مشاوره حقوقی جرایم اینترنتی

مجازات جعل رایانه ای مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

در قانون جرایم رایانه‌ای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸، مجازات جعل رایانه‌ای به شرح زیر است:

ماده ۵۷: هر کس با جعل یا تزویر در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و یا در اسناد و مدارک مربوط به آنها، موجبات ورود به ضرر یا اخلال در نظم عمومی یا سیستم‌های رایانه‌ای یا غیرقانونی نمودن داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای را فراهم کند، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم می‌شود.

تبصره: در صورتی که اقدامات موضوع این ماده به قصد اخاذی یا سودجویی باشد، مرتکب به حبس از دو تا هفت سال و جزای نقدی از ده میلیون تا هفتاد میلیون ریال محکوم می‌شود.

ماده ۵۸: هر کس به وسیله ورود به سیستم‌های رایانه‌ای دولتی یا عمومی و یا شبکه‌های رایانه‌ای متصل به آنها، به داده‌ها یا اطلاعات موجود در آنها دسترسی غیرمجاز پیدا کند و آنها را به نفع خود یا دیگران افشا کند یا از آنها سوء استفاده نماید، به حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی از پنج میلیون تا سی میلیون ریال محکوم می‌شود.

ماده ۵۹: هر کس بدون مجوز قانونی، به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای ذخیره شده در دستگاه‌های پذیرش کارت‌های پرداختی نفوذ کند و وجوه یا اطلاعات موجود در آنها را به سرقت ببرد، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال و رد مال مسروقه محکوم می‌شود.

ماده ۶۰: هر کس در حین معاملات الکترونیکی، با ارائه اطلاعات کاذب یا گمراه کننده و یا استفاده از وسایل متقلبانه و یا غیرمجاز، مرتکب فریب و تقلّب شود و بدین وسیله مال یا حق دیگری را نسبت به خود یا دیگران تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی از پنج میلیون تا سی میلیون ریال محکوم می‌شود.

تبصره: در صورت استفاده از شبکه‌های رایانه‌ای و یا سیستم‌های پرداخت الکترونیکی در ارتکاب این جرم، مجازات مذکور در این ماده حداقل دو برابر می‌شود.

ماده ۶۱: هر کس بدون مجوز قانونی، اقدام به تولید، تکثیر، توزیع یا فروش هر گونه برنامه یا نرم افزار مضر کند، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی از پنج میلیون تا سی میلیون ریال محکوم می‌شود.

تبصره: هر کس عالم و با علم به مضر بودن برنامه یا نرم افزار، آن را نصب یا اجرا کند، به نصف مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌شود.

ماده ۶۲: هر کس بدون مجوز قانونی، اقدام به حذف، تغییر، تخریب یا از کار انداختن داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا شبکه‌های رایانه‌ای عمومی یا خصوصی کند، به حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی از پنج میلیون تا سی میلیون ریال محکوم می‌شود.

ماده ۶۳: هر کس با علم و آگاهی و به صورت غیرمجاز اقدام به نفوذ به سیستم‌های رایانه‌ای یا شبکه‌های رایانه‌ای کند و در عمل کارکرد آنها را مختل کند و یا از دسترس خارج کند.

مصادیق جعل رایانه ای طبق قانون جرایم رایانه ای ایران:

ماده 736 قانون جرایم رایانه ای به طور کلی جعل رایانه ای را اینگونه تعریف می کند:

هر کس به طور غیرمجاز داده‎ های دیگری را در سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی یا حاملهای داده به شرح زیر تغییر دهد یا تحریف کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

 • حذف کلی یا قسمتی از داده‎ ها
 • اضافه کردن داده‎ ها به طور کلی یا قسمتی
 • تغییر در صحت یا معنای داده‎ ها

قانونگذار در تبصره ذیل این ماده، مصادیق بارز جعل رایانه ای را به شرح زیر برشمرده است:

 • جعل اسناد و مهرهای الکترونیکی
 • جعل امضای دیجیتال
 • تغییر در داده‎ های مربوط به مالكیت یا حقوق اشخاص در سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی
 • تغییر در داده‎ های سوابق و معاملات مالی یا پولی
 • تغییر در پروانه‎ ها و مجوزهای الکترونیکی
 • اظهار خلاف واقع در مورد هویت یا موقعیت سامانه‎ های رایانه‎ ای یا اشخاص در فضای مجازی

علاوه بر موارد فوق، در برخی از مواد دیگر قانون جرایم رایانه ای نیز به مصادیقی از جعل رایانه ای اشاره شده است، از جمله:

 • ماده 743: جعل گذرواژه یا استفاده از گذرواژه متعلق به دیگری
 • ماده 744: نفوذ به سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی با استفاده از عناوین یا عناوین مجعول
 • ماده 748: انتشار داده‎ های خلاف واقع به قصد اضلال عموم

نکته مهم:

 • فهرست ارائه شده در تبصره ماده 736 صرفاً به عنوان مصادیق بارز جعل رایانه ای ذکر شده و حصر مطلق نیست.
 • هرگونه فعل یا ترک فعلی که به قصد فریب و ضرر رساندن به دیگری، در فضای مجازی و با استفاده از ابزارهای رایانه ای انجام شود، می تواند تحت عنوان جعل رایانه ای قابل بررسی و مجازات باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مصادیق جعل رایانه ای، می توانید به منابع زیر مراجعه کنید:

 • قانون جرایم رایانه ای
 • آراء و نظریات قضایی
 • کتب و مقالات حقوقی

جعل اسناد و مهرهای الکترونیکی

جعل اسناد و مهرهای الکترونیکی جرمی ‌ست که در دنیای دیجیتال رو به افزایش است. این جرم می‌تواند پیامدهای جدی برای افراد و سازمان‌ها به همراه داشته باشد، از جمله:

 • ضرر مالی: جعل اسناد و مهرهای الکترونیکی می‌تواند برای کلاهبرداری و سرقت پول استفاده شود.
 • لطمه به اعتبار: جعل اسناد و مهرهای الکترونیکی می‌تواند به اعتبار یک فرد یا سازمان آسیب برساند.
 • مسائل حقوقی: جعل اسناد و مهرهای الکترونیکی می‌تواند منجر به پیگرد قانونی شود.

انواع جعل اسناد و مهرهای الکترونیکی:

 • جعل امضای دیجیتال: این نوع جعل شامل جعل امضای دیجیتال یک فرد یا سازمان بر روی یک سند الکترونیکی است.
 • جعل مهر الکترونیکی: این نوع جعل شامل جعل مهر الکترونیکی یک فرد یا سازمان بر روی یک سند الکترونیکی است.
 • جعل اسناد: این نوع جعل شامل ایجاد یا تغییر یک سند الکترونیکی به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد واقعی باشد.

روش‌های پیشگیری از جعل اسناد و مهرهای الکترونیکی:

 • از امضای دیجیتال و مهر الکترونیکی استفاده کنید: امضای دیجیتال و مهر الکترونیکی می‌توانند به تأیید اصالت اسناد و مهرهای الکترونیکی کمک کنند.
 • از نرم افزار امنیتی استفاده کنید: نرم افزار امنیتی می‌تواند به محافظت از اسناد و مهرهای الکترونیکی شما در برابر جعل کمک کند.
 • مراقب باشید چه اطلاعاتی را به صورت آنلاین به اشتراک می‌گذارید: مراقب باشید که چه اطلاعاتی را به صورت آنلاین به اشتراک می‌گذارید، زیرا این اطلاعات می‌تواند برای جعل اسناد و مهرهای الکترونیکی استفاده شود.
 • آگاه از آخرین تهدیدات باشید: از آخرین تهدیدات مربوط به جعل اسناد و مهرهای الکترونیکی آگاه باشید و اقدامات لازم را برای محافظت از خود انجام دهید.

در صورت مشاهده مورد مشکوک به جعل اسناد یا مهرهای الکترونیکی، چه اقداماتی باید انجام داد:

 • آن را به مقامات ذیربط گزارش دهید: اگر مورد مشکوکی به جعل اسناد یا مهرهای الکترونیکی را مشاهده کردید، آن را به مقامات ذیربط گزارش دهید.
 • مدارک را جمع آوری کنید: هر مدرکی را که دارید که نشان می‌دهد سند یا مهر الکترونیکی جعلی است، جمع آوری کنید.
 • با یک وکیل مشورت کنید: اگر فکر می‌کنید قربانی جعل اسناد یا مهرهای الکترونیکی شده‌اید، با یک وکیل مشورت کنید.

توجه: قوانین مربوط به جعل اسناد و مهرهای الکترونیکی ممکن است در هر کشور متفاوت باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قوانین مربوط به این موضوع در کشور خود، باید با یک وکیل مشورت کنید.

مجازات جعل پروانه‌ها و مجوزهای الکترونیکی در ایران

طبق قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388، جعل پروانه‌ها و مجوزهای الکترونیکی جرم محسوب شده و مجازات دارد.

ماده 10: هر کس در داده یا برنامه رایانه‌ای که به موجب قانون یا مقررات دولتی یا قضایی به عنوان اسناد و اوراق رسمی ‌شناخته شده است، تغییری ایجاد کند یا آن را جعل کند و یا از آن سوء استفاده کند، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.

تبصره: در مورد اسناد و اوراق مأخوذ به مثل و غیررسمی، مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پانصد هزار تا دو میلیون و پانصد هزار ریال محکوم می‌شود.

ماده 11: هر کس بدون مجوز قانونی، اقدام به تولید، تکثیر، توزیع یا استفاده از تجهیزات رمزنگاری یا نرم افزارهای مربوط به آن کند، به حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی از دو میلیون تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 12: هر کس به صورت غیرمجاز به داده یا برنامه رایانه‌ای که در سیستم‌های رایانه‌ای دولتی یا عمومی نگهداری می‌شود، نفوذ کند یا در داده یا برنامه یاد شده تغییری ایجاد کند یا آن را از بین ببرد یا از آن سوء استفاده کند، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.

نکاتی در مورد این مواد:

 • منظور از “پروانه‌ها و مجوزهای الکترونیکی” هر نوع پروانه یا مجوزی است که به صورت الکترونیکی صادر شده باشد و در سیستم‌های رایانه‌ای دولتی یا عمومی نگهداری می‌شود.
 • برای اثبات جرم جعل پروانه یا مجوز الکترونیکی، باید ثابت شود که:
  • پروانه یا مجوز جعلی صادر شده است.
  • جعل توسط متهم انجام شده است.
  • متهم از جعلی بودن پروانه یا مجوز آگاه بوده است.
  • سوء استفاده از پروانه یا مجوز جعلی صورت گرفته است.
 • مجازات جعل پروانه‌ها و مجوزهای الکترونیکی بسته به نوع پروانه یا مجوز و سوء استفاده‌ای که از آن شده است، متفاوت خواهد بود.
 • در برخی موارد، علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی، متهم به جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث نیز محکوم می‌شود.

توجه: این اطلاعات فقط جنبه‌ی اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نیست. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مجازات جعل پروانه‌ها و مجوزهای الکترونیکی، باید با یک وکیل دادگستری مشورت کنید.

مجازات جعل امضای دیجیتال طبق ماده 106 قانون جرایم رایانه‌ای در ایران به شرح زیر است:

هرکس با علم به اینکه امضای دیجیتال متعلق به دیگری است، آن را جعل کند و یا از آن سوء استفاده نماید، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.

علاوه بر این، طبق ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی، اسناد و دفاتر الکترونیکی که با رعایت الزامات قانونی و با استفاده از امضای دیجیتال صادر شده‌اند، از نظر قانونی معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و دولتی هستند.

نکات مهم:

 • جعل امضای دیجیتال جرمی سنگین است و مجازات آن حبس و جزای نقدی است.
 • برای اثبات جعل امضای دیجیتال، باید از دلایل و مدارک قانونی استفاده کرد.
 • در صورت اثبات جعل، امضای دیجیتال جعلی باطل خواهد شد و هیچ اثری از نظر قانونی نخواهد داشت.
 • برای استفاده از امضای دیجیتال، از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای معتبر استفاده کنید.
 • کلید خصوصی خود را به طور محرمانه نگهداری کنید و از افشا آن به دیگران خودداری کنید.
 • در صورت مشاهده هرگونه اثر مشکوک در امضای دیجیتال خود، فوراً آن را به مراجع ذیصلاح گزارش دهید.

دیدگاهتان را بنویسید