مشاوره حقوقي

لایحه چیست مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین 24 ساعته

لایحه در لغت به معنای نوشته، طرح، مکتوب متضمن پیشنهاد است.

اما در اصطلاح حقوقی و سیاسی، لایحه به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

1. لایحه قانونی:

لایحه قانونی، طرحی است که از طرف قوه مجریه (معمولاً دولت) برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

 • در صورت تصویب لایحه توسط مجلس و تایید شورای نگهبان، به قانون تبدیل می‌شود.
 • لایحه قانونی در موضوعاتی قابل طرح است که ابتکار قانون‌گذاری در آن با قوه مجریه باشد.
 • برای تصویب لایحه در مجلس، موافقت اکثریت مطلق نمایندگان حاضر (نصف به علاوه یک) لازم است.

2. لایحه دفاعیه:

لایحه دفاعیه، نوشته‌ای است که متهم یا وکیل او در مقام دفاع از خود در دادگاه ارائه می‌کند.

 • در این لایحه، به ادله و مستندات مربوط به جرم و دفاعیات متهم اشاره می‌شود.
 • هدف از ارائه لایحه دفاعیه، متقاعد کردن قاضی به بی‌گناهی متهم یا کاهش مجازات او است.

تفاوت لایحه قانونی و لایحه دفاعیه:

 • ارائه دهنده: لایحه قانونی توسط قوه مجریه و لایحه دفاعیه توسط متهم یا وکیل او ارائه می‌شود.
 • مخاطب: لایحه قانونی به مجلس شورای اسلامی و لایحه دفاعیه به دادگاه ارائه می‌شود.
 • هدف: هدف از لایحه قانونی، تبدیل شدن آن به قانون و هدف از لایحه دفاعیه، متقاعد کردن قاضی به بی‌گناهی یا کاهش مجازات متهم است.

نمونه‌هایی از لایحه قانونی:

 • لایحه بودجه سالانه
 • لایحه برنامه توسعه کشور
 • لایحه مربوط به امور گمرکی

نمونه‌هایی از لایحه دفاعیه:

 • لایحه دفاعیه در خصوص یک پرونده قتل
 • لایحه دفاعیه در خصوص یک پرونده سرقت
 • لایحه دفاعیه در خصوص یک پرونده مواد مخدر

لایحه دفاعیه: راهنمای نگارش و نکات کلیدی

لایحه دفاعیه، متنی است که وکیل یا شخص ذینفع در یک پرونده قضایی به منظور دفاع از موکل یا خود در برابر ادعاهای طرف مقابل به دادگاه یا مرجع قضایی ارائه می‌دهد. این لایحه باید حاوی استدلال‌ها، مدارک و شواهدی باشد که به اثبات صحت ادعاها و رد ادعاهای طرف مقابل کمک می‌کند.

ساختار کلی لایحه دفاعیه:

 • مشخصات پرونده: شامل نام و نام خانوادگی موکل، نام و نام خانوادگی طرف مقابل، نوع پرونده، شماره پرونده و شعبه رسیدگی کننده
 • عنوان: عنوان لایحه دفاعیه، مانند “لایحه دفاعیه در خصوص دعوای…”
 • مقدمه: در این بخش، به طور خلاصه به موضوع پرونده و خواسته‌های طرفین اشاره می‌شود.
 • متن اصلی: این بخش مهم‌ترین قسمت لایحه دفاعیه است و باید شامل موارد زیر باشد:
  • استدلال‌های حقوقی: در این قسمت، وکیل باید به قوانین و مقررات مرتبط با موضوع پرونده اشاره کند و استدلال کند که چگونه این قوانین و مقررات از موکل حمایت می‌کنند.
  • مدارک و شواهد: در این قسمت، وکیل باید مدارک و شواهدی را که به نفع موکل هستند ارائه دهد. این مدارک و شواهد می‌توانند شامل اسناد، فیلم‌ها، عکس‌ها، نظرات کارشناسی و اظهارات شهود باشند.
  • پاسخ به ادعاهای طرف مقابل: در این قسمت، وکیل باید به ادعاهای طرف مقابل پاسخ دهد و آنها را رد کند.
 • نتیجه‌گیری: در این بخش، وکیل باید خلاصه‌ای از استدلال‌های خود را ارائه دهد و از دادگاه یا مرجع قضایی بخواهد که به نفع موکل رأی دهد.
 • پیوست‌ها: در این قسمت، می‌توان مدارک و شواهدی را که در متن اصلی به آنها اشاره شده است، ضمیمه کرد.

نکات کلیدی در نگارش لایحه دفاعیه:

 • شفاف و مختصر: لایحه دفاعیه باید به زبان ساده و قابل فهم نوشته شود و از استفاده از اصطلاحات حقوقی پیچیده که ممکن است برای قاضی یا مرجع قضایی ناآشنا باشد، خودداری شود.
 • منطقی و منظم: استدلال‌های لایحه دفاعیه باید منطقی و منظم باشند و به ترتیبی ارائه شوند که برای قاضی یا مرجع قضایی قابل فهم باشد.
 • مستند: تمام ادعاها و استدلال‌های لایحه دفاعیه باید با مدارک و شواهد مستند شوند.
 • قانونمند: وکیل باید در نگارش لایحه دفاعیه به قوانین و مقررات مرتبط با موضوع پرونده توجه داشته باشد و از آنها به نفع موکل استفاده کند.
 • حفظ احترام: در لایحه دفاعیه باید از لحنی محترمانه و مودبانه استفاده شود و از توهین به طرف مقابل یا مقامات قضایی خودداری شود.

نمونه‌ای از لایحه دفاعیه:

مشخصات پرونده:

 • نام و نام خانوادگی موکل: علی احمدی
 • نام و نام خانوادگی طرف مقابل: محمد رضایی
 • نوع پرونده: دعوای مطالبه خسارت
 • شماره پرونده: 98012345
 • شعبه رسیدگی کننده: شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران

عنوان:

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه خسارت

مقدمه:

اینجانب علی احمدی به عنوان وکیل آقای محمد رضایی در این پرونده حاضر می‌شوم. خواهان پرونده، آقای محمد رضایی، مدعی است که در اثر عدم انجام تعهدات خوانده، آقای علی احمدی، متحمل خسارت شده است. خوانده پرونده، آقای علی احمدی، این ادعا را رد می‌کند و مدعی است که هیچگونه تعهدی در قبال خواهان نداشته و خواهان هیچگونه خسارتی را متحمل نشده است.

متن اصلی:

استدلال‌های حقوقی:

 • طبق ماده 542 قانون مدنی، هر کس به دیگری ضرر برساند، چه به صورت عمدی و چه به صورت غیرعمدی، موظف به جبران خسارت وارده است.
 • در این پرونده، خواهان ثابت کرده است که خوانده با عدم انجام تعهدات خود، به وی ضرر رسانده است.

 

 

لایحه قانونی در اصطلاح حقوقی ایران، به نوعی از قانون گفته می‌شود که توسط قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) به تصویب می‌رسد، اما نیاز به تأیید شورای نگهبان را ندارد.

تفاوت لایحه قانونی با قانون:

 • مراحل تصویب: لایحه قانونی در یک مرحله در مجلس به تصویب می‌رسد، در حالی که قانون باید در دو مرحله در مجلس تصویب شود و به تأیید شورای نگهبان نیز برسد.
 • موضوع: لایحه قانونی معمولاً در مورد مسائل خاص و موردی تصویب می‌شود، در حالی که قانون در مورد مسائل کلی و عام تصویب می‌شود.
 • قابلیت نسخ: لایحه قانونی می‌تواند توسط مجلس بعدی یا شورای نگهبان نسخ شود، در حالی که قانون فقط توسط مجلس یا شورای نگهبان و با رعایت تشریفات خاص قابل نسخ است.

مثال‌هایی از لایحه‌های قانونی:

 • لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت
 • لایحه قانونی تاسیس سازمان تعاون روستایی ایران
 • لایحه قانونی مربوط به امور حسبی

نکات:

 • در حال حاضر، استفاده از لایحه قانونی در ایران محدود شده است و فقط در موارد خاص و ضروری می‌توان از آن استفاده کرد.
 • برخی از حقوقدانان معتقدند که لایحه قانونی مغایر با اصول قانون اساسی است و باید از نظام حقوقی ایران حذف شود.

نکات حقوقی لایحه نویسی:

محتوا:

 • مطابقت با قانون: لایحه باید با قوانین و مقررات جاری کشور مطابقت داشته باشد.
 • وحدت موضوع: لایحه باید در مورد یک موضوع واحد باشد و از طرح چند موضوع جداگانه در یک لایحه خودداری شود.
 • وضوح و وضوح: لایحه باید واضح، صریح و بدون ابهام باشد و از استفاده از الفاظ و عبارات مبهم و پیچیده خودداری شود.
 • جامعیت: لایحه باید جامع باشد و همه جوانب موضوع را در بر بگیرد و از ارجاع به سایر قوانین و مقررات تا حد امکان خودداری شود.
 • مبنای فقهی: در مواردی که لایحه در مورد مسائل فقهی است، باید با نظر فقهای معتبر مطابقت داشته باشد.

ساختار:

 • مقدمه: در مقدمه لایحه باید دلایل و ضرورت تصویب لایحه به طور خلاصه بیان شود.
 • ماده‌ها: لایحه باید به ماده‌ها تقسیم شود و هر ماده باید به یک موضوع خاص بپردازد.
 • تبصره‌ها: در صورت نیاز، می‌توان برای هر ماده تبصره نوشت و توضیحات تکمیلی را ارائه کرد.
 • عنوان: لایحه باید دارای عنوانی باشد که موضوع آن را به طور واضح بیان کند.

نکات نگارشی:

 • رعایت قواعد نگارش فارسی: لایحه باید با رعایت قواعد نگارش فارسی و به زبانی ساده و روان نوشته شود.
 • استفاده از اصطلاحات حقوقی: در لایحه باید از اصطلاحات حقوقی دقیق و تخصصی استفاده شود.
 • شماره‌گذاری: ماده‌ها، تبصره‌ها و بندها باید به طور صحیح شماره‌گذاری شوند.

ملاحظات:

 • استعلام از مراجع ذی‌صلاح: قبل از نگارش لایحه، باید از مراجع ذی‌صلاح استعلام شود تا از مغایرت لایحه با قوانین و مقررات موجود اطمینان حاصل شود.
 • استفاده از نظرات کارشناسان: در صورت نیاز، می‌توان از نظرات کارشناسان حقوقی و متخصصان مربوطه برای بهبود کیفیت لایحه استفاده کرد.

 

 

قوانین لایحه نویسی در ایران

در ایران، قوانین مدونی به طور خاص به موضوع لایحه نویسی اختصاص نیافته است. با این حال، قواعد و اصولی وجود دارند که در نگارش لوایح قانونی باید رعایت شوند. این قواعد و اصول در منابع مختلفی از جمله:

 • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصول مربوط به وظایف و اختیارات قوه مقننه در قانون اساسی بیان شده‌اند. بر اساس این اصول، لایحه قانونی فقط توسط دولت یا عده‌ای از نمایندگان مجلس می‌تواند به مجلس ارائه شود.
 • آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی: این آیین نامه نحوه ارائه و بررسی لوایح قانونی در مجلس را مشخص می‌کند.
 • اصول و قواعد نگارش حقوقی: این اصول و قواعد که در علم حقوق تدریس می‌شوند، به طور کلی در مورد نگارش متون حقوقی، از جمله لوایح قانونی، کاربرد دارند.

مهمترین قواعد و اصول لایحه نویسی عبارتند از:

 • وضوح و صراحت: لایحه قانونی باید به زبانی واضح و صریح نوشته شود تا برای عموم مردم و همچنین متخصصان حقوق قابل فهم باشد.
 • دقت و صحت: لایحه قانونی باید از نظر حقوقی دقیق و صحیح باشد و با سایر قوانین و مقررات مغایرت نداشته باشد.
 • جامعیت: لایحه قانونی باید تمامی جوانب موضوع را در نظر گرفته باشد و از هرگونه نقص و ابهام خالی باشد.
 • مختصر و مفید بودن: لایحه قانونی باید تا حد امکان مختصر و مفید باشد و از اطاله کلام و استفاده از واژه‌های غیرضروری پرهیز شود.
 • استفاده از اصطلاحات حقوقی: در لایحه قانونی باید از اصطلاحات حقوقی دقیق و متداول استفاده شود.
 • رعایت نظم و ترتیب: لایحه قانونی باید از نظر ساختاری منظم و مرتب باشد و عناوین و زیر عناوین مناسب برای آن در نظر گرفته شود.

علاوه بر این قواعد و اصول، لایحه نویسان باید به موارد زیر نیز توجه کنند:

 • مخاطبان لایحه قانونی: لایحه قانونی باید برای مخاطبان خود نوشته شود و نیازها و شرایط آنها را در نظر بگیرد.
 • تأثیر لایحه قانونی: لایحه قانونی باید از نظر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و تأثیرات احتمالی آن بر جامعه ارزیابی شود.
 • منابع و مآخذ: لایحه نویسان باید از منابع و مآخذ معتبر در نگارش لایحه قانونی استفاده کنند.

در ایران، منابع و مراجع مختلفی برای آموزش لایحه نویسی وجود دارند، از جمله:

 • دانشگاه‌های حقوق: در برخی از دانشگاه‌های حقوق، دوره‌های تخصصی لایحه نویسی برگزار می‌شود.
 • موسسات آموزشی: برخی از موسسات آموزشی نیز دوره‌های آموزشی لایحه نویسی را به صورت آزاد ارائه می‌کنند.
 • کتاب‌ها و مقالات: کتاب‌ها و مقالات متعددی در مورد لایحه نویسی به زبان فارسی منتشر شده است.

تسلط بر قواعد و اصول لایحه نویسی برای هر کسی که قصد دارد در زمینه قانونگذاری فعالیت کند، ضروری است.

نکات مهم:

 • در این پاسخ، فقط به طور خلاصه به قوانین و قواعد لایحه نویسی در ایران اشاره شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، باید به منابع تخصصی حقوقی مراجعه کرد.
 • در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در مورد لایحه نویسی، باید به وکیل یا کارشناس حقوقی ذی‌صلاحیت مراجعه کرد.

 

اصول لایحه نویسی: راهنمای جامع برای نگارش لایحه‌های حقوقی قوی

لایحه نویسی یکی از مهارت‌های اساسی برای هر وکیل یا حقوقدان است. لایحه، متنی است که وکیل به منظور دفاع از موکل خود در دادگاه یا سایر مراجع قضایی ارائه می‌دهد. یک لایحه خوب باید به گونه‌ای نوشته شود که قاضی یا داور را قانع کند که موکل شما در پرونده حق دارد.

در این راهنما، به اصول و قواعد کلی لایحه نویسی می‌پردازیم.

1. شناخت دقیق موضوع پرونده:

اولین قدم برای نگارش یک لایحه قوی، شناخت دقیق موضوع پرونده است. وکیل باید به طور کامل با جزئیات پرونده، از جمله حقایق، قوانین و مقررات مربوطه، استدلال‌های طرف مقابل و خواسته‌های موکل خود آشنا باشد.

2. انتخاب استراتژی مناسب:

پس از شناخت دقیق موضوع پرونده، وکیل باید استراتژی مناسب برای دفاع از موکل خود را انتخاب کند. این استراتژی باید با توجه به نقاط قوت و ضعف پرونده، قوانین و مقررات مربوطه و شخصیت و علایق موکل تعیین شود.

3. تحقیق و جمع‌آوری مدارک:

در مرحله بعد، وکیل باید مدارک و شواهدی را که به نفع موکل هستند جمع‌آوری کند. این مدارک می‌توانند شامل اسناد، فیلم‌ها، عکس‌ها، نظرات کارشناسی و اظهارات شهود باشند.

4. نگارش لایحه:

پس از جمع‌آوری مدارک و شواهد، وکیل باید لایحه را به گونه‌ای نگارش کند که قانع‌کننده و متقاعد کننده باشد. لایحه باید به طور واضح و مختصر نوشته شود و از استفاده از اصطلاحات حقوقی پیچیده که ممکن است برای قاضی یا داور ناآشنا باشد، خودداری شود.

ساختار کلی یک لایحه:

 • مشخصات پرونده: شامل نام و نام خانوادگی موکل، نام و نام خانوادگی طرف مقابل، نوع پرونده، شماره پرونده و شعبه رسیدگی کننده
 • عنوان: عنوان لایحه، مانند “لایحه دفاعیه در خصوص دعوای…”
 • مقدمه: در این بخش، به طور خلاصه به موضوع پرونده و خواسته‌های طرفین اشاره می‌شود.
 • متن اصلی: این بخش مهم‌ترین قسمت لایحه است و باید شامل موارد زیر باشد:
  • استدلال‌های حقوقی: در این قسمت، وکیل باید به قوانین و مقررات مرتبط با موضوع پرونده اشاره کند و استدلال کند که چگونه این قوانین و مقررات از موکل حمایت می‌کنند.
  • مدارک و شواهد: در این قسمت، وکیل باید مدارک و شواهدی را که به نفع موکل هستند ارائه دهد.
  • پاسخ به ادعاهای طرف مقابل: در این قسمت، وکیل باید به ادعاهای طرف مقابل پاسخ دهد و آنها را رد کند.
 • نتیجه‌گیری: در این بخش، وکیل باید خلاصه‌ای از استدلال‌های خود را ارائه دهد و از دادگاه یا مرجع قضایی بخواهد که به نفع موکل رأی دهد.
 • پیوست‌ها: در این قسمت، می‌توان مدارک و شواهدی را که در متن اصلی به آنها اشاره شده است، ضمیمه کرد.

نکات کلیدی در نگارش لایحه:

 • شفاف و مختصر: لایحه باید به زبان ساده و قابل فهم نوشته شود و از استفاده از اصطلاحات حقوقی پیچیده که ممکن است برای قاضی یا مرجع قضایی ناآشنا باشد، خودداری شود.
 • منطقی و منظم: استدلال‌های لایحه باید منطقی و منظم باشند و به ترتیبی ارائه شوند که برای قاضی یا مرجع قضایی قابل فهم باشد.
 • مستند: تمام ادعاها و استدلال‌های لایحه باید با مدارک و شواهد مستند شوند.
 • قانونمند: وکیل باید در نگارش لایحه به قوانین و مقررات مرتبط با موضوع پرونده توجه داشته باشد و از آنها به نفع موکل استفاده کند.
 • حفظ احترام: در لایحه باید از لحنی محترمانه و مودبانه استفاده شود و از توهین به طرف مقابل یا مقامات قضایی خودداری شود.