مشاوره حقوقي

فحاشی و توهین در واتساپ و پیامک

مشاوره حقوقی

فحاشی و توهین در واتساپ و پیامک در ایران

فحاشی و توهین در فضای مجازی، از جمله در واتساپ و پیامک، جرم محسوب می‌شود و طبق قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است.

قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 نیز به طور خاص به جرایم مرتبط با فضای مجازی پرداخته و مجازات‌هایی را برای آنها در نظر گرفته است.

مطابق ماده 607 قانون مجازات اسلامی:

هر کس در فضای مجازی به دیگری توهین کند، اعم از فحاشی و یا نسبت ناروا، چنانچه قذف نباشد، به حبس از یک تا دو سال و یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات مشمول می‌شود.

تبصره:

مجازات توهین در صورت ارتکاب در حضور دو نفر یا بیشتر، یا **با انتشار در رسانه‌ها یا در سامانه‌های ارتباطی و یا به نحوی که به شأن و منزلت شخص بزهد، تشدید می‌شود و مرتکب به حداکثر مجازات این ماده محکوم می‌شود.

نکات مهم:

 • اثبات جرم فحاشی و توهین در فضای مجازی گاه دشوار است و به مدارک و مستندات از جمله اسکرین شات‌ها، پرینت پیام‌ها و اظهارات شهود نیاز دارد.
 • قربانی جرم فحاشی و توهین می‌تواند با طرح شکایت در دادگاه، حق خود را برای پیگرد قانونی مرتکب جرم دنبال کند.
 • بهترین راه برای پیشگیری از فحاشی و توهین در فضای مجازی، حفظ احترام متقابل و پرهیز از به کار بردن الفاظ توهین‌آمیز و نامناسب است.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در مورد جرم فحاشی و توهین در فضای مجازی یا طرح شکایت، می‌توانید از یک وکیل متخصص مشورت بگیرید.

م مراجع:

 • مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
 • دفتر معاونت حقوقی قوه قضائیه
 • وکیل متخصص

مجازات فحاشی در ایران

مجازات فحاشی در ایران، بسته به نوع و شدت آن، طبق قوانین مختلفی تعیین می‌شود.

قانون مجازات اسلامی:

 • ماده 608: توهین به اشخاص از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، دارای مجازات جزای نقدی درجه شش خواهد بود.
 • ماده 619: هر کس با لحن تمسخر یا اهانت به مقام معظم رهبری یا سایر مقامات قانونی کشور از جمله رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای خبرگان رهبری، در حضور حداقل سه نفر، شش ماه تا دو سال حبس و یا از پانصد هزار تا یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم می‌شود.

قانون آیین دادرسی کیفری:

 • ماده 17: جرایم موضوع مواد 608 و 619 قانون مجازات اسلامی، از جرایم قابل گذشت اعلام شده است.

نکات مهم:

 • قذف به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، هر چند مرده باشد، است.
 • حد قذف برای مرد هشتاد ضربه شلاق و برای زن چهل ضربه شلاق است.
 • در صورتی که فحاشی در اماکن عمومی انجام شود، مرتکب به علاوه مجازات مقرر در ماده 608 قانون مجازات اسلامی، به حبس از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون تا ده میلیون ریال محکوم می‌شود.
 • چنانچه فحاشی با تهدید یا ایراد صدمه جسمانی همراه باشد، مجازات مرتکب تشدید خواهد شد.

توصیه:

 • از فحاشی و توهین به دیگران خودداری کنید، زیرا این کار علاوه بر مجازات قانونی، موجب خدشه‌دار شدن روابط انسانی و اجتماعی نیز می‌شود.
 • در صورت مشاهده موردی از فحاشی یا توهین، می‌توانید با طرح شکایت در مراجع قضایی، از حقوق خود دفاع کنید.

مجازات توهین در ایران

مجازات توهین در ایران، بسته به نوع و شدت توهین و همچنین شرایط مقصر و بزه دیده، متفاوت است.

قانون مجازات اسلامی در مواد 580 تا 609 به جرم توهین و مجازات آن پرداخته است.

به طور کلی، توهین به دو دسته تقسیم می‌شود:

 • توهین ساده: توهینی است که به طور مستقیم و علنی به شخص دیگری انجام می‌شود و شامل فحاشی، ناسزاگویی و نسبت دادن الفاظ زشت و زننده به او می‌شود.
 • توهین مشدد: توهینی است که در شرایط خاص و با انگیزه‌های خاص انجام می‌شود و مجازات سنگین‌تری نسبت به توهین ساده دارد.

موارد زیر از جمله مصادیق توهین مشدد محسوب می‌شوند:

 • توهین به مقامات دولتی یا قضایی در حین انجام وظیفه.
 • توهین به مقدسات دینی.
 • توهین با انگیزه انتقام‌جویی یا اذیت و آزار.
 • توهین در انظار عمومی.

مجازات توهین ساده:

 • مجازات توهین ساده، حبس تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال یا هر دو مجازات همزمان است.

مجازات توهین مشدد:

 • مجازات توهین مشدد، حبس از دو تا شش ماه و یا جزای نقدی از پنج میلیون تا یک میلیون ریال یا هر دو مجازات همزمان است.

علاوه بر مجازات‌های کیفری، مرتکب توهین ممکن است به پرداخت دیه نیز محکوم شود.

میزان دیه توهین بر اساس نوع و شدت توهین و همچنین شرایط مقصر و بزه دیده توسط قاضی تعیین می‌شود.

در برخی موارد، توهین می‌تواند جنبه خصوصی داشته باشد و صرفاً با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب باشد.

اما در برخی موارد دیگر، توهین جنبه عمومی دارد و حتی بدون شکایت شاکی خصوصی، توسط مقامات قضایی قابل تعقیب است.

برای طرح شکایت بابت توهین، باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرد و سپس با تنظیم شکواییه، پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داد.

 

اثبات جرم فحاشی و توهین در فضای مجازی

اثبات جرم فحاشی و توهین در فضای مجازی، به دلیل ماهیت ناملموس بودن این فضا، گاه دشوارتر از اثبات آن در فضای حقیقی است. با این حال، با جمع‌آوری مدارک و مستندات مناسب می‌توان احتمال موفقیت در اثبات جرم و احقاق حقوق قربانی را افزایش داد.

مدارک و مستنداتی که می‌توان برای اثبات جرم فحاشی و توهین در فضای مجازی به کار برد:

 • اسکرین شات‌ها: اسکرین شات از پیام‌های حاوی فحاشی یا توهین، اولین و مهم‌ترین مدرک برای اثبات این جرم است.
 • پرینت پیام‌ها: در صورت امکان، می‌توان از پیام‌های حاوی فحاشی یا توهین پرینت تهیه کرد.
 • شهادت شهود: اگر افراد دیگری شاهد رد و بدل شدن پیام‌های توهین‌آمیز بوده‌اند، می‌توان از آنها به عنوان شاهد در دادگاه استفاده کرد.
 • نظریه کارشناسی: در برخی موارد، ممکن است لازم باشد از یک کارشناس کامپیوتر برای استخراج اطلاعات از دستگاه‌های دیجیتال یا تأیید صحت و اصالت مدارک استفاده شود.

نکات مهم:

 • ذخیره کامل مدارک: به محض مشاهده پیام‌های حاوی فحاشی یا توهین، باید از آنها اسکرین شات یا پرینت تهیه و آنها را در مکانی امن ذخیره کنید.
 • عدم حذف پیام‌ها: تا زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه، پیام‌های حاوی فحاشی یا توهین را حذف نکنید، زیرا این کار می‌تواند به عنوان از بین بردن مدارک تلقی شود.
 • مشورت با وکیل: برای طرح شکایت و پیگیری قانونی جرم فحاشی و توهین در فضای مجازی، مشورت با یک وکیل متخصص ضروری است.

 

مجازات توهین ساده در ایران

توهین ساده به رفتاری اطلاق می‌شود که در آن فرد با استفاده از الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز، به شخص دیگری اهانت کند، بدون آنکه قصد قذف (نسبت دادن زنا یا لواط) داشته باشد.

مجازات توهین ساده در ایران، طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی، جزای نقدی درجه شش می‌باشد.

میزان جزای نقدی درجه شش طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بیش از بیست میلیون ریال (20.000.000 ریال) تا هشتاد میلیون ریال (80.000.000 ریال) می‌باشد.

نکات مهم:

 • جرم توهین ساده از جمله جرایم قابل گذشت است، یعنی اینکه شاکی خصوصی می‌تواند از آن گذشت کند و در این صورت، تعقیب جرم متوقف خواهد شد.
 • در صورتی که توهین در اماکن عمومی انجام شود، علاوه بر مجازات مقرر در ماده 608 قانون مجازات اسلامی، مرتکب به حبس از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون تا ده میلیون ریال نیز محکوم می‌شود.
 • چنانچه توهین با تهدید یا ایراد صدمه جسمانی همراه باشد، مجازات مرتکب تشدید خواهد شد.**

توصیه:

 • از توهین و اهانت به دیگران خودداری کنید، زیرا این کار علاوه بر مجازات قانونی، موجب خدشه‌دار شدن روابط انسانی و اجتماعی نیز می‌شود.
 • در صورت مشاهده موردی از توهین، می‌توانید با طرح شکایت در مراجع قضایی، از حقوق خود دفاع کنید.

مجازات توهین مشدد در ایران

توهین مشدد در قانون مجازات اسلامی ایران، نوعی جرم محسوب می‌شود که مجازات سنگین‌تری نسبت به توهین ساده دارد.

طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی:

هر کس با لحن یا الفاظی که به موجب شرع یا عرف، دشنام یا ناسزا تلقی می‌شود به کسی نسبت فحاشی یا توهین کند، اعم از اینکه به صورت شفاهی یا کتبی یا با اشاره یا به وسیله تلفن یا به هر طریق دیگری باشد، چنانچه عمل او به حد قذف نرسد، به مجازات حبس از دو تا شش ماه و یا جزای نقدی از پنج میلیون تا یک میلیون ریال یا هر دو مجازات همزمان محکوم می‌شود.

موارد زیر از جمله مصادیق توهین مشدد محسوب می‌شوند:

 • توهین به مقامات دولتی یا قضایی در حین انجام وظیفه.
 • توهین به مقدسات دینی.
 • توهین با انگیزه انتقام‌جویی یا اذیت و آزار.
 • توهین در انظار عمومی.

علاوه بر مجازات‌های ذکر شده در ماده 608، در برخی موارد دیگر نیز ممکن است مجازات توهین مشدد تشدید شود:

 • اگر توهین در مطبوعات یا سایر رسانه‌ها منتشر شود.
 • اگر توهین به وسیله اشخاصی که در مقام یا شغل دولتی هستند انجام شود.
 • اگر توهین باعث شود که به کسی صدمه جسمانی یا روانی وارد شود.

در این موارد، قاضی می‌تواند با توجه به شرایط جرم و شخصیت مرتکب، مجازات را تا دو برابر افزایش دهد.

برای طرح شکایت بابت توهین مشدد، باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرد و سپس با تنظیم شکواییه، پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داد.

توهین در فضای مجازی در ایران

توهین در فضای مجازی، اعم از فحاشی و یا نسبت ناروا، طبق قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 جرم محسوب می‌شود و مرتکب آن به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای در این خصوص مقرر می‌دارد:

هرکس با هدف توهین یا اذیت و آزار به هر شخص دیگر در فضای مجازی اعم از شبکه‌های اجتماعی و یا سایر صنیع‌های مرتبط با رایانه، اقدام به ارسال یا انتشار عکس یا فیلم یا صوت یا نوشته یا هر گونه محتوای دیگر کند، علاوه بر اینکه به مجازات‌های مقرر در ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود، به حبس از دو تا شش ماه و یا جزای نقدی از یک تا پنج میلیون ریال یا هر دو مجازات نیز محکوم خواهد شد.

تبصره:

در صورتی که محتوای توهین‌آمیز موضوع این ماده به قصد اخاذی باشد، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این ماده، مرتکب به مجازات‌های مقرر در ماده ۶۶۹ این قانون نیز محکوم می‌شود.

نکات مهم:

 • قربانی جرم توهین در فضای مجازی می‌تواند با طرح شکایت در دادگاه، حق خود را برای پیگرد قانونی مرتکب جرم دنبال کند.
 • اثبات جرم توهین در فضای مجازی گاه دشوار است و به مدارک و مستندات از جمله اسکرین شات‌ها، پرینت پیام‌ها و اظهارات شهود نیاز دارد.
 • بهترین راه برای پیشگیری از توهین در فضای مجازی، حفظ احترام متقابل و پرهیز از به کار بردن الفاظ توهین‌آمیز و نامناسب است.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در مورد جرم توهین در فضای مجازی یا طرح شکایت، می‌توانید از یک وکیل متخصص مشورت بگیرید.

م مراجع:

 • مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
 • دفتر معاونت حقوقی قوه قضائیه
 • وکیل متخصص