مشاوره حقوقي

مبیع چیست مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی آنلاین

در حقوق ایران، مبیع به مالی که در عقد بیع به عوض ثمن به دیگری منتقل می‌شود، اطلاق می‌گردد.

به عبارت دیگر، مبیع می‌تواند هر نوع مال یا دارایی باشد که قابل نقل و انتقال باشد، اعم از عین، منفعت یا حق.

برای مثال، در عقد بیع آپارتمان، مبیع آپارتمان است و در عقد بیع اجاره، مبیع منفعت استفاده از آپارتمان برای مدت معین است.

شرایط مبیع در عقد بیع:

 • قابل نقل و انتقال بودن: مبیع باید قابل نقل و انتقال به دیگری باشد. برای مثال، مال غیرقابل انتقال مانند اموال عمومی، مبیع محسوب نمی‌شود.
 • معلوم بودن: مبیع باید معلوم و مشخص باشد. برای مثال، اگر در عقد بیع، مبیع به طور کلی “یک دستگاه خودرو” ذکر شود و نوع و مدل خودرو مشخص نباشد، عقد بیع باطل خواهد بود.
 • موجود بودن: مبیع باید در زمان انعقاد عقد بیع موجود باشد. برای مثال، اگر در عقد بیع، مبیع به صورت “یک دستگاه خودرو پراید” مشخص شود، اما در زمان انعقاد عقد، پرایدی برای فروش وجود نداشته باشد، عقد بیع باطل خواهد بود.
 • ملک بایع بودن: مبیع باید در مالکیت بایع باشد. اگر بایع مالک مبیع نباشد، عقد بیع باطل خواهد بود.

آثار مبیع در عقد بیع:

 • انتقال مالکیت مبیع به مشتری: به محض انعقاد عقد بیع، مالکیت مبیع به مشتری منتقل می‌شود و بایع دیگر حق هیچ‌گونه دخل و تصرفی در آن را ندارد.
 • ضمان عیب و عهد براء شدن مبیع: مبیع از ضمان عیب و عهد براء می‌شود. به این معنی که اگر مبیع دارای عیب یا نقصی باشد، مشتری می‌تواند آن را به بایع برگرداند و ثمن را پس بگیرد.

نکته:

 • در برخی موارد، ممکن است مبیع در زمان انعقاد عقد بیع موجود نباشد، اما بایع تعهد کند که آن را در آینده به مشتری تحویل دهد. در اینگونه موارد، عقد بیع صحیح است، اما بایع موظف است که مبیع را در موعد مقرر به مشتری تحویل دهد.

 

قوانین مربوط به مبیع (مال مورد معامله) در عقد بیع

عقد بیع که همان معامله خرید و فروش است، در حقوق ایران دارای ارکانی است که یکی از آن‌ها «مبیع» یا مال مورد معامله می‌باشد. قوانین متعددی در ارتباط با مبیع وجود دارد که به برخی از مهمترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

شرایط اساسی صحت مبیع:

 • موجود بودن: مالی که فروخته می‌شود باید در زمان عقد بیع وجود داشته باشد. فروش مال معدوم یا مالی که وجود خارجی ندارد، باطل است.
 • معلوم بودن: نوع، جنس و اوصاف مبیع باید به طور روشن و مشخص برای طرفین معلوم باشد. ابهام در چیستی مال مورد معامله می‌تواند موجب بطلان عقد شود.
 • قابل قبض و تسلیم بودن: مبیع باید به گونه‌ای باشد که امکان قبض و تصرف فیزیکی آن توسط خریدار وجود داشته باشد.
 • ملک بایع بودن: فروشنده باید مالک واقعی مبیع باشد. فروش مال متعلق به غیر، باطل است.
 • مباح بودن: مبیع نباید از اموال نامشروع یا ممنوع‌التصرف باشد. خرید و فروش مال حرام یا قاچاق، باطل است.

علاوه بر این موارد، قوانین دیگری نیز در ارتباط با مبیع وجود دارد از جمله:

 • ضمان درک مبیع: فروشنده ضامن است که مال فروخته شده، عیب مخفی نداشته باشد و از طرف ثالثی نسبت به آن ادعایی وجود نداشته باشد. در صورت وجود چنین مشکلاتی، خریدار حق فسخ معامله یا مطالبه خسارت را دارد. (مواد 439 تا 449 قانون مدنی)
 • خیارات: در برخی موارد، قانون برای طرفین عقد بیع، اختیاراتی را قائل شده است که با استناد به آن‌ها می‌توانند معامله را برهم بزنند. از مهمترین خیارات مرتبط با مبیع می‌توان به خیار عیب (وجود عیب مخفی در مال)، خیار تدلیس (فریب خوردن خریدار توسط فروشنده) و خیار تعذر تسلیم (عدم امکان تحویل مال فروخته شده) اشاره کرد. (مواد 409 تا 420 قانون مدنی)
 • اوصاف مبیع: اگر اوصافی برای مبیع ذکر شود، فروشنده ملزم است که کالا را با همان اوصاف به خریدار تحویل دهد. (ماده 437 قانون مدنی)

تحویل مبیع در عقد بیع

تحویل مبیع یکی از تعهدات اساسی بایع در عقد بیع است. بر اساس ماده 365 قانون مدنی، “بایع باید مبیع را به تصرف مشتری دهد و تسلیم او کند.”

نحوه تحویل مبیع:

 • تحویل فیزیکی: در این نوع تحویل، بایع مبیع را به صورت فیزیکی به مشتری تحویل می‌دهد.
 • تحویل حقوقی: در این نوع تحویل، بایع با انجام اقداماتی مانند تنظیم سند انتقال و یا ثبت مبیع به نام مشتری، مالکیت مبیع را به او منتقل می‌کند.

زمان تحویل مبیع:

 • تحویل فوری: در این حالت، بایع باید بلافاصله پس از انعقاد عقد، مبیع را به مشتری تحویل دهد.
 • تحویل موجل: در این حالت، تحویل مبیع به زمان آینده موکول می‌شود.

مکان تحویل مبیع:

 • مکان مورد توافق: در صورتی که طرفین در مورد مکان تحویل مبیع توافق کرده باشند، مبیع باید در آن مکان تحویل داده شود.
 • محل سکونت یا محل کار مشتری: در صورتی که طرفین در مورد مکان تحویل مبیع توافق نکرده باشند، مبیع باید در محل سکونت یا محل کار مشتری تحویل داده شود.

اسناد و مدارک مربوط به تحویل مبیع:

 • سند انتقال: در صورتی که مبیع دارای سند باشد، بایع باید سند انتقال را به نام مشتری تنظیم و به او تحویل دهد.
 • فاکتور: فاکتور سندی است که نشان‌دهنده مشخصات مبیع، ثمن معامله و سایر اطلاعات مربوط به معامله است.
 • رسید تحویل: رسید تحویلی سندی است که نشان‌دهنده تحویل مبیع به مشتری است.

نکاتی در مورد تحویل مبیع:

 • بایع باید مبیع را در شرایط سالم و بدون عیب و نقص به مشتری تحویل دهد.
 • در صورتی که مبیع دارای عیب و نقص باشد، مشتری می‌تواند از بایع بخواهد که عیب را برطرف کند و یا از ثمن معامله بکاهد.
 • در صورتی که بایع از تحویل مبیع امتناع کند، مشتری می‌تواند از او بابت خسارات وارده مطالبه خسارت کند.

اسناد و مدارک مربوط به تحویل مبیع

در ایران، برای تحویل مبیع (مورد معامله) به طور قانونی، به اسناد و مدارک خاصی نیاز است. این اسناد و مدارک بسته به نوع مبیع و شرایط معامله می تواند متفاوت باشد، اما به طور کلی شامل موارد زیر است:

1. سند عادی یا رسمی بیع:

 • سند عادی: اگر معامله به صورت عادی انجام شده باشد، یک سند عادی بیع کافی است. این سند باید شامل اطلاعاتی مانند مشخصات طرفین معامله، مشخصات مبیع، ثمن معامله، تاریخ و محل انعقاد قرارداد و امضا و اثر انگشت طرفین باشد.
 • سند رسمی: اگر معامله در دفترخانه اسناد رسمی انجام شده باشد، سند رسمی بیع صادر می شود. این سند دارای اعتبار بیشتری نسبت به سند عادی است و می تواند در مراجع قانونی به عنوان سند مالکیت مبیع ارائه شود.

2. مدارک مربوط به مبیع:

 • سند مالکیت: اگر مبیع دارای سند مالکیت باشد، باید سند مالکیت به نام خریدار منتقل شود.
 • بنچاق یا سند المثلی: اگر مبیع دارای سند مالکیت نباشد، باید بنچاق یا سند المثلی آن ارائه شود.
 • پروانه ساخت: اگر مبیع یک واحد مسکونی یا تجاری باشد، باید پروانه ساخت آن ارائه شود.
 • گواهی پایان کار: اگر مبیع یک واحد مسکونی یا تجاری باشد، باید گواهی پایان کار آن ارائه شود.
 • سایر مدارک: بسته به نوع مبیع، ممکن است مدارک دیگری نیز مانند گواهی عدم خلاف، گواهی مفاصاحساب عوارض شهرداری، و غیره نیز مورد نیاز باشد.

3. صورتجلسه تحویل مبیع:

 • در صورت تمایل طرفین، می توان یک صورتجلسه تحویل مبیع تنظیم کرد. این صورتجلسه باید شامل اطلاعاتی مانند مشخصات طرفین معامله، مشخصات مبیع، تاریخ و محل تحویل، و شرایط تحویل مبیع باشد.

نکات مهم:

 • قبل از تحویل مبیع، باید از صحت و اعتبار اسناد و مدارک مربوط به آن اطمینان حاصل کرد.
 • در صورت وجود هرگونه نقص یا ایراد در اسناد و مدارک، باید قبل از تحویل مبیع برطرف شود.
 • تحویل مبیع باید در حضور دو شاهد انجام شود و صورتجلسه تحویل مبیع توسط طرفین امضا و اثر انگشت شود.
 • در صورت وجود هرگونه اختلاف در مورد تحویل مبیع، طرفین می توانند به مراجع قانونی مراجعه کنند.

نحوه تحویل مبیع

نحوه تحویل مبیع، به نوع مبیع و شرایط معامله بستگی دارد. با این حال، به طور کلی می‌توان مراحل زیر را برای تحویل مبیع در نظر گرفت:

1. تنظیم سند انتقال:

 • در معاملات املاک و مستغلات، باید سند انتقال رسمی در دفترخانه تنظیم شود.
 • در معاملات اموال منقول، تنظیم سند عادی (دست‌نوشته) نیز کفایت می‌کند.

2. پرداخت ثمن:

 • ثمن (مبلغ معامله) باید به طور کامل به بایع پرداخت شود.
 • در برخی موارد، ممکن است بخشی از ثمن به عنوان بیعانه پرداخت شده باشد و الباقی آن در زمان تحویل مبیع پرداخت شود.

3. انتقال مبیع:

 • پس از پرداخت ثمن، بایع باید مبیع را به تصرف مشتری درآورد.
 • در معاملات املاک و مستغلات، با انتقال سند رسمی در دفترخانه، مبیع به تصرف مشتری منتقل می‌شود.
 • در معاملات اموال منقول، با قبض و اقباض (تحویل و تسلیم فیزیکی مبیع) مبیع به تصرف مشتری در می‌آید.

4. تنظیم صورت‌جلسه تحویل:

 • توصیه می‌شود که برای ثبت جزئیات تحویل مبیع، صورت‌جلسه‌ای تنظیم شود.
 • در این صورت‌جلسه باید مشخصات مبیع، تاریخ و زمان تحویل، شرایط تحویل و سایر اطلاعات مربوطه قید شود.

نکات مهم:

 • قبل از تحویل مبیع، باید از سلامت و مطابقت آن با شرایط توافق شده اطمینان حاصل شود.
 • در صورت وجود هرگونه نقص یا ایراد در مبیع، باید قبل از تحویل آن را به بایع اطلاع داد.
 • در معاملات املاک و مستغلات، باید قبل از تحویل مبیع، فرایندهای قانونی مانند فک رهن یا اخذ مفاصاحساب انجام شود.
 • در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص تحویل مبیع، می‌توان به مراجع قانونی مانند دادگستری یا شورای حل اختلاف مراجعه کرد.

شرایط اساسی صحت مبیع در حقوق ایران:

در حقوق ایران، برای صحت یک عقد بیع و انتقال مالکیت آن به خریدار، چهار شرط اساسی وجود دارد که باید رعایت شوند:

1. معین بودن مبیع:

 • منظور از معین بودن مبیع، مشخص بودن جنس، نوع و مقدار آن است. به طوری که برای هر دو طرف معامله (بایع و مشتری) قابل تشخیص باشد.
 • معین بودن مبیع می‌تواند به طور کلی یا به طور خاص انجام شود.
  • معین بودن کلی: زمانی است که جنس و نوع مبیع مشخص باشد، اما مقدار و خصوصیات دقیق آن مشخص نباشد. مانند “فروش یک کیلوگرم سیب”
  • معین بودن خاص: زمانی است که جنس، نوع، مقدار و خصوصیات دقیق مبیع مشخص باشد. مانند “فروش یک دستگاه یخچال مدل X با شماره سریال Y”

2. ملکیت بایع:

 • بایع باید مالک مبیع باشد تا بتواند آن را به طور صحیح به دیگری منتقل کند.
 • در صورتی که بایع مالک مبیع نباشد، عقد بیع باطل خواهد بود و خریدار می‌تواند برای استرداد ثمن پرداختی و جبران خسارات خود به بایع رجوع کند.

3. اهلیت طرفین:

 • بایع و مشتری باید از اهلیت لازم برای انعقاد عقد بیع برخوردار باشند.
 • اهلیت به معنای توانایی قانونی برای انجام معاملات است.
 • افرادی که فاقد اهلیت هستند، مانند افراد غیر رشید و مجنون، نمی‌توانند عقد بیع صحیحی را منعقد کنند.

4. مشروعیت مبیع و ثمن:

 • مبیع و ثمن باید مشروع باشند.
 • معامله هر چیزی که شرعاً حرام و ممنوع است، باطل خواهد بود.
 • مواردی مانند مواد مخدر، مشروبات الکلی، اسلحه و … جزء مصادیق مبیع غیرمشروع تلقی می‌شوند.

نکات تکمیلی:

 • علاوه بر این چهار شرط اساسی، شرایط دیگری نیز برای صحت عقد بیع وجود دارد، مانند رضایت طرفین، نبود اجبار و اکراه و …
 • در صورت فقدان هر یک از این شرایط، عقد بیع باطل یا فاسد خواهد بود.
 • برای بررسی دقیق شرایط صحت عقد بیع در هر مورد خاص، باید به یک وکیل یا کارشناس حقوقی مراجعه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *