مشاوره حقوقي

مجازات خیانت در امانت مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی آنلاین

خیانت در امانت در قانون ایران

خیانت در امانت یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت در قانون ایران است که برای آن مجازات های سنگینی در نظر گرفته شده است.

ماده 674 قانون مجازات اسلامی خیانت در امانت را به این صورت تعریف می کند:

“هر امینی که مال یا وجه یا سند یا مثلی را که به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری تصاحب یا به ضرر صاحب مال تصرف کند یا در اوراق یا اسنادی که به او سپرده شده است تغییری به ضرر صاحب آن ها بدهد و یا آن ها را تلف یا مفقود کند مرتکب خیانت در امانت شده و به مجازات حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.”

ارکان خیانت در امانت:

 • وجود رابطه امانت: بین صاحب مال و امین باید رابطه امانت برقرار باشد.
 • سپردن مال به امین: مال یا هر چیز دیگری که موضوع امانت است باید به طور صریح یا ضمنی به امین سپرده شده باشد.
 • سوء نیت و سوء استفاده امین: امین باید با سوء نیت و قصد تصاحب یا استفاده غیرمجاز از مال سپرده شده، مرتکب عمل مجرمانه شود.

مصادیق خیانت در امانت:

 • تصاحب مال امانی: امین مال امانی را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند.
 • تغییر در اوراق یا اسناد امانی: امین در اوراق یا اسنادی که به او سپرده شده است، به ضرر صاحب آن ها تغییری دهد.
 • تلف یا مفقود کردن مال امانی: امین مال امانی را تلف یا مفقود کند.

مجازات خیانت در امانت:

 • حبس از یک تا سه سال: مجازات اصلی خیانت در امانت حبس از یک تا سه سال است.
 • جزای نقدی: علاوه بر حبس، قاضی می تواند مرتکب را به جزای نقدی نیز محکوم کند.
 • رد مال: امین موظف است مال امانی را به صاحب آن رد کند.

تفاوت خیانت در امانت با کلاهبرداری:

 • در خیانت در امانت، مال یا هر چیز دیگری با رضایت صاحب آن به امین سپرده می شود، در حالی که در کلاهبرداری، مال یا هر چیز دیگری با فریب و حیله از مالک آن گرفته می شود.
 • در خیانت در امانت، رابطه امانت بین صاحب مال و امین وجود دارد، در حالی که در کلاهبرداری چنین رابطه ای وجود ندارد.

نکات مهم:

 • اگر مرتکب خیانت در امانت برای اولین بار مرتکب جرم شود و ندامت و پشیمانی خود را ثابت کند، ممکن است از مجازات معاف شود یا مجازات او به طور قابل توجهی کاهش یابد.
 • صاحب مال می تواند با طرح شکایت در مراجع قضایی، حقوق خود را استیفا کند.

حکم خیانت در امانت در ایران (آبان 1404)

خیانت در امانت جرمی است که در قانون مجازات اسلامی ایران جرم انگاری شده و مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.

مفهوم خیانت در امانت:

 • خیانت در امانت به معنای تصرف در مال یا هر گونه حق عینی به ضرر صاحب مال، در حالی است که مال یا حق عینی به طور امانت به متصرف سپرده شده باشد.
 • به عبارت دیگر، هر کس مالی را که به او به عنوان امانت سپرده شده، به نفع خود یا دیگری تصرف کند، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است.

مصادیق خیانت در امانت:

 • برخی از مصادیق خیانت در امانت عبارتند از:
  • تصرف در وجهی که به عنوان وکالت یا قرض به متصرف سپرده شده است.
  • تصرف در اموال مسروقه که به عنوان امانت به متصرف سپرده شده است.
  • تصرف در اموال مهریه که به عنوان امانت به متصرف سپرده شده است.
  • تصرف در اموال ارثیه که به عنوان امانت به متصرف سپرده شده است.

مجازات خیانت در امانت:

 • مجازات خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی ایران به شرح زیر است:
  • حبس از شش ماه تا سه سال
  • جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر مبلغ مال یا حق عینی تصرف شده
  • رد مال به صاحبش

نحوه اثبات خیانت در امانت:

 • اثبات خیانت در امانت نیاز به وجود دلایل و قرائن قوی دارد.
 • از جمله ادله اثبات خیانت در امانت می توان به سند امانت، شهادت شهود، نظریه کارشناسی و سایر قرائن و امارات اشاره کرد.

ملاحظات:

 • در مورد خیانت در امانت، اصل بر برائت است و متهم تا زمانی که جرم او به طور کامل ثابت نشده است، محکوم نمی شود.
 • در صورت اثبات جرم خیانت در امانت، مجازات آن قابل بخشودگی و تخفیف است، مشروط به اینکه متهم قبل از صدور حکم مال یا حق عینی تصرف شده را به صاحبش رد کند.

 

 

 

مجازات خیانت در امانت در قانون ایران

خیانت در امانت جرمی سنگین در قانون ایران است که برای آن مجازات‌های سختی در نظر گرفته شده است.

ماده 266 قانون مجازات اسلامی در این خصوص اعلام میدارد:

“هر کس مال یا اسناد یا نوشته‌هایی را که به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به او داده شده باشد، به ضرر مالک یا متصرف آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، مرتکب خیانت در امانت می‌شود و به حبس از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی معادل سه تا دو برابر مال یا وجه یا ارزش آنچه تصاحب کرده یا به نفع خود یا دیگری تصاحب نموده است محکوم می‌شود.”

مصادیق خیانت در امانت:

 • استعمال مال یا اسناد یا نوشته‌های امانی: اگر امین، مال یا اسناد یا نوشته‌های امانی را برای مقاصدی غیر از آنچه که برای آن به او سپرده شده است استفاده کند، مرتکب خیانت در امانت شده است. به عنوان مثال، اگر فردی خودرویی را به عنوان امانت برای انجام کار خاصی به شخص دیگری تحویل دهد، و آن شخص خودرو را برای کار دیگری استفاده کند، مرتکب خیانت در امانت شده است.
 • تصاحب مال یا اسناد یا نوشته‌های امانی: اگر امین، مال یا اسناد یا نوشته‌های امانی را تصاحب کند، یعنی آنها را به عنوان مال خود درآورد، مرتکب خیانت در امانت شده است. به عنوان مثال، اگر فردی زمینی را به عنوان امانت برای کشاورزی به شخص دیگری تحویل دهد، و آن شخص زمین را تصاحب کند و برای خودش کشاورزی کند، مرتکب خیانت در امانت شده است.
 • تلف یا مفقود کردن مال یا اسناد یا نوشته‌های امانی: اگر امین، مال یا اسناد یا نوشته‌های امانی را تلف یا مفقود کند، به طوری که امکان رد آن به صاحبش نباشد، مرتکب خیانت در امانت شده است. به عنوان مثال، اگر فردی گوسفندی را به عنوان امانت برای نگهداری به شخص دیگری تحویل دهد، و آن شخص گوسفند را تلف کند یا گم کند، مرتکب خیانت در امانت شده است.

مجازات خیانت در امانت:

 • حبس: از 6 ماه تا 3 سال حبس
 • جزای نقدی: معادل 3 تا دو برابر مال یا وجه یا ارزش آنچه تصاحب کرده یا به نفع خود یا دیگری تصاحب نموده است

نکات مهم:

 • اثبات سوء نیت: برای اثبات خیانت در امانت، باید ثابت شود که امین سوء نیت داشته است، یعنی قصد تصاحب یا استفاده از مال امانی را برای خود یا دیگری داشته است.
 • استثنائات: در برخی موارد، ممکن است عمل امین خیانت در امانت تلقی نشود. به عنوان مثال، اگر امین مال امانی را به دلیل ضرورت و برای جلوگیری از تلف شدن آن تصاحب کند، مرتکب خیانت در امانت نخواهد شد.
 • مشورت با وکیل: اگر شما متهم به خیانت در امانت هستید یا اگر مال شما به شما خیانت شده است، حتماً با یک وکیل متخصص مشورت کنید.

 

 

اثبات خیانت در امانت در ایران

اثبات خیانت در امانت در دادگاه نیازمند ارائه دلایل و مدارک کافی است. در این جا به برخی از این دلایل و مدارک اشاره می‌کنم:

1. اسناد و مدارک:

 • رسید امانت: مهم‌ترین مدرک در اثبات خیانت در امانت، رسیدی است که نشان می‌دهد مال یا شیء به امانت به متهم سپرده شده است. این رسید می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد.
 • سند یا نوشته: هر نوع سند یا نوشته‌ای که نشان‌دهنده سپردن مال به امانت به متهم باشد، می‌تواند به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گیرد.
 • شهادت شهود: شهادت افرادی که شاهد سپردن مال به امانت به متهم یا سوء استفاده او از مال بوده‌اند، می‌تواند به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گیرد.
 • اقرار متهم: اقرار صریح یا ضمنی متهم به ارتکاب خیانت در امانت، یکی از قوی‌ترین دلایل اثبات جرم است.

2. دلایل و قرائن:

 • عدم استرداد مال: اگر متهم از استرداد مال امانی به被害者 خودداری کند، این امر می‌تواند قرینه‌ای بر سوء نیت او و ارتکاب خیانت در امانت باشد.
 • استفاده غیرمجاز از مال: اگر ثابت شود که متهم از مال امانی به طور غیرمجاز استفاده کرده است، این امر می‌تواند قرینه‌ای بر ارتکاب خیانت در امانت باشد.
 • تخریب یا تلف مال: اگر متهم مال امانی را عمداً یا به واسطه بی‌احتیاطی تخریب یا تلف کند، این امر می‌تواند دلیلی بر ارتکاب خیانت در امانت باشد.

3. معاینه محل:

در برخی موارد، معاینه محل وقوع جرم نیز می‌تواند به کشف دلایل و مدارک مربوط به خیانت در امانت کمک کند.

نکات مهم:

 • جمع‌آوری هرچه بیشتر دلایل و مدارک، به شما در اثبات جرم خیانت در امانت در دادگاه کمک می‌کند.
 • اگر مدارک و شواهد کافی برای اثبات جرم در اختیار ندارید، می‌توانید از یک وکیل مجرب برای کمک و راهنمایی در این خصوص استفاده کنید.
 • در نظر داشته باشید که اثبات جرم در دادگاه نیازمند ارائه دلایل و مدارک قانونی و محکمه‌پسند است و صرف ادعا کافی نیست.

 

 

مراحل شکایت خیانت در امانت در ایران

برای طرح شکایت خیانت در امانت، باید مراحل زیر را طی کنید:

1. جمع‌آوری مدارک و شواهد:

 • قرارداد یا سندی که نشان‌دهنده امانت سپردن مال به شما باشد.
 • شهادت شهودی که از ماجرا مطلع هستند.
 • هرگونه مدرک دیگری که می‌تواند به اثبات ادعای شما کمک کند.

2. مراجعه به دادسرا:

 • با در دست داشتن مدارک و شواهد، به نزدیکترین دادسرای محل سکونت خود یا محل وقوع جرم مراجعه کنید.
 • شکوائیه تنظیم کنید و آن را به مقامات قضایی ارائه دهید.
 • در شکواییه باید مشخصات خود و طرف مقابل، تاریخ و مکان وقوع جرم، شرح دقیق ماجرا و مدارک و شواهد خود را ذکر کنید.

3. تحقیقات مقدماتی:

 • پس از ثبت شکایت، قاضی یا دادیار مربوطه، دستور تحقیقات مقدماتی را صادر می‌کند.
 • در این مرحله، متهم احضار شده و از او تحقیق می‌شود.
 • شما نیز می‌توانید در این مرحله، مدارک و شواهد خود را به مقامات قضایی ارائه دهید.

4. صدور کیفرخواست:

 • در صورتی که قاضی دلایل کافی برای اثبات جرم خیانت در امانت را احراز کند، برای متهم کیفرخواست صادر می‌کند.
 • در کیفرخواست، اتهام انتسابی به متهم، دلایل و مدارک و مجازات قانونی جرم ذکر می‌شود.

5. محاکمه:

 • پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می‌شود.
 • در دادگاه، شما و متهم فرصت ارائه دفاعیات خود را خواهید داشت.
 • قاضی پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک و شواهد، رأی خود را صادر می‌کند.

6. اجرای حکم:

 • در صورتی که قاضی متهم را مجرم تشخیص دهد، برای او حکم صادر می‌کند.
 • حکم صادره پس از قطعی شدن، به اجرا گذاشته می‌شود.

نکات مهم:

 • برای طرح شکایت خیانت در امانت، نیازی به وکیل نیست، اما داشتن وکیل می‌تواند در روند پرونده به شما کمک کند.
 • شما می‌توانید در هر مرحله از رسیدگی به پرونده، از وکیل کمک بگیرید.
 • هزینه‌های مربوط به طرح شکایت خیانت در امانت، شامل هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل (در صورت تمایل به داشتن وکیل) می‌باشد.

مصادیق خیانت در امانت در قانون ایران

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به طور کلی خیانت در امانت را تعریف می‌کند. اما برای درک بهتر این جرم، به ذکر مصادیق رایج آن می‌پردازیم:

۱. تصاحب مال امانی:

 • امین مال را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند.
  • فرضی را در نظر بگیرید که شما خودروی خود را به تعمیرگاه می‌برید و آن را به تعمیرکار می‌سپارید.
  • اگر تعمیرکار خودرو را به نفع خود تصاحب کند، مرتکب خیانت در امانت شده است.
 • امین مال را به شخص ثالثی بفروشد یا واگذار کند.
  • به عنوان مثال، اگر شما زمینی را به رهن شخص “الف” می‌گذارید و “الف” آن زمین را به شخص “ب” بفروشد، مرتکب خیانت در امانت شده است.

۲. تغییر در اوراق یا اسناد امانی:

 • امین در اوراق یا اسنادی که به او سپرده شده است، به ضرر صاحب آن ها تغییری دهد.
  • برای مثال، اگر شما چک یا سفته‌ای را به وکیل خود برای پیگیری حقوقی می‌سپارید و وکیل در مبلغ چک یا سفته تغییر دهد، مرتکب خیانت در امانت شده است.

۳. تلف یا مفقود کردن مال امانی:

 • امین مال امانی را تلف یا مفقود کند.
  • فرض کنید شما وجهی را به صندوق امانات بانک می‌سپارید و بانک آن وجه را به دلیل سهل انگاری یا سوء نیت گم کند.
  • در این حالت، بانک مرتکب خیانت در امانت شده است.

نکات مهم:

 • در تمام مصادیق فوق، علم و سوء نیت مرتکب شرط تحقق جرم است.
 • یعنی مرتکب باید بداند که مال متعلق به دیگری است و با علم به این موضوع، اقدام به تصاحب، تغییر یا تلف آن کند.
 • در برخی موارد، ممکن است اشتباه در موضوع معامله مانع از تحقق جرم شود.
 • به عنوان مثال، اگر شما ماشینی را بفروشید که تصور می کنید متعلق به شما است، اما بعداً متوجه می شوید که متعلق به دیگری بوده است، در صورتی که سوء نیتی در کار نباشد، ممکن است مرتکب جرم نشوید.

توصیه:

 • قبل از سپردن هرگونه مال یا سندی به شخص دیگر، از امانتداری و حسن نیت او اطمینان حاصل کنید.
 • در صورت بروز هرگونه مشکل یا سوء ظنی در خصوص اموال امانی خود، حتماً به مراجع قضایی یا مراجع ذیصلاح دیگر مراجعه کنید.

قوانین مربوط به خیانت در امانت در ایران (آبان 1404)

خیانت در امانت یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت در قانون مجازات اسلامی ایران است. این جرم زمانی اتفاق می افتد که شخصی مالی را که به او به عنوان امانت سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری تصرف کند.

ارکان جرم خیانت در امانت:

 • مال یا حق عینی: اولین رکن رکن مادی این جرم، وجود مال یا حق عینی است که به طور امانت به مرتکب سپرده شده باشد. مال اعم از منقول و غیرمنقول و حق عینی اعم از حق ارتفاق، حق رهن و امثال آن می باشد.
 • امانت: رکن دوم رکن مادی این جرم، امانت بودن مال یا حق عینی نزد مرتکب است. امانت به معنای سپردن مال یا حق عینی به دیگری به این شرط است که آن را به صاحبش مسترد کند یا در مورد آن طبق دستور صاحبش عمل نماید.
 • تصرف: رکن سوم رکن مادی این جرم، تصرف در مال یا حق عینی امانی توسط مرتکب است. تصرف به معنای استیلای بر مال یا حق عینی به نحوی است که اختیار آن از صاحبش سلب و در اختیار مرتکب قرار گیرد.
 • سوء نیت: رکن چهارم رکن معنوی این جرم، سوء نیت مرتکب است. سوء نیت به معنای علم و آگاهی مرتکب از امانی بودن مال یا حق عینی و قصد سوء استفاده از آن به نفع خود یا دیگری است.

مجازات خیانت در امانت:

 • مجازات خیانت در امانت در ماده 674 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:
  • حبس از شش ماه تا سه سال
  • جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر مبلغ مال یا حق عینی تصرف شده
  • رد مال به صاحبش

نکات مهم:

 • در صورتی که صاحب مال رضایت به تصرف مرتکب در مال امانی دهد، جرم خیانت در امانت واقع نمی شود.
 • اگر مرتکب مال امانی را تلف یا مفقود کند، علاوه بر مجازات های فوق، ضامن مثل یا قیمت مال نیز خواهد بود.
 • جرم خیانت در امانت از جمله جرایم قابل گذشت است، یعنی صاحب مال می تواند با رضایت خود، از مجازات مرتکب بگذرد.

 

 

نحوه طرح شکایت بابت خیانت در امانت

برای طرح شکایت بابت خیانت در امانت، باید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. جمع آوری مدارک:

 • مدارک کتبی: هر گونه مدرک کتبی که نشان دهنده امانت سپردن مال به شخص دیگر و خیانت او در این خصوص است را جمع آوری کنید. این مدارک می تواند شامل قراردادها، صورتحساب ها، ایمیل ها، پیام های متنی و هر چیز دیگری باشد که نشان دهنده توافق بین شما و متهم باشد.
 • مدارک شفاهی: اگر شهودی وجود دارد که می تواند در مورد خیانت در امانت شهادت دهد، نام و اطلاعات تماس آنها را جمع آوری کنید.
 • شواهد دیگر: هر گونه شواهد دیگری که می تواند به اثبات خیانت در امانت کمک کند را جمع آوری کنید. این شواهد می تواند شامل عکس ها، فیلم ها، ضبط های صوتی و هر چیز دیگری باشد که مربوط به پرونده باشد.

2. مراجعه به دادسرا:

 • به یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب در محل سکونت خود مراجعه کنید.
 • شکواییه خود را به صورت کتبی تنظیم و به دایره ی مربوطه ارائه دهید.
 • در شکواییه خود باید مشخصات کامل خود و متهم را ذکر کنید، جزئیات کامل خیانت در امانت را شرح دهید و مدارک و شواهد خود را ضمیمه کنید.

3. حضور در شعبه ی رسیدگی:

 • در تاریخ تعیین شده در شعبه ی رسیدگی حاضر شوید.
 • به سوالات بازپرس یا دادیار پاسخ دهید.
 • در صورت لزوم، شهود خود را به شعبه ی رسیدگی ارائه دهید.

4. صدور کیفرخواست:

 • اگر بازپرس یا دادیار دلائل کافی برای اثبات جرم خیانت در امانت را احراز کند، کیفرخواست صادر می کند.
 • در کیفرخواست، اتهام متهم و مجازات درخواستی قاضی ذکر می شود.

5. رسیدگی در دادگاه:

 • پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود.
 • در دادگاه، شما و متهم فرصت خواهید داشت که لایحه دفاعیه خود را ارائه دهید و به سوالات قاضی پاسخ دهید.
 • شهود در دادگاه حاضر شده و شهادت می دهند.
 • قاضی پس از بررسی مدارک و شواهد و اظهارات طرفین، رای خود را صادر می کند.

6. اجرای حکم:

 • اگر رای دادگاه به نفع شما باشد، حکم اجرا خواهد شد.
 • متهم موظف به پرداخت خسارات وارده به شما خواهد بود.

نکات مهم:

 • شما می توانید در تمام مراحل رسیدگی به پرونده وکیل داشته باشید.
 • هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بر عهده شما خواهد بود.
 • اگر به رای دادگاه اعتراض داشته باشید، می توانید در مهلت قانونی تجدید نظر خواهی کنید.