مشاوره حقوقی طلاق

فرار از دین مهریه مشاوره حقوقی

مشاور حقوقی آنلاین

فرار از دین مهریه در قانون ایران

فرار از دین مهریه به اقداماتی گفته می‌شود که زوج برای عدم پرداخت مهریه به همسر خود انجام می‌دهد. این اقدامات می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

 • انتقال اموال: زوج قبل از مطالبه مهریه توسط زوجه، اموال خود را به دیگران منتقل می‌کند تا از دسترس زوجه خارج شوند.
 • معاملات صوری: زوج با اشخاص ثالث معاملات صوری انجام می‌دهد تا وانمود کند که اموال خود را فروخته یا به آنها بخشیده است.
 • اعسار و تقسیط: زوج با طرح دعوای اعسار و تقسیط در دادگاه، مدعی می‌شود که توانایی پرداخت مهریه به صورت یکجا را ندارد و تقاضای تقسیط آن را می‌کند.
 • فرار: زوج از محل زندگی خود متواری می‌شود تا از ابلاغ اوراق قضایی مربوط به مهریه به وی جلوگیری کند.

مجازات فرار از دین مهریه:

فرار از دین مهریه جرم محسوب می‌شود و طبق ماده 52 قانون مدنی، مجازات آن حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات است.

اقدامات زوجه در صورت فرار از دین مهریه:

زوجه در صورت اطلاع از فرار از دین مهریه توسط زوج، می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

 • طرح دعوای مطالبه مهریه: زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، دادخواست مطالبه مهریه را به طرفیت زوج مطرح کند.
 • درخواست توقیف اموال: زوجه می‌تواند از دادگاه درخواست توقیف اموال زوج را به عنوان تامین مهریه داشته باشد.
 • طرح دعوای کیفری: زوجه می‌تواند با مراجعه به دادسرا، علیه زوج به اتهام فرار از دین مهریه شکایت کند.

نکات:

 • اثبات فرار از دین مهریه بر عهده زوجه است.
 • در صورتی که زوج به حبس محکوم شود، مهریه از محل اموال او قابل وصول خواهد بود.
 • زوجه می‌تواند از طریق اجرای ثبت، اموال زوج را شناسایی و توقیف کند.
 • در صورت فوت زوج، مهریه از ماترک او قابل مطالبه خواهد بود.

 

فرار از دین، که در اصطلاح حقوقی به آن معامله به قصد فرار از دین گفته می‌شود، به عملی گفته می‌شود که در آن بدهکار، با هدف فرار از پرداخت دین خود به طلبکار، اقدام به انتقال اموال یا انجام معاملاتی می‌کند که به ضرر طلبکار باشد.

این عمل در قانون مدنی ایران جرم شناخته شده و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است.

مصادیق فرار از دین:

 • انتقال اموال به شخص ثالث: بدهکار اموال خود را به طور صوری یا واقعی به شخص ثالثی منتقل می‌کند تا از دسترس طلبکار خارج شود.
 • ایجاد تعهدات جدید: بدهکار تعهدات جدیدی ایجاد می‌کند تا از اموال خود برای پرداخت دین به طلبکار اول جلوگیری کند.
 • تغییر شغل یا محل سکونت: بدهکار شغل یا محل سکونت خود را تغییر می‌دهد تا از دسترس طلبکار خارج شود.

مجازات فرار از دین:

 • بطلان معامله: معاملاتی که به قصد فرار از دین انجام شده باشند، باطل و بی‌اعتبار هستند.
 • مجازات حبس: بدهکار به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
 • جزای نقدی: بدهکار به پرداخت جزای نقدی از دو تا شش برابر مبلغ دین محکوم می‌شود.

نکاتی که باید در مورد فرار از دین به خاطر داشت:

 • اثبات قصد فرار از دین بر عهده‌ی طلبکار است.
 • اگر معامله‌ای به قصد فرار از دین انجام شده باشد، طلبکار می‌تواند از طریق دادگاه، ابطال آن را درخواست کند.
 • مجازات فرار از دین قابل تعلیق و بخشودگی است.

شرایط فرار از دین در قانون ایران

فرار از دین به معنای انجام اقداماتی توسط بدهکار برای عدم پرداخت دین خود به طلبکار است. این اقدامات می‌توانند شامل معاملات صوری، انتقال اموال به دیگران و مخفی کردن دارایی باشد.

در قانون ایران، فرار از دین جرم محسوب می‌شود و برای مرتکب آن مجازات در نظر گرفته شده است.

شرایط تحقق جرم فرار از دین به شرح زیر است:

1. وجود دین:

 • اولین شرط برای تحقق جرم فرار از دین، وجود دین است.
 • یعنی باید طلبکار حقیقی وجود داشته باشد و بدهکار موظف به پرداخت دین او باشد.

2. قصد فرار از دین:

 • دومین شرط، قصد فرار از دین است.
 • یعنی ثابت شود که بدهکار معاملات یا اقدامات خود را به قصد فرار از پرداخت دین انجام داده است.

3. تحقق ضرر برای طلبکار:

 • سومین شرط، تحقق ضرر برای طلبکار است.
 • یعنی باید ثابت شود که اقدامات بدهکار منجر به عدم امکان وصول دین
  برای طلبکار شده است.

مجازات فرار از دین

مجازات فرار از دین در قانون ایران به شدت و نوع جرم بستگی دارد.

 • در ماده 587 قانون تعزیرات اسلامی آمده است:

 • «هر کس با قصد فرار از دین و تعهدات مالی خود، اموال خود را به دیگری انتقال دهد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر مبلغ مورد انتقال محکوم می‌شود.»

 • همچنین، در ماده 589 قانون تعزیرات اسلامی آمده است:

 • «هر کس با علم به اینکه مال یا اموال متعلق به دیگری است و آن را تصاحب کرده یا به دیگری واگذار نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر مبلغ مال یا اموال مورد تصاحب یا واگذاری محکوم می‌شود.»

نکات مهم:

 • قواعد مربوط به فرار از دین در قانون تعزیرات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده‌اند.
 • در صورت ارتکاب جرم فرار از دین، طلبکار می‌تواند با طرح شکایت کیفری در دادسرا خواستار مجازات بدهکار شود.
 • برای اثبات جرم فرار از دین، دلایل و مستندات کافی مانند مدارک معاملات، شهادت شهود و نظریه کارشناسی نیاز است.
 • وکیل متخصص می‌تواند در زمینه اثبات جرم فرار از دین و استیفای حقوق طلبکار راهنمایی و یاری رساند.

در نظام حقوقی ایران، فرار از دین جرم محسوب می شود و برای مرتکب آن مجازات در نظر گرفته شده است.

مجازات فرار از دین در قانون مدنی

ماده 607 قانون مدنی مقرر می دارد:

هر کس با قصد فرار از دین تعهدات خود را به ضرر غرماة و به قصد اضرار آنها وسیله معامله صوری یا به طریق دیگری اعطاء کند، عمل او باطل و بلا اثر خواهد بود.

بر اساس این ماده، اگر کسی با علم و آگاهی و به قصد فرار از دین، اموال خود را به دیگری منتقل کند یا به نحوی دیگر تعهدات خود را از بین ببرد، این معامله باطل و بلا اثر خواهد بود و طلبکار می تواند به اموال منتقل شده یا به جایگزین آن مراجعه کند.

مجازات فرار از دین در قانون مجازات اسلامی

علاوه بر ماده 607 قانون مدنی، در قانون مجازات اسلامی نیز برای فرار از دین مجازات در نظر گرفته شده است.

ماده 587 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

هر کس با علم و آگاهی و به قصد فرار از دین، معامله ای انجام دهد که به ضرر حقوق دیگران باشد، حسب مورد به حبس تعزیری از یک تا دو سال یا جزای نقدی از سه میلیون تا شش میلیون ریال یا به هر دو مجازات همزمان محکوم می شود.

بر اساس این ماده، هر کس با علم و آگاهی و به قصد فرار از دین، معامله ای انجام دهد که به ضرر حقوق دیگران باشد، به حبس تعزیری از یک تا دو سال یا جزای نقدی از سه میلیون تا شش میلیون ریال یا به هر دو مجازات همزمان محکوم می شود.

