مشاوره حقوقي

قرار منع تعقیب مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

قرار منع تعقیب در نظام حقوقی ایران

قرار منع تعقیب یکی از قرارهای مهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی کیفری ایران است. این قرار زمانی صادر می‌شود که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا عمل ارتکابی جرم نباشد.

موارد صدور قرار منع تعقیب:

 • فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم:
  • در این حالت، قاضی یا بازپرس با بررسی دلایل و مستندات موجود در پرونده، به این نتیجه می‌رسد که شواهد کافی برای اثبات ارتکاب جرم توسط متهم وجود ندارد.
 • جرم نبودن عمل ارتکابی:
  • ممکن است عمل انتسابی به متهم، از نظر قانونی جرم نباشد.
  • برای مثال، ممکن است عملی که به عنوان توهین یا ایراد ضرب و جرح گزارش شده باشد، مشمول عنوان مجرمانه نباشد.

آثار صدور قرار منع تعقیب:

 • رفع اتهام از متهم:
  • با صدور قرار منع تعقیب، اتهام انتسابی به متهم از بین می‌رود و او دیگر تحت تعقیب کیفری قرار نمی‌گیرد.
 • قابلیت اعتراض:
  • قرار منع تعقیب،
   • قابل اعتراض
   • توسط شاکی
   • در مهلت مقرر قانونی
   • در دادگاه کیفری دو
   • است.
 • امکان تعقیب مجدد:
  • در صورتی که بعداً دلایل جدیدی برای اثبات ارتکاب جرم توسط متهم به دست آید،
   • امکان تعقیب مجدد
   • وی
   • وجود دارد.

نحوه صدور قرار منع تعقیب:

 • قرار منع تعقیب توسط بازپرس یا دادیار صادر می‌شود.
 • برای صدور این قرار، لازم است قاضی یا بازپرس دلایل و مستندات موجود در پرونده را به طور کامل بررسی کند.
 • قرار منع تعقیب باید به طور کتبی صادر و به متهم و شاکی ابلاغ شود.

تفاوت قرار منع تعقیب با سایر قرارها:

 • تفاوت اصلی قرار منع تعقیب با سایر قرارهای تأمین کیفری مانند قرار وثیقه و کفالت در این است که قرار منع تعقیب
  • اقدامی تأمینی
  • برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم
  • نیست
  • بلکه
  • به منظور رفع اتهام از متهم
  • صادر می‌شود.
 • همچنین، قرار منع تعقیب برخلاف قرار موقوفی به تحقیق
  • قطعی
  • است و
  • قابلیت اجرا
  • دارد.

این اطلاعات فقط جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود. برای دریافت مشاوره دقیق در خصوص قرار منع تعقیب، باید با یک وکیل یا کارشناس حقوقی مشورت نمایید.

قانون قرار منع تعقیب در ایران

قرار منع تعقیب یکی از قرارهای مهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران است که توسط مقام قضایی در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی صادر می شود.

موارد صدور قرار منع تعقیب:

قرار منع تعقیب در دو حالت کلی صادر می شود:

1. فقدان جرم:

 • در صورتی که عمل ارتکابی توسط متهم، جرم محسوب نشود، قرار منع تعقیب صادر می شود.
 • به عنوان مثال، اگر متهمی به دلیل توهین به اشخاص عادی تحت تعقیب قرار گیرد، اما در تحقیقات مشخص شود که اظهارات او توهین آمیز نبوده است، قرار منع تعقیب صادر می شود.

2. فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم:

 • حتی اگر عمل ارتکابی جرم محسوب شود، اما در investigations ادله کافی برای اثبات انتساب آن جرم به متهم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب صادر می شود.
 • به عنوان مثال، اگر فردی به قتل متهم شود، اما در investigations هیچ مدرکی که نشان دهد او مرتکب قتل شده است، به دست نیاید، قرار منع تعقیب صادر می شود.

آثار صدور قرار منع تعقیب:

 • با صدور قرار منع تعقیب، تعقیب کیفری متهم متوقف می شود.
 • متهم آزاد می شود و دیگر تحت نظر یا بازداشت قرار نمی گیرد.
 • قرار منع تعقیب قابل اعتراض است.
 • شاکی پرونده می تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قرار، به آن اعتراض کند.
 • در صورت اعتراض شاکی، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود و دادگاه در مورد اعتراض رسیدگی می کند.
 • دادگاه می تواند قرار منع تعقیب را تأیید یا نقض کند.

نکات مهم:

 • قرار منع تعقیب به معنای برائت قطعی متهم نیست.
 • اگر در آینده ادله جدیدی به دست آید که نشان دهد متهم مرتکب جرم شده است، می توان دوباره او را تحت تعقیب قرار داد.
 • صدور قرار منع تعقیب مانع از طرح دعوای حقوقی توسط شاکی علیه متهم نمی شود.
 • شاکی می تواند با طرح دعوای حقوقی، خسارات وارده ناشی از جرم را از متهم مطالبه کند.

در نهایت، اگر سوالی در مورد قانون قرار منع تعقیب دارید، می توانید با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید.

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ به صورت کلی و خلاصه وار است و توصیه نمی شود برای اتخاذ تصمیمات حقوقی از آن استفاده شود.
 • برای بررسی دقیق پرونده خود و دریافت مشاوره حقوقی تخصصی، باید به یک وکیل یا مشاور حقوقی مجرب مراجعه کنید.

شرایط صدور قرار منع تعقیب در ایران

در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، قرار منع تعقیب در دو حالت صادر می شود:

1. جرم نبودن عمل ارتکابی:

 • اگر مقام قضایی به این نتیجه برسد که عمل انتسابی به متهم، جرم نیست، قرار منع تعقیب صادر می کند.
 • برای مثال، اگر شخصی به دلیل عبور از چراغ قرمز جریمه شود و بعداً مشخص شود که چراغ قرمز خراب بوده است، عمل این شخص جرم نبوده و قرار منع تعقیب صادر می شود.

2. فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم:

 • اگر با وجود اینکه عمل ارتکابی جرم محسوب می شود، اما دلایل کافی برای اثبات اینکه متهم مرتکب آن جرم شده است وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب صادر می شود.
 • برای مثال، اگر شخصی به اتهام قتل متهم شود، اما هیچ مدرک و شاهدی برای اثبات این موضوع وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب صادر می شود.

مراحل صدور قرار منع تعقیب:

 • پس از انجام تحقیقات مقدماتی، مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) به بررسی پرونده می پردازد.
 • اگر یکی از شرایط صدور قرار منع تعقیب وجود داشته باشد، مقام قضایی قرار منع تعقیب را صادر می کند.
 • قرار منع تعقیب باید به دادستان ارسال شود و دادستان می تواند ظرف پنج روز به آن اعتراض کند.
 • در صورت عدم اعتراض دادستان یا رد اعتراض وی توسط دادگاه، قرار منع تعقیب قطعی می شود.

آثار صدور قرار منع تعقیب:

 • با صدور قرار منع تعقیب، تعقیب کیفری متهم متوقف می شود و پرونده مختومه می شود.
 • متهم در این حالت از اتهام انتسابی تبرئه می شود.
 • قرار منع تعقیب قابل تجدید نظر است و هر یک از طرفین می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به آن اعتراض کنند.

نکات مهم:

 • قرار منع تعقیب در خصوص ماهیت دعوی و اصل آن اظهارنظر نمی کند و صرفاً به عدم احراز جرم یا فقدان دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم می پردازد.
 • صدور قرار منع تعقیب مانع از طرح دعوای حقوقی توسط فرد شده علیه متهم نیست.
 • در برخی از موارد، قرار منع تعقیب موقت صادر می شود که در این صورت، مقام قضایی می تواند بعداً با توجه به کسب دلایل جدید، پرونده را مجدداً مورد رسیدگی قرار دهد.

مراحل انجام قرار منع تعقیب در ایران

قرار منع تعقیب یکی از قرارهای نهایی در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده کیفری است که توسط مقام قضایی (بازپرس، دادیار یا دادرس) صادر می‌شود و به موجب آن، تعقیب متهم به دلیل فقدان دلایل کافی یا عدم وقوع جرم متوقف می‌شود.

مراحل انجام قرار منع تعقیب به شرح زیر است:

1. تحقیقات مقدماتی:

 • در ابتدا، شاکی یا اشخاص دیگر با طرح شکایت یا اعلام جرم، پرونده‌ای را در مراجع قضایی یا ضابطان دادگستری (آگاهی، پلیس و …) مطرح می‌کنند.
 • پس از ارجاع پرونده به مقام قضایی، تحقیقات مقدماتی آغاز می‌شود. در این مرحله، مقام قضایی به جمع‌آوری دلایل و مدارک جرم از جمله تحقیق از طرفین، معاینه محل جرم، اخذ نظریه کارشناسی و … می‌پردازد.

2. بررسی دلایل و مدارک:

 • پس از انجام تحقیقات مقدماتی، مقام قضایی به بررسی دلایل و مدارک جمع‌آوری شده می‌پردازد.
 • اگر مقام قضایی به این نتیجه برسد که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد یا اصلاً جرمی واقع نشده است، قرار منع تعقیب صادر می‌کند.

3. صدور قرار منع تعقیب:

 • قرار منع تعقیب به صورت کتبی صادر می‌شود و در آن باید دلایل صدور قرار به طور روشن و واضح ذکر شود.
 • یک نسخه از قرار منع تعقیب به شاکی و متهم ابلاغ می‌شود.

4. اعتراض به قرار منع تعقیب:

 • شاکی و متهم می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار منع تعقیب به آن اعتراض کنند.
 • در صورت اعتراض، پرونده به دادگاه صالح ارجاع می‌شود و دادگاه به اعتراض رسیدگی و در مورد تأیید یا نقض قرار منع تعقیب تصمیم‌گیری می‌کند.

5. تأیید یا نقض قرار منع تعقیب:

 • اگر دادگاه اعتراض را وارد بداند، قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را برای ادامه تحقیقات به مقام قضایی مربوطه اعاده می‌کند.
 • در غیر این صورت، دادگاه قرار منع تعقیب را تأیید می‌کند و پرونده مختومه می‌شود.

نکات مهم:

 • صدور قرار منع تعقیب به معنای برائت قطعی متهم نیست.
 • اگر دلایل جدیدی در خصوص ارتکاب جرم توسط متهم به دست آید، می‌توان مجدداً پرونده را علیه وی مفتوح کرد.
 • در صورت نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه، متهم موظف است در مراحل بعدی رسیدگی حاضر شود.

اعتراض به قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب تصمیمی است که توسط مقام قضایی مبنی بر عدم وجود دلایل کافی برای تعقیب کیفری متهم صادر می‌شود. در صورت صدور قرار منع تعقیب، شاکی (کسی که جرم علیه او واقع شده است) می تواند به این قرار معترض شود.

مراحل قانونی اعتراض به قرار منع تعقیب:

1. مهلت اعتراض:

 • شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار منع تعقیب فرصت دارد تا به آن اعتراض کند.

2. مرجع رسیدگی به اعتراض:

 • اعتراض به قرار منع تعقیب در دادگاه کیفری 2 محل وقوع جرم رسیدگی می شود.

3. مدارک مورد نیاز:

 • لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب
 • دلیل و مستندات مثبته دال بر اشتباه بودن قرار منع تعقیب

4. رسیدگی در دادگاه:

 • در وقت رسیدگی، شاکی و مقام قضایی صادرکننده قرار منع تعقیب باید در دادگاه حاضر شوند و توضیحات خود را ارائه دهند.
 • دادگاه به دلایل و مستندات ارائه شده توسط طرفین رسیدگی می‌کند و در نهایت رای خود را صادر می‌کند.

5. رای دادگاه:

 • دادگاه در یکی از دو حالت زیر رای صادر می‌کند:

  • پذیرش اعتراض و نقض قرار منع تعقیب: در این صورت، پرونده برای ادامه تحقیقات به دادسرا اعاده می شود.
  • رد اعتراض و تأیید قرار منع تعقیب: در این صورت، رای دادگاه بدوی قطعی می شود و شاکی دیگر نمی تواند به آن اعتراض کند.

نکات مهم:

 • اعتراض به قرار منع تعقیب فقط یک بار و در مهلت مقرر قانونی قابل طرح است.
 • در صورت رد اعتراض، شاکی می تواند از طریق طرح دعوای حقوقی، خسارات خود را از متهم مطالبه کند.
 • توجه داشته باشید که مراحل قانونی اعتراض به قرار منع تعقیب ممکن است پیچیده باشد و نیاز به تخصص حقوقی دارد. به همین دلیل، توصیه می‌شود که برای انجام این مراحل از یک وکیل مجرب کمک بگیرید.

صدور قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب یکی از قرارهای نهایی در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده کیفری است که توسط مقام قضایی (بازپرس، دادیار یا دادرس) صادر می شود. این قرار به معنای عدم احراز جرم یا عدم انتساب جرم به متهم است و در واقع به نفع متهم صادر می شود.

موارد صدور قرار منع تعقیب:

 • عدم وقوع جرم: در صورتی که مقام قضایی به این نتیجه برسد که جرمی رخ نداده است، قرار منع تعقیب صادر می شود. به عنوان مثال، ممکن است شخصی به قتل متهم شود، اما بعداً مشخص شود که فرد فوت شده زنده است.
 • فقدان دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم: حتی اگر جرمی رخ داده باشد، ممکن است دلایل کافی برای اثبات انتساب آن به متهم وجود نداشته باشد. در این صورت نیز قرار منع تعقیب صادر می شود. به عنوان مثال، ممکن است اثر انگشت متهم در محل جرم پیدا شود، اما سایر قراین و شواهد نشان دهد که شخص دیگری مرتکب جرم شده است.
 • مشمول مرور زمان بودن جرم: اگر از زمان وقوع جرم مدت قانونی گذشته باشد، جرم مشمول مرور زمان شده و قرار منع تعقیب صادر می شود.
 • فقدان شرط ضروری تحقق جرم: در برخی موارد، برای تحقق جرم، باید شرایط خاصی وجود داشته باشد. اگر این شرایط وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب صادر می شود. به عنوان مثال، برای تحقق جرم سرقت، باید مال متعلق به غیر باشد.
 • وجود عوامل موجهه جرم: در برخی موارد، حتی اگر تمام عناصر تشکیل دهنده جرم وجود داشته باشد، اما مرتکب جرم به دلیل عوامل موجهه از جمله دفاع مشروع، اکراه یا اضطرار، مجازات نمی شود. در این صورت نیز قرار منع تعقیب صادر می شود.

آثار صدور قرار منع تعقیب:

 • تبرئه متهم: با صدور قرار منع تعقیب، متهم از اتهامات انتسابی تبرئه می شود.
 • عدم امکان تعقیب مجدد: پس از صدور قرار منع تعقیب، متهم نمی تواند به دلیل همان اتهام مجدداً تحت تعقیب قرار گیرد.
 • از بین رفتن سابقه کیفری: صدور قرار منع تعقیب در سوابق کیفری متهم ثبت نمی شود.

اعتراض به قرار منع تعقیب:

 • دارنده حق اعتراض: شاکی پرونده می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار منع تعقیب به آن اعتراض کند.
 • مرجع رسیدگی به اعتراض: دادگاه عمومی و انقلاب محل وقوع جرم به اعتراض شاکی رسیدگی می کند.
 • اثر اعتراض: در صورت پذیرش اعتراض از سوی دادگاه، قرار منع تعقیب نقض و پرونده برای تحقیقات بیشتر به مقام قضایی مربوطه اعاده می شود.

نکات مهم:

 • صدور قرار منع تعقیب به معنای برائت قطعی متهم نیست. شاکی می تواند به این قرار اعتراض کند.
 • در برخی موارد، ممکن است پس از صدور قرار منع تعقیب، در اثر کشف دلایل جدید، پرونده مجدداً مفتوح و تحقیقات از متهم صورت گیرد.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص صدور قرار منع تعقیب، می توانید به قانون آیین دادرسی کیفری و یا از یک وکیل دادگستری مشاوره بگیرید.

توجه: قوانین مربوط به صدور قرار منع تعقیب ممکن است در طول زمان تغییر کند. برای اطمینان از به روز بودن اطلاعات، باید به قوانین و رویه قضایی جاری مراجعه کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید