مشاوره حقوقی ثبت اموال

فروش مال غیر مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی آنلاین

فروش مال غیر در ایران

فروش مال غیر جرمی است که در قانون مجازات اسلامی ایران جرم انگاری شده و برای آن مجازات های سنگینی در نظر گرفته شده است.

ماده 546 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد:

“هر کس مال غیر را به عنوان مال خود به دیگری بفروشد و یا در قبال آن سند یا قبض قبض یا دلائل مالکیت تسلیم کند، در صورتی که قبلاً آن مال را به دیگری فروخته باشد یا به حکم قانون به دیگری تعلق گرفته باشد، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر قیمت مال فروخته شده یا ارزش سند یا قبض یا دلایل مالکیت تسلیم شده محکوم می‌شود.”

موارد قابل تحقق جرم:

 • فروش مال غیر به عنوان مال خود:
  • مرتکب باید مال غیر را به عنوان مال خود به دیگری بفروشد.
  • منظور از “مال” هر چیزی است که قابل نقل و انتقال باشد، مانند اموال منقول و غیرمنقول.
 • قبض سند یا قبض یا دلائل مالکیت:
  • مرتکب باید در قبال مال غیر، سند یا قبض یا دلائل مالکیت به خریدار تسلیم کند.
  • منظور از “سند” هرگونه نوشته ای است که نشان دهنده مالکیت باشد، مانند سند رسمی یا عادی.
  • منظور از “قبض” هرگونه نوشته ای است که نشان دهنده تصرف در مال باشد، مانند رسید یا فاکتور.
  • منظور از “دلائل مالکیت” هرگونه مدرکی است که نشان دهنده مالکیت باشد، مانند گواهی شهود یا نظر کارشناسی.
 • پیش فروش به دیگری:
  • مال قبلاً به دیگری فروخته شده باشد.
 • تعلق مال به دیگری به حکم قانون:
  • مال به حکم قانون به دیگری تعلق گرفته باشد، مانند در مواردی که مال به عنوان مهریه به همسر تعلق گرفته است.

مجازات:

 • حبس: از دو تا پنج سال
 • جزای نقدی: معادل دو تا پنج برابر قیمت مال فروخته شده یا ارزش سند یا قبض یا دلایل مالکیت تسلیم شده

تشدید مجازات:

در برخی موارد، مجازات فروش مال غیر تشدید می شود. به عنوان مثال، اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد یا جرم در زمان جنگ یا بلایای طبیعی رخ دهد، مجازات مرتکب تشدید خواهد شد.

کاهش مجازات:

در برخی موارد، ممکن است مجازات فروش مال غیر کاهش یابد. به عنوان مثال، اگر مرتکب برای اولین بار مرتکب جرم شود و ندامت و پشیمانی خود را ثابت کند، یا اگر جرم به قصد معالجه ی بیمار انجام شده باشد، ممکن است از مجازات معاف شود یا مجازات او به طور قابل توجهی کاهش یابد.

مراحل رسیدگی:

 • تشکیل پرونده: پس از کشف جرم فروش مال غیر، پرونده ای در این خصوص تشکیل می شود.
 • تحقیقات مقدماتی: مأموران تحقیقات مقدماتی را در خصوص جرم انجام می دهند.
 • صدور کیفرخواست: اگر دلایل کافی برای اثبات جرم وجود داشته باشد، دادستان کیفرخواست صادر می کند و پرونده به دادگاه فرستاده می شود.
 • رسیدگی در دادگاه: در دادگاه، به پرونده ی متهم رسیدگی می شود و قاضی حکم نهایی را صادر می کند.

نکات مهم:

 • فروش مال غیر جرم سنگینی است و مجازات های سختی برای آن در نظر گرفته شده است.
 • اگر مرتکب فروش مال غیر شده اید، برای جلوگیری از تشدید مجازات، حتماً با یک وکیل مجرب مشورت کنید.
 • شما می توانید با مراجعه به مراجع قضایی و طرح شکایت، از حقوق خود در برابر جرم فروش مال غیر دفاع کنید.

حکم فروش مال غیر در ایران (آبان 1404)

فروش مال غیر جرمی است که در قانون مجازات اسلامی ایران جرم انگاری شده و مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.

مفهوم فروش مال غیر:

 • فروش مال غیر به معنای واگذاری مالکیت یا هر گونه حق عینی به دیگری در قبال عوض، در حالی است که فروشنده مالک آن مال یا دارنده حق عینی بر آن نباشد.
 • به عبارت دیگر، هر کس مال دیگری را به نحوی از انحاء به ضرر دیگری بفروشد، مرتکب جرم فروش مال غیر شده است.

مصادیق فروش مال غیر:

 • برخی از مصادیق فروش مال غیر عبارتند از:
  • فروش اموال مسروقه
  • فروش اموال متنازع فیه
  • فروش اموال مشاع بدون رضایت سایر شرکا
  • فروش اموال مهریه بدون رضایت همسر
  • فروش اموال ارثیه بدون رضایت سایر وراث

مجازات فروش مال غیر:

 • مجازات فروش مال غیر در قانون مجازات اسلامی ایران به شرح زیر است:
  • حبس از دو تا پنج سال
  • جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر قیمت مال فروخته شده
  • رد مال به صاحبش

نحوه اثبات فروش مال غیر:

 • اثبات فروش مال غیر نیاز به وجود دلایل و قرائن قوی دارد.
 • از جمله ادله اثبات فروش مال غیر می توان به سند فروش، شهادت شهود، نظریه کارشناسی و سایر قرائن و امارات اشاره کرد.

ملاحظات:

 • در مورد فروش مال غیر، اصل بر برائت است و متهم تا زمانی که جرم او به طور کامل ثابت نشده است، محکوم نمی شود.
 • در صورت اثبات جرم فروش مال غیر، مجازات آن قابل بخشودگی و تخفیف نیست.

 

 

 

قوانین فروش مال غیر در ایران

فروش مال غیر جرمی است که در آن فردی، مالی را که متعلق به او نیست به دیگری می‌فروشد. این جرم در قانون مجازات اسلامی ایران جرم انگاری شده و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.

ماده 541 قانون مجازات اسلامی در این خصوص اعلام میدارد:

“هر کس اموال یا اسناد یا اوراق بهادار یا مهر یا امضاء متعلق به غیر را به ضرر دیگری تصرف یا به نفع خود یا دیگری تصرف کند، مرتکب کلاهبرداری می شود.”

مصادیق فروش مال غیر:

 • فروش ملکی که متعلق به شخص دیگری است، بدون رضایت او
 • فروش ماشینی که سند آن به نام شخص دیگری است
 • فروش کالایی که از مغازه یا انبار دیگری دزدیده شده است

مجازات فروش مال غیر:

 • حبس: از 1 تا 7 سال حبس
 • جزای نقدی: معادل دو تا پنج برابر مبلغ مال فروخته شده
 • رد مال: مرتکب موظف است که مال فروخته شده را به صاحب اصلی آن برگرداند.

نکات مهم:

 • اگر شما مال غیر را به طور ناخواسته و به دلیل عدم اطلاع از عدم مالکیت فروشنده خریداری کرده اید، جرمی مرتکب نشده اید.
 • در این صورت شما می توانید با ارائه مدارک، وجه پرداختی خود را از فروشنده مطالبه کنید.
 • اگر شما متهم به فروش مال غیر هستید، حتماً با یک وکیل متخصص مشورت کنید.

مراجع قضایی:

 • شکایت از فروش مال غیر باید در دادسرای عمومی و انقلاب طرح شود.
 • همچنین می توانید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت آنلاین شکایت خود را ثبت کنید.

 

 

 

مجازات فروش مال غیر در ایران

فروش مال غیر جرمی است که در قانون مجازات اسلامی ایران به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.

ماده 617 قانون تعزیرات در این خصوص بیان می‌دارد:

«هر کس مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و به حبس از یک تا هفت سال و همچنین پرداخت جریمه نقدی معادل مال اخذ شده و رد مال به صاحب آن محکوم می‌شود.»

عناصر و ارکان جرم:

 • مال غیر: موضوع جرم باید مال غیر باشد، یعنی متعلق به شخص دیگری باشد.
 • علم به غیر بودن مال: مرتکب باید در زمان معامله علم به غیر بودن مال داشته باشد.
 • انتقال مال: مال به نحوی از انحاء (اعم از بیع، صلح، هبه و …) به دیگری منتقل شود.
 • بدون مجوز قانونی: انتقال مال باید بدون مجوز قانونی و رضایت صاحب مال انجام شود.

مجازات:

 • حبس: از یک تا هفت سال
 • جزای نقدی: معادل مال اخذ شده
 • رد مال: به صاحب آن

تشدید مجازات:

 • استفاده از سند جعلی: در صورتی که مرتکب برای انتقال مال از سند جعلی استفاده کند، به مجازات حبس از سه تا ده سال و همچنین پرداخت جریمه نقدی معادل مال اخذ شده و رد مال به صاحب آن محکوم می‌شود. ([ماده 530 قانون تعزیرات])
 • ارتکاب جرم توسط کارمند دولتی: در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد، به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم می‌شود. ([ماده 618 قانون تعزیرات])

تخفیف مجازات:

 • پشیمانی و توبه: در صورت وجود شرایطی مانند پشیمانی و توبه متهم، همکاری با مقامات قضایی و جبران خسارات وارده به فرد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد یا به تعویق اندازد.

موارد مشابه:

 • خیانت در امانت: در صورتی که مرتکب مال را به عنوان امانت از فرد دریافت کرده باشد و آن را تصاحب کند، جرم خیانت در امانت محسوب می‌شود.
 • سرقت: در صورتی که مرتکب مال را با توسل به زور یا ارعاب از فرد بگیرد، جرم سرقت محسوب می‌شود.

توصیه:

 • از هرگونه معامله‌ای که در مورد مال غیر انجام می‌شود، خودداری کنید.
 • در صورت مشاهده جرم فروش مال غیر، مراتب را به پلیس یا مراجع قضایی گزارش دهید.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قوانین مربوط به فروش مال غیر، می‌توانید با یک وکیل مجرب مشورت کنید.

 

 

نحوه اثبات فروش مال غیر در ایران

اثبات فروش مال غیر در ایران، فرآیندی حقوقی است که نیازمند جمع‌آوری دلایل و مدارک کافی می‌باشد.

مهمترین دلایل و مدارکی که می‌توان برای اثبات فروش مال غیر ارائه کرد عبارتند از:

 • سند عادی: سندی که توسط فروشنده و خریدار امضاء شده باشد و در آن مشخصات مال فروخته شده، ثمن معامله و تاریخ معامله قید شده باشد.
 • شهادت شهود: شهادت دو نفر شاهد عادل که معامله را مشاهده کرده باشند.
 • قرارداد کتبی: در صورتی که معامله با تنظیم قرارداد کتبی انجام شده باشد، می‌توان از آن به عنوان مدرک استفاده کرد.
 • استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک: می‌توان با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک، از وضعیت ثبتی مال مورد معامله مطلع شد.
 • کارشناسی: در برخی موارد، ممکن است لازم باشد از یک کارشناس برای بررسی و تأیید اصالت سند یا مال مورد معامله استفاده شود.

نحوه طرح دعوی:

 • برای اثبات فروش مال غیر، باید به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست ارائه کرد.
 • در دادخواست باید مشخصات خواهان و خوانده، مشخصات مال مورد معامله، تاریخ معامله و دلایل و مدارک مثبته ذکر شود.
 • دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد، رأی خود را صادر می‌کند.

نکات مهم:

 • اثبات فروش مال غیر در صورتی امکان‌پذیر است که مال غیرقابل نقل و انتقال باشد.
 • در صورتی که مال غیر مسروقه باشد، اثبات مالکیت آن برای مالک اصلی دشوارتر خواهد بود.
 • برای طرح دعوی اثبات فروش مال غیر، توصیه می‌شود از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.

مصادیق فروش مال غیر در قانون ایران

ماده 546 قانون مجازات اسلامی به طور کلی جرم فروش مال غیر را تعریف کرده است.

اما برای درک بهتر این جرم، به ذکر مصادیق رایج آن می پردازیم:

1. فروش ملکی که قبلاً به دیگری فروخته شده است:

فرض کنید شما ملکی را به صورت رسمی یا عادی به شخص “الف” می فروشید.

سپس، بدون اینکه سند یا مالکیت را به “الف” منتقل کنید، همان ملک را به شخص “ب” می فروشید.

در این حالت، شما مرتکب جرم فروش مال غیر شده اید.

2. فروش ملکی که به حکم قانون به دیگری تعلق گرفته است:

به عنوان مثال، ملکی به عنوان مهریه به همسر شما تعلق گرفته است.

شما حق ندارید بدون رضایت همسرتان، آن ملک را به شخص دیگری بفروشید.

اگر این کار را انجام دهید، مرتکب جرم فروش مال غیر شده اید.

3. فروش مال مشترک بدون رضایت شرکا:

فرض کنید ملکی را به طور شراکتی با شخص “الف” خریداری کرده اید.

شما حق ندارید بدون رضایت “الف”، سهم خود را از آن ملک به شخص دیگری بفروشید.

اگر این کار را انجام دهید، مرتکب جرم فروش مال غیر شده اید.

4. فروش اموال توقیف شده توسط مراجع قضایی:

اگر اموالی توسط مراجع قضایی توقیف شده باشد، شما حق ندارید آنها را به شخص دیگری بفروشید.

فروش اموال توقیف شده جرم محسوب می شود و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.

5. فروش اموال مسروقه یا غصبی:

شما حق ندارید اموال مسروقه یا غصبی را به شخص دیگری بفروشید، حتی اگر آنها را به طور ناخواسته یا ناآگاهانه تصاحب کرده باشید.

فروش اموال مسروقه یا غصبی جرم محسوب می شود و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.

نکات مهم:

 • در تمام مصادیق فوق، علم و سوء نیت مرتکب شرط تحقق جرم است.
 • یعنی مرتکب باید بداند که مال متعلق به دیگری است و با علم به این موضوع، اقدام به فروش آن کند.
 • در برخی موارد، ممکن است اشتباه در موضوع معامله مانع از تحقق جرم شود.
 • به عنوان مثال، اگر شما ملکی را بفروشید که تصور می کنید متعلق به شما است، اما بعداً متوجه می شوید که متعلق به دیگری بوده است، در صورتی که سوء نیتی در کار نباشد، ممکن است مرتکب جرم نشوید.