مشاوره حقوقي

قوانین کفالت مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

قوانین کفالت در ایران

کفالت در اصطلاح حقوقی، تعهدی است که به موجب آن، یک نفر (کفیل) در مقابل دیگری (متعهدله) تعهد می‌کند که در صورت عدم انجام تعهد توسط متعهد، انجام آن تعهد را به عهده بگیرد.

انواع کفالت:

 • کفالت ضمانتی: در این نوع کفالت، کفیل صرفاً تعهد می‌کند که در صورت عدم پرداخت دین توسط متعهد، آن را بپردازد.
 • کفالت غرامت: در این نوع کفالت، کفیل علاوه بر دین، متعهد به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهد توسط متعهد نیز می‌باشد.
 • کفالت شخص: در این نوع کفالت، کفیل تعهد می‌کند که شخص متعهد را در صورت عدم حضور در مرجع قضایی یا امتناع از انجام تعهد، به آن مرجع تسلیم کند.

شرایط کفالت:

 • اهلیت: کفیل باید دارای اهلیت کامل باشد، یعنی رشید و عاقل باشد.
 • رضایت: کفالت باید با رضایت کامل کفیل انجام شود.
 • معین بودن تعهد: تعهدی که کفیل برای آن ضمانت می‌کند باید معین و مشخص باشد.

تعهدات کفیل:

 • پرداخت دین: در صورت عدم پرداخت دین توسط متعهد، کفیل موظف به پرداخت آن به متعهدله می‌باشد.
 • پرداخت خسارات: در کفالت غرامت، کفیل علاوه بر دین، متعهد به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهد توسط متعهد نیز می‌باشد.
 • تسلیم متعهد: در کفالت شخص، کفیل موظف است که در صورت عدم حضور متعهد در مرجع قضایی یا امتناع از انجام تعهد، او را به آن مرجع تسلیم کند.

حقوق کفیل:

 • رجوع به متعهد: پس از پرداخت دین یا خسارات توسط کفیل، او می‌تواند از متعهد وجه پرداختی را مطالبه کند.
 • ضمان قهری: در برخی موارد، مانند ضمان قهری پدر برای مهریه دختر، کفیل حق رجوع به متعهد را ندارد.
 • استیفای حقوق متعهد: کفیل می‌تواند با رعایت شرایط، از حقوق متعهدله در مقابل متعهد استفاده کند.

انقضای کفالت:

 • وفای تعهد توسط متعهد: با انجام تعهد توسط متعهد، کفالت منقضی می‌شود.
 • صلح یا ابرا توسط متعهدله: با صلح یا ابرا توسط متعهدله، کفالت منقضی می‌شود.
 • فوت یا حجر کفیل: با فوت یا حجر کفیل، کفالت منقضی می‌شود.
 • فوت یا حجر متعهد: در برخی موارد، مانند کفالت شخص، با فوت یا حجر متعهد، کفالت منقضی می‌شود.

قوانین مربوط به کفالت:

 • قانون مدنی: مواد 674 تا 715 قانون مدنی به موضوع کفالت اختصاص دارد.
 • قانون آیین دادرسی مدنی: در برخی از مواد این قانون نیز به موضوع کفالت اشاره شده است.

نکات مهم:

 • کفالت تعهدی است که آثار مهمی بر ذمه کفیل می‌گذارد، لذا قبل از قبول کفالت باید با دقت در مورد شرایط و تعهدات آن تأمل کرد.
 • در صورت نیاز به مشاوره در مورد کفالت، می‌توان از یک وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی کمک گرفت.

تغییرات قوانین:

قوانین و مقررات مربوط به کفالت در طول زمان تغییراتی داشته است. برای کسب اطلاعات دقیق و به‌روز در مورد قوانین کفالت در ایران، باید به قوانین و مقررات جاری در این زمینه مراجعه کرد.

شرایط اختصاصی کفالت پدر برای معافیت از سربازی در ایران

در قانون نظام وظیفه جمهوری اسلامی ایران، شرایطی برای معافیت از سربازی به دلیل کفالت پدر در نظر گرفته شده است. این شرایط به شرح زیر است:

1. شرایط سنی پدر:

 • پدر باید در زمان تقاضای معافیت مشمول، بالاتر از 60 سال سن داشته باشد.
 • در برخی موارد، اگر پدر به دلیل بیماری یا ازکارافتادگی قادر به اداره زندگی خود نباشد، حتی اگر زیر 60 سال سن داشته باشد، مشمول می‌تواند از معافیت کفالت پدر استفاده کند.

2. شرایط شغلی پدر:

 • پدر باید ازکارافتاده یا معلول باشد و نتواند مخارج زندگی خود و خانواده‌اش را تأمین کند.
 • منظور از ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام کار به دلیل بیماری، نقص عضو یا کهولت سن است.
 • معلولیت نیز به معنای نقص عضو یا عدم توانایی در انجام برخی از وظایف بدنی است.

3. شرایط تأمین معاش:

 • پدر باید تنها نان‌آور خانواده باشد و هیچ منبع درآمد دیگری به جز حقوق بازنشستگی یا مستمری نداشته باشد.
 • در صورتی که افراد دیگر خانواده مانند همسر، فرزند یا برادر قادر به تأمین معاش باشند، مشمول از معافیت کفالت پدر استفاده نمی‌کند.

4. شرایط تأهل مشمول:

 • مشمول باید متأهل باشد و حداقل یک فرزند داشته باشد.
 • در صورتی که مشمول متأهل باشد اما فرزند نداشته باشد، می‌تواند با ارائه تعهد مبنی بر حضانت فرزند در آینده، از معافیت کفالت پدر استفاده کند.

5. شرایط وابستگی مشمول به پدر:

 • مشمول باید تنها مراقب و نگهدار پدر باشد.
 • در صورتی که افراد دیگر خانواده مانند همسر، فرزند یا برادر قادر به نگهداری از پدر باشند، مشمول از معافیت کفالت پدر استفاده نمی‌کند.

مدارک مورد نیاز برای درخواست معافیت کفالت پدر:

 • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مشمول و پدر
 • اصل و کپی سند ازدواج مشمول (در صورت متأهل بودن)
 • اصل و کپی شناسنامه فرزند (در صورت داشتن فرزند)
 • گواهی پزشکی مبنی بر ازکارافتادگی یا معلولیت پدر
 • مدارک مربوط به فوت یا طلاق مادر (در صورت فوت یا طلاق مادر)
 • سایر مدارک مورد نیاز که توسط سازمان وظیفه عمومی اعلام می‌شود

مراحل درخواست معافیت کفالت پدر:

 1. مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + 10)
 2. تکمیل فرم درخواست معافیت کفالت پدر
 3. ارائه مدارک مورد نیاز
 4. پیگیری پرونده در مراحل بعدی

نکات مهم:

 • در صورت ارائه مدارک جعلی یا خلاف واقع، مشمول به مجازات‌های قانونی خواهد شد.
 • قوانین و مقررات مربوط به معافیت از سربازی مدام در حال تغییر هستند. بنابراین برای آگاهی از آخرین قوانین و مقررات در این زمینه، باید به منابع معتبر حقوقی و یا سازمان وظیفه عمومی مراجعه کنید.

شرایط گرفتن معافیت کفالت سربازی

شرایط گرفتن معافیت کفالت سربازی در ایران، به نوع و وضعیت فرد مشمول و همچنین شرایط افراد تحت تکفل او بستگی دارد.

انواع معافیت کفالت:

 • معافیت کفالت پدر:
  • پدر مشمول باید 75 سال به بالا سن داشته باشد.
  • پدر مشمول باید کمتر از 75 سال سن داشته باشد و به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی نیازمند مراقبت باشد.
  • پدر مشمول از کار افتاده و فاقد همسر و فرزند ذکور بالای 18 سال باشد.
 • معافیت کفالت مادر:
  • مادر مشمول فاقد شوهر و فرزند ذکور بالای 18 سال باشد.
  • مادر مشمول مطلقه، صیغه طلاق رجعی یا منحل شده باشد و فرزند ذکور بالای 18 سال نداشته باشد.
 • معافیت کفالت برادر:
  • برادر مشمول یتیم و صغیر باشد و تحت کفالت و حضانت مشمول.
 • معافیت کفالت خواهر:
  • خواهر مشمول یتیم، صغیر و فاقد شوهر و یا تحت کفالت و حضانت پدر باشد و مشمول تنها برادر واجد شرایط کفالت خواهر باشد.
 • معافیت کفالت فرزند:
  • فرزند مشمول معلول جسمی یا ذهنی باشد و نیاز به مراقبت مستمر داشته باشد و پدر یا مادری که وظیفه نگهداری از او را بر عهده دارند، فوت کرده باشند یا طلاق گرفته باشند و ازدواج مجدد نکرده باشند.
 • معافیت کفالت همسر:
  • همسر مشمول از کار افتاده و نیازمند مراقبت مستمر باشد و مشمول تنها سرپرست او باشد.

مدارک لازم برای تقاضای معافیت کفالت:

 • اصل و کپی شناسنامه مشمول و افراد تحت تکفل
 • اصل و کپی کارت ملی مشمول و افراد تحت تکفل
 • اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی مشمول
 • گواهی فوت پدر یا طلاقنامه مادر (در صورت فوت پدر یا طلاق مادر)
 • مدارک مربوط به از کار افتادگی پدر، مادر، همسر یا فرزند (در صورت وجود)
 • دو قطعه عکس پرسنلی مشمول
 • تکمیل فرم درخواست معافیت کفالت

مراحل تقاضای معافیت کفالت:

 1. مراجعه به اداره نظام وظیفه عمومی محل سکونت
 2. ارائه مدارک لازم
 3. تکمیل فرم درخواست معافیت کفالت
 4. بررسی مدارک توسط اداره نظام وظیفه
 5. در صورت واجد شرایط بودن، صدور کارت معافیت کفالت

نکات مهم:

 • مشمولان متقاضی معافیت کفالت باید از غیبت و ترک خدمت معاف شده باشند.
 • در صورت فوت پدر مشمول، مادر و یا یکی از برادران مشمول می‌توانند تقاضای معافیت کفالت را ارائه دهند.
 • مشمولانی که پدر یا مادرشان جانباز یا رزمنده باشند، از برخی مزایای مربوط به معافیت کفالت بهره‌مند می‌شوند.

با توجه به پیچیدگی‌های قوانین و مقررات مربوط به معافیت کفالت سربازی، توصیه می‌شود برای کسب اطلاعات دقیق و راهنمایی بیشتر، به اداره نظام وظیفه عمومی محل سکونت خود مراجعه کنید.

در حال حاضر، در ایران قانونی تحت عنوان “معافیت کفالت پدر بالای 60 سال” به طور مستقل وجود ندارد. با این حال، در برخی موارد، مشمولان نظام وظیفه می‌توانند با توجه به شرایط خاص خود، از خدمت سربازی معاف شوند که یکی از این موارد، کفالت پدر است.

شرایط معافیت کفالت پدر:

 • سن پدر: پدر مشمول باید بالای 60 سال سن داشته باشد.
 • ناتوانی پدر: پدر مشمول باید به دلیل بیماری، ازکارافتادگی یا حجر، توانایی اداره امور معیشتی خود و افراد تحت تکفلش را نداشته باشد.
 • عدم وجود فرزند ذکور دیگر: مشمول باید تنها فرزند ذکور خانواده باشد و یا اینکه برادران دیگر او نیز در حال انجام خدمت سربازی یا تعهدات قانونی باشند.
 • عدم اشتغال به کار: مشمول نباید به هیچ شغلی مشغول باشد و یا از نظر مالی تأمین شده باشد.

مراحل درخواست معافیت کفالت پدر:

 • تکمیل مدارک: مشمول باید با در دست داشتن مدارک لازم به اداره نظام وظیفه محل سکونت خود مراجعه کند. مدارک لازم شامل موارد زیر است:
  • شناسنامه و کارت ملی مشمول
  • شناسنامه و کارت ملی پدر
  • گواهی پزشکی مبنی بر ناتوانی پدر
  • مدارک مثبته دال بر فوت یا غیبت برادران
  • سایر مدارک مورد نیاز
 • بررسی مدارک: در اداره نظام وظیفه، مدارک مشمول به دقت بررسی می‌شود.
 • مصاحبه: در صورت نیاز، مشمول با مقامات ذیصلاح در اداره نظام وظیفه مصاحبه خواهد کرد.
 • صدور رأی: در نهایت، اداره نظام وظیفه با توجه به بررسی مدارک و مصاحبه، در خصوص اعطای معافیت به مشمول تصمیم‌گیری خواهد کرد.

نکات مهم:

 • قوانین و مقررات مربوط به معافیت کفالت پدر ممکن است در طول زمان تغییر کند. برای کسب اطلاعات دقیق و به‌روز، حتماً با مراجع ذی‌صلاح مانند اداره نظام وظیفه یا وکیل مشورت کنید.
 • در برخی موارد، ممکن است معافیت کفالت پدر به صورت موقت و تا زمان رفع شرایط ناتوانی پدر به مشمول اعطا شود.
 • مشمولانی که از معافیت کفالت پدر بهره‌مند می‌شوند، موظفند پس از فوت یا رفع ناتوانی پدر، نسبت به انجام تعهدات سربازی خود اقدام کنند.

توجه: این اطلاعات فقط جنبه‌ی اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نیست. برای بررسی دقیق شرایط خود و دریافت راهنمایی لازم، حتماً با یک وکیل یا کارشناس امور نظام وظیفه مشورت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید