مشاوره حقوقی ثبت اسناد

مجازات استفاده از سند مجعول مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

حکم استفاده از سند مجعول در ایران

استفاده از سند مجعول در ایران جرم محسوب می شود و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است.

ماده 533 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می دارد:

هر کس با علم و آگاهی سند یا نوشته ای را جعل کند یا به آن سند یا نوشته جعل شده، اظهار و اقرار کند، در صورتی که عمل او موجب ضرر و زیان برای دیگری یا برای دولت باشد، مجازات او از یک تا پنج سال حبس و پرداخت خسارات وارده می باشد.

عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول:

 • استفاده از سند: اعم از اینکه سند کتبی یا غیرکتبی باشد.
 • مجعول بودن سند: یعنی سند واقعی نبوده و جعلی باشد.
 • علم و آگاهی مرتکب: مرتکب باید از جعلی بودن سند آگاه باشد.
 • سوء نیت: قصد فریب مقامات یا اشخاص ذینفع را داشته باشد.

عنصر معنوی جرم استفاده از سند مجعول:

 • سوء نیت: قصد و علم به جعلی بودن سند
 • آگاهی از مجرمانه بودن عمل: علم به اینکه استفاده از سند مجعول جرم است

مجازات استفاده از سند مجعول:

 • حبس: از یک تا پنج سال
 • جزای نقدی: معادل خسارات وارده
 • شلاق: از بیست تا یکصد ضربه

آثار استفاده از سند مجعول:

 • بطلان سند: در صورت اثبات جعلی بودن سند، سند باطل و بی اثر می شود.
 • مسئولیت مدنی: مرتکب به پرداخت خسارات وارده به اشخاص ذینفع محکوم می شود.
 • سوء پیشینه کیفری: محکومیت به جرم استفاده از سند مجعول در سوابق کیفری فرد ثبت می شود.

موارد عدم وقوع جرم استفاده از سند مجعول:

 • اشتباه در تشخیص: در صورتی که فرد به دلیل اشتباه در تشخیص، از سند جعلی استفاده کند، جرمی مرتکب نشده است.
 • عدم علم به جعلی بودن سند: در صورتی که فرد علم به جعلی بودن سند نداشته باشد، جرمی مرتکب نشده است.
 • استفاده از سند برای شوخی یا سرگرمی: در صورتی که فرد از سند جعلی برای شوخی یا سرگرمی استفاده کند و قصد فریب یا ضرر رساندن به کسی را نداشته باشد، جرمی مرتکب نشده است.

نکات مهم:

 • استفاده از هرگونه سند جعلی، جرم محسوب می شود و مجازات آن در قانون مشخص شده است.
 • قبل از استفاده از هرگونه سند، از صحت و اصالت آن اطمینان حاصل کنید.
 • در صورت مشاهده استفاده از سند مجعول، می توانید آن را به مقامات قضایی گزارش دهید.
 • برای کسب اطلاعات دقیق تر در مورد استفاده از سند مجعول و مجازات آن، با یک وکیل متخصص مشورت کنید.

 

 

 

 

قوانین استفاده از سند مجعول در ایران

استفاده از سند مجعول در ایران جرم محسوب می شود و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است.

ماده 528 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می دارد:

“هرکس با علم به اینکه سند یا نوشته‌ای مجعول است، از آن استفاده کند، مجازات استفاده کننده، مجازات جعل کننده همان سند یا نوشته خواهد بود.”

ماده 529 قانون مجازات اسلامی نیز در خصوص استفاده از سند مجعول برای معافیت از خدمت وظیفه یا نظام وظیفه مقرر می دارد:

“هرکس برای معافیت خود از خدمت وظیفه یا نظام وظیفه، سند یا نوشته‌ای مجعول تهیه یا جعل کند یا به کار ببرد، به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.”

عناصر و ارکان جرم استفاده از سند مجعول:

 • علم به مجعول بودن سند: استفاده کننده باید بداند که سند مجعول است.
 • سوء نیت: استفاده کننده باید قصد استفاده از سند مجعول برای ضرر رساندن به دیگری یا نفع بردن خود را داشته باشد.
 • استفاده از سند: استفاده کننده باید از سند مجعول استفاده کند.

مجازات استفاده از سند مجعول:

 • مجازات مشابه جعل کننده: مجازات استفاده کننده از سند مجعول، مشابه مجازات جعل کننده همان سند یا نوشته خواهد بود.
 • حبس: حبس از شش ماه تا دو سال
 • جزای نقدی: یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال

مصادیق استفاده از سند مجعول:

 • ارائه سند جعلی به مراجع قضایی
 • ارائه سند جعلی به ادارات دولتی
 • استفاده از سند جعلی برای معاملات
 • استفاده از سند جعلی برای فرار از مالیات
 • استفاده از سند جعلی برای اخذ وام

آثار استفاده از سند مجعول:

 • بطلان سند: سند مجعول باطل و بی اثر است.
 • مجازات کیفری: استفاده کننده به حبس و جزای نقدی محکوم می شود.
 • مسئولیت مدنی: استفاده کننده در صورت اثبات ضرر، به جبران خسارت زیاندیده محکوم می شود.

نکات مهم:

 • اثبات جرم استفاده از سند مجعول دشوار است و نیاز به ارائه مدارک و شواهد کافی دارد.
 • برای اثبات این جرم می توان از شهادت شهود، کارشناسی خط و سایر ادله قانونی استفاده کرد.
 • در صورت اثبات جرم استفاده از سند مجعول، مرتکب به مجازات های مقرر در قانون محکوم می شود.

 

 

 

مجازات استفاده از سند مجعول در ایران

استفاده از سند مجعول جرمی است که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده است.

ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد:

 • هر کس با علم به مجعول بودن سند یا ورقه ای که به موجب قانون اعتبار نامه در امور حقوقی یا دولتی دارد، از آن سند یا ورقه استفاده کند، مجازات او حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال خواهد بود.

نکات مهم:

 • برای تحقق جرم استفاده از سند مجعول،
 • متهم باید علم به مجعول بودن سند یا ورقه داشته باشد.
 • استفاده از سند مجعول می تواند در امور حقوقی یا دولتی باشد.
 • مجازات استفاده از سند مجعول حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال است.

علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی،

 • استفاده کننده از سند مجعول باید ضرر و زیان وارده به صاحب سند یا اشخاص ثالث را نیز جبران کند.

مصادیق استفاده از سند مجعول:

 • ارائه اسناد جعلی به مراجع قضایی یا اداری
 • استفاده از اسناد جعلی برای اخذ وام یا تسهیلات بانکی
 • استفاده از اسناد جعلی برای فرار از مالیات
 • استفاده از اسناد جعلی برای ثبت شرکت یا املاک
 • استفاده از اسناد جعلی برای طلاق یا فسخ نکاح

اثبات جرم استفاده از سند مجعول:

 • اثبات جرم استفاده از سند مجعول دشوار است و نیاز به مدارک و شواهد کافی دارد.
 • شهادت شهود، اقرار متهم، استناد به پیامک، ایمیل یا سایر نوشته ها و انجام آزمایشات (در مواردی خاص) می تواند از جمله دلایل اثبات جرم استفاده از سند مجعول باشد.

توصیه ها:

 • اگر با سند یا ورقه ای مواجه شدید که به نظر شما مجعول می رسد،
 • از آن استفاده نکنید و به مراجع قضایی یا انتظامی گزارش دهید.
 • همچنین می توانید برای کسب راهنمایی بیشتر با یک وکیل دادگستری مشورت کنید.

 

 

 

 

مصادیق استفاده از سند مجعول:

استفاده از سند مجعول جرمی است که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. طبق این قانون، هر کس سندی را که به موجب قانون سند رسمی تلقی می‌شود، جعل یا در آن تغییری دهد یا به کار ببرد، در صورتی که آن سند با سند اصلی مطابقت نداشته باشد، به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مصادیق استفاده از سند مجعول بسیار متنوع هستند و شامل موارد زیر می‌شوند:

 • استفاده از اسناد هویتی جعلی: مانند شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی، کارت ملی
 • استفاده از اسناد بانکی جعلی: مانند چک، سفته، برات
 • استفاده از اسناد تحصیلی جعلی: مانند مدرک تحصیلی، گواهی پایان دوره، دیپلم
 • استفاده از اسناد ملکی جعلی: مانند سند مالکیت، قولنامه، پروانه ساخت
 • استفاده از اسناد پزشکی جعلی: مانند گواهی پزشکی، نسخه دارو، پرونده پزشکی
 • استفاده از اسناد قضایی جعلی: مانند حکم دادگاه، قرار دادرسی، نامه قضایی

در هر یک از این موارد، اگر ثابت شود که فرد از جعلی بودن سند آگاه بوده و با سوء نیت از آن استفاده کرده است، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است.

علاوه بر موارد فوق، هر نوع سند دیگری که به موجب قانون سند رسمی تلقی شود و جعلی بودن آن ثابت شود، مشمول جرم استفاده از سند مجعول خواهد بود.

نکات مهم:

 • اثبات جعلی بودن سند بر عهده ادعای عمومی یا شاکی خصوصی است.
 • برای اثبات جعلی بودن سند می‌توان از نظرات کارشناسان، مدارک و شواهد و سایر طرق قانونی استفاده کرد.
 • استفاده از سند مجعول جرمی عمومی است و هر کسی می‌تواند علیه مرتکب آن طرح شکایت کند.
 • مرجع رسیدگی به جرم استفاده از سند مجعول، دادگاه عمومی و انقلاب است.

عناصر و ارکان جرم استفاده از سند مجعول در ایران

استفاده از سند مجعول در ایران، جرمی است که در قانون مجازات اسلامی به طور کامل تبیین شده است. برای اثبات وقوع این جرم، باید عناصر و ارکان آن به اثبات برسند.

عناصر و ارکان جرم استفاده از سند مجعول عبارتند از:

1. عنصر مادی:

 • استفاده از سند: اعم از اینکه سند کتبی یا غیرکتبی باشد.
 • مجعول بودن سند: یعنی سند واقعی نبوده و جعلی باشد.
 • علم و آگاهی مرتکب: مرتکب باید از جعلی بودن سند آگاه باشد.
 • سوء نیت: قصد فریب مقامات یا اشخاص ذینفع را داشته باشد.

2. عنصر معنوی:

 • سوء نیت: قصد و علم به جعلی بودن سند
 • آگاهی از مجرمانه بودن عمل: علم به اینکه استفاده از سند مجعول جرم است

ارکان تشکیل دهنده جرم استفاده از سند مجعول:

 • رکن قانونی: ماده 533 قانون مجازات اسلامی، استفاده از سند مجعول را جرم دانسته و مجازات آن را مشخص کرده است.
 • رکن مادی: وجود فعل یا ترک فعل مجرمانه، یعنی استفاده از سند مجعول
 • رکن معنوی: سوء نیت و آگاهی از مجرمانه بودن عمل
 • رابطه سببیت: بین فعل یا ترک فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه (ضرر و زیان) رابطه مستقیم و causative وجود داشته باشد.

مجازات استفاده از سند مجعول:

 • حبس: از یک تا پنج سال
 • جزای نقدی: معادل خسارات وارده
 • شلاق: از بیست تا یکصد ضربه

آثار استفاده از سند مجعول:

 • بطلان سند: در صورت اثبات جعلی بودن سند، سند باطل و بی اثر می شود.
 • مسئولیت مدنی: مرتکب به پرداخت خسارات وارده به اشخاص ذینفع محکوم می شود.
 • سوء پیشینه کیفری: محکومیت به جرم استفاده از سند مجعول در سوابق کیفری فرد ثبت می شود.

نکات مهم:

 • استفاده از هرگونه سند جعلی، جرم محسوب می شود و مجازات آن در قانون مشخص شده است.
 • قبل از استفاده از هرگونه سند، از صحت و اصالت آن اطمینان حاصل کنید.
 • در صورت مشاهده استفاده از سند مجعول، می توانید آن را به مقامات قضایی گزارش دهید.
 • برای کسب اطلاعات دقیق تر در مورد استفاده از سند مجعول و مجازات آن، با یک وکیل متخصص مشورت کنید.

 

 

موارد عدم وقوع جرم استفاده از سند مجعول در ایران

در قانون مجازات اسلامی ایران، برای جرم استفاده از سند مجعول استثنائاتی در نظر گرفته شده است که در صورت تحقق آنها، جرم استفاده از سند مجعول محقق نمی شود. این موارد به شرح زیر است:

1. عدم علم به مجعول بودن سند:

اگر ثابت شود که استفاده کننده از سند، از مجعول بودن آن بی اطلاع بوده است، جرم استفاده از سند مجعول محقق نمی شود. به عنوان مثال، اگر شخصی سندی را از دیگری دریافت کند و از آن استفاده کند، در حالی که بعداً مشخص شود که سند جعلی بوده است، اگر ثابت شود که این شخص از جعلی بودن سند بی اطلاع بوده، جرمی مرتکب نشده است.

2. فقدان سوء نیت:

اگر ثابت شود که استفاده کننده از سند، سوء نیتی در استفاده از آن نداشته است، جرم استفاده از سند مجعول محقق نمی شود. به عنوان مثال، اگر شخصی سندی را از دیگری دریافت کند و از آن برای اثبات حقی در دادگاه استفاده کند، در حالی که بعداً مشخص شود که سند جعلی بوده است، اگر ثابت شود که این شخص قصد فریب دادگاه را نداشته و صرفاً برای اثبات حق خود از آن استفاده کرده، جرمی مرتکب نشده است.

3. عدم استفاده از سند:

اگر ثابت شود که استفاده کننده از سند، از آن استفاده نکرده است، جرم استفاده از سند مجعول محقق نمی شود. به عنوان مثال، اگر شخصی سندی را از دیگری دریافت کند و آن را نزد خود نگه دارد و از آن استفاده نکند، حتی اگر بعداً مشخص شود که سند جعلی بوده است، جرمی مرتکب نشده است.

4. فقدان ضرر:

اگر ثابت شود که استفاده از سند مجعول ضرری به کسی وارد نکرده است، جرم استفاده از سند مجعول محقق نمی شود. به عنوان مثال، اگر شخصی سندی را برای معامله ای استفاده کند، در حالی که بعداً مشخص شود که سند جعلی بوده است، اما معامله انجام شده و ضرری به کسی وارد نشده باشد، جرمی مرتکب نشده است.

5. احراز حسن نیت:

در برخی موارد، ممکن است با وجود علم به مجعول بودن سند و سوء نیت استفاده کننده، به دلیل وجود شرایط خاص، جرم استفاده از سند مجعول محقق نشود. این موارد با توجه به اوضاع و احوال هر پرونده و نظر قاضی دادگاه بررسی می شود.

نکات مهم:

 • اثبات موارد عدم وقوع جرم استفاده از سند مجعول بر عهده استفاده کننده از سند است.
 • برای اثبات این موارد می توان از شهادت شهود، کارشناسی خط و سایر ادله قانونی استفاده کرد.
 • در صورت اثبات عدم وقوع جرم استفاده از سند مجعول، استفاده کننده از مجازات های این جرم رهایی می یابد.

عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول

عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول به اقداماتی گفته می شود که رکن قانونی این جرم را تشکیل می دهند.

بر اساس ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی، عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول شامل موارد زیر است:

1. استفاده از سند یا ورقه مجعول:

 • متهم باید از سندی یا ورقه ای که به موجب قانون اعتبار نامه در امور حقوقی یا دولتی دارد، استفاده کند.
 • سند یا ورقه باید مجعول باشد.
 • جعل سند یا ورقه می تواند مادی یا معنوی باشد.
 • جعل مادی عبارت است از تغییر شکل ظاهری سند یا ورقه، مانند الحاق، خراش، تراشیدن و … .
 • جعل معنوی عبارت است از تغییر در مفاد و متن سند یا ورقه، بدون اینکه شکل ظاهری آن تغییر کند.

2. علم به مجعول بودن سند یا ورقه:

 • متهم در زمان استفاده از سند یا ورقه، باید علم به مجعول بودن آن داشته باشد.
 • اگر متهم جهالت به مجعول بودن سند یا ورقه داشته باشد، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول نخواهد شد.

3. سوء نیت:

 • متهم باید با سوء نیت و به قصد فریب از سند یا ورقه مجعول استفاده کند.
 • اگر استفاده از سند یا ورقه مجعول بدون سوء نیت و به قصد فریب نباشد، جرم استفاده از سند مجعول تحقق پیدا نمی کند.

مثال:

 • شخصی یک سند جعلی مبنی بر مالکیت یک ملک را به اداره ثبت اسناد ارائه می دهد تا سند رسمی مالکیت به نام او صادر شود. این شخص مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است.

نکات مهم:

 • عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول، رکن اصلی این جرم است.
 • اثبات وجود عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول، برای تحقق این جرم ضروری است.
 • قانونگذار برای جرم استفاده از سند مجعول، مجازات های سنگینی در نظر گرفته است.

 

 

 

اثبات جرم استفاده از سند مجعول

برای اثبات جرم استفاده از سند مجعول ، باید مدارک و شواهد کافی دال بر موارد زیر وجود داشته باشد:

1. وجود سند مجعول:

اولین قدم، اثبات وجود سندی است که جعل شده است. این سند می تواند هر نوع سندی باشد، مانند سند هویت، گواهی نامه، مدرک تحصیلی، وصیت نامه، قرارداد و غیره.

2. علم و قصد مرتکب:

باید ثابت شود که متهم از جعلی بودن سند آگاه بوده و با علم به جعلی بودن آن از آن استفاده کرده است. به عبارت دیگر، اثبات سوء نیت متهم ضروری است.

3. ضرر و زیان:

باید ثابت شود که استفاده از سند مجعول برای شخص دیگری یا برای جامعه ضرری به دنبال داشته است. این ضرر می تواند مادی یا معنوی باشد.

مدارک و شواهدی که می تواند برای اثبات جرم استفاده از سند مجعول مورد استفاده قرار گیرد:

 • خود سند مجعول: ارائه اصل سند مجعول به دادگاه یکی از مهم ترین مدارک در این نوع جرایم است.
 • نظریه کارشناسی: نظریه کارشناسی متخصصان در زمینه جعل اسناد می تواند در اثبات جعلی بودن سند بسیار مفید باشد.
 • شهادت شهود: افرادی که می توانند شهادت دهند که متهم از سند مجعول استفاده کرده است.
 • مدارک کتبی: مانند ایمیل ها، نامه ها یا پیام های متنی که نشان دهنده استفاده متهم از سند مجعول است.

اقدامات لازم برای اثبات جرم استفاده از سند مجعول:

 • گزارش جرم به پلیس: اولین قدم گزارش جرم به پلیس است. پلیس تحقیقات لازم را انجام می دهد و در صورت جمع آوری مدارک کافی، پرونده را به دادستانی ارجاع می دهد.
 • طرح دعوی در دادگاه: اگر شما قربانی جرم استفاده از سند مجعول هستید، می توانید با طرح دعوی در دادگاه حقوق خود را مطالبه کنید.
 • مشورت با وکیل: توصیه می شود برای مشاوره و کمک در زمینه اثبات جرم استفاده از سند مجعول، به یک وکیل متخصص در امور کیفری مراجعه کنید.