مشاوره حقوقي

مجازات جعل امضا مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

جعل امضا چیست؟

جعل امضا عبارت است از ساختن یا تقلید از امضای شخص حقیقی یا حقوقی به قصد فریب و سوءاستفاده. این عمل، جرم محسوب شده و در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده است.

ارکان جرم جعل امضا:

 • رکن مادی: این رکن شامل اعمال مرتکب در جعل امضا، مانند ساختن، تقلید، الحاق یا تغییر امضا می‌شود.
 • رکن معنوی: سوء نیت و قصد فریب و سوء استفاده از امضای جعلی، رکن معنوی جرم جعل امضا را تشکیل می‌دهد.
 • عنصر قانونی: ماده 532 قانون مجازات اسلامی، جعل و تزویر را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است.

انواع جعل امضا:

 • جعل امضای واقعی: در این نوع جعل، امضای شخص حقیقی یا حقوقی به طور کامل تقلید یا ساخته می‌شود.
 • جعل امضای فرضی: در این نوع جعل، امضای شخصی ساخته می‌شود که اصلاً وجود خارجی ندارد.
 • جعل امضای الحاقی: در این نوع جعل، متنی به امضای واقعی شخص اضافه می‌شود که وی آن را امضا نکرده است.
 • جعل امضای تتمیمی: در این نوع جعل، امضای واقعی شخص ناقص است و جاعل آن را کامل می‌کند.

مجازات جعل امضا:

مجازات جعل امضا بسته به نوع جعل و استفاده از سند مجعول تفاوت دارد.

 • مجازات جعل امضای اشخاص عادی: حبس از یک تا پنج سال
 • مجازات جعل امضای اشخاص دولتی: حبس از دو تا ده سال
 • مجازات استفاده از سند مجعول: مجازات جرم جعل به اضافه حبس از شش ماه تا دو سال

نکات مهم:

 • جعل امضا در اسناد عادی و رسمی جرم محسوب می‌شود.
 • برای اثبات جرم جعل امضا، باید به مدارک و قرائن کافی استناد کرد.
 • در صورت اثبات جرم جعل امضا، مرتکب به مجازات قانونی آن محکوم خواهد شد.

مجازات جعل امضا در ایران

مجازات جعل امضا در قانون مجازات اسلامی ایران به دو دسته تقسیم می‌شود:

1. جعل امضا ساده:

 • حبس: از یک تا پنج سال
 • جزای نقدی: از دویست هزار تا یک میلیون تومان

2. جعل امضا با قصد استفاده از سند مجعول:

 • حبس: از سه تا ده سال
 • جزای نقدی: از ششصد هزار تا دو میلیون تومان

در برخی موارد، مجازات جعل امضا می‌تواند مشددتر نیز شود، به عنوان مثال:

 • جعل امضا در اوراق رسمی: حبس از پنج تا ده سال و جزای نقدی از یک میلیون تا دو میلیون تومان
 • جعل امضا در اسناد و اوراق قضایی: حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون تومان

علاوه بر مجازات‌های حبس و جزای نقدی، قاضی می‌تواند برای جاعل امضا، مجازات‌های دیگری مانند رد مال و محرومیت از حقوق اجتماعی نیز در نظر بگیرد.

نکات مهم:

 • جعل امضای اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است.
 • برای اثبات جعل امضا باید به دلایل و مدارک کافی استناد کرد.
 • در صورت اثبات جعل امضا، جاعل به مجازات‌های مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

 

مصادیق جعل امضا در قانون ایران

جعل امضا، یکی از جرائم رایج در نظام حقوقی ایران است که مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.

در قانون مجازات اسلامی، جعل به دو نوع مادی و معنوی تقسیم می‌شود:

جعل مادی:

در جعل مادی، شخص با استفاده از ابزار و ادوات، امضای دیگری را جعل می‌کند.

مصادیق جعل مادی امضا عبارتند از:

 • تقليد امضا: امضای دیگری را با دست خط خود به نحوی ترسيم کند که شبیه امضای واقعی باشد.
 • اسکن و چاپ امضا: امضای دیگری را اسکن و سپس چاپ کند.
 • استفاده از مهر جعلی: مهر شخص دیگری را جعل کند و با استفاده از آن، امضا بزند.
 • الحاق امضا: امضای واقعی شخص را به سندی بچسباند که قبلاً امضا نکرده است.

جعل معنوی:

در جعل معنوی، شخص بدون اینکه امضای دیگری را جعل کند، در مفاد سند تغییراتی ایجاد می‌کند که به ضرر صاحب سند باشد.

مصادیق جعل معنوی امضا عبارتند از:

 • اضافه کردن مطلب: مطالبی را به سندی اضافه کند که در آن قید نشده است.
 • حذف مطلب: مطالبی را از سند حذف کند.
 • تغییر در متن: متن سند را به نفع خود یا شخص ثالث تغییر دهد.
 • تغییر در تاریخ: تاریخ سند را به نفع خود یا شخص ثالث تغییر دهد.

مجازات جعل امضا:

مجازات جعل امضا در قانون مجازات اسلامی، بسته به نوع جعل و نوع سند، از حبس دو تا پنج سال تا اعدام است.

همچنین، جاعل علاوه بر مجازات حبس، به پرداخت دیه و ارش به صاحب سند نیز محکوم می‌شود.

اثبات جعل امضا:

اثبات جعل امضا بر عهده شاکی است. برای اثبات جعل امضا می‌توان از نظر کارشناس خط‌شناسی، گواهی شهود و سایر ادله استفاده کرد.

پیشگیری از جعل امضا:

برای پیشگیری از جعل امضا، می‌توان اقدامات زیر را انجام داد:

 • از امضای دیجیتال استفاده کنید.
 • اسناد خود را در محل امن نگهداری کنید.
 • به هنگام امضای اسناد، دقت کافی داشته باشید.
 • از امضاء کردن اسناد سفید خودداری کنید.

قانون جعل امضا در ایران

جعل امضا در قانون مجازات اسلامی ایران جرم محسوب می‌شود و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.

ماده 523 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می‌دارد:

هرکس با قصد، سند یا نوشته‌ای را جعل یا در آن تغییری دهد که به موجب قانون، اثر حقوقی بر اموال یا اعتبار اشخاص یا دولت داشته باشد، و یا استفاده از آن سند یا نوشته را جعل کند، مجرم محسوب می‌شود.

مجازات جعل امضا بسته به نوع و شدت جرم، از حبس دو تا پنج سال و جزای نقدی از یک میلیون تا دو میلیون تومان تا حبس ده سال و جزای نقدی از پنج میلیون تا ده میلیون تومان متغیر است.

علاوه بر مجازات‌های کیفری، مرتکب جرم جعل امضا به پرداخت خسارات وارده به شخص یا اشخاصی که از جرم جعل متضرر شده‌اند نیز محکوم می‌شود.

مصادیق جعل امضا در قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:

 • جعل امضای اشخاص حقیقی یا حقوقی
 • جعل مهر یا اثر انگشت اشخاص حقیقی یا حقوقی
 • جعل اسناد و اوراق عادی و رسمی
 • تغییر در محتویات اسناد و اوراق عادی و رسمی
 • استفاده از سند یا نوشته‌ای که به آن جعل شده است

برای اثبات جرم جعل امضا، باید دلایل و مستندات کافی وجود داشته باشد. این دلایل و مستندات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • نظریه کارشناسی
 • گواهی شهود
 • اقرار متهم
 • فیلم یا عکس

اگر شما معتقدید که امضایتان جعل شده است، می‌توانید برای طرح شکایت به مراجع قضایی مراجعه کنید.

در اینجا چند نمونه از مراجعی که می‌توانید برای طرح شکایت جعل امضا به آنها مراجعه کنید، آورده شده است:

 • دادسرای عمومی و انقلاب
 • کلانتری یا پاسگاه انتظامی
 • دادگاه عمومی و انقلاب

همچنین می‌توانید از وکیل متخصص در امور کیفری برای طرح شکایت و پیگیری پرونده خود استفاده کنید.

نکات مهم:

 • جعل امضا جرمی ‌است که مجازات سنگینی دارد، بنابراین اگر مرتکب این جرم شده‌اید، حتماً از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.
 • اگر شما قربانی جرم جعل امضا شده‌اید، برای اثبات جرم و احقاق حقوق خود باید دلایل و مستندات کافی جمع‌آوری کنید.
 • طرح شکایت جعل امضا در مراجع قضایی ‌به صورت رایگان انجام می‌شود.

انواع جعل امضا

جعل امضا به معنای ساختن امضای شخص دیگری به قصد فریب و سوء استفاده است. این عمل جرم محسوب می‌شود و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.

انواع جعل امضا عبارتند از:

 • جعل امضای ساده:در این نوع جعل، جاعل امضای شخص دیگری را بدون اینکه به سند یا نوشته‌ای دسترسی داشته باشد، تقلبی ایجاد می‌کند.
 • جعل امضای با سند:در این نوع جعل، جاعل از یک سند یا نوشته دارای امضای واقعی شخص مورد نظر استفاده می‌کند و با استفاده از روش‌های مختلف مانند کپی، اسکن، یا مونتاژ، امضای آن را به سند یا نوشته دیگری منتقل می‌کند.
 • جعل امضای با مهر:در این نوع جعل، جاعل از مهر شخص مورد نظر سوء استفاده می‌کند و آن را به سند یا نوشته‌ای الحاق می‌کند.
 • جعل امضای الکترونیکی: در این نوع جعل، جاعل با استفاده از نرم‌افزار و ابزارهای مختلف، امضای الکترونیکی شخص دیگری را جعل می‌کند.

روش‌های مختلفی برای جعل امضا وجود دارد، از جمله:

 • استفاده از نمونه امضا: جاعل ممکن است از نمونه امضای شخص مورد نظر در اسناد یا نوشته‌های دیگر کپی‌برداری کند و از آن برای جعل امضا استفاده کند.
 • استفاده از ابزارهای تقلبی: جاعل ممکن است از ابزارهای تقلبی مانند مهر ژلاتینی، خودکارهای نامرئی، یا نرم‌افزارهای جعل امضا برای ایجاد امضای تقلبی استفاده کند.
 • تقليد دست خط: جاعل ممکن است با تمرین و ممارست، دست خط شخص مورد نظر را تقلید کند و امضای تقلبی را ایجاد کند.

جعل امضا می‌تواند عواقب وخیمی برای فردی که امضایش جعل شده است، داشته باشد.

 • از جمله این عواقب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • ضرر و زیان مالی: اگر از امضای جعلی برای انجام معاملات یا انعقاد قرارداد استفاده شود، شخص مورد نظر ممکن است متحمل ضرر و زیان مالی شود.
 • تخریب اعتبار: جعل امضا می‌تواند به اعتبار و شهرت شخص مورد نظر آسیب برساند.
 • پیگرد قانونی: جعل امضا جرم محسوب می‌شود و فرد جاعل ممکن است مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد و به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم شود.

برای پیشگیری از جعل امضا، افراد می‌توانند اقدامات پیشگیرانه زیر را انجام دهند:

 • از امضای خود به طور صحیح و با دقت محافظت کنید.
 • از امضای خود در اسناد و نوشته‌های غیرضروری خودداری کنید.
 • اسناد و نوشته‌های دارای امضای خود را در مکانی امن نگهداری کنید.
 • در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، به مراجع قانونی و انتظامی گزارش دهید.

نحوه اثبات جعل امضا در ایران:

اثبات جعل امضا امری تخصصی است که نیازمند بررسی دقیق توسط کارشناسان و مقامات قضایی است. با این حال، در اینجا به طور کلی به برخی از راهکارهای اثبات جعل امضا اشاره می‌کنیم:

1. مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری:

 • اولین قدم برای اثبات جعل امضا، مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری در رشته אמץ است. کارشناس با بررسی امضاهای مشکوک و مقایسه آنها با نمونه‌های امضای اصیل، نظر خود را در خصوص جعلی بودن یا اصالت امضا ارائه خواهد کرد.

2. ارائه دلایل و مدارک:

 • علاوه بر نظر کارشناس، شما می‌توانید دلایل و مدارک دیگری را نیز برای اثبات جعل امضا به مراجع قضایی ارائه کنید. این دلایل و مدارک می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

  • شهادت شهود
  • اقرار متهم
  • سایر قراین و امارات

3. طرح دعوی در مراجع قضایی:

 • پس از جمع‌آوری دلایل و مدارک لازم، باید دعوای جعل را در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع جرم مطرح کنید.

مراحل رسیدگی به دعوای جعل:

 • دادگاه پس از بررسی دلایل و مدارک ارائه شده توسط شما، کارشناس رسمی دادگستری را برای بررسی امضاهای مشکوک تعیین خواهد کرد.
 • کارشناس پس از بررسی، نظر خود را به صورت کتبی به دادگاه ارائه خواهد کرد.
 • دادگاه با توجه به نظر کارشناس و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، حکم خود را صادر خواهد کرد.

نکات:

 • اثبات جعل امضا امری دشوار است و نیازمند ارائه دلایل و مدارک مستند است.
 • توصیه می‌شود برای طرح دعوای جعل و اثبات آن از وکیل متخصص کمک بگیرید.
 • جعل امضا جرم محسوب می‌شود و مرتکب آن به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.

اثبات جعل امضا

اثبات جعل امضا امری تخصصی است که نیاز به بررسی دقیق مدارک و شواهد و همچنین نظر کارشناسی دارد. با این حال، به طور کلی، روش‌های زیر برای اثبات جعل امضا وجود دارد:

1. مقایسه با نمونه امضای اصیل:

 • در این روش، امضای مورد تردید با نمونه‌های امضای اصیل صاحب امضا مقایسه می‌شود.
 • این نمونه‌ها می‌توانند شامل اسناد و مدارکی باشند که قبلاً توسط صاحب امضا امضا شده‌اند، مانند قراردادها، چک‌ها، یا نامه‌ها.
 • یک متخصص ‌آزمایشگاه اسناد می‌تواند با بررسی ظرافت‌های خط، زاویه امضا، فشار وارده بر قلم، و سایر ویژگی‌ها،
 • تشخیص دهد که آیا امضای مورد تردید توسط صاحب امضا واقعی نوشته شده است یا خیر.

2. استفاده از کارشناس خط‌شناسی:

 • یک کارشناس خط‌شناسی می‌تواند با بررسی دقیق امضای مورد تردید و مقایسه آن با نمونه‌های امضای اصیل،
 • نظر خود را در مورد اصالت یا جعلی بودن امضا ارائه دهد.
 • کارشناسان خط‌شناسی از دانش و تجربه خود برای شناسایی ویژگی‌های منحصر به فرد خط افراد مختلف استفاده می‌کنند.

3. استفاده از روش‌های علمی:

 • از جمله روش‌های علمی که برای اثبات جعل امضا می‌توان از آنها استفاده کرد عبارتند از:
  • آزمایشات میکروسکوپی: این آزمایشات برای بررسی جزئیات ریز امضا، مانند جوهر استفاده شده، خطوط و خراش‌ها، و آثار انگشت استفاده می‌شوند.
  • آزمایشات طیف‌سنجی: این آزمایشات برای شناسایی ترکیب شیمیایی جوهر استفاده شده در امضا استفاده می‌شوند.
  • آزمایشات DNA: در برخی موارد، از آزمایشات DNA برای مقایسه سلول‌های پوستی موجود در امضای مورد تردید با DNA صاحب امضا استفاده می‌شود.

نحوه طرح دعوای جعل امضا:

 • اگر معتقدید که امضای شما جعل شده است، باید برای اثبات ادعای خود به مراجع قضایی مراجعه کنید.
 • برای طرح دعوای جعل امضا باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و دادخواست جعل امضا را ثبت کنید.
 • دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد، نظریه کارشناس و سایر قرائن و امارات، حکم خود را صادر خواهد کرد.

نکات مهم:

 • هر چه سریعتر برای اثبات جعل امضا اقدام کنید، بهتر است.
 • زیرا با گذشت زمان، ممکن است از بین رفتن مدارک و شواهد، اثبات جعل امضا را دشوارتر کند.
 • توصیه می‌شود برای طرح دعوای جعل امضا از وکیل متخصص در امور کیفری کمک بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید