دسته‌بندی نشده

لایحه تجدیدنظر خواهی طلاق مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

لایحه تجدیدنظر خواهی طلاق در ایران

لایحه تجدیدنظر خواهی طلاق، دادخواستی است که توسط یکی از طرفین دعوای طلاق که از حکم دادگاه بدوی ناراضی است، به دادگاه تجدیدنظر ارائه می‌شود. در این لایحه، معترض نسبت به حکم بدوی ایرادات خود را مطرح کرده و از دادگاه تجدیدنظر تقاضای نقض یا اصلاح حکم را دارد.

مراحل تنظیم لایحه تجدیدنظر خواهی طلاق:

 1. مطالعه حکم بدوی: اولین قدم برای تنظیم لایحه تجدیدنظر خواهی، مطالعه دقیق حکم بدوی است. در این مرحله، معترض باید دلایل و استدلالات دادگاه بدوی را به طور کامل بررسی کند و ایرادات و اشکالات آن را شناسایی کند.

 2. جمع‌آوری مدارک و مستندات: در این مرحله، معترض باید مدارکی را که نشان دهنده ایرادات حکم بدوی و اثبات کننده ادعای او هستند، جمع‌آوری کند. این مدارک می‌تواند شامل اسناد و مدارک کتبی، شهادت شهود، نظرات کارشناسی، و هر مدرک دیگری باشد که به نفع معترض است.

 3. تنظیم لایحه: پس از جمع‌آوری مدارک و مستندات، معترض باید لایحه تجدیدنظر خواهی خود را تنظیم کند. لایحه باید شامل موارد زیر باشد:

  • مشخصات معترض و معترض‌له: در این قسمت باید مشخصات کامل هر دو طرف دعوا، شامل نام، نام خانوادگی، آدرس، و کد ملی آنها ذکر شود.
  • مشخصات پرونده: در این قسمت باید شماره پرونده، شعبه رسیدگی کننده در دادگاه بدوی، و تاریخ صدور حکم بدوی ذکر شود.
  • متن حکم بدوی: در این قسمت باید متن کامل حکم بدوی به طور دقیق ذکر شود.
  • ایرادات و اشکالات حکم بدوی: در این قسمت باید معترض ایرادات و اشکالات حکم بدوی را به طور دقیق و مستدل بیان کند.
  • دلائل و مستندات: در این قسمت باید معترض دلائل و مستندات خود را که نشان دهنده ایرادات حکم بدوی و اثبات کننده ادعای او هستند، ارائه دهد.
  • خواسته: در این قسمت باید معترض خواسته خود را از دادگاه تجدیدنظر به طور واضح بیان کند. خواسته معترض می‌تواند شامل نقض کامل حکم بدوی، اصلاح حکم بدوی، یا هر دو مورد باشد.
 4. ارائه لایحه به دادگاه: پس از تنظیم لایحه تجدیدنظر خواهی، معترض باید آن را به همراه مدارک و مستندات مربوطه به دفتردار دادگاه تجدیدنظر ارائه دهد.

نکات مهم:

 • برای تنظیم لایحه تجدیدنظر خواهی طلاق، حتماً از یک وکیل مجرب مشورت بگیرید.
 • لایحه تجدیدنظر خواهی باید به طور دقیق و مستدل تنظیم شود و حاوی تمامی ایرادات و اشکالات حکم بدوی باشد.
 • در لایحه تجدیدنظر خواهی باید از ذکر مطالب غیرضروری و تکراری خودداری شود.
 • به همراه لایحه تجدیدنظر خواهی باید رونوشت برابر با اصل حکم بدوی و سایر مدارک و مستندات مربوطه ارائه شود.
 • مهلت تجدیدنظر خواهی از احکام طلاق 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم بدوی است.

توجه: این اطلاعات فقط جنبه اطلاع رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی با یک وکیل مجرب نیست.

تجدید نظر خواهی طلاق در ایران

تجدید نظر خواهی یکی از طرق اعاده دادرسی در نظام حقوقی ایران است که به موجب آن، خواهان یا خوانده نسبت به رای صادره از دادگاه بدوی، به مرجع قضایی بالاتر (دادگاه تجدید نظر) اعتراض و تقاضای نقض یا اصلاح آن را می‌نماید.

شرایط تجدید نظر خواهی طلاق:

 • صدور رای قطعی: رای بدوی طلاق باید قطعی شده باشد.
 • مهلت تجدید نظر خواهی: مهلت تجدید نظر خواهی از احکام طلاق، 20 روز از تاریخ ابلاغ رای است.
 • ذی‌نفع بودن: فقط اشخاصی که از رای صادره متضرر شده‌اند، حق تجدید نظر خواهی دارند.

مراحل تجدید نظر خواهی طلاق:

 1. تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی: ابتدا باید دادخواست تجدید نظر خواهی به همراه مدارک و مستندات به دفترخانه خدمات الکترونیک قضایی ارائه شود.

 2. پرداخت هزینه دادرسی: هزینه دادرسی تجدید نظر خواهی طلاق باید به حساب مربوطه واریز و فیش آن به پیوست دادخواست ارائه شود.

 3. ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر: دادگاه بدوی پس از دریافت دادخواست و بررسی آن، در صورت نقص نبودن، پرونده را به همراه مستندات به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌کند.

 4. رسیدگی در دادگاه تجدید نظر: دادگاه تجدید نظر به پرونده رسیدگی و یکی از احکام زیر را صادر می‌کند:

  • تایید رای بدوی: در این صورت، رای بدوی طلاق قطعی و لازم الاجرا می‌شود.
  • نقض رای بدوی: در این صورت، رای بدوی طلاق نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی اعاده می‌شود.
  • اصلاح رای بدوی: در این صورت، دادگاه تجدید نظر با اصلاح برخی از موارد رای بدوی، آن را تایید می‌کند.

نکات مهم:

 • تجدید نظر خواهی مانع از اجرای رای طلاق نیست.
 • در صورتی که رای دادگاه تجدید نظر نیز مورد اعتراض باشد، می‌توان از طریق فرجام خواهی به دیوان عالی کشور مراجعه کرد.
 • تجدید نظر خواهی طلاق باید با دلایل و مستندات جدید ارائه شود.
 • توصیه می شود برای تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی و انجام مراحل قانونی از یک وکیل متخصص در امور خانواده کمک بگیرید.

مدارک مورد نیاز برای تجدید نظر خواهی طلاق:

 • کپی دادخواست بدوی طلاق
 • کپی رای بدوی طلاق
 • دادخواست تجدید نظر خواهی
 • دلایل و مستندات جدید
 • فیش واریزی هزینه دادرسی

مرجع قانونی:

 • قانون آیین دادرسی مدنی

تذکر:

قوانین مربوط به تجدید نظر خواهی طلاق در ایران پیچیده هستند و ممکن است در طول زمان تغییر کنند. همیشه قبل از اقدام برای هرگونه اقدامی در خصوص تجدید نظر خواهی طلاق، با یک وکیل متخصص در امور خانواده مشورت کنید.

مدارک مورد نیاز برای تجدید نظر خواهی طلاق در ایران

برای تجدید نظر خواهی از رأی طلاق در ایران، به مدارک زیر نیاز دارید:

1. دادخواست تجدید نظر خواهی:

 • اولین قدم برای تجدید نظر خواهی، تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی است.
 • در این دادخواست باید مشخصات کامل تجدید نظر خواه (خواهان یا خوانده در مرحله بدوی) و تجدید نظر خوانده (خوانده یا خواهان در مرحله بدوی) قید شود.
 • همچنین باید مشخصات پرونده مربوط به طلاق، از جمله شماره پرونده، شعبه رسیدگی کننده و تاریخ صدور رأی درج شود.
 • در متن دادخواست باید دلایل و جهات تجدید نظر خواهی به طور دقیق و مستدل بیان شود.
 • به همراه دادخواست تجدید نظر خواهی باید مدارک و مستندات مربوط به ادعاهای تجدید نظر خواه نیز ارائه شود.

2. رونوشت مصدق رأی طلاق:

 • رونوشت مصدق رأی طلاق که از سوی دادگاه بدوی صادر شده است، باید به همراه دادخواست تجدید نظر خواهی ارائه شود.

3. سایر مدارک:

 • در برخی موارد، ممکن است مدارک دیگری نیز برای تجدید نظر خواهی از رأی طلاق مورد نیاز باشد.
 • این مدارک بسته به نوع پرونده و دلایل تجدید نظر خواهی متفاوت خواهد بود.
 • به عنوان مثال، اگر دلیل تجدید نظر خواهی، وجود ایرادات شکلی در رأی باشد، باید رونوشت صورتجلسه دادرسی و سایر اسناد مربوط به ایرادات مذکور ارائه شود.

نکات مهم:

 • دادخواست تجدید نظر خواهی باید به دفترخانه دادگاه بدوی که رأی طلاق را صادر کرده است، تقدیم شود.
 • مهلت تجدید نظر خواهی از رأی طلاق 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی است.
 • اگر تجدید نظر خواه در مهلت مقرر اقدام به تجدید نظر خواهی نکند، رأی طلاق قطعی خواهد شد.
 • در صورت تجدید نظر خواهی، پرونده به شعبه تجدید نظر دادگاه مربوطه ارجاع می‌شود و در آنجا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
 • در نهایت، شعبه تجدید نظر با بررسی پرونده و ادعاهای تجدید نظر خواه، رأی نهایی را صادر می‌کند.

توجه:

 • این اطلاعات فقط جنبه ی کلی دارد و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود.
 • برای کسب اطلاعات دقیق تر در مورد مدارک مورد نیاز برای تجدید نظر خواهی طلاق، شرایط قانونی، مهلت تجدید نظر خواهی و مراحل تجدید نظر، باید با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید.

مدارک مورد نیاز برای تجدید نظر خواهی طلاق در ایران

برای درخواست تجدید نظر خواهی طلاق در ایران، به مدارک زیر نیاز دارید:

1. دادخواست تجدید نظر خواهی:

 • اولین قدم برای تجدید نظر خواهی، تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی است. در این دادخواست باید مشخصات کامل خواهان (خواهان طلاق در دادگاه بدوی)، خوانده (خوانده طلاق در دادگاه بدوی)، تاریخ و شماره دادنامه بدوی، و دلایل و جهات تجدید نظر خواهی به طور دقیق قید شود.

2. رونوشت برابر اصل دادنامه بدوی:

 • به همراه دادخواست تجدید نظر خواهی، باید رونوشت برابر اصل دادنامه بدوی که به موجب آن طلاق صادر شده یا به درخواست طلاق ترتیب اثر داده نشده است، به دفاتر خدمات قضایی ارائه شود.

3. سایر مدارک:

 • ممکن است بسته به مورد، مدارک دیگری نیز برای اثبات ادعاهای خواهان در مرحله تجدید نظر لازم باشد. این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:
  • گواهی شهود
  • استعلامات پزشکی
  • نظریه کارشناس
  • هرگونه مدرک دیگری که به نفع خواهان باشد

نکات مهم:

 • دادخواست تجدید نظر خواهی طلاق باید ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ دادنامه بدوی به دفاتر خدمات قضایی ارائه شود.
 • تجدید نظر خواهی از احکام طلاق در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی می شود.
 • در مرحله تجدید نظر، رسیدگی مجدد به پرونده انجام می شود و قاضی دادگاه تجدید نظر با بررسی مدارک و استدلال های طرفین، رأی نهایی را صادر می کند.
 • در صورت صدور رأی به نفع خواهان در مرحله تجدید نظر، حکم بدوی نقض و رأی جدید صادر می شود.

توصیه می شود:

 • برای تنظیم دقیق دادخواست تجدید نظر خواهی و ارائه مدارک لازم، از یک وکیل متخصص در امور خانواده کمک بگیرید.
 • قبل از ارائه دادخواست تجدید نظر خواهی، از تمامی جوانب امر و احتمال موفقیت در این مرحله اطمینان حاصل کنید.

تذکر: مطالب ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نیست. برای دریافت مشاوره و اطلاعات دقیق در هر مورد خاص، حتماً به یک وکیل متخصص مرجعه کنید.

شرایط تجدید نظر خواهی طلاق در ایران

تجدید نظر خواهی یکی از طرق اعتراض به آراء دادگاه‌ها است. در مورد احکام طلاق نیز، هر یک از زوجین می‌توانند در صورت وجود شرایط قانونی، نسبت به رای صادره از سوی دادگاه تجدید نظر خواهی کنند.

شرایط تجدید نظر خواهی طلاق:

 • وجود شرایط شکلی:
  • رای صادره باید قطعی باشد. یعنی از آن امکان فرجام خواهی در دیوان عالی کشور وجود نداشته باشد.
  • رای صادره حضوری باشد.
  • تجدید نظر خواه در مهلت قانونی اقدام کرده باشد. مهلت تجدید نظر خواهی از احکام طلاق 20 روز از تاریخ ابلاغ رای است.
 • وجود شرایط ماهوی:
  • رای صادره مغایر با شرع و قانون باشد.
  • دلایل و مستندات جدیدی به دست تجدید نظر خواه رسیده باشد که در دادگاه بدوی به آنها رسیدگی نشده است.
  • دادرس یا دادرسان در رسیدگی یا صدور رای تهمت یا غرض ورزی داشته باشند.

مراحل تجدید نظر خواهی طلاق:

 1. تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی:
  • اولین قدم، تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی است.
  • در این دادخواست باید مشخصات تجدید نظر خواه و تجدید نظر خوانده، تاریخ و شماره دادنامه بدوی، دلایل و مستندات تجدید نظر خواهی و درخواست تجدید نظر خواه ذکر شود.
 2. پرداخت هزینه دادرسی:
  • پس از تنظیم دادخواست، باید به همراه مدارک و مستندات به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و هزینه دادرسی را پرداخت کرد.
 3. ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر:
  • دادخواست تجدید نظر خواهی به همراه مدارک و مستندات به دادگاه تجدید نظر استان مربوطه ارسال می‌شود.
 4. رسیدگی در دادگاه تجدید نظر:
  • در دادگاه تجدید نظر، به پرونده رسیدگی می‌شود و از تجدید نظر خواه و تجدید نظر خوانده دعوت می‌شود تا در جلسه دادرسی حضور یابند و توضیحات خود را ارائه دهند.
 5. صدور رای:
  • پس از بررسی دلایل و مستندات ارائه شده، دادگاه تجدید نظر رای خود را صادر می‌کند.
  • رای دادگاه تجدید نظر قطعی است و از آن امکان فرجام خواهی در دیوان عالی کشور وجود ندارد.

نکات مهم:

 • تجدید نظر خواهی از رای طلاق، مانع اجرای آن نیست.
 • در صورتی که تجدید نظر خواهی پذیرفته شود، رای دادگاه بدوی نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به همان شعبه یا شعبه دیگر دادگاه بدوی ارسال می‌شود.
 • توصیه می‌شود برای تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی و پیگیری مراحل قانونی آن، از یک وکیل یا کارشناس حقوقی مجرب کمک بگیرید.

توجه: این اطلاعات فقط جنبه‌ی آموزشی دارند و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شوند. برای کسب اطلاعات دقیق‌تر در مورد شرایط تجدید نظر خواهی طلاق و نحوه ی طرح آن، باید با یک وکیل یا کارشناس حقوقی مشورت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید