مشاوره حقوقي

قانون تخفیف مجازات مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی آنلاین

قانون تخفیف مجازات

قانون تخفیف مجازات یکی از قوانین مهم در نظام حقوقی ایران است که به موجب آن، در شرایطی خاص، می‌توان مجازات جرم را کاهش داد یا به مجازات دیگری تبدیل کرد.

اهداف قانون تخفیف مجازات:

 • اصلاح و تربیت مجرم: یکی از اهداف اصلی قانون تخفیف مجازات، اصلاح و تربیت مجرم است. با تخفیف مجازات، به مجرم فرصت داده می‌شود تا از اشتباه خود درس بگیرد و به آغوش جامعه بازگردد.
 • پیشگیری از وقوع جرم: تخفیف مجازات می‌تواند به عنوان عامل بازدارنده عمل کند و از وقوع جرم در آینده پیشگیری نماید.
 • تناسب مجازات با جرم: تخفیف مجازات به قاضی این امکان را می‌دهد که مجازاتی متناسب با جرم ارتکابی و شخصیت مجرم صادر کند.

موارد اعمال تخفیف مجازات:

قانون تخفیف مجازات موارد متعددی را برای اعمال تخفیف مجازات پیش‌بینی کرده است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • گذشت شاکی: اگر شاکی از متهم گذشت کند، قاضی می‌تواند در مجازات او تخفیف قائل شود.
 • ندامت و پشیمانی متهم: اگر متهم از جرم خود نادم و پشیمان باشد و اقدام به جبران ضرر و زیان شاکی کند، قاضی می‌تواند در مجازات او تخفیف قائل شود.
 • سابقه حسنه متهم: اگر متهم دارای سابقه حسنه باشد، قاضی می‌تواند در مجازات او تخفیف قائل شود.
 • سن و سال متهم: اگر متهم زیر سن قانونی باشد، قاضی می‌تواند در مجازات او تخفیف قائل شود.
 • وضعیت جسمی و روحی متهم: اگر متهم دارای بیماری یا نقص عضو باشد یا از نظر روانی مشکل داشته باشد، قاضی می‌تواند در مجازات او تخفیف قائل شود.

میزان تخفیف مجازات:

میزان تخفیف مجازات توسط قاضی و با توجه به شرایط هر پرونده تعیین می‌شود.

قوانین مربوط به تخفیف مجازات:

 • قانون مجازات اسلامی: ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موضوع تخفیف مجازات اختصاص دارد.
 • آیین دادرسی کیفری: در برخی از مواد آیین دادرسی کیفری نیز به موضوع تخفیف مجازات اشاره شده است.

نکات مهم:

 • تخفیف مجازات فقط در مورد جرایم تعزیری قابل اعمال است.
 • تخفیف مجازات مانع از اجرای سایر مجازات‌های تکمیلی و جزایی نمی‌شود.
 • در مورد برخی از جرایم، مانند جرایم سنگین و اعدام، تخفیف مجازات به هیچ وجه مجاز نیست.

تذکرات:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ فقط جنبه‌ی آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود.
 • برای کسب اطلاعات دقیق‌تر در مورد تخفیف مجازات و شرایط آن، باید به قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و سایر منابع حقوقی مرتبط مراجعه کنید.
 • در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در خصوص تخفیف مجازات، باید از یک وکیل مجرب کمک بگیرید.

موارد اعمال تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی ایران

در قانون مجازات اسلامی ایران، برای تشویق مجرمان به توقف اعمال مجرمانه و متناسب‌سازی مجازات‌ها با شخصیت مجرمان، موارد متعددی برای اعمال تخفیف مجازات در نظر گرفته شده است. این موارد به طور کلی به دو دسته موارد تخفیف قانونی و موارد تخفیف قضایی تقسیم می‌شوند.

1. موارد تخفیف قانونی:

مواردی هستند که در قانون به صراحت ذکر شده‌اند و قاضی موظف است در صورت تحقق آنها، در مجازات مرتکب تخفیف قائل شود. این موارد عبارتند از:

 • سن:
  • اگر مرتکب زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال تمام شمسی داشته باشد، با رعایت مراتب جرم و در صورت اثبات بزهکاری، به مجازات مقرر در این قانون با لحاظ نصف یا یک سوم تخفیف محکوم می‌شود. (ماده 90 قانون مجازات اسلامی)
  • اگر مرتکب زمان ارتکاب جرم بین 18 تا 21 سال تمام شمسی داشته باشد، با رعایت مراتب جرم و در صورت اثبات بزهکاری، ممکن است به مجازات مقرر در این قانون با لحاظ یک چهارم تا نصف تخفیف محکوم شود. (ماده 91 قانون مجازات اسلامی)
 • پشیمانی:
  • اگر مرتکب قبل از صدور حکم قطعی در جرم خود پشیمان شود و تا حد امکان آثار جرم را مرتفع کند، دادگاه می‌تواند در مجازات او با لحاظ مـواد 65 و 66 این قانون تخفیف قائل شود. (ماده 109 قانون مجازات اسلامی)
 • اولین بار بودن جرم:
  • اگر مرتکب سابقه محکومیت قطعی به حبس تعزیری نـداشته باشد و جرم ارتکابی او از نوع جرایمی نباشد که مجازات آن صلح و غرامت یا جزای نقدی است، دادگاه می‌تواند با لحاظ مـواد 65 و 66 این قانون در مجازات او تخفیف قائل شود. (ماده 110 قانون مجازات اسلامی)
 • کمک به کشف جرم و یا معرفی مجرم:
  • اگر مرتکب بعد از وقوع جرم در کشف آن یا معرفی مرتکبان دیگر به مراجع قضایی یا انتظامی کمک مؤثر نماید، به نحوی که موجب تسهیل در تحقیق، تعقیب و مجازات مرتکبان دیگر یا کشف اموال مسروقه یا تحصیل دلایل جرم شود، دادگاه می‌تواند با لحاظ مـواد 65 و 66 این قانون در مجازات او تخفیف قائل شود. (ماده 111 قانون مجازات اسلامی)
 • همکاری با مقامات قضایی و انتظامی:
  • اگر مرتکب بعد از وقوع جرم در تحقیق، تعقیب و مجازات خود یا دیگران با مقامات قضایی و انتظامی همکاری مؤثر نماید، دادگاه می‌تواند با لحاظ مـواد 65 و 66 این قانون در مجازات او تخفیف قائل شود. (ماده 112 قانون مجازات اسلامی)
 • آثار جرم:
  • دادگاه در تعیین مجازات باید به نظر به شخصیت مرتکب، شدت جرم، میزان خسارات وارده به بزه دیده و سایر اوضاع و احوال قضایی تخفیف قائل شود. (ماده 66 قانون مجازات اسلامی)

2. موارد تخفیف قضایی:

مواردی هستند که در قانون به صراحت ذکر نشده‌اند، اما قاضی با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده و در جهت تحقق عدالت، می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف قائل شود. این موارد به تشخیص قاضی می‌رسند و از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • وضعیت خانوادگی:
  • مانند سرپرست خانوار بودن، داشتن فرزند خردسال، بیمار بودن همسر یا فرزند و …
 • وضعیت اقتصادی:
  • مانند بیکاری، فقر، و …
 • سابقه فرهنگی و اجتماعی:
  • مانند داشتن حسن سابقه، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مثبت و …
 • انگیزه ارتکاب جرم:
  • مانند ارتکاب جرم تحت فشار یا در شرایط اضطرار و …

 

 

 

 

 

قانون تخفیف مجازات در ایران

قانون تخفیف مجازات در ایران به دو دسته کلی تقسیم می شود:

1. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری:

این قانون در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به منظور کاهش جمعیت زندان ها و بازاجتماعی کردن زندانیان، مجازات های حبس تعزیری را برای جرایم مختلف کاهش داد.

مهمترین ویژگی های این قانون عبارتند از:

 • کاهش حداقل مجازات حبس تعزیری برای بسیاری از جرایم.
 • تبدیل مجازات حبس به مجازات های جایگزین حبس مانند جزای نقدی، شلاق، خدمات عمومی و … .
 • امکان تخفیف بیشتر در مجازات برای افراد دارای حسن سابقه، کسانی که برای اولین بار مرتکب جرم شده اند و … .

2. سایر مقررات مربوط به تخفیف مجازات:

علاوه بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مقررات دیگری نیز در قوانین مختلف ایران وجود دارد که به قضات اجازه می دهد در صورت وجود شرایطی، مجازات را تخفیف دهند.

مهمترین این مقررات عبارتند از:

 • ماده 37 قانون مجازات اسلامی: این ماده به طور کلی به قضات اجازه می دهد در صورت وجود جهات مخففه، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهند یا به مجازات دیگری از نوع دیگری تبدیل کنند.
 • ماده 19 قانون مجازات اسلامی: این ماده به قضات اجازه می دهد در جرایمی که مجازات آنها حبس است، با رعایت شرایطی، مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کنند.
 • ماده 22 قانون مجازات اسلامی: این ماده جهات مخففه را به طور مشخص ذکر می کند و به قضات اجازه می دهد در صورت وجود این جهات در حق متهم، مجازات او را تخفیف دهند.

نکات مهم:

 • تخفیف مجازات فقط در صورت وجود شرایط قانونی امکان پذیر است.
 • ارائه دلایل و مستندات کافی برای اثبات وجود شرایط مخففه بر عهده متهم می باشد.
 • تخفیف مجازات توسط قاضی به صورت اختیاری بوده و اجباری نیست.

شرایط تخفیف مجازات در قانون ایران

در قانون مجازات اسلامی ایران، برای تشویق مجرمان به توبه و جبران خسارات و همچنین متناسب‌سازی مجازات با شخصیت مجرم و نوع جرم ارتکابی، در برخی موارد امکان تخفیف مجازات وجود دارد.

موارد تخفیف مجازات:

 • سن: مجازات افراد زیر ۱۸ سال و بالاتر از ۷۰ سال به نصف یا بیشتر از نصف تقلیل می‌یابد.
 • پشیمانی و ندامت: اگر مجرم پس از ارتکاب جرم پشیمان شود و ندامت خود را به اثبات برساند، مشمول تخفیف مجازات می‌شود.
 • جبران خسارت: اگر مجرم قبل از صدور حکم قطعی، خسارات وارده به بزه دیده را جبران کند، مشمول تخفیف مجازات می‌شود.
 • سابقه کیفری: اگر مجرم سابقه کیفری نداشته باشد، یا سابقه کیفری او ناچیز باشد، مشمول تخفیف مجازات می‌شود.
 • وضعیت خانوادگی: اگر مجرم سرپرست خانوار باشد و افراد تحت تکفل او به او وابسته باشند، مشمول تخفیف مجازات می‌شود.
 • کمک به کشف جرم و دستگیری متهمان دیگر: اگر مجرم در کشف جرم و دستگیری متهمان دیگر کمک کند، مشمول تخفیف مجازات می‌شود.
 • معلولیت: اگر مجرم معلول باشد، مشمول تخفیف مجازات می‌شود.
 • بیماری: اگر مجرم به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد، مشمول تخفیف مجازات می‌شود.

مواردی که مانع تخفیف مجازات هستند:

 • جرایم سنگین: در مورد برخی از جرایم سنگین مانند قتل، افساد فی‌الارض، محاربه و تجاوز به عنف، تخفیف مجازات به طور کلی یا جزئی ممنوع است.
 • تکرار جرم: اگر مجرم جرم خود را تکرار کند، مشمول تخفیف مجازات نمی‌شود.
 • ارتکاب جرم با انگیزه‌های غیرشریف: اگر مجرم جرم خود را با انگیزه‌های غیرشریف مانند انتقام‌جویی، کینه‌توزی یا سوءاستفاده از قدرت ارتکاب دهد، مشمول تخفیف مجازات نمی‌شود.

تعیین میزان تخفیف مجازات:

میزان تخفیف مجازات با توجه به نوع جرم، شخصیت مجرم، سابقه کیفری او، و سایر اوضاع و احوال قضایی توسط قاضی تعیین می‌شود.

قوانین مربوط به تخفیف مجازات:

 • قانون مجازات اسلامی: مقررات کلی مربوط به تخفیف مجازات در این قانون آمده است.
 • قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: این قانون در سال ۱۳۹۹ به منظور کاهش جمعیت زندان‌ها و بازاجتماعی کردن مجرمان تصویب شد و در آن تخفیف‌های بیشتری برای برخی از جرایم در نظر گرفته شده است.

نکات مهم:

 • تخفیف مجازات یک حق مطلق برای مجرم نیست و قاضی در این خصوص اختیار تام دارد.
 • برای اعمال تخفیف مجازات، باید شرایط قانونی آن وجود داشته باشد.
 • درخواست تخفیف مجازات باید در دادگاه مطرح شود و قاضی در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.

توصیه می‌شود برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط تخفیف مجازات، به متن کامل قوانین مربوطه یا به یک وکیل یا کارشناس حقوقی مجرب مراجعه کنید.

وکیل برای تخفیف مجازات

اگر به دنبال وکیلی برای تخفیف مجازات خود یا یکی از نزدیکانتان هستید، باید به نکات زیر توجه کنید:

1. تخصص و تجربه وکیل:

 • وکیلی را انتخاب کنید که در زمینه جرایم مشابه جرم ارتکابی شما تخصص و تجربه داشته باشد.
 • از سابقه وکیل در قبولی پرونده‌های مشابه و میزان موفقیت او در تخفیف مجازات موکلانش سوال کنید.

2. شخصیت و اخلاق وکیل:

 • وکیلی را انتخاب کنید که قابل اعتماد، با صداقت و مسئولیت‌پذیر باشد.
 • با وکیل خود راحت باشید و بتوانید به راحتی با او در مورد پرونده خود صحبت کنید.

3. حق‌الوکاله وکیل:

 • قبل از عقد قرارداد با وکیل، در مورد حق‌الوکاله او صحبت کنید و مطمئن شوید که می‌توانید از پس آن بربیایید.
 • از وکیل خود بخواهید که در مورد هزینه‌های جانبی پرونده، مانند هزینه‌های کارشناسی و ترجمه، به شما توضیح دهد.

4. دسترسی به وکیل:

 • وکیلی را انتخاب کنید که به راحتی بتوانید به او دسترسی داشته باشید و بتوانید در صورت نیاز با او تماس بگیرید.
 • از وکیل خود بپرسید که در چه ساعاتی و از چه طریق می‌توانید با او تماس بگیرید.

در اینجا چند روش برای پیدا کردن وکیل برای تخفیف مجازات وجود دارد:

 • از دوستان و آشنایانتان که قبلاً با وکیل برای تخفیف مجازات کار کرده‌اند، سوال کنید.
 • به دنبال وکیل در اینترنت بگردید.
 • با کانون وکلای دادگستری شهر خود تماس بگیرید و از آنها لیستی از وکلای متخصص در امور کیفری را بخواهید.
 • به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنید.

نکات مهم:

 • قبل از عقد قرارداد با وکیل، حتماً با او صحبت کنید و از او بخواهید که در مورد پرونده شما و راه‌های تخفیف مجازات توضیح دهد.
 • از وکیل خود بخواهید که قرارداد را به طور کامل برای شما شرح دهد و قبل از امضای آن، آن را به دقت مطالعه کنید.
 • در طول رسیدگی به پرونده، با وکیل خود همکاری کنید و تمام اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار او قرار دهید.

 

 

 

 

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تاریخ 23 اردیبهشت 1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 22 خرداد 1399 توسط شورای نگهبان تأیید و ابلاغ شد. این قانون در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و جایگزینی مجازات‌های جایگزین حبس، اصلاحاتی در مجازات‌های حبس تعزیری مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ایجاد کرد.

مهمترین تغییرات ایجاد شده توسط این قانون عبارتند از:

 • کاهش سقف مجازات حبس:
  • حداکثر مجازات حبس در جرایم تعزیری از 90 روز تا 10 سال به 2 تا 5 سال کاهش یافت.
 • تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های جایگزین حبس:
  • در جرایمی که مجازات آنها حبس درجه شش یا پنج است، قاضی می‌تواند به جای حبس، مجازات‌های جایگزین حبس مانند جزای نقدی، شلاق، خدمات عمومی و دوره‌های آموزشی را اعمال کند.
 • توسعه نظام آزادی مشروط:
  • شرایط استفاده از آزادی مشروط برای محکومان به حبس تعزیری تسهیل و گسترش یافته است.
 • حبس ابد:
  • حبس ابد غیرحدی به حبس درجه یک تبدیل شد.
 • مجازات‌های مربوط به جرایم مواد مخدر:
  • در جرایم مربوط به مواد مخدر، مجازات‌های حبس تعزیری برای قاچاقچیان خرد و معتادان متعادل‌تر شده است.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در راستای اهداف زیر به تصویب رسیده است:

 • کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها:
  • با کاهش مجازات حبس و جایگزینی آن با مجازات‌های جایگزین حبس، از تراکم جمعیت در زندان‌ها کاسته می‌شود.
 • اصلاح و تربیت مجرمان:
  • مجازات‌های جایگزین حبس مانند خدمات عمومی و دوره‌های آموزشی می‌توانند در اصلاح و تربیت مجرمان و بازگشت آنها به جامعه مؤثرتر باشند.
 • کاهش هزینه‌های نگهداری از زندانیان:
  • نگهداری از زندانیان هزینه‌های زیادی برای دولت دارد. با کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، این هزینه‌ها نیز کاهش خواهد یافت.
 • حمایت از حقوق بزه دیدگان:
  • در قانون جدید، توجه بیشتری به حقوق بزه دیدگان شده است و مجازات‌های جایگزین حبس می‌توانند راهکار مناسبی برای جبران خسارات وارده به آنها باشند.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری گامی مهم در جهت اصلاح نظام کیفری ایران است. این قانون با کاهش مجازات حبس و جایگزینی آن با مجازات‌های جایگزین حبس، می‌تواند در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، اصلاح و تربیت مجرمان، کاهش هزینه‌های نگهداری از زندانیان و حمایت از حقوق بزه دیدگان مؤثر باشد.