مشاوره حقوقی خانواده

متعه در قانون مدنی مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

متعه در قانون مدنی ایران

متعه یا نکاح موقت نوعی ازدواج در اسلام است که برای مدت زمان معین انجام می‌شود. این نوع ازدواج در فقه شیعه امامیه جایز است، اما در فقه اهل سنت حرام دانسته شده است.

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در خصوص متعه سکوت اختیار کرده و هیچ ماده‌ای را به طور خاص به این موضوع اختصاص نداده است.

با این حال، برخی از مفاد قانون مدنی را می‌توان به طور ضمنی به متعه مرتبط دانست، از جمله:

 • ماده 1043: این ماده مقرر می‌دارد که “نکاح به قصد انشاء نکاح دائم یا موقت واقع می‌شود”. این ماده نشان می‌دهد که قانون مدنی، نکاح موقت را به رسمیت می‌شناسد.
 • ماده 1049: این ماده مقرر می‌دارد که “هرگاه در نکاح شرطی شود که مخالف با مقصود نکاح باشد یا انجام آن غیرممکن باشد یا مستلزم ارتکاب فعل حرام باشد شرط باطل و عقد صحیح خواهد بود”. این ماده می‌تواند به این معنا تفسیر شود که شروطی که در متعه مخالف با شرع یا قانون باشد، باطل است.
 • ماده 1102: این ماده مقرر می‌دارد که “هرگاه یکی از زوجین قبل از حلول اجل وفات کند نکاح منحل می‌شود”. این ماده نشان می‌دهد که در متعه، با فوت یکی از زوجین، نکاح به طور خود به خود منحل می‌شود و نیازی به طلاق نیست.

آثار حقوقی متعه در قانون مدنی:

با وجود سکوت قانون مدنی در مورد متعه، برخی از آثار حقوقی آن در رویه قضایی و نظرات فقها به رسمیت شناخته شده است، از جمله:

 • تمکین: زن و شوهر موقت موظف به تمکین یکدیگر هستند.
 • استمتاع: شوهر موقت حق استمتاع از زن را دارد.
 • نفقه: در صورت تمکین زن، شوهر موقت موظف به پرداخت نفقه به او است.
 • ارث: در صورت فوت شوهر موقت در زمان زوجیت، زن موقت از او ارث می‌برد.
 • حضانت: در صورت فوت یکی از پدر و مادر موقت در زمان حضانت مشترک، حضانت فرزند به عهده ی پدر یا مادر باقی مانده خواهد بود.

محدودیت‌های متعه در قانون مدنی:

 • ثبت: متعه در ایران باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی ازدواج ثبت شود. عدم ثبت، آثار حقوقی عقد را از بین می‌برد.
 • تعداد زوجات: مرد نمی‌تواند همزمان با بیش از چهار زن، چه دائم و چه موقت، ازدواج کند.
 • عده: زن پس از انقضای مدت متعه یا طلاق، باید مدتی به نام عده صبر کند و حق ازدواج مجدد ندارد.

نکات مهم:

 • قوانین مربوط به متعه پیچیده و مبهم است و در طول زمان به طور کامل روشن نشده است.
 • برای انعقاد متعه، باید به نکات و شرایط شرعی و قانونی آن توجه شود.
 • در صورت تمایل به انعقاد متعه، باید به دفاتر اسناد رسمی ازدواج مراجعه و از راهنمایی‌های متخصصان این امر استفاده کرد.
 • تذکرات:
 • قوانین مربوط به متعه در حال تکامل است و ممکن است در آینده تغییر کند.
 • برای اطلاعات کامل‌تر و دقیق‌تر، باید به منابع فقهی و حقوقی و یا به مشاوران حقوقی مراجعه کرد.
 • این خلاصه‌ای از مباحث مربوط به متعه در قانون مدنی است و برای اطلاعات کامل‌تر و دقیق‌تر، باید به منابع فقهی و حقوقی و یا به مشاوران حقوقی مراجعه کرد.

 

متعه یا نکاح موقت چیست؟

متعه یا نکاح موقت نوعی از ازدواج در اسلام است که در آن برای مدت زمان معین و با مهر مشخص بین زن و مرد بسته می‌شود. در این نوع ازدواج، برخلاف نکاح دائم، طلاق نیاز به حکم دادگاه ندارد و زن با انقضای مدت یا بذل مهریه از سوی شوهر، خود را مطلقه می‌داند.

ارکان عقد نکاح موقت:

 • ایجاب و قبول: ایجاب به معنای انشای اراده از طرف یکی از زوجین (زوج یا زوجه) مبنی بر برقراری عقد نکاح موقت با شرایط مشخص است. قبول به معنای انشای اراده از طرف دیگر زوجین (زوج یا زوجه) در مقابل ایجاب و موافقت با آن است.
 • مهر: مهر، مالی است که به عنوان عوض تعیین می‌شود و به زن تعلق می‌گیرد. مهر در عقد نکاح موقت الزامی است و باید عندالبطول (در زمان انعقاد عقد) تعیین و مشخص شود.
 • صیغه: صیغه، الفاظی است که برای انشای عقد نکاح به کار می‌رود. صیغه عقد نکاح موقت باید به زبان عربی صحیح و با رعایت تمام قواعد فقهی جاری شود.
 • مدت: مدت زمان نکاح موقت باید در عقد مشخص شود. مدت می‌تواند به روز، ماه یا سال تعیین شود.
 • شرایط ضمن عقد: شرایط ضمن عقد، تعهداتی است که زوجین در ضمن عقد نکاح برای یکدیگر تعیین می‌کنند. برخی از شرایط ضمن عقد رایج در نکاح موقت عبارتند از:
  • شرط وکالت در طلاق
  • شرط استیفاء حقوق مالی
  • شرط ترک زندگی مشترک

تفاوت نکاح موقت با نکاح دائم:

 • مدت: در نکاح موقت، برخلاف نکاح دائم، مدت زمان ازدواج از ابتدا تعیین می‌شود.
 • طلاق: در نکاح موقت، برخلاف نکاح دائم، طلاق نیاز به حکم دادگاه ندارد و زن با انقضای مدت یا بذل مهریه از سوی شوهر، خود را مطلقه می‌داند.
 • ارث: در نکاح موقت، زن فقط در صورتی از شوهر خود ارث می‌برد که حامل باشد.
 • نفقه: زن در دوران نکاح موقت مستحق نفقه از شوهر است.
 • حضانت: حضانت فرزند حاصل از نکاح موقت پس از طلاق یا فوت پدر، بر عهده مادر است.

موارد جواز نکاح موقت:

 • سفر: در صورت سفر، اگر بیم فساد باشد، نکاح موقت جایز است.
 • حبس: در صورت حبس، اگر بیم فساد باشد، نکاح موقت جایز است.
 • عدم تمکن از ازدواج دائم: در صورتی که مرد توانایی مالی ازدواج دائم را نداشته باشد، ولی بیم فساد باشد، می‌تواند به طور موقت ازدواج کند.
 • میل به ازدواج: در صورتی که زن و مرد میل به ازدواج داشته باشند، ولی شرایط ازدواج دائم را فعلاً فراهم نبینند، می‌توانند به طور موقت ازدواج کنند.

نکات حقوقی نکاح موقت:

 • ثبت عقد نکاح موقت در دفاتر اسناد رسمی ازدواج الزامی نیست، اما برای اثبات حقوق زوجین و جلوگیری از سوء استفاده، توصیه می‌شود.
 • در صورت عدم ثبت عقد نکاح موقت، اثبات آن در مراجع قضایی دشوارتر خواهد بود.
 • صیغه عقد نکاح موقت باید توسط شخص عادل و مورد وثوق جاری شود.
 • در صورت وجود اختلاف در مورد نکاح موقت، طرفین می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید