامله، خیار غبن نیز منتفی است.
 • معاملات فضولی: در این معاملات، فقط صاحب مال می‌تواند به دلیل غبن معامله را فسخ کند.

نحوه اعمال خیار غبن:

 • اعلام فسخ: طرف مغبون باید به طور کتبی یا شفاهی به طرف مقابل اعلام کند که معامله را به دلیل غبن فسخ می‌کند.
 • استرداد عوضین: هر یک از طرفین باید عوض دریافتی خود را به طرف مقابل استرداد کند.

نکات مهم:

 • تشخیص غبن در هر مورد به نظر کارشناس بستگی دارد.
 • ثابت کردن غبن بر عهده طرف مغبون است.
 • مهلت اعمال خیار غبن یک سال از تاریخ وقوع معامله است.

 

ضرر در معامله:

ضرر در معامله به معنای کاهش ارزش دارایی در اثر نوسانات بازار، عدم انجام تعهدات از سوی یکی از طرفین معامله، یا وقوع رویدادی غیرقابل پیش‌بینی است.

در معاملات، دو نوع ضرر وجود دارد:

 • ضرر مستقیم: ضرری که به طور مستقیم به دارایی فرد وارد می‌شود.
 • ضرر غیرمستقیم: ضرری که به طور غیرمستقیم به فرد وارد می‌شود، مانند از دست رفتن فرصت‌های سودآوری.

مصادیق ضرر در معامله:

 • کاهش قیمت دارایی: اگر پس از خرید یک دارایی، قیمت آن کاهش یابد، فرد متحمل ضرر شده است.
 • عدم تحویل کالا: اگر فروشنده کالا را به خریدار تحویل ندهد، خریدار متحمل ضرر شده است.
 • تأخیر در تحویل کالا: اگر فروشنده کالا را با تأخیر به خریدار تحویل دهد، خریدار ممکن است متحمل ضرر شود.
 • عدم کیفیت کالا: اگر کالای فروخته شده دارای نقص یا ایراد باشد، خریدار متحمل ضرر شده است.
 • فسخ قرارداد: اگر یکی از طرفین قرارداد را فسخ کند، طرف مقابل ممکن است متحمل ضرر شود.

راه‌های جلوگیری از ضرر در معامله:

 • انجام تحقیقات قبل از معامله: قبل از انجام هر معامله‌ای، باید در مورد دارایی مورد معامله، طرف مقابل معامله، و شرایط بازار به طور کامل تحقیق کنید.
 • انعقاد قرارداد کتبی: معاملات خود را حتماً به صورت کتبی انجام دهید و در قرارداد، تمام شرایط و تعهدات طرفین را به طور واضح قید کنید.
 • استفاده از مشاوران متخصص: در صورت نیاز، از مشاوران متخصص در زمینه معاملات مربوطه استفاده کنید.
 • بیمه کردن معاملات: در صورت امکان، معاملات خود را بیمه کنید تا در صورت بروز ضرر، بتوانید بخشی از خسارات خود را جبران کنید.

قوانین مربوط به ضرر در معامله:

قوانین متعددی در ایران ناظر بر مسئولیت مدنی ناشی از ضرر در معامله هستند.

مهم‌ترین این قوانین عبارتند از:

 • قانون مدنی: مواد ۲۱۰ تا ۲۲۶ قانون مدنی به موضوع مسئولیت مدنی ناشی از فعل یا ترک فعل می‌پردازند.
 • قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۵۲: این قانون به طور خاص به موضوع مسئولیت مدنی ناشی از اعمال زیان‌بار می‌پردازد.

در صورت بروز ضرر در معامله، می‌توانید با مراجعه به وکیل یا کارشناس حقوقی، از راه‌های قانونی برای جبران خسارات خود استفاده کنید.

توجه: مطالب ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و به منزله مشاوره حقوقی نیست. برای بررسی دقیق وضعیت خود و دریافت مشاوره حقوقی، باید به وکیل یا کارشناس حقوقی مراجعه کنید.

شرایط تحقق خیار غبن در قانون ایران

خیار غبن یکی از خیارات قانونی در معاملات است که به موجب آن، هر یک از بایع و مشتری که در معامله غبن فاحش (زیان آشکار) به او رسیده باشد، حق دارد معامله را فسخ کند.

شرایط تحقق خیار غبن به شرح زیر است:

1. وجود معامله:

اولین شرط تحقق خیار غبن، وجود یک معامله صحیح و لازم است. این معامله می‌تواند شامل عقد بیع (خرید و فروش)، هبه (بخشش)، صلح، و سایر عقود و تعهدات باشد.

2. غبن:

شرط دوم تحقق خیار غبن، تحقق غبن در معامله است. غبن به معنای ضرر و زیان آشکار است که به یکی از طرفین معامله وارد می‌شود.

غبن به دو نوع تقسیم می‌شود:

 • غبن فاحش: غبن فاحش به ضرری گفته می‌شود که به قدری آشکار و واضح باشد که هیچ عاقلی آن را نمی‌پذیرد.
 • غبن غیر فاحش: غبن غیر فاحش به ضرری گفته می‌شود که از حد متعارف تجاوز کند، اما به اندازه غبن فاحش آشکار و واضح نباشد.

در قانون ایران، فقط در صورتی خیار غبن برای طرف مغبون ایجاد می‌شود که غبن فاحش باشد.

3. عدم علم به غبن در حین معامله:

شرط سوم تحقق خیار غبن، عدم علم طرف مغبون به غبن در حین معامله است. به عبارت دیگر، اگر طرف مغبون در حین معامله از غبن آگاه باشد، دیگر حق فسخ معامله به واسطه خیار غبن را ندارد.

4. عدم سقوط خیار:

شرط چهارم تحقق خیار غبن، عدم سقوط این خیار است. خیار غبن به طرق زیر سقوط می‌کند:

 • انقضای مدت: خیار غبن در مدت دو سال از تاریخ وقوع معامله قابل اعمال است.
 • اقدام مغایر با خیار: هر گونه اقدام مغایر با خیار غبن، مانند تصرف در مورد معامله، موجب سقوط این خیار می‌شود.
 • اذعان به صحت معامله: اگر طرف مغبون به صحت معامله اذعان کند، خیار غبن او ساقط می‌شود.

نحوه اعمال خیار غبن:

طرف مغبون برای اعمال خیار غبن، باید به طرف مقابل اعلام فسخ معامله کند. این اعلام می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد.

اثبات غبن:

اثبات غبن بر عهده طرف مغبون است. او می‌تواند برای اثبات غبن از دلایل و مستندات مختلفی، مانند نظریه کارشناسی، نظریه شهود، و اقرار طرف مقابل استفاده کند.

موارد عدم امکان اعمال خیار غبن:

در برخی موارد، امکان اعمال خیار غبن وجود ندارد. این موارد عبارتند از:

 • معاملات صلح: در معاملات صلح، خیار غبن جاری نمی‌شود، مگر اینکه شرط خلاف آن شده باشد.
 • معاملات ربوی: در معاملات ربوی، به دلیل بطلان خود معامله، خیار غبن نیز منتفی است.
 • معاملات غاصبانه: در معاملات غاصبانه، مالک اصلی می‌تواند مال خود را از غاصب استرداد کند و نیازی به اعمال خیار غبن نیست.

نکات مهم:

 • خیار غبن فقط در معاملات لازم جاری می‌شود و در معاملات جایز، مانند وکالت و اذن، خیار غبن وجود ندارد.
 • خیار غبن یک حق است و قابل اسقاط است. طرفین معامله می‌توانند با شرط صلح در ضمن عقد، خیار غبن را از خود سلب کنند.
 • در صورت اختلاف در خصوص تحقق خیار غبن، موضوع به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.

مصادیق ضرر در معامله

مفهوم “ضرر در معامله” در حقوق ایران، مفهومی گسترده است که شامل هرگونه زیان یا خسارتی می‌شود که به یکی از طرفین معامله، در اثر وقوع معامله یا عدم انجام تعهدات ناشی از آن، وارد می‌شود.

برخی از مصادیق بارز ضرر در معامله عبارتند از:

 • ضرر مالی: شامل هرگونه کاهش در دارایی یا افزایش در تعهدات طرف زیان‌دیده می‌شود. به عنوان مثال، اگر فروشنده کالایی معیوب را به خریدار بفروشد و خریدار در اثر استفاده از آن کالا دچار ضرر و زیان مالی شود، فروشنده ملزم به جبران ضرر و زیان وارده به خریدار خواهد بود.
 • ضرر روحی و روانی: شامل هرگونه صدمه یا آسیب به سلامت روان و عواطف طرف زیان‌دیده می‌شود. به عنوان مثال، اگر در اثر فسخ غیرقانونی یک قرارداد، به یکی از طرفین معامله ضرر روحی و روانی وارد شود، طرف خاطی ملزم به جبران این ضرر و زیان خواهد بود.
 • ضرر آبرو و حیثیت: شامل هرگونه لطمه یا خدشه‌ای به اعتبار و شخصیت طرف زیان‌دیده می‌شود. به عنوان مثال، اگر در اثر انتشار اطلاعات کذب در مورد یک شخص، به آبرو و حیثیت وی لطمه وارد شود، فرد خاطی ملزم به جبران ضرر و زیان وارده خواهد بود.

عوامل موثر در تعیین میزان ضرر:

 • نوع ضرر: ضرر مالی، ضرر روحی و روانی، و ضرر آبرو و حیثیت، هر کدام معیارهای خاص خود را برای تعیین میزان ضرر دارند.
 • شدت ضرر: میزان صدمه یا آسیب وارده به طرف زیان‌دیده، در تعیین میزان ضرر موثر خواهد بود.
 • رابطه سببیت: ضرر و زیان باید مستقیماً ناشی از وقوع معامله یا عدم انجام تعهدات ناشی از آن باشد.

مراجع رسیدگی به دعاوی ضرر و زیان در معامله:

 • محاکم دادگستری: طرف زیان‌دیده می‌تواند با طرح دعوا در دادگاه عمومی و انقلاب، خواستار جبران ضرر و زیان وارده شود.
 • مراجع داوری: در صورتی که در قرارداد طرفین، شرط داوری پیش‌بینی شده باشد، می‌توان از طریق داوری نیز برای حل و فصل اختلافات مربوط به ضرر و زیان در معامله اقدام کرد.

قوانین و مقررات مرتبط:

 • قانون مدنی: مواد 208 تا 220 قانون مدنی به موضوع ضرر و زیان اختصاص دارد.
 • قانون مسئولیت مدنی: این قانون نیز در مواردی که ضرر و زیان ناشی از فعل یا ترک فعل شخص باشد، قابل اعمال خواهد بود.

توجه: مطالب ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و به منزله مشاوره حقوقی تخصصی تلقی نمی‌شود. برای دریافت مشاوره در خصوص پرونده خاص خود، لازم است به وکیل یا کارشناس حقوقی ذیصلاحیت مراجعه کنید.

قوانین مربوط به ضرر در معامله در ایران:

قوانین مربوط به ضرر در معامله در ایران بر دو دسته اصلی قوانین عام و قوانین خاص تقسیم می‌شوند:

1. قوانین عام:

 • قانون مدنی: قانون مدنی در مواد مختلفی به موضوع ضرر و زیان ناشی از معاملات پرداخته است. از جمله این مواد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ماده 522: این ماده مقرر می‌دارد که “هر کس به دیگری ضرری بزند، موظف است به اندازه ضرر وارده به او خسارت بپردازد.”
  • ماده 524: این ماده در خصوص غرامت تاخیر در انجام تعهد بحث می‌کند.
  • ماده 525: این ماده در خصوص غرامت عدم انجام تعهد بحث می‌کند.
 • قانون مسئولیت مدنی: این قانون نیز در برخی از مواد خود به موضوع مسئولیت مدنی ناشی از معاملات پرداخته است. از جمله این مواد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ماده 1: این ماده مقرر می‌دارد که “هر کس به دیگری زیان عمدی یا غیرعمدی وارد نماید، مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد.”
  • ماده 2: این ماده در خصوص شرایط مسئولیت مدنی بحث می‌کند.

2. قوانین خاص:

 • قانون تجارت: این قانون در برخی از مواد خود به موضوع ضرر و زیان در معاملات تجاری پرداخته است. از جمله این مواد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ماده 385: این ماده در خصوص خیار فسخ به سبب غبن بحث می‌کند.
  • ماده 400: این ماده در خصوص خیار عیب بحث می‌کند.
  • ماده 403: این ماده در خصوص خیار تدلیس بحث می‌کند.
 • قانون آیین دادرسی مدنی: این قانون نیز در برخی از مواد خود به موضوع رسیدگی به دعاوی مربوط به ضرر و زیان در معاملات پرداخته است. از جمله این مواد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ماده 197: این ماده در خصوص نحوه طرح دعوای مطالبه خسارت بحث می‌کند.
  • ماده 200: این ماده در خصوص نحوه رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت بحث می‌کند.

موارد جبران ضرر در معاملات:

 • خسارات مالی: این دسته از خسارات شامل هزینه‌هایی است که به متضرر در اثر معامله ضرررسان تحمیل شده است.
 • خسارات روحی و روانی: این دسته از خسارات شامل آلام و صدمات روحی و روانی است که به متضرر در اثر معامله ضرررسان وارد شده است.
 • منفعت از دست رفته: این دسته از خسارات شامل سودی است که متضرر می‌توانست در اثر انجام معامله عادی به دست آورد، اما به دلیل معامله ضرررسان از آن محروم شده است.

نکات:

 • برای مطالبه ضرر و زیان در معاملات، متضرر باید مدارک و مستندات کافی دال بر وقوع ضرر و ارتباط آن با معامله ضرررسان را ارائه کند.
 • دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده توسط متضرر و خوانده، در خصوص محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تصمیم‌گیری خواهد کرد.
 • میزان خسارت توسط کارشناس تعیین می‌شود.

منابع:

 • قانون مدنی
 • قانون مسئولیت مدنی
 • قانون تجارت
 • قانون آیین دادرسی مدنی

موارد مشابه:

 • فسخ قرارداد
 • ایراد صدمه بدنی
 • قتل

دیدگاهتان را بنویسید