شرایط تحقق جرم فرار از دین

برای تحقق جرم فرار از دین، باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

 • وجود دین: اولاً باید دینی بر ذمه شخص وجود داشته باشد. این دین می تواند ناشی از قرارداد، تعهد قانونی یا فعل زیانبار باشد.
 • علم و آگاهی: ثانیاً، مرتکب باید با علم و آگاهی از وجود دین و به قصد فرار از آن، اقدام به معامله یا سایر اعمال خلاف قانون کند.
 • ضرر به حقوق دیگران: ثالثاً، معامله یا اقدام خلاف قانون مرتکب، باید به ضرر حقوق دیگران باشد.

نکات:

 • در صورتی که معامله فراری از دین، صوری باشد، علاوه بر مجازات های فوق، مرتکب به مجازات بطلان معامله نیز محکوم می شود.
 • طلبکار می تواند برای استیفای حقوق خود، به اموال منتقل شده یا به جایگزین آن مراجعه کند.
 • در برخی از موارد، ممکن است علاوه بر مجازات های کیفری، مجازات های حقوقی نیز برای فرار از دین در نظر گرفته شود.

 

 

قوانین فرار از دین در ایران

در قانون مدنی ایران، معامله به قصد فرار از دین باطل است. این موضوع در ماده 191 قانون مدنی به صراحت بیان شده است.

ماده 191 قانون مدنی: “معامله به قصد فرار از دین صحیح نیست.”

منظور از معامله به قصد فرار از دین، معامله‌ای است که یک شخص با هدف عدم پرداخت دین خود به طلبکار انجام می‌دهد. به عبارت دیگر، شخص بدهکار با انجام این معامله سعی می‌کند اموال خود را از دسترس طلبکار خارج کند تا از پرداخت دین خود شانه خالی کند.

موارد بطلان معامله به قصد فرار از دین:

 • اثبات قصد فرار از دین: برای اثبات بطلان معامله به قصد فرار از دین، باید ثابت شود که معامله با هدف فرار از دین انجام شده است. این امر از طریق شهادت شهود، قرائن و امارات و سایر ادله اثبات دعوی قابل اثبات است.
 • محکومیت قطعی به پرداخت دین: قبل از اینکه بتوان معامله‌ای را به قصد فرار از دین باطل دانست، باید طلبکار حکم قطعی مبنی بر محکومیت بدهکار به پرداخت دین را از دادگاه اخذ کرده باشد.
 • ضرر و زیان طلبکار: معامله به قصد فرار از دین فقط در صورتی باطل می‌شود که به طلبکار ضرر و زیان وارد شده باشد. به عبارت دیگر، اگر معامله به قصد فرار از دین انجام شده باشد، اما به طلبکار ضرری وارد نشده باشد، معامله باطل نیست.

آثار بطلان معامله به قصد فرار از دین:

 • استرداد اموال: در صورت اثبات بطلان معامله به قصد فرار از دین، اموال موضوع معامله به طلبکار مسترد می‌شود.
 • جبران خسارات: اگر در اثر معامله به قصد فرار از دین به طلبکار ضرری وارد شده باشد، بدهکار موظف به جبران خسارات وارده به طلبکار خواهد بود.

نکات:

 • معامله صوری: معامله صوری معامله‌ای است که فقط در ظاهر انجام می‌شود و قصد واقعی طرفین چیز دیگری است. معامله صوری به قصد فرار از دین نیز باطل است.
 • معامله معوض: معامله معوض معامله‌ای است که در مقابل عوض انجام می‌شود. در معامله معوض به قصد فرار از دین، اگر عوض به طلبکار پرداخت شده باشد، طلبکار می‌تواند عوض را به عنوان تامین خواسته خود ضبط کند.
 • معامله غیر معوض: معامله غیر معوض معامله‌ای است که بدون عوض انجام می‌شود. در معامله غیر معوض به قصد فرار از دین، طلبکار می‌تواند اموال موضوع معامله را به عنوان تامین خواسته خود ضبط کند.

قوانین دیگری که به فرار از دین مرتبط هستند:

 • قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: این قانون مراحل و تشریفات اجرای محکومیت‌های مالی را تعیین می‌کند.
 • قانون آیین دادرسی مدنی: این قانون قواعد و مقررات مربوط به طرح دعوا و رسیدگی به دعاوی در مراجع قضایی را تعیین می‌کند.

توجه: این فقط یک خلاصه ی کلی از قوانین فرار از دین در ایران است و برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع باید به قانون مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون آیین دادرسی مدنی و سایر منابع حقوقی مراجعه کنید.

 

موارد مرتبط:

 • معامله صوری
 • معامله معوض
 • معامله غیر معوض
 • تامین خواسته
 • طرح دعوا
 • رسیدگی به دعاوی

شرایط تحقق جرم فرار از دین در قانون ایران

فرار از دین در قانون ایران جرم محسوب می‌شود و برای مرتکب آن مجازات تعیین شده است.

ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 جرم فرار از دین را به این صورت تعریف می‌کند:

هر کس با علم به اینکه مال یا اموال یا حقوق مالی یا دیون وی مستند تعهد یا حکم قطعی یا لازم الاجرا است به قصد فرار از دین، آن را به دیگری واگذار یا نقل و انتقال دهد یا به ضرر او اقدام به عملیات سوء موثر نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی معادل دو برابر مال یا اموال یا حقوق مالی یا دیون موضوع جرم محکوم می‌شود.

برای تحقق جرم فرار از دین، وجود شرایط زیر ضروری است:

1. وجود دین:

 • اولاً باید دینی وجود داشته باشد که شخص بدهکار به پرداخت آن به طلبکار خود موظف باشد. این دین می‌تواند ناشی از قرارداد، حکم دادگاه، یا هر تعهد قانونی دیگر باشد.
 • دین باید مستند تعهد یا حکم قطعی یا لازم الاجرا باشد. به این معنا که دین باید به موجب سند یا حکم دادگاه ثابت شده باشد و قابل اجرا باشد.

2. علم به دین:

 • بدهکار باید به وجود دین و قطعی شدن آن آگاه باشد.
 • اثبات علم به دین بر عهده ی مدعی العموم یا طلبکار است.

3. قصد فرار از دین:

 • مهم‌ترین عنصر جرم فرار از دین، قصد فرار از دین است. به این معنا که بدهکار باید با هدف عدم پرداخت دین خود به طلبکار، اقدام به معامله یا سایر اقدامات سوء موثر نماید.
 • اثبات قصد فرار از دین دشواری دارد و **بر عهده ی مدعی العموم یا طلبکار است.

4. معامله یا اقدامات سوء موثر:

 • بدهکار باید با انجام معامله یا اقدامات سوء موثر، دین خود را از دسترس طلبکار خارج کند.
 • معامله می‌تواند شامل بیع، هبه، صلح، رهن، وقف و سایر عقود و معاملات باشد.
 • اقدامات سوء موثر شامل اقداماتی است که منجر به از بین رفتن یا کاهش ارزش دین می‌شود، مانند تخریب اموال، جعل سند، سوء استفاده از اختیارات و امثال آن.

مجازات فرار از دین:

 • حبس: مرتکب جرم فرار از دین به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
 • جزای نقدی: علاوه بر حبس، مرتکب به جزای نقدی معادل دو برابر مال یا اموال یا حقوق مالی یا دیون موضوع جرم نیز محکوم می‌شود.

نکات:

 • معامله معوض: اگر بدهکار در ازای معامله‌ای که انجام می‌دهد، عوضی دریافت کند، طلبکار می‌تواند عوض را به عنوان تامین خواسته خود ضبط کند.
 • معامله غیر معوض: اگر بدهکار در ازای معامله‌ای که انجام می‌دهد، عوضی دریافت نکند، طلبکار می‌تواند اموال موضوع معامله را به عنوان تامین خواسته خود ضبط کند.
 • قصد اصلاح: اگر بدهکار پس از انجام معامله یا اقدام سوء، قصد خود را اصلاح کند و دین خود را به طلبکار بپردازد، از مجازات جرم فرار از دین معاف می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط تحقق جرم فرار از دین، باید به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، رویه قضایی و نظرات دکترین حقوقی مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *