مشاوره حقوقی طلاق

قوانین و شرایط ازدواج مجدد زن بعد از طلاق

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین 24 ساعته

قوانین و شرایط ازدواج مجدد زن بعد از طلاق در ایران

قوانین مربوط به ازدواج مجدد زن بعد از طلاق در ایران، بسته به نوع طلاق و شرایط زن و شوهر سابق متفاوت است.

انواع طلاق:

 • طلاق رجعی: در این نوع طلاق، شوهر تا پایان دوره عده (معمولاً 3 ماه) می‌تواند به زن رجوع کند و بدون نیاز به صیغه طلاق جدید، زندگی مشترک را از سر بگیرند. در این مدت، زن مستحق نفقه است.
 • طلاق بائن: در این نوع طلاق، رجوع شوهر به زن امکان‌پذیر نیست و زن و شوهر برای ازدواج مجدد باید مجدداً صیغه عقد نکاح را جاری کنند.

شرایط ازدواج مجدد زن بعد از طلاق رجعی:

 • پایان دوره عده: زن باید تا پایان دوره عده صبر کند و سپس می‌تواند با فرد دیگری ازدواج کند.
 • رضایت شوهر: در صورت تمایل شوهر به رجوع، زن موظف به پذیرش رجوع او است و تا زمانی که شوهر به او رجوع نکرده، حق ازدواج مجدد ندارد.

شرایط ازدواج مجدد زن بعد از طلاق بائن:

 • پایان دوره عده: زن باید تا پایان دوره عده صبر کند و سپس می‌تواند با فرد دیگری ازدواج کند.
 • عدم وجود مانع شرعی: زن نباید به مردی که با او طلاق بائن گرفته، تا ابد عده نگه دارد.
 • عدم بارداری از شوهر سابق: اگر زن در زمان طلاق بائن باردار باشد، باید تا پایان بارداری صبر کند و سپس می‌تواند با فرد دیگری ازدواج کند.

محدودیت‌های ازدواج مجدد زن:

 • زن مطلقه نمی‌تواند با شوهر سابق خود که او را طلاق داده تا زمانی که با مرد دیگری ازدواج کند و از او طلاق بگیرد، ازدواج کند.
 • پدر دختر باکره‌ای که طلاق گرفته، حق دارد با ازدواج مجدد او تا زمانی که به سن بلوغ برسد یا ازدواج کند، مخالفت کند. البته، در صورت اثبات عدم مصلحت پدر در مخالفت با ازدواج، دادگاه می‌تواند به نفع ازدواج مجدد دختر رای دهد.

نکات مهم:

 • برای ازدواج مجدد، زن باید به دفاتر ثبت ازدواج مراجعه کند و مدارک لازم را ارائه دهد.
 • در صورت وجود اختلاف در خصوص ازدواج مجدد زن، زن و شوهر می‌توانند به دادگاه خانواده مراجعه کنند.
 • قوانین مربوط به ازدواج مجدد زن پیچیده است و توصیه می‌شود برای کسب اطلاعات دقیق و به‌روز در این خصوص، با یک وکیل مجرب مشورت نمایید.

محدودیت‌های ازدواج مجدد زن بعد از طلاق در ایران

محدودیت‌های ازدواج مجدد زن بعد از طلاق در ایران به نوع طلاق و وضعیت زن بستگی دارد.

در طلاق رجعی:

 • عدم نیاز به اذن جدید: در طلاق رجعی، زن برای ازدواج مجدد با شوهر سابق خود نیازی به اذن جدید از او یا دادگاه ندارد.
 • مهلت رجوع: شوهر تا زمانی که عده طلاق (3 ماه) تمام نشده است، می‌تواند به همسرش رجوع کند و زندگی مشترک را از نو آغاز کند. در این مدت، زن حق ازدواج با فرد دیگری را ندارد.

در طلاق بائن:

 • عده طلاق: زن باید پس از طلاق بائن، عده طلاق (3 ماه) را نگه دارد و در این مدت حق ازدواج با فرد دیگری را ندارد.
 • اذن پدر یا جد پدری: در صورتی که زن باکره باشد، برای ازدواج مجدد بعد از طلاق بائن، باید از پدر یا جد پدری خود اذن بگیرد.
  • استثنائات:
   • در صورتی که پدر یا جد پدری بدون دلیل موجه از دادن اذن امتناع کنند، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و از دادگاه اذن ازدواج بگیرد.
   • اگر پدر یا جد پدری فوت کرده باشند یا معلوم نباشند کیستند، زن برای ازدواج مجدد نیاز به اذن از کسی ندارد.

محدودیت‌های دیگر:

 • محرومیت از حضانت: در برخی موارد، ممکن است زن بعد از ازدواج مجدد، حضانت فرزند خود را از دست بدهد. این موارد عبارتند از:
  • ازدواج مجدد زن با فردی که صلاحیت اخلاقی یا مالی لازم برای نگهداری از فرزند را نداشته باشد.
  • ازدواج مجدد زن با غیرمسلمان، در صورتی که فرزند او مسلمان باشد.
 • شروط ضمن عقد: در برخی از عقدنامه‌ها، شروطی ضمن عقد در مورد ازدواج مجدد زن درج می‌شود. این شروط باید توسط زن و شوهر توافق شده باشد و تا زمانی که به آنها عمل نشود، زن حق ازدواج مجدد را ندارد.

نکات:

 • برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محدودیت‌های ازدواج مجدد زن بعد از طلاق، می‌توانید به وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.
 • قوانین مربوط به ازدواج مجدد زن بعد از طلاق، در برخی موارد پیچیده است و توصیه می‌شود که برای اطمینان از حقوق خود، از یک متخصص حقوقی کمک بگیرید.

قوانین ازدواج مجدد زن بعد از طلاق در ایران

قوانین مربوط به ازدواج مجدد زن بعد از طلاق در ایران به شرح زیر است:

1. عده طلاق:

 • زن بائنه: زنی که طلاق رجعی بر او جاری شده باشد، باید تا پایان عده یعنی 3 ماه و 10 روز صبر کند و در این مدت در منزل شوهر بماند و از تمکین عام و خاص او خارج نشود. در غیر این صورت مستحق نفقه نخواهد بود.
 • زن رجعیه: زنی که طلاق رجعی بر او جاری شده باشد، می‌تواند با رضایت شوهر به منزل خود بازگردد و زندگی مشترک را از سر بگیرد. در این صورت طلاق رجوع داده می‌شود و عده از بین می‌رود.
 • زن منجزه: زنی که طلاق بائن یا خلع بر او جاری شده باشد، یا زنی که از شوهر خود طلاق گرفته و شوهرش به او رجوع نکرده باشد، می‌تواند بعد از پایان عده ازدواج مجدد کند.

2. اذن پدر:

 • دختر باکره: طبق ماده 1060 قانون مدنی، عقد نکاح دختر باکره بدون رضایت پدر یا جد پدری او صحیح نیست.
 • دختر غیر باکره: در مورد دختر غیر باکره، در صورت داشتن 18 سال تمام، رضایت او در نکاح کافی است و اما اگر از 18 سال تمام کمتر داشته باشد، علاوه بر رضایت خود، باید رضایت پدر یا جد پدری خود را نیز جلب کند.

3. سایر شرایط:

 • زن باید از شوهر قبلی خود به طور کامل جدا شده باشد و هیچ گونه رابطه زناشویی بین آنها برقرار نباشد.
 • زن نباید در حال حاضر به عقد دیگری باشد.
 • زن باید از نظر شرعی برای ازدواج مجدد ممنوعیتی نداشته باشد.

ملاحظات:

 • در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط فوق، عقد ازدواج مجدد زن باطل خواهد بود.
 • اگر زنی بدون رعایت شرایط قانونی ازدواج مجدد کند، ممکن است به مجازات های قانونی از جمله حبس و جزای نقدی محکوم شود.
 • در صورت وجود فرزند مشترک، حضانت فرزند بعد از ازدواج مجدد مادر به طور کامل با پدر باقی خواهد ماند.