مشاوره حقوقی وصول مطالبات

قوانین سفته

مشاوره حقوقی

سفته سندی است که به موجب آن یک شخص تعهد می‌کند که مبلغ مشخصی را در زمان معین یا عندالمطالبه به شخص دیگر یا به حواله کرد او بپردازد. سفته در واقع نوعی سند تجاری است که در معاملات و فعالیت‌های اقتصادی کاربرد فراوانی دارد و به عنوان ابزار ضمانت نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مشخصات اساسی سفته:

 • مبلغ سفته: مبلغی که صادرکننده سفته متعهد به پرداخت آن است باید به طور واضح و خوانا در سفته نوشته شود.
 • تاریخ سفته: تاریخ صدور سفته باید در آن ذکر شود.
 • نام و نام خانوادگی صادرکننده و گیرنده: نام و نام خانوادگی صادرکننده سفته (کسی که متعهد به پرداخت است) و گیرنده سفته (کسی که پول را دریافت می‌کند) باید در سفته نوشته شود.
 • تاریخ سررسید: تاریخی که صادرکننده سفته متعهد به پرداخت وجه آن است باید در سفته ذکر شود. این تاریخ می تواند به صورت معین یا عندالمطالبه باشد.
 • امضاء و مهر صادرکننده: سفته باید به امضاء و مهر صادرکننده برسد.

انواع سفته:

 • سفته عادی: رایج ترین نوع سفته است و در معاملات و فعالیت‌های روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • سفته برات: نوعی سفته است که در آن صادرکننده به جای تعهد به پرداخت وجه، متعهد می‌شود که حواله وجه را به گیرنده سفته بپردازد.
 • سفته ظهرنویسی شده: سفته‌ای که پشت آن توسط افراد دیگری به جز صادرکننده امضاء شده باشد.

کاربردهای سفته:

 • ضمانت معاملات: سفته یکی از ابزارهای رایج برای ضمانت معاملات است. به عنوان مثال، در معاملات ملکی، از خریدار سفته به عنوان ضمانت دریافت وجه رهن یا ثمن معامله گرفته می‌شود.
 • خرید اقساطی: در معاملات اقساطی، از خریدار سفته به عنوان ضمانت پرداخت اقساط معامله گرفته می‌شود.
 • تسهیلات بانکی: در برخی موارد، بانک‌ها در ازای پرداخت وام یا تسهیلات، از وام گیرنده سفته به عنوان ضمانت بازپرداخت وام دریافت می‌کنند.

نکات حقوقی مربوط به سفته:

 • سفته سند لازم الاجرا است و دارنده آن می تواند در صورت عدم پرداخت وجه سفته در سررسید، از طریق مراجع قانونی نسبت به وصول طلب خود اقدام کند.
 • در صورتی که سفته به صورت ظهرنویسی شده باشد، ظهرنویس ها نیز در مقابل دارنده سفته مسئول پرداخت وجه آن هستند.
 • تغییر و تحریف در متن سفته موجب بی اعتباری آن می شود.
 • سفته باید در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صادر و تکمیل شود.

قوانین سفته:

سفته یکی از اسناد تجاری مهم در ایران است که برای تعهد پرداخت وجه به کار می‌رود.

قوانین مربوط به سفته در فصل چهارم قانون تجارت (مواد 307 تا 315) و همچنین در آیین‌نامه اجرایی اسناد تجاری مصوب 1352 آمده است.

مهمترین نکات قانونی مربوط به سفته عبارتند از:

 • صادر کننده سفته متعهد به پرداخت وجه سفته در موعد مقرر در آن است.
 • در صورتی که سفته عندالمطالبه باشد، دارنده سفته می تواند هر وقت که بخواهد وجه آن را از صادر کننده مطالبه کند.
 • سفته می تواند به حواله کرد واگذار شود.
 • در صورتی که سفته به ظهرنویس (کسی که پشت سفته را امضا می کند) واگذار شود، ظهرنویس نیز در مقابل دارنده مسئول پرداخت وجه سفته می باشد.
 • برای مطالبه وجه سفته نیازی به ارائه دادخواست نیست و دارنده سفته می تواند مستقیماً به اجرای اسناد تجاری مراجعه کند.
 • در صورتی که صادر کننده سفته از پرداخت وجه آن خودداری کند، دارنده سفته می تواند با مراجعه به اجرای اسناد تجاری، نسبت به توقیف اموال او اقدام کند.
 • اقدامات اجرایی مربوط به سفته مشمول مرور زمان نمی شود.

نکات مهم در خصوص صدور و تکمیل سفته:

 • سفته باید به طور کامل و بدون نقص تکمیل شود.
 • تاریخ صدور سفته باید حتماً درج شود.
 • مبلغ سفته باید به حروف و عدد نوشته شود.
 • نام و نام خانوادگی گیرنده وجه سفته باید درج شود.
 • امضای صادر کننده سفته باید در ذیل سفته درج شود.

انواع سفته:

 • سفته عادی: سفته ای است که در آن فقط نام و نام خانوادگی گیرنده وجه سفته درج شده باشد.
 • سفته در وجه حامل: سفته ای است که در آن نام و نام خانوادگی گیرنده وجه سفته درج نشده باشد و هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد می تواند وجه آن را مطالبه کند.
 • سفته در وجه حواله کرد: سفته ای است که در آن نام و نام خانوادگی گیرنده وجه سفته درج شده باشد و دارنده سفته می تواند آن را به شخص دیگری واگذار کند.

نحوه پر کردن سفته حسن انجام کار در ایران (سال 1403):

سفته حسن انجام کار سندی است که کارفرما از کارگر جهت تضمین انجام تعهدات وی در قبال کار واگذار شده دریافت می کند. این سفته در وجه حامل صادر می شود و در صورت عدم انجام تعهدات توسط کارگر، کارفرما می تواند از طریق آن وجه مورد نظر خود را از طریق مراجع قانونی مطالبه کند.

مواردی که باید در سفته حسن انجام کار قید شود:

 • مبلغ سفته: معادل مبلغی که کارفرما به عنوان ضمانت از کارگر دریافت می کند.
 • تاریخ صدور سفته: تاریخ تنظیم و امضای سفته توسط کارگر.
 • نام و نام خانوادگی کارگر: مشخصات کامل فردی که سفته را امضا می کند.
 • نام و نام خانوادگی کارفرما: مشخصات کامل فردی که سفته را به نفع خود دریافت می کند.
 • تاریخ شروع تعهد: تاریخی که کارگر باید تعهدات خود را طبق قرارداد آغاز کند.
 • تاریخ سررسید سفته: تاریخی که در صورت عدم انجام تعهدات، کارفرما می تواند وجه سفته را مطالبه کند.
 • شرح تعهد: توضیح مختصری از تعهداتی که کارگر باید انجام دهد.
 • امضاء و اثر انگشت کارگر: امضاء و اثر انگشت کارگر در ذیل سفته الزامی است.

نکات مهم در خصوص سفته حسن انجام کار:

 • سفته باید حتماً در دو نسخه تنظیم و امضاء شود. یک نسخه برای کارفرما و یک نسخه برای کارگر.
 • قبل از امضاء سفته، حتماً شرایط آن را به دقت مطالعه کنید.
 • در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوال، از کارفرما بخواهید تا آن را به طور کامل برای شما توضیح دهد.
 • از امضاء سفته های بدون تاریخ و یا بدون ذکر مبلغ خودداری کنید.
 • سفته را در جای امنی نگهداری کنید و از ارائه آن به افراد غیرمجاز خودداری کنید.

در صورت عدم انجام تعهدات توسط کارگر:

 • کارفرما می تواند با در دست داشتن سفته و سایر مدارک مثبته به دادگاه مراجعه کند و وجه سفته را به علاوه خسارات قانونی از کارگر مطالبه کند.
 • دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد، در صورت احراز صحت ادعای کارفرما، حکم به پرداخت وجه سفته و خسارات قانونی به نفع کارفرما صادر خواهد کرد.

انواع و اجزای سفته و قوانین مربوط به آن

سفته یکی از اسناد تجاری مهم در ایران است که برای تعهد پرداخت وجه به کار می‌رود. استفاده از سفته در معاملات مختلف بسیار رایج است و از آنجایی که یک سند رسمی و معتبر محسوب می‌شود، در صورت بروز مشکل، دارنده سفته می تواند از طریق مراجع قانونی برای احقاق حق خود اقدام کند.

انواع سفته:

 • سفته عادی: رایج ترین نوع سفته است که در آن فقط نام و نام خانوادگی گیرنده وجه سفته درج شده باشد.
 • سفته در وجه حامل: در این نوع سفته، نام و نام خانوادگی گیرنده وجه سفته درج نشده است و هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد می تواند وجه آن را مطالبه کند.
 • سفته در وجه حواله کرد: در این نوع سفته، نام و نام خانوادگی گیرنده وجه سفته درج شده است و دارنده سفته می تواند آن را به شخص دیگری واگذار (حواله) کند.

اجزای سفته:

 • نام و نام خانوادگی صادر کننده: صادر کننده سفته کسی است که متعهد به پرداخت وجه سفته در موعد مقرر می باشد.
 • نام و نام خانوادگی گیرنده وجه: گیرنده وجه سفته کسی است که وجه سفته به او پرداخت می شود.
 • مبلغ سفته: مبلغی که صادر کننده سفته متعهد به پرداخت آن به گیرنده وجه می باشد.
 • تاریخ صدور: تاریخ تنظیم و صدور سفته.
 • موعد پرداخت: ذکر تاریخ مشخص یا اصطلاحی مانند ” عندالمطالبه ” برای تعیین زمان پرداخت وجه سفته.
 • امضای صادر کننده: امضای صادر کننده سفته برای تأیید تعهد خود به پرداخت وجه سفته.

قوانین مربوط به سفته:

 • قوانین مربوط به سفته در فصل چهارم قانون تجارت (مواد 307 تا 315) و همچنین در آیین‌نامه اجرایی اسناد تجاری مصوب 1352 آمده است.
 • بر اساس قانون، صادر کننده سفته متعهد به پرداخت وجه سفته در موعد مقرر در آن است.
 • در صورتی که سفته عندالمطالبه باشد، دارنده سفته می تواند هر وقت که بخواهد وجه آن را از صادر کننده مطالبه کند.
 • سفته می تواند به حواله کرد واگذار شود.
 • در صورتی که سفته به ظهرنویس (کسی که پشت سفته را امضا می کند) واگذار شود، ظهرنویس نیز در مقابل دارنده مسئول پرداخت وجه سفته می باشد.
 • برای مطالبه وجه سفته نیازی به ارائه دادخواست نیست و دارنده سفته می تواند مستقیماً به اجرای اسناد تجاری مراجعه کند.
 • در صورتی که صادر کننده سفته از پرداخت وجه آن خودداری کند، دارنده سفته می تواند با مراجعه به اجرای اسناد تجاری، نسبت به توقیف اموال او اقدام کند.
 • اقدامات اجرایی مربوط به سفته مشمول مرور زمان نمی شود.

نکات مهم در خصوص صدور و تکمیل سفته:

 • سفته باید به طور کامل و بدون نقص تکمیل شود.
 • تاریخ صدور سفته باید حتماً درج شود.
 • مبلغ سفته باید به حروف و عدد نوشته شود.
 • نام و نام خانوادگی گیرنده وجه سفته باید درج شود.
 • امضای صادر کننده سفته باید در ذیل سفته درج شود.
 • در سفته های در وجه حواله کرد، نام و نام خانوادگی اولین دارنده باید درج شود.

سفته الکترونیکی یک ابزار نوین پرداخت است که جایگزین سفته‌های سنتی کاغذی شده است. این نوع سفته به صورت الکترونیکی صادر و نگهداری می‌شود و مزایای متعددی از جمله امنیت بالا، سهولت استفاده و کاهش هزینه‌ها را به همراه دارد.

نحوه دریافت سفته الکترونیکی:

برای دریافت سفته الکترونیکی می‌توانید از دو روش استفاده کنید:

 • سامانه‌های بانکداری الکترونیکی: بسیاری از بانک‌ها امکان صدور سفته الکترونیکی را از طریق سامانه‌های بانکداری اینترنتی یا همراه خود فراهم کرده‌اند. برای این کار کافی است به سامانه بانک خود مراجعه کرده و با ورود به بخش مربوطه، نسبت به صدور سفته الکترونیکی اقدام نمایید.
 • اپلیکیشن‌های آی‌کاپ: علاوه بر بانک‌ها، برخی از شرکت‌های معتبر مانند آی‌کاپ نیز امکان صدور سفته الکترونیکی را فراهم کرده‌اند. برای این کار می‌توانید اپلیکیشن آی‌کاپ را نصب کرده و با ثبت نام و احراز هویت، نسبت به صدور سفته الکترونیکی اقدام نمایید.

مراحل صدور سفته الکترونیکی:

مراحل صدور سفته الکترونیکی در general به شرح زیر است:

 1. انتخاب مبلغ و تاریخ سررسید: ابتدا باید مبلغ و تاریخ سررسید سفته را مشخص کنید.
 2. انتخاب گیرنده: نام و مشخصات گیرنده سفته را باید وارد کنید.
 3. بارگذاری مدارک: در برخی موارد، ممکن است لازم باشد مدارک شناسایی و سایر مدارک مورد نیاز را بارگذاری کنید.
 4. پرداخت هزینه: هزینه صدور سفته الکترونیکی را باید به صورت آنلاین پرداخت کنید.
 5. دریافت سفته: پس از صدور سفته، می‌توانید آن را به صورت الکترونیکی دریافت و چاپ کنید.

مزایای سفته الکترونیکی:

 • امنیت بالا: سفته‌های الکترونیکی از طریق رمزنگاری و امضای دیجیتال محافظت می‌شوند و از جعل و سوء استفاده آن‌ها جلوگیری می‌شود.
 • سهولت استفاده: صدور و نگهداری سفته‌های الکترونیکی بسیار ساده تر از سفته‌های سنتی کاغذی است.
 • کاهش هزینه‌ها: با استفاده از سفته‌های الکترونیکی، هزینه‌های چاپ، صدور و نگهداری سفته‌های سنتی کاغذی از بین می‌رود.
 • دسترسی آسان: شما می‌توانید به سادگی و در هر زمان و مکانی به سفته‌های الکترونیکی خود دسترسی داشته باشید.
 • سازگاری با محیط زیست: با استفاده از سفته‌های الکترونیکی، نیازی به استفاده از کاغذ نیست و به حفظ محیط زیست کمک می‌شود.

نکات مهم:

 • برای صدور سفته الکترونیکی، باید به یک سامانه یا اپلیکیشن معتبر و دارای مجوزهای لازم مراجعه کنید.
 • قبل از صدور سفته، شرایط و ضوابط مربوط به آن را به دقت مطالعه کنید.
 • از سفته‌های الکترونیکی خود به طور صحیح و ایمن استفاده کنید و اطلاعات مربوط به آن‌ها را محرمانه نگه دارید.

در حال حاضر، سفته‌های الکترونیکی در ایران در حال توسعه و گسترش هستند و هنوز در همه جا به طور کامل جایگزین سفته‌های سنتی نشده‌اند. با این حال، با توجه به مزایای متعددی که دارند، به نظر می‌رسد در آینده جایگاه ویژه‌ای در نظام پرداخت کشور پیدا خواهند کرد.

 

نکات حقوقی مهم درباره سفته در ایران (سال 1403):

سفته یکی از اسناد تجاری رایج در ایران است که به منظور تضمین انجام تعهد یا پرداخت وجه به کار می‌رود.

نکات ضروری هنگام صدور یا دریافت سفته:

1. مشخصات کامل صادرکننده و گیرنده:

 • نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، کد ملی و آدرس کامل صادرکننده و گیرنده سفته را به طور دقیق درج کنید.

2. مبلغ سفته:

 • مبلغ سفته را به حروف و به طور واضح درج کنید. از نوشتن مبالغ مبهم یا نامشخص خودداری کنید.
 • در صورت وجود تضمین، مبلغ آن را نیز در سفته قید کنید.

3. تاریخ صدور و سررسید:

 • تاریخ صدور سفته و تاریخ سررسید آن را حتماً درج کنید.
 • تاریخ سررسید باید به طور واضح و گویا باشد (مانند: سال، ماه، روز).

4. شرح تعهد:

 • در صورتی که سفته برای تضمین انجام تعهدی خاص صادر می‌شود، شرح مختصری از آن تعهد را در سفته قید کنید.
 • این امر به شفافیت تعهدات طرفین و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی کمک می‌کند.

5. امضاء و اثر انگشت:

 • صادرکننده سفته باید حتماً آن را امضاء و اثر انگشت خود را درج کند.
 • در صورت وجود تضمین‌کننده، امضاء و اثر انگشت او نیز باید در سفته قید شود.

نکات مهم هنگام دریافت سفته:

 • قبل از دریافت سفته، حتماً از صحت و اعتبار آن اطمینان حاصل کنید.
 • به مواردی مانند تاریخ صدور، تاریخ سررسید، مبلغ، امضاء و اثر انگشت صادرکننده و سایر مشخصات سفته توجه کنید.
 • از دریافت سفته های مخدوش، بدون تاریخ یا بدون امضاء و اثر انگشت خودداری کنید.

نکات حقوقی کلی در خصوص سفته:

 • سفته یک سند اعتباردار است و در صورت عدم پرداخت وجه آن در تاریخ سررسید، دارنده سفته می تواند از طریق مراجع قانونی (دادگاه یا شورای حل اختلاف) نسبت به وصول وجه آن اقدام کند.
 • صادرکننده سفته مسئول پرداخت وجه آن در تاریخ سررسید است، حتی اگر دارنده سفته عوض شده باشد.
 • در صورت فوت صادرکننده سفته، ورثه او مسئول پرداخت وجه آن هستند.
 • دارنده سفته می تواند در صورت تمایل، قبل از تاریخ سررسید وجه آن را مطالبه کند.
 • صادرکننده سفته می تواند در صورت تسویه کامل تعهد خود، نسبت به دریافت سفته از دارنده آن اقدام کند.