مشاوره حقوقی قراردادها

قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما

مشاوره حقوقی

تنظیم قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما

مراحل تنظیم قرارداد کاری:

 1. جمع آوری اطلاعات:
  • قبل از شروع به تنظیم قرارداد، باید اطلاعات مربوط به طرفین قرارداد (کارگر و کارفرما) و همچنین موضوع قرارداد، مدت قرارداد، مبلغ دستمزد، تعهدات طرفین و سایر شرایط مورد توافق را جمع آوری کنید.
 2. انتخاب نوع قرارداد:
  • انواع مختلفی از قراردادهای کاری وجود دارد، مانند قرارداد موقت، دائمی، ساعتی، پیمانی و… شما باید با توجه به شرایط خود و کارتان، نوع مناسب قرارداد را انتخاب کنید.
 3. نوشتن متن قرارداد:
  • با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده و با در نظر گرفتن نوع قرارداد انتخابی، متن قرارداد را به صورت کتبی تنظیم کنید. متن قرارداد باید واضح، دقیق و عاری از هرگونه ابهام باشد.
 4. مطالعه و بررسی متن قرارداد:
  • پس از نوشتن متن قرارداد، آن را به دقت مطالعه و بررسی کنید تا از صحت و کامل بودن آن اطمینان حاصل کنید. در صورت نیاز، متن قرارداد را اصلاح کنید.
 5. امضاء و اثر انگشت:
  • پس از نهایی شدن متن قرارداد، هر دو طرف (کارگر و کارفرما) باید آن را امضاء و اثر انگشت خود را در آن درج کنند.
 6. گواهی امضاء:
  • در برخی موارد، ممکن است لازم باشد که امضای طرفین قرارداد توسط دو نفر شاهد گواهی شود.

نکات مهم در تنظیم قرارداد کاری:

 • در ابتدای قرارداد، باید مشخصات کامل طرفین قرارداد (نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس و…) به طور دقیق ذکر شود.
 • موضوع قرارداد باید به طور واضح و مشخص در قرارداد قید شود.
 • مدت قرارداد باید به طور مشخص در قرارداد ذکر شود. قرارداد می‌تواند موقت یا دائمی باشد.
 • مبلغ دستمزد و نحوه پرداخت آن (مثلاً به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه) باید به طور واضح در قرارداد قید شود.
 • تعهدات کارگر، مانند رعایت نظم و انضباط، انجام وظایف محوله در موعد مقرر، رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی و… باید در قرارداد ذکر شود.
 • تعهدات کارفرما، مانند پرداخت دستمزد در موعد مقرر، بیمه کردن کارگر، ارائه تجهیزات و امکانات لازم برای انجام کار و… باید در قرارداد ذکر شود.
 • شرایط فسخ قرارداد از سوی هر یک از طرفین باید در قرارداد ذکر شود.
 • مرجع حل و فصل اختلافات در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما باید در قرارداد ذکر شود.
 • در تنظیم قرارداد باید از اصطلاحات و عبارات واضح و روشن استفاده شود تا هیچ ابهامی در مورد تعهدات و وظایف طرفین وجود نداشته باشد.
 • در صورت تمایل، می‌توانید از یک وکیل یا مشاور حقوقی برای تنظیم قرارداد خود استفاده کنید.

نمونه متن قرارداد کاری:

این قرارداد بین آقای/خانم [نام و نام خانوادگی کارگر] به نشانی [آدرس کارگر] و کد ملی [کد ملی کارگر] که در این قرارداد کارگر نامیده می‌شود و آقای/خانم [نام و نام خانوادگی کارفرما] به نشانی [آدرس کارفرما] و کد ملی [کد ملی کارفرما] که در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود، تحت شرایط ذیل منعقد می‌گردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد:

موضوع این قرارداد، انجام کار [شرح وظایف کارگر] توسط کارگر در محل کارگاه/کارخانه/موسسه کارفرما به نشانی [آدرس محل کار] می‌باشد.

ماده ۲- مدت قرارداد:

مدت این قرارداد از تاریخ [تاریخ شروع قرارداد] تا تاریخ [تاریخ پایان قرارداد] به مدت [تعداد ماه/سال] می‌باشد.

ماده ۳- مبلغ دستمزد:

مبلغ دستمزد کارگر در این قرارداد به صورت [روزانه/هفتگی/ماهانه] مبلغ [مبلغ به عدد] ریال تعیین می‌شود.

ماده ۴- تعهدات کارگر:

کارگر متعهد است که:

 • وظایف محوله را طبق دستور کارفرما و در موعد مقرر به نحو احسن انجام دهد.
 • در ساعات مقرر در محل کار حاضر باشد و از غیبت و تأخیر غیرمجاز خودداری کند.
 • نظم و انضباط محل کار را رعایت کند و از ایجاد هرگونه مزاحمت برای سایر کارکنان خودداری نماید.

 

 

 

 

نکات مربوط به تعهدات کارگر در تنظیم قرارداد کاری:

قبل از امضای قرارداد کاری:

 • شرایط و تعهدات کار را به طور کامل مطالعه و درک کنید. از پرسیدن هرگونه سوال یا ابهامی که دارید نترسید.
 • از یک وکیل یا مشاور حقوقی برای بررسی قرارداد کمک بگیرید. این کار به شما کمک می کند تا مطمئن شوید که حقوق شما به درستی در قرارداد ذکر شده است.
 • مطمئن شوید که تمام اطلاعات شما در قرارداد صحیح است.
 • یک نسخه از قرارداد را برای خود نگه دارید.

در حین تنظیم قرارداد:

 • بر سر تمام شرایط و تعهدات خود با کارفرما مذاکره کنید.
 • مطمئن شوید که حقوق و مزایای شما به طور واضح و دقیق در قرارداد ذکر شده است.
 • به طور خاص به موارد زیر توجه کنید:
  • دستمزد و مزایا
  • ساعات کار و مرخصی
  • بیمه تامین اجتماعی
  • فسخ قرارداد
  • حل و فصل اختلافات
 • در صورت نیاز، از بندهای الحاقی برای ذکر تعهدات و توافقات خاص خود استفاده کنید.

بعد از امضای قرارداد:

 • یک نسخه از قرارداد را برای خود نگه دارید و در جای امنی نگهداری کنید.
 • در صورت بروز هرگونه مشکل یا اختلاف با کارفرما، به قرارداد خود مراجعه کنید.
 • در صورت نیاز، از مراجع قانونی برای احقاق حقوق خود کمک بگیرید.

نکات تکمیلی:

 • به خاطر داشته باشید که شما به عنوان یک کارگر، حقوقی دارید که باید توسط کارفرما رعایت شود.
 • مهم است که از حقوق خود آگاه باشید و در صورت نیاز از آنها دفاع کنید.
 • هیچگاه تحت فشار برای امضای قرارداد بدون مطالعه و آگاهی کامل قرار نگیرید.

نکات حقوقی تنظیم قرارداد کاری

تنظیم یک قرارداد کاری دقیق و جامع برای حفظ حقوق و تکالیف کارگر و کارفرما ضروری است. در اینجا به برخی از نکات حقوقی مهم در تنظیم قرارداد کاری اشاره می‌کنم:

1. ماهیت قرارداد:

 • نوع قرارداد (موقت، دائمی، …) را مشخص کنید.
 • در صورت وجود، نوع کار (ارائه خدمات، پروژه‌ای، …) را قید کنید.

2. شرایط احراز شغل:

 • شرایط و مدارک تحصیلی و مهارتی لازم برای احراز شغل را ذکر کنید.
 • در صورت نیاز، دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌های لازم را قید کنید.

3. محل کار:

 • آدرس دقیق محل کار را ذکر کنید.
 • در صورت وجود، شعب یا واحدهای محل کار را مشخص کنید.

4. ساعات کار:

 • ساعات کار روزانه و هفتگی را به طور مشخص قید کنید.
 • در صورت وجود، اضافه کاری و شیفت‌های کاری را مشخص کنید.

5. مرخصی:

 • تعداد روزهای مرخصی استحقاقی سالانه را ذکر کنید.
 • در صورت وجود، مرخصی‌های استعلاجی، بدون حقوق و … را مشخص کنید.

6. بیمه:

 • تعهد به بیمه تامین اجتماعی و سایر بیمه‌های مرتبط را قید کنید.
 • در صورت وجود، سهم پرداختی بیمه را مشخص کنید.

7. تعهدات غیررقابتی:

 • در صورت نیاز، تعهدات غیررقابتی پس از پایان قرارداد را ذکر کنید.
 • محدوده زمانی و مکانی تعهدات غیررقابتی را مشخص کنید.

8. حفاظت از اطلاعات:

 • در صورت نیاز، تعهد به حفظ اسرار و اطلاعات شرکت را قید کنید.
 • جریمه افشاء اطلاعات را مشخص کنید.

9. مالکیت معنوی:

 • مالکیت آثار و اختراعات ناشی از کار را مشخص کنید.
 • سهم طرفین از مالکیت معنوی را تعیین کنید.

10. حل و فصل اختلافات:

 • مرجع رسیدگی به اختلافات را مشخص کنید.
 • در صورت تمایل، داوری را به عنوان مرجع حل اختلاف قید کنید.

نکات تکمیلی:

 • توجه داشته باشید که موارد فوق فقط خلاصه‌ای از نکات حقوقی تنظیم قرارداد کاری است و ممکن است در برخی موارد نیاز به ذکر جزئیات و شرایط خاص دیگری نیز باشد.
 • برای تنظیم دقیق و صحیح یک قرارداد کاری، باید از دانش و تخصص یک وکیل یا مشاور حقوقی استفاده کنید.
 • استفاده از یک نمونه قرارداد معتبر و متناسب با نوع شغل می‌تواند به شما در تنظیم قراردادتان کمک کند.
 • قبل از امضاء قرارداد، آن را به دقت مطالعه کنید و از مفاد آن مطمئن شوید.
 • درج تاریخ تنظیم قرارداد در ذیل آن الزامی است.
 • قرارداد باید به امضاء و مهر هر دو طرف قرارداد برسد.
 • در صورت وجود شهود، نام و نام خانوادگی و امضاء شهود نیز باید در قرارداد ذکر شود.

تعهدات کارفرما در تنظیم قرارداد کاری:

کارفرما در قبال کارگر تعهدات متعددی دارد که باید در تنظیم قرارداد کاری به آنها توجه کند. برخی از مهمترین این تعهدات عبارتند از:

1. ارائه اطلاعات صحیح:

 • کارفرما موظف است قبل از انعقاد قرارداد، اطلاعات صحیح و کاملی در مورد شغل، شرایط کار، حقوق و مزایا، ساعات کار و مرخصی ها، بیمه تامین اجتماعی و سایر موارد مربوط به کار را به کارگر ارائه دهد.

2. انعقاد قرارداد کتبی:

 • کارفرما موظف است قرارداد کار را به صورت کتبی در دو نسخه و با قید تمام شرایط و تعهدات طرفین تنظیم و به امضای خود و کارگر برساند. یک نسخه از قرارداد باید به کارگر داده شود و نسخه دیگر در بایگانی کارفرما نگهداری شود.

3. پرداخت دستمزد و مزایا:

 • کارفرما موظف است در موعد مقرر و به صورت کامل، دستمزد و مزایای قانونی کارگر را به وی پرداخت کند.
 • میزان دستمزد و مزایا باید مطابق با قوانین و مقررات مربوط به کار و یا نرخ های توافق شده بین طرفین باشد.

4. رعایت ایمنی و بهداشت کار:

 • کارفرما موظف است محیط کار را به گونه ای ایمن و بهداشتی برای کارگر فراهم کند و از به کارگیری افراد زیر سن قانونی یا بدون صلاحیت لازم خودداری کند.

5. بیمه تامین اجتماعی:

 • کارفرما موظف است ظرف _____________ روز از تاریخ شروع کار، کارگر را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد و حق بیمه وی را به موقع به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

6. مرخصی:

 • کارفرما موظف است مرخصی های استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق را طبق قانون کار به کارگر بدهد.

7. فسخ قرارداد:

 • کارفرما فقط در موارد قانونی می تواند قرارداد کار را فسخ کند. در صورت فسخ غیرقانونی قرارداد، کارفرما موظف است غرامت مربوطه را به کارگر پرداخت کند.

8. حل و فصل اختلافات:

 • کارفرما موظف است در صورت بروز اختلاف بین خود و کارگر، برای حل و فصل آن از طریق مراجع قانونی و مذاکره اقدام کند.

علاوه بر تعهدات فوق، کارفرما ممکن است تعهدات دیگری نیز در قبال کارگر داشته باشد که در قرارداد کار ذکر شده است.

نکات مهم:

 • کارفرما موظف است به تمام تعهدات خود در قبال کارگر عمل کند و در صورت عدم انجام تعهدات، باید پاسخگوی عواقب آن باشد.
 • کارگر نیز موظف است به تمام تعهدات خود در قبال کارفرما عمل کند و در صورت عدم انجام تعهدات، باید پاسخگوی عواقب آن باشد.
 • در صورت بروز هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما، طرفین باید برای حل و فصل آن از طریق مذاکره و مراجع قانونی اقدام کنند.