مشاوره حقوقی قراردادها

قواعد کلی برای تنظیم قرارداد کاری

مشاوره حقوقی آنلاین

تنظیم قرارداد کاری

مراحل تنظیم قرارداد کاری:

 1. جمع‌آوری اطلاعات:
  • قبل از شروع به تنظیم قرارداد، باید اطلاعات مربوط به طرفین قرارداد (کارگر و کارفرما) و همچنین موضوع قرارداد، مدت قرارداد، مبلغ دستمزد، تعهدات طرفین و سایر شرایط مورد توافق را جمع‌آوری کنید.
 2. انتخاب نوع قرارداد:
  • انواع مختلفی از قراردادهای کاری وجود دارد، مانند قرارداد موقت، دائمی، ساعتی، پیمانی و… شما باید با توجه به شرایط خود و کارتان، نوع مناسب قرارداد را انتخاب کنید.
 3. نوشتن متن قرارداد:
  • با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده و با در نظر گرفتن نوع قرارداد انتخابی، متن قرارداد را به صورت کتبی تنظیم کنید. متن قرارداد باید واضح، دقیق و عاری از هرگونه ابهام باشد.
 4. مطالعه و بررسی متن قرارداد:
  • پس از نوشتن متن قرارداد، آن را به دقت مطالعه و بررسی کنید تا از صحت و کامل بودن آن اطمینان حاصل کنید. در صورت نیاز، متن قرارداد را اصلاح کنید.
 5. امضاء و اثر انگشت:
  • پس از نهایی شدن متن قرارداد، هر دو طرف (کارگر و کارفرما) باید آن را امضاء و اثر انگشت خود را در آن درج کنند.
 6. گواهی امضاء:
  • در برخی موارد، ممکن است لازم باشد که امضای طرفین قرارداد توسط دو نفر شاهد گواهی شود.

نکات مهم در تنظیم قرارداد کاری:

 • در ابتدای قرارداد، باید مشخصات کامل طرفین قرارداد (نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس و…) به طور دقیق ذکر شود.
 • موضوع قرارداد باید به طور واضح و مشخص در قرارداد قید شود.
 • مدت قرارداد باید به طور مشخص در قرارداد ذکر شود. قرارداد می‌تواند موقت یا دائمی باشد.
 • مبلغ دستمزد و نحوه پرداخت آن (مثلاً به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه) باید به طور واضح در قرارداد قید شود.
 • تعهدات کارگر، مانند رعایت نظم و انضباط، انجام وظایف محوله در موعد مقرر، رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی و… باید در قرارداد ذکر شود.
 • تعهدات کارفرما، مانند پرداخت دستمزد در موعد مقرر، بیمه کردن کارگر، ارائه تجهیزات و امکانات لازم برای انجام کار و… باید در قرارداد ذکر شود.
 • شرایط فسخ قرارداد از سوی هر یک از طرفین باید در قرارداد ذکر شود.
 • مرجع حل و فصل اختلافات در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما باید در قرارداد ذکر شود.
 • در تنظیم قرارداد باید از اصطلاحات و عبارات واضح و روشن استفاده شود تا هیچ ابهامی در مورد تعهدات و وظایف طرفین وجود نداشته باشد.
 • در صورت تمایل، می‌توانید از یک وکیل یا مشاور حقوقی برای تنظیم قرارداد خود استفاده کنید.

نمونه متن قرارداد کاری:

این قرارداد بین آقای/خانم [نام و نام خانوادگی کارگر] به نشانی [آدرس کارگر] و کد ملی [کد ملی کارگر] که در این قرارداد کارگر نامیده می‌شود و آقای/خانم [نام و نام خانوادگی کارفرما] به نشانی [آدرس کارفرما] و کد ملی [کد ملی کارفرما] که در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود، تحت شرایط ذیل منعقد می‌گردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد:

موضوع این قرارداد، انجام کار [شرح وظایف کارگر] توسط کارگر در محل کارگاه/کارخانه/موسسه کارفرما به نشانی [آدرس محل کار] می‌باشد.

ماده ۲- مدت قرارداد:

مدت این قرارداد از تاریخ [تاریخ شروع قرارداد] تا تاریخ [تاریخ پایان قرارداد] به مدت [تعداد ماه/سال] می‌باشد.

ماده ۳- مبلغ دستمزد:

مبلغ دستمزد کارگر در این قرارداد به صورت [روزانه/هفتگی/ماهانه] مبلغ [مبلغ به عدد] ریال تعیین می‌شود.

ماده ۴- تعهدات کارگر:

کارگر متعهد است که:

 • وظایف محوله را طبق دستور کارفرما و در موعد مقرر به نحو احسن انجام دهد.
 • در ساعات مقرر در محل کار حاضر باشد و از غیبت و تأخیر غیرمجاز خودداری کند.
 • نظم و انضباط محل کار را رعایت کند و از ایجاد هرگونه مزاحمت برای سایر کارکنان خودداری نماید.
 • مسائل ایمنی و بهداشتی محل کار را رعایت کند و از استفاده از ابزار و ادوات غیراستاندارد خودداری

 

 

 

متن نمونه قرارداد کاری

این قرارداد بین _____________ به عنوان کارگر و _____________ به عنوان کارفرما منعقد می گردد.

ماده 1: مشخصات طرفین

 • مشخصات کارگر:
  • نام و نام خانوادگی: _____________
  • تاریخ تولد: _____________
  • شماره ملی: _____________
  • آدرس: _____________
  • شماره تماس: _____________
 • مشخصات کارفرما:
  • نام و نام خانوادگی: _____________
  • نام شرکت یا کارگاه: _____________
  • شماره ثبت شرکت یا کارگاه: _____________
  • آدرس: _____________
  • شماره تماس: _____________

ماده 2: موضوع قرارداد

 • عنوان شغلی: _____________
 • محل کار: _____________
 • شرح وظایف: _____________

ماده 3: شرایط حقوقی

 • دستمزد:
  • مبلغ پایه حقوق: _____________ تومان
  • مزایای جانبی (مانند عیدی، بن سفر، حق مسکن و …): _____________
  • نحوه پرداخت حقوق: _____________ (ماهانه، هفتگی و …)
 • ساعات کار:
  • ساعت شروع کار: _____________
  • ساعت پایان کار: _____________
  • روزهای کاری: _____________
  • اضافه کاری: _____________
 • مرخصی:
  • مرخصی استحقاقی: _____________ روز در سال
  • مرخصی استعلاجی: _____________ روز در سال
  • مرخصی بدون حقوق: _____________ روز در سال
 • بیمه تامین اجتماعی:
  • کارفرما موظف است ظرف _____________ روز از تاریخ شروع کار، کارگر را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد.
 • فسخ قرارداد:
  • این قرارداد با _____________ روز _____________ (اخطار کتبی / توافق طرفین) قابل فسخ است.
  • در صورت فسخ قرارداد توسط کارفرما، کارفرما موظف است _____________ ماه حقوق به کارگر پرداخت کند.
  • در صورت فسخ قرارداد توسط کارگر، کارگر موظف است _____________ روز کار کند.

ماده 4: سایر شروط

 • حل و فصل اختلافات:
  • در صورت بروز هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما، طرفین متعهدند که ابتدا از طریق مذاکره نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند. در غیر این صورت، مرجع حل و فصل اختلافات، مراجع حل و فصل اختلافات اداره کار و امور اجتماعی خواهد بود.
 • ضمانت نامه:

 • سایر توافقات:

ماده 5: امضای طرفین

این قرارداد در _____________ نسخه و در _____________ تاریخ تنظیم و به امضای طرفین رسید.

کارگر کارفرما

_____________ _____________

امضاء و اثر انگشت امضاء و اثر انگشت

نکات:

 • این فقط یک نمونه از متن قرارداد کاری است و شما می توانید با توجه به شرایط خود، آن را تغییر دهید.
 • قبل از امضای قرارداد، حتماً آن را به طور کامل مطالعه و درک کنید.
 • در صورت داشتن هرگونه سوال یا ابهام، از یک وکیل یا سایر متخصصان حقوقی مشورت کنید.

نکات مهم در تنظیم قرارداد کاری

تنظیم یک قرارداد کاری دقیق و جامع برای حفظ حقوق و تکالیف کارگر و کارفرما ضروری است. در اینجا به برخی از نکات مهم در تنظیم قرارداد کاری اشاره می‌کنم:

اطلاعات طرفین:

 • مشخصات کامل طرفین قرارداد شامل نام و نام خانوادگی، آدرس، شماره تماس و کد ملی باید به طور دقیق ذکر شود.
 • در صورت وجود، عنوان شغلی، نام واحد سازمانی و سمت کارگر باید درج شود.

موضوع قرارداد:

 • موضوع قرارداد باید به طور واضح و روشن بیان شود.
 • شرح وظایف و مسئولیت‌های کارگر به طور دقیق و مشخص ذکر شود.

مدت قرارداد:

 • مدت قرارداد باید به طور واضح ذکر شود.
 • در صورت وجود، شرایط تمدید قرارداد باید در نظر گرفته شود.

مبلغ قرارداد:

 • مبلغ قرارداد باید به طور واضح و مشخص ذکر شود.
 • نحوه پرداخت مبلغ قرارداد (اعم از حقوق، مزایا، پاداش و …) باید به طور روشن بیان شود.
 • زمان پرداخت حقوق و مزایا باید به طور مشخص ذکر شود.

تعهدات کارگر:

 • تعهدات کارگر به طور دقیق و مشخص بیان شود.
 • مواردی مانند رعایت نظم و انضباط، انجام وظایف محوله، حفظ اسرار شرکت و … را می‌توان به عنوان تعهدات کارگر در نظر گرفت.

تعهدات کارفرما:

 • تعهدات کارفرما به طور دقیق و مشخص بیان شود.
 • پرداخت حقوق و مزایا، بیمه تامین اجتماعی، مرخصی و … را می‌توان به عنوان تعهدات کارفرما در نظر گرفت.

شرایط فسخ قرارداد:

 • شرایط فسخ قرارداد باید به طور واضح در قرارداد ذکر شود.
 • در صورت فسخ قرارداد، باید مشخص شود که چه خسارتی به طرف مقابل تعلق می‌گیرد.

حل و فصل اختلافات:

 • مرجعی برای حل و فصل اختلافات احتمالی در قرارداد باید مشخص شود.
 • این مرجع می‌تواند دادگاه، داوری یا سایر مراجع حل و فصل اختلاف باشد.

سایر نکات:

 • استفاده از یک نمونه قرارداد معتبر و متناسب با نوع شغل می‌تواند به شما در تنظیم قراردادتان کمک کند.
 • در صورت تمایل می‌توانید برای تنظیم قرارداد از یک وکیل یا مشاور حقوقی استفاده کنید.
 • قبل از امضاء قرارداد، آن را به دقت مطالعه کنید و از مفاد آن مطمئن شوید.
 • درج تاریخ تنظیم قرارداد در ذیل آن الزامی است.
 • قرارداد باید به امضاء و مهر هر دو طرف قرارداد برسد.
 • در صورت وجود شهود، نام و نام خانوادگی و امضاء شهود نیز باید در قرارداد ذکر شود.

نکات تکمیلی:

 • توجه داشته باشید که موارد فوق فقط خلاصه‌ای از نکات مهم در تنظیم قرارداد کاری است و ممکن است در برخی موارد نیاز به ذکر جزئیات و شرایط خاص دیگری نیز باشد.
 • برای تنظیم دقیق و صحیح یک قرارداد کاری، باید از دانش و تخصص یک وکیل یا مشاور حقوقی استفاده کنید.

مراحل تنظیم قرارداد کاری در ایران

تنظیم قرارداد کاری از جمله اقدامات مهمی است که کارفرما و کارگر برای حفظ حقوق خود و پیشگیری از بروز اختلافات احتمالی باید انجام دهند.

در این متن، مراحل تنظیم قرارداد کاری در ایران را به شرح زیر بیان می‌کنیم:

1. تعیین نوع قرارداد:

اولین قدم در تنظیم قرارداد کاری، تعیین نوع قرارداد است.

انواع مختلفی از قراردادهای کاری در ایران وجود دارد، از جمله قرارداد موقت، قرارداد دائم، قرارداد پیمانی، قرارداد روزمزد و …

هر کدام از این نوع قراردادها شرایط و مقررات خاص خود را دارد.

بنابراین، کارفرما و کارگر باید با توجه به شرایط خود، نوع مناسب را انتخاب کنند.

2. درج مشخصات طرفین:

در قرارداد کاری باید مشخصات کامل کارفرما و کارگر شامل نام و نام خانوادگی، آدرس، کد ملی و شماره تماس ذکر شود.

3. تعیین موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد کاری، شرح وظایف و تعهدات کارگر است.

در این بخش باید به طور دقیق و مشخص قید شود که کارگر چه وظایفی را باید انجام دهد.

4. تعیین مدت قرارداد:

مدت قرارداد کاری می تواند به صورت موقت، دائم یا محدود باشد.

در صورتی که قرارداد به صورت موقت باشد، باید تاریخ شروع و پایان آن در قرارداد ذکر شود.

5. تعیین مزد یا حقوق:

میزان مزد یا حقوق کارگر باید به طور واضح و مشخص در قرارداد قید شود.

همچنین، باید در مورد نحوه ی پرداخت حقوق، مانند تاریخ پرداخت، فواصل پرداخت و … نیز توافق شود.

6. تعیین مزایای جانبی:

علاوه بر مزد یا حقوق، کارگر ممکن است از مزایای جانبی مانند بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی، عیدی و پاداش، بن کارت، مرخصی استعلاجی و … نیز بهره مند باشد.

در صورت وجود هرگونه مزایای جانبی، باید آنها به طور مشخص در قرارداد ذکر شود.

7. تعیین تعهدات کارفرما:

در قرارداد کاری باید تعهدات کارفرما در قبال کارگر نیز ذکر شود.

برخی از تعهدات رایج کارفرما عبارتند از:

 • پرداخت مزد یا حقوق در موعد مقرر
 • فراهم کردن محیط کار مناسب و ایمن
 • آموزش های لازم به کارگر
 • ارائه امکانات رفاهی مانند سرویس ایاب و ذهاب و غذا
 • پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و سایر مزایای جانبی

8. تعیین تعهدات کارگر:

در قرارداد کاری باید تعهدات کارگر در قبال کارفرما نیز ذکر شود.

برخی از تعهدات رایج کارگر عبارتند از:

 • انجام وظایف محوله طبق شرح وظایف
 • رعایت نظم و انضباط در محل کار
 • حفظ اسرار شغلی
 • عدم افشاء اطلاعات محرمانه کارفرما
 • جبران خسارات وارده به کارفرما در صورت قصور یا تقصیر

9. حل و فصل اختلافات:

در قرارداد کاری باید تعیین شود که در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و کارگر، اختلاف از طریق چه مکانیزمی حل و فصل خواهد شد.

معمولاً در قراردادهای کاری توافق می شود که در صورت بروز اختلاف، ابتدا از طریق مذاکره و صلح و سازش حل و فصل شود و در صورت عدم توافق، به مراجع قانونی مانند هیات های تشخیص و حل اختلافات کار و دادگاه کار مراجعه شود.

10. امضای قرارداد:

پس از توافق بر سر تمام موارد فوق، قرارداد کاری باید توسط کارفرما و کارگر امضا و مهر شود.

توصیه می شود که دو نسخه از قرارداد تهیه شود و هر کدام از طرفین یک نسخه از آن را دریافت کنند.

نکات مهم:

 • در تنظیم قرارداد کاری باید از عبارات واضح و روشن استفاده شود تا از هرگونه ابهام و سوء تفاهم در آینده جلوگیری شود.

 

 

 

مواردی که باید در قرارداد کاری لحاظ شود:

اطلاعات طرفین قرارداد:

 • نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگی کامل کارگر و کارفرما باید به طور دقیق در قرارداد ذکر شود.
 • نام شرکت یا موسسه: در صورتی که کارفرما یک شخص حقوقی مانند شرکت یا موسسه باشد، نام کامل آن باید در قرارداد ذکر شود.
 • آدرس: آدرس محل سکونت یا اقامتگاه قانونی کارگر و کارفرما باید به طور دقیق در قرارداد ذکر شود.
 • کد ملی: کد ملی کارگر و کارفرما باید در قرارداد ذکر شود.
 • شماره تماس: شماره تلفن ثابت یا همراه کارگر و کارفرما باید در قرارداد ذکر شود.
 • سمت و اختیارات: در صورتی که کارفرما به نیابت از شخص یا شرکت دیگری اقدام به عقد قرارداد می‌کند، باید سمت و اختیارات وی در قرارداد ذکر شود.

موضوع قرارداد:

 • موضوع قرارداد باید به طور واضح و مشخص در قرارداد قید شود. در این بخش باید نوع کار و شرح وظایف کارگر به طور دقیق ذکر شود.

مدت قرارداد:

 • مدت قرارداد باید به طور مشخص در قرارداد ذکر شود. قرارداد می‌تواند موقت یا دائمی باشد.
 • در صورت انعقاد قرارداد موقت، باید تاریخ شروع و پایان آن به طور دقیق ذکر شود.
 • در صورت انعقاد قرارداد دائمی، باید به این نکته اشاره شود که قرارداد تا زمانی که هیچ یک از طرفین آن را فسخ نکند، به قوت خود باقی خواهد ماند.

مبلغ دستمزد:

 • مبلغ دستمزد کارگر باید به طور واضح و مشخص در قرارداد قید شود.
 • در این بخش باید مبلغ دستمزد به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانه ذکر شود.
 • همچنین باید نحوه پرداخت دستمزد (مانند نقدی، چک، حواله بانکی) و تاریخ پرداخت آن مشخص شود.

تعهدات کارگر:

 • تعهدات کارگر باید به طور واضح و مشخص در قرارداد قید شود.
 • در این بخش باید وظایف و تکالیف کارگر در حین انجام کار به طور دقیق ذکر شود.
 • برخی از تعهدات رایج کارگر عبارتند از:
  • انجام وظایف محوله طبق دستور کارفرما و در موعد مقرر
  • رعایت نظم و انضباط محل کار
  • رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی محل کار
  • عدم افشای اطلاعات و اسرار کارفرما
  • غیبت و تأخیر مجاز

تعهدات کارفرما:

 • تعهدات کارفرما باید به طور واضح و مشخص در قرارداد قید شود.
 • در این بخش باید وظایف و تکالیف کارفرما در قبال کارگر به طور دقیق ذکر شود.
 • برخی از تعهدات رایج کارفرما عبارتند از:
  • پرداخت دستمزد کارگر در موعد مقرر
  • بیمه کردن کارگر
  • ارائه تجهیزات و امکانات لازم برای انجام کار
  • رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی محل کار
  • مرخصی و استراحت

شرایط فسخ قرارداد:

 • شرایط فسخ قرارداد از سوی هر یک از طرفین باید به طور واضح و مشخص در قرارداد قید شود.
 • در این بخش باید مواردی که هر یک از طرفین می‌تواند به موجب آن قرارداد را فسخ کند، ذکر شود.
 • برخی از موارد رایج فسخ قرارداد عبارتند از:
  • عدم انجام تعهدات توسط یکی از طرفین
  • وقوع حوادث غیرمترقبه
  • توافق طرفین

مرجع حل و فصل اختلافات:

 • مرجع حل و فصل اختلافات در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما باید در قرارداد ذکر شود.
 • در این بخش باید مشخص شود که در صورت بروز اختلاف، طرفین باید به چه مرجعی برای حل و فصل آن مراجعه کنند.
 • برخی از مراجع رایج حل و فصل اختلافات عبارتند از:
  • اداره کار و امور اجتماعی
  • مراجع قضایی

سایر شرایط:

 • در صورت تمایل طرفین، می‌توان سایر شرایط مورد توافق را نیز در قرارداد ذکر کرد.
 • برخی از شرایط رایج عبارتند از:
  • دوره آزمایشی
  • اضافه کاری
  • پاداش

نکات مهم:

 • در تنظیم قرارداد باید از اصطلاحات و عبارات واضح و روشن استفاده شود تا هیچ ابهامی در مورد تعهدات و وظایف طرفین وجود نداشته باشد.
 • در صورت تمایل، می‌توانید از یک وکیل یا مشاور حقوقی برای تنظیم قرارداد خود استفاده کنید.