مشاوره حقوقی اداره کار

قوانین خاتمه قرارداد مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

قوانین خاتمه قرارداد در ایران به نوع قرارداد بستگی دارد. به طور کلی، دو دسته کلی برای خاتمه قرارداد وجود دارد:

1. فسخ:

در فسخ، یکی از طرفین قرارداد به طور یکجانبه تصمیم به خاتمه آن می ‌گیرد. البته برای فسخ قرارداد باید شرایطی وجود داشته باشد که در قانون یا خود قرارداد ذکر شده است.

موارد فسخ قرارداد:

 • تخلف یکی از طرفین: اگر یکی از طرفین به تعهدات خود در قرارداد عمل نکند، طرف دیگر می ‌تواند قرارداد را فسخ کند.
 • فورس ماژور: فورس ماژور به وقایع غیرمترقبه ‌ای مانند سیل، زلزله یا جنگ گفته می ‌شود که خارج از کنترل طرفین قرارداد است. اگر وقوع فورس ماژور انجام تعهدات در قرارداد را غیرممکن کند، طرفین می ‌توانند قرارداد را فسخ کنند.
 • فسخ به شرط: در برخی از قراردادها، طرفین توافق می ‌کنند که در صورت تحقق شرطی خاص، بتوانند قرارداد را فسخ کنند.
 • فسخ ارادی: در برخی از موارد، طرفین بدون نیاز به هیچ دلیل و به طور ارادی می ‌توانند قرارداد را فسخ کنند. البته در این موارد، ممکن است طرف مقابل مستحق دریافت غرامت باشد.

2. انفساخ:

انفساخ به معنای خود به خود از بین رفتن قرارداد به دلیل تحقق شرایطی خاص است که در قانون یا خود قرارداد ذکر شده است.

موارد انفساخ قرارداد:

 • انقضای مدت قرارداد: اگر قرارداد برای مدت مشخصی منعقد شده باشد، با انقضای آن مدت، قرارداد به طور خود به خود منفسخ می ‌شود.
 • وفای به شرط: در برخی از قراردادها، شرطی وجود دارد که با تحقق آن، قرارداد به طور خود به خود منفسخ می ‌شود.
 • مرگ یا از بین رفتن اهلیت یکی از طرفین: در برخی از موارد، با مرگ یا از بین رفتن اهلیت یکی از طرفین، قرارداد به طور خود به خود منفسخ می ‌شود.

قوانین مربوط به خاتمه قرارداد:

 • قانون مدنی: قواعد کلی مربوط به خاتمه قرارداد در قانون مدنی آمده است.
 • قانون کار: قواعد مربوط به خاتمه قرارداد کار در قانون کار آمده است.
 • قانون روابط موجر و مستاجر: قواعد مربوط به خاتمه قرارداد اجاره در قانون روابط موجر و مستاجر آمده است.
 • سایر قوانین: در برخی از موارد، قوانین خاص دیگری نیز برای خاتمه قرارداد وجود دارد.

نکات مهم:

 • برای فسخ یا انفساخ قرارداد، باید به شرایطی که در قانون یا خود قرارداد ذکر شده است توجه کرد.
 • در صورت بروز اختلاف در مورد خاتمه قرارداد، می ‌توان به مراجع قضایی یا مراجع حل اختلاف مراجعه کرد.
 • قبل از امضای هرگونه قرارداد، باید به طور کامل مفاد آن را مطالعه و از شرایط خاتمه آن آگاهی پیدا کرد.

اطلاعات ارائه شده در این پاسخ به صورت کلی است و ممکن است در مورد قراردادهای خاص متفاوت باشد. برای کسب اطلاعات دقیق در مورد خاتمه قرارداد خود، باید به یک وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.

موارد انفساخ قرارداد طبق قانون مدنی ایران:

انفساخ قرارداد به معنای از بین رفتن آثار حقوقی آن به طور قهری و بدون نیاز به حکم دادگاه است.

قانون مدنی ایران موارد مختلفی را برای انفساخ قرارداد در نظر گرفته است که به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

1. انفساخ ناشی از اراده طرفین:

 • فسخ به شرط: در این نوع انفساخ، طرفین هنگام انعقاد قرارداد، شرطی را تعیین می‌کنند که در صورت تحقق آن، یکی از طرفین یا هر دو حق فسخ قرارداد را خواهند داشت.
 • خیارات: خیارات، اختیاراتی هستند که قانون یا قرارداد به یکی از طرفین یا هر دو طرف قرارداد می‌دهد تا در صورت تمایل، قرارداد را فسخ کنند.
 • استقاله: در برخی از قراردادها، هر یک از طرفین می تواند با اعلام انصراف خود از قرارداد، آن را فسخ کند.

2. انفساخ ناشی از حکم قانون:

 • عدم اهلیت: اگر یکی از طرفین قرارداد فاقد اهلیت لازم برای انعقاد قرارداد باشد، قرارداد باطل و منفسخ خواهد شد.
 • غبن: اگر در معامله غبن به مقدار فاحش باشد، مغبون حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
 • آفات: اگر معامله به جهت عیب یا فساد مورد معامله، از بین برود یا قابل انتفاع نباشد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
 • تعهدات خلاف قانون: اگر تعهدات مندرج در قرارداد، خلاف قانون باشد، قرارداد باطل و منفسخ خواهد شد.
 • فورس ماژور: در برخی از موارد، وقوع حوادث قهری مانند سیل، زلزله و جنگ می تواند موجب انفساخ قرارداد شود.

نکات مهم:

 • در صورت انفساخ قرارداد، آثار آن از زمان وقوع سبب انفساخ از بین می‌رود.
 • در برخی از موارد، انفساخ قرارداد موجب ایجاد خسارات برای طرف مقابل می شود. در این صورت، متخلف موظف به جبران خسارات خواهد بود.
 • برای انفساخ قرارداد، در برخی موارد تشریفات قانونی خاصی باید رعایت شود.

توصیه:

 • در صورت تمایل به انفساخ قرارداد، حتماً با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید تا از حقوق خود آگاه شوید و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنید.
 • موارد ذکر شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نمی باشد.
 • قوانین و مقررات مربوط به انفساخ قرارداد ممکن است در طول زمان تغییر کند.

فسخ قرارداد چیست؟

فسخ قرارداد، به معنای انحلال ارادی یک قرارداد توسط یکی از طرفین یا شخص ثالث است. به عبارت دیگر، فسخ به معنی از بین بردن تعهدات و الزامات ناشی از قرارداد به صورت یک طرفه است.

انواع فسخ قرارداد

فسخ قرارداد به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

 • فسخ قانونی: در این نوع فسخ، قانون به یکی از طرفین یا هر دو طرف، به دلیل حفظ حقوقشان، حق فسخ را می‌دهد. به عنوان مثال، در ماده ۴۷۸ قانون مدنی آمده است که “مستأجر می تواند در صورتی که مالک در تعمیرات اساسی که مورد حاجت است تأخیر کند…”.
 • فسخ قراردادی: در این نوع فسخ، طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن، برای یکی یا هر دو طرف یا شخص ثالث، حق فسخ را قائل شوند. به این حق، خیار گفته می‌شود. انواع مختلفی از خیارات وجود دارد، از جمله خیار شرط، خیار غبن، خیار عیب، خیار تأخیر و… .

شرایط فسخ قرارداد

برای فسخ هر نوع قراردادی، باید شرایط خاصی وجود داشته باشد. این شرایط در مورد فسخ قانونی و فسخ قراردادی با یکدیگر متفاوت است.

 • شرایط فسخ قانونی: شرایط فسخ قانونی در قانون مدنی و سایر قوانین مربوطه آمده است. به عنوان مثال، در ماده ۴۷۹ قانون مدنی آمده است که “مستأجر می تواند بعد از اخطار به مالک و دادن مهلت معقول برای رفع نقص، در صورتی که رفع نقص مقدور نباشد و یا مستأجر را در انتفاع از منفعت عاجز کند، عقد را فسخ کند…”.
 • شرایط فسخ قراردادی: شرایط فسخ قراردادی توسط طرفین قرارداد در ضمن عقد تعیین می‌شود. این شرایط می‌توانند هر چیزی باشند که مغایر با قانون نباشد.

آثار فسخ قرارداد

فسخ قرارداد، آثار مختلفی به دنبال دارد. از جمله این آثار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • از بین رفتن تعهدات و الزامات ناشی از قرارداد: با فسخ قرارداد، تعهداتی که طرفین قرارداد نسبت به یکدیگر داشتند، از بین می‌رود.
 • استرداد عوضین: در صورتی که عوضین (مورد معامله و عوض آن) در مقابل یکدیگر مبادله شده باشند، با فسخ قرارداد، باید عوضین به صاحبشان مسترد شود.
 • جبران خسارات: در برخی موارد، ممکن است فسخ قرارداد به یکی از طرفین ضرر و زیان برساند. در این صورت، طرفی که باعث ضرر شده است، موظف به جبران خسارات طرف مقابل خواهد بود.

نحوه فسخ قرارداد

نحوه فسخ قرارداد به نوع فسخ (قانونی یا قراردادی) بستگی دارد.

 • نحوه فسخ قانونی: در مورد فسخ قانونی، باید به قانون مربوطه مراجعه کرد و تشریفات قانونی مربوط به فسخ را انجام داد. به عنوان مثال، در مورد فسخ اجاره، مستأجر باید اخطاری به مالک ارسال کند و به او مهلت معقولی برای رفع نقص بدهد.
 • نحوه فسخ قراردادی: در مورد فسخ قراردادی، باید به شرایطی که برای فسخ در ضمن عقد تعیین شده است، رجوع کرد. در صورتی که در ضمن عقد، شرایط خاصی برای فسخ تعیین نشده باشد، می‌توان از طریق اظهارنامه و یا مراجعه به دادگاه اقدام به فسخ قرارداد کرد.

نکات مهم در مورد فسخ قرارداد

 • فسخ قرارداد، حقی است که قانون یا توافق طرفین به یکی از طرفین یا هر دو طرف می‌دهد.
 • برای فسخ هر نوع قراردادی، باید شرایط خاصی وجود داشته باشد.
 • آثار فسخ قرارداد، از جمله از بین رفتن تعهدات و الزامات ناشی از قرارداد، استرداد عوضین و جبران خسارات، در قانون مدنی و سایر قوانین مربوطه شده است.
 • نحوه فسخ قرارداد به نوع فسخ (قانونی یا قراردادی) بستگی دارد.

توجه: این اطلاعات فقط جنبه آموزشی و اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نیست. برای بررسی دقیق شرایط فسخ قرارداد خود، باید با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید.

قوانین مربوط به خاتمه قرارداد در ایران بر اساس نوع قرارداد متفاوت است. به طور کلی، دو نوع قرارداد وجود دارد:

1. قراردادهای مدت معین:

 • در این نوع قرارداد، تاریخ شروع و پایان مشخص شده است.
 • قرارداد با انقضاء تاریخ پایان یافته و نیازی به انجام کار دیگری نیست.

2. قراردادهای غیر موقت:

 • در این نوع قرارداد، تاریخ پایان مشخص نشده است.
 • خاتمه این نوع قرارداد تابع شرایط خاصی است که در قانون کار ذکر شده است.

موارد خاتمه قراردادهای غیر موقت:

 • فوت کارگر: با فوت کارگر، قرارداد به طور خودکار فسخ می شود.
 • بازنشستگی کارگر: با رسیدن به سن بازنشستگی طبق قانون تامین اجتماعی، قرارداد کارگر فسخ می شود.
 • از کارافتادگی کلی کارگر: در صورتی که کارگر به طور کامل از کار افتاده شود، قرارداد او فسخ می شود.
 • پایان کار در قراردادهای مربوط به کار معین: با انجام کار موضوع قرارداد، قرارداد به طور خودکار فسخ می شود.
 • استعفای کارگر: کارگر می تواند با ارائه استعفانامه کتبی و با رعایت مهلت قانونی، از کار استعفا دهد.
 • فسخ قرارداد منطبق با قانون کار: در برخی موارد، هر یک از طرفین می توانند با رعایت شرایط قانونی، قرارداد را فسخ کنند.

موارد فسخ قرارداد توسط کارگر:

 • عدم پرداخت حقوق و مزایا: در صورت عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگر بیش از دو ماه، کارگر می تواند قرارداد را فسخ کند.
 • تعهد کارفرما به انجام اموری که به خطر جان یا سلامتی کارگر باشد.
 • تغییر اساسی در شرایط کار که به ضرر کارگر باشد.
 • سوء رفتار کارفرما یا نماینده او با کارگر.

موارد فسخ قرارداد توسط کارفرما:

 • سوء رفتار کارگر: در صورت سوء رفتار کارگر، کارفرما می تواند با اثبات آن در مراجع حل اختلاف کار، قرارداد را فسخ کند.
 • عدم انجام تعهدات کارگر: در صورت عدم انجام تعهدات کارگر، کارفرما می تواند با اخطار کتبی به کارگر و عدم رفع مشکل، قرارداد را فسخ کند.
 • غیرقابل پیش بینی بودن اوضاع اقتصادی: در صورت بروز شرایطی که انجام تعهدات کارفرما را غیرممکن کند، کارفرما می تواند با پرداخت غرامت به کارگر، قرارداد را فسخ کند.

نکات مهم:

 • در صورت بروز اختلاف در مورد خاتمه قرارداد، کارگر و کارفرما می توانند به مراجع حل اختلاف کار مراجعه کنند.
 • برای آگاهی بیشتر از جزئیات مربوط به خاتمه قرارداد، به قانون کار جمهوری اسلامی ایران و یا مراجعه به وکیل متخصص مراجعه کنید.

توجه: این اطلاعات فقط جنبه ی اطلاع رسانی دارد و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود. برای دریافت مشاوره حقوقی در مورد خاتمه قرارداد، با یک وکیل متخصص مشورت کنید.

موارد فسخ قرارداد توسط کارفرما در قانون کار ایران:

قانون کار ایران، شرایطی را برای فسخ قرارداد کار توسط کارفرما در نظر گرفته است که به شرح زیر می باشد:

1. فسخ به دلیل تخلفات کارگر:

 • غیرمجاز بودن نوع و یا محل انجام کار: در صورتی که نوع یا محل انجام کار، مغایر با عرف یا قرارداد باشد، کارفرما می تواند قرارداد را فسخ کند. ([ماده 19 قانون کار])
 • سوء رفتار کارگر: سوء رفتارهایی مانند درگیری فیزیکی، اهانت، یا ایجاد مزاحمت برای همکاران یا مشتریان می تواند مبنای فسخ قرارداد باشد. ([ماده 21 قانون کار])
 • عدم رعایت وظایف: عدم انجام تعهدات و وظایف محوله طبق قرارداد، مانند غیبت injustificado، کم‌کاری، یا عدم رعایت دستورالعمل‌ها، می تواند منجر به فسخ قرارداد شود. ([ماده 21 قانون کار])
 • افشای اطلاعات محرمانه: افشای اطلاعات محرمانه شرکت یا سازمان توسط کارگر، تخلف محسوب شده و می تواند مبنای فسخ قرارداد باشد. ([ماده 21 قانون کار])
 • محکومیت قطعی کیفری: در صورتی که کارگر به جرمی مرتبط با شغل خود محکوم شود که موجب اخلال در نظم کارگاه یا سوء ظن کارفرما گردد، کارفرما می تواند قرارداد را فسخ کند. ([ماده 21 قانون کار])
 • اعتیاد به مواد مخدر: اثبات اعتیاد کارگر به مواد مخدر یا روانگردان، با توجه به مصوبه هیات وزیران، می تواند مبنای فسخ قرارداد باشد. ([ماده 28 قانون کار])
 • فقدان شرایط لازم برای انجام کار: در صورتی که کارگر بعد از انعقاد قرارداد، فاقد شرایط لازم برای انجام کار شود، کارفرما می تواند قرارداد را فسخ کند. ([ماده 30 قانون کار])

2. فسخ به دلیل شرایط غیرقابل پیش‌بینی:

 • فورس ماژور: وقوع حوادث غیرمترقبه و قهری مانند سیل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزی، و … که انجام تعهدات را برای طرفین قرارداد غیرممکن کند، می تواند مبنای فسخ قرارداد باشد. ([ماده 29 قانون کار])
 • فوت کارفرما: در صورتی که کارفرما فوت کند و ورثه او تمایل به ادامه فعالیت کارگاه را نداشته باشند، می توانند با پرداخت حقوق و مزایای معین، قرارداد کارگران را فسخ کنند. ([ماده 31 قانون کار])
 • پلمب شدن کارگاه: در صورت پلمب شدن کارگاه توسط مراجع ذیصلاح به دلیل تخلفات، کارفرما می تواند با پرداخت حقوق و مزایای معین، قرارداد کارگران را فسخ کند. ([ماده 32 قانون کار])
 • کاهش تولید: در شرایطی که به دلایل غیرقابل پیش‌بینی، تولید به طور قابل ملاحظه ای کاهش یابد و کارفرما قادر به پرداخت حقوق و مزایای کارگران نباشد، می تواند با حصول توافق با وزارت کار و امور اجتماعی و نمایندگان کارگران، نسبت به تعدیل نیرو و فسخ تعدادی از قراردادها اقدام کند. ([ماده 33 قانون کار])

نکات مهم:

 • کارفرما در هنگام فسخ قرارداد به دلیل تخلفات کارگر، موظف است مراتب را به صورت کتبی به کارگر ابلاغ کند و دلایل فسخ را به طور مشخص ذکر نماید. ([ماده 27 قانون کار])
 • کارگر در صورت اعتراض به فسخ قرارداد، می تواند به مراجع حل و فصل اختلافات کارگری (مثل اداره کار و امور اجتماعی) مراجعه کند. ([ماده 36 قانون کار])
 • در برخی موارد، قانون شرایط و تشریفات خاص دیگری را برای فسخ قرارداد توسط کارفرما در نظر گرفته است که لازم است به آنها توجه شود.

توجه: این اطلاعات فقط جنبه ی اطلاع رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نمی باشد. برای بررسی دقیق شرایط خود و دریافت مشاوره حقوقی لازم، باید به وکیل یا کارشناس امور حقوقی و روابط کار مراجعه کنید.

موارد فسخ قرارداد کار توسط کارگر طبق قانون کار ایران:

کارگر در شرایط زیر می‌تواند قرارداد کار خود را فسخ کند:

1. عدم پرداخت حقوق و مزایا:

 • اگر کارفرما بیش از دو ماه حقوق یا مزایای قانونی کارگر را پرداخت نکند.
 • اگر کارفرما بدون حکم مراجع قانونی ذیصلاح، بیش از ده روز کارگر را از کار معطل کند.

2. شرایط ناایمن و غیربهداشتی کار:

 • اگر محل کار یا ابزار و ادوات کار ناایمن و برای سلامتی یا جان کارگر خطرناک باشد و کارگر پس از اخطار کتبی به کارفرما و عدم رفع خطر، از کار خودداری کند.

3. عدم رعایت تعهدات کارفرما:

 • اگر کارفرما به تعهدات خود در قبال کارگر از جمله ارائه مسکن یا وسیله نقلیه، طبق قرارداد عمل نکند.
 • اگر کارفرما با سوءاستفاده از مقام خود، کارگر را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دهد.

4. سایر موارد:

 • اگر به دلیل بیماری یا حادثه، کارگر نتواند به وظایف خود عمل کند و طبق گواهی مراجع پزشکی، بیکاری موقت یا دائم وی تأیید شود.
 • اگر کارگر به خدمت سربازی یا وظایف عمومی دیگر اعزام شود.
 • اگر کارگر بازداشت شود و حکم قطعی مبنی بر برائت یا عدم ارتکاب جرم صادر شود.
 • اگر کارگر در اثر وقوع حوادث ناشی از کار، از کار افتاده شود.
 • اگر کارگر به اشتباه به کار گرفته شده باشد و کارفرما پس از اطلاع از اشتباه، او را اخراج نکند.

نکات مهم:

 • کارگر برای فسخ قرارداد خود باید به کارفرما اخطار کتبی ابلاغ کند.
 • مدت اخطار برای فسخ قرارداد کارگر، حداقل یک ماه است.
 • در صورت عدم پرداخت حقوق و مزایا، کارگر می‌تواند بدون اخطار قبلی، قرارداد خود را فسخ کند.
 • اگر کارگر به دلیل شرایط ناایمن و غیربهداشتی کار، قرارداد خود را فسخ کند، باید مراتب را به اداره کار محل اعلام کند.
 • در صورت وجود اختلاف در مورد فسخ قرارداد کار، کارگر می‌تواند به مراجع حل و فصل اختلافات کار مراجعه کند.

اطلاعات ارائه شده در این پاسخ به صورت کلی است و ممکن است در مورد قراردادهای خاص متفاوت باشد. برای کسب اطلاعات دقیق در مورد فسخ قرارداد کار خود، باید به یک وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